Min blogglista

torsdag 6 januari 2022

Avstämning December

 #Ekonomi

Månadsavstämning december sker runt trettondagshelgen och är en uppföljning som sker efter två månader. November månads avstämning blev inte bortglömd, utan valdes att inte genomföras. En bit in i december månad kändes det lika bra att köra en uppföljning vid årsskiftet istället. November månad var ingen grön läsning heller så inkluderat december månad såg jag åtminstone en ljusning kontra övriga delar av det andra halvåret.

Årsavstämningen inkluderar även något som jag tycker är trevligare att falla tillbaka på. Nämligen hur utdelningsnivån har sett ut och skiljt sig mot tidigare år.

Utdelningen inklusive ränteintäkter, inlösen (istället för utdelning) samt årliga 5%-försäljningen av Afrikafonden landade under år 2020 på 60 387 kr. En rejäl nedgång från år 2019. Under 2021 studsade vi dock tillbaka och landade på 121 555 kr. Om man räknar på en bruttolön om 30 tkr per månad, eller 360 tkr per år, så motsvarar utdelningen för 2021 ca 1/3-del av en tjänsteinkomst. Dvs att jag nu skulle äga ca 1/3-del av min tid. En ganska trevlig tanke. Förvoss ligger min bruttolön en bit upp från dessa 30 tkr, men vid en tidig pensionering kan man räkna bort en del utgifter så möjligheterna att klara sig på ca 30t tkr brutto finns.

Så till avstämningen per årsskiftet, eller 2021-12-31:

Investeringsportfölj:

Cielo Mar Fin 50000 1,00 50 000
Intrum
250 233,40 58 350
Nordea
1000 110,50 110 500
Peab
1000 114,20 114 200
Scandi Standard 1150 41,00 47 150
Tele 2
1000 129,10 129 100
Telia
10000 35,41 354 050
Afrikafond

64 142

Summa: 927 492 kr

Spekulationsportfölj:

Adv Soltech 38 46,30 1 759
Advenica
2000 12,40 24 800
Avensia
1200 17,75 21 300
Fingerprint 1000 20,68 20 680
Fuud
10000 1,03 10 320
Kopy Goldfield 2000 1,99 3 976
Neonode
200 80,10 16 019
Oncopeptides 100 8,40 840
Re Newcell 100 219,60 21 960
Readly
250 17,95 4 488
Recyctec
500 10,85 5 425
Respiratorius 10000 1,08 10 840
Soltech
500 23,28 11 640

Summa: 154 047 kr

Investeringsportfölj, nr 2:

Alm Equity Pref 2000 117,40 234 800
Angler Gaming 4000 11,30 45 200
Betsson
1500 54,65 81 975
Bull Silver*5 20000 0,42 8 300
Cloetta
3000 26,20 78 600
Leo Vegas 2000 35,04 70 080
Ratos
5100 57,95 295 545
SEB
500 125,85 62 925
SHB
1000 97,86 97 860
Swedbank 1000 182,10 182 100
Tele 2
1000 129,10 129 100
Xact Norden HY 750 144,50 108 375

Summa: 1 394 860 kr

IPO Madness, summa: 61 448 kr

Portföljbelån

-223 060
Lendify


12 032
Cash


29 432

SUMMA: 2 356 251 kr (vid årsskifte 1 882 244 kr)

Soim synes har mina IPO-aktier fortsatt sin bittra nedgång. Dock skall tilläggas att jag sålde av hälften av mina OX2-aktier. Sammantaget hade jag 400 st, och 200 st av dem förpassades nu till papperskorgen i och med att de faktiskt nådde lanseringskursen om 60 kr. En mindre givande resa ned i underjorden där man fick vara tacksamma att komma ut på samma nivå som inköpet åtminstone.

I övrigt blev ändå december månad en återhämtningens månad. Efter ett antal mediokra månader gick portföljvärdet upp med ca 60 tkr, vilket medförde att årsuppgången landade på sammantaget 474 tkr. 

Under året har jag bara satt in ca 50 tkr så trots allt är en hygglig del av portföljutvecklingen ändå ren uppgång. Vissa år blir helt enkelt inte nettosparandet så stort som man önskat. Jag hoppas på att ha möjligheter att spara mer under år 2022, men som inledningen av året ser ut att börja så kan det istället bli ett nytt magert år. Det är då ändå skönt att veta att utdelningarna (förhoppningsvis) kommer att överstiga 150 tkr vilket möjliggör en del inköp.

Så vad har då varit min bästa aktie under året. Ja självklart har bankernas lyft hjälp portföljerna upp, även om jag tror det finns en hel del kvar att hämta i aktierna. Åtminstone ca 20% inkluderat utdelningarna under år 2022.

Fortsatta framgångar i Ratos har lyft aktien från strax under 40 kr till närmare 60 kr under året. Q4an kommer att bli mycket intressant att läsa och främst för mig som utdelningsinvesterare är jag intresserad av att se om de skiftar ut något av det stora kapitalet de besitter. Och självklart få besked om hur de nya investeringarna går och om det kan komma fler under inledningen av 2022.

IPO-köpet i Söders sportfiske blev även det fantastiskt. Siffrorna såg väldigt bra ut så jag chansade på en stor post och för en gångs skulle gick det vägen och jag tjänade drygt 35 tkr på någon timmas handel.

En annan spekulativ aktie som gått riktigt bra är mitt lilla köp i Advenica. Det är ett bolag som jobbar inom det attraktiva cybersäkerhetsområdet vilket jag tror kommer att fortsätta explodera kommande år. Främst påhejat av den accelrerande IOT-utvecklingen. Förvisso har jag, kanske som vanligt, inte full koll på vilka av bolagen som har bäst möjligheter på området utan man får rikta in sig på de bolag som har en hygglig ekonomisk bas och som visar god tillväxt.

På förlorarsidan finns det många case. Mitt största innehav, Telia, rosar inte direkt marknaden även om det för året ändå slutar med ett plusresultat. Aktien är upp från ca 34 kr till 35,40 kr. En uppgång på ca 4%. Men man får ha i åtanke den utdelning om 2 kr som har lämnats per aktie och inkluderat detta är uppgången ca 10%. Det är ingen formidabel uppgång, men det är en trygg uppgång och en stor orsak till att jag kan förvänta mig stora kassaflöden även under 2022 i form av utdelning.

Den 5e januari trillade för övrigt årets första utdelning in. Det var 4 200 kr i form av kvartalsutdelningen från Alm Equity Pref. Mitt mål är alltså att nå upp till över 150 tkr i utdelning för helåret 2022 och en stor del av detta kommer att återinvesteras och förhoppningsvis själv ge upphov till ca 5-6% direktavkastning. Det betyder, allt annat lika, att utdelningen bör kunna öka med nästan 10 tkr inför nästkommande år. En ständigt ökande utdelningsnivå gör att jag närmar mig att äga all min tid.

Med det sagt, tillönskas all lycka inför 2022 och en god fortsättning på det nya året!