Min blogglista

torsdag 5 november 2020

Avstämning oktober

 #Ekonomi

 

Denna månad blir det en tämligen kort uppdatering, även om det varit en extremt händelserik månad. T.ex så fick vi se ett nytt ras på omx om cirka 10% där min egen portfölj slaktades med närmare 15%. Samtidigt genomfördes uttag om 100 000 kronor för att skala ned på en "okänd" skuld sedan tidigare. Med "okänd" menas i detta fall en skuld som jag självklart själv känt till men som inte varit officiell med på denna blogg. Det kommer förmodligen alltid att diskuteras hur olika tillgångar och skulder skall "hanteras" i den här typen av sammanhang; såsom t.ex bostadsskulder, bostadstillgångar, csn-lån, etc. Men i och med denna rensning så är jag åtminstone ett steg närmare verkligheten även om jag inte har med bostadens värde och skulder i denna sammanställning.

Så i och med uttaget om 100 000 kronor och på det en tämligen medioker månad på börsen så tappade jag mitt totala portföljvärde från 1 857 tkr till 1 657 tkr. Ett tapp om 200 tkr, där alltså hälften avsåg rena likviduttag. Därutöver kommer mitt sparande i november månad att bli klent och jag får troligen finna mig i att plocka ut pengar då jag har en temporär sjukskrivning för stunden. Förhoppningsvis blir detta en högst tillfällig period och att sparandet kommer tillbaka på "normal" nivå efter årsskiftet.

En sammanställning av min portföjlsammanställning per 2020-10-31:

Investeringsportfölj:

Fortum*
1000 167,09 167 091
Peab
1900 82,50 156 750
Ratos
225 32,48 7 308
Scandi Standard 1000 60,30 60 300
Soltech
328 17,89 5 868
Telia
7650 34,12 261 018
Afrikafond

36 803

Summa: 695 138 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon
100 110,00 11 000
Advencia
1000 3,76 3 760
Africa Oil
700 5,95 4 165
Avensia
1000 14,30 14 300
Embracer
100 180,00 18 000
Fingerprint 1800 15,01 27 018
Homemaid 3500 6,20 21 700
Insr Insurance* 1500 0,63 943
Powercell
15 222,60 3 339
Readly
100 56,00 5 600
SAS Bta
2000 0,98 1 956
Soltech
1800 17,89 32 202
Wirecard* 100 6,20 620

Summa: 144 603 kr

Investeringsportfölj, nr 2:

Alm Equity Pref 1600 112,50 180 000
Betsson
500 67,90 33 950
Björn Borg 2000 14,90 29 800
Kindred
1000 67,80 67 800
Leo Vegas 2500 29,80 74 500
Ratos
6600 32,48 214 368
SAS Bta
5000 0,98 4 890
SEB
1200 76,30 91 560
SHB
1000 72,12 72 120
Swedbank 500 139,50 69 750
Telia
3700 34,12 126 244

Summa: 964 982 kr

Portföljbelåning: -172 082 kr

Lendify: 18 538 kr

Cash: 6 165 kr

SUMMA: 1 657 344 kr (vid årsskifte 1 793 278 kr)

Jag tror att det går att se över mina mindre klocka investeringsbeslut genom att titta på portföljsammansättningen. Exempelvis försökte jag mig på att köpa SAS-aktier inför nyemissionen, trots det uppenbara att SAS-aktien skulle implodera i samband med utspädningen. Helt enkelt en mycket dålig trade och ibland undrar jag varför jag går emot min egen övertygelse i någon sorts förhoppning att mirakel kan ske.

Nåväl, de största rasen i portföljen handlar om att samtliga aktier bidragit negativt. Det går inte direkt att peka ut enskilda innehav utan det rör sig om generella ras, därav går jag inte in på detaljer här.

En något trevligare nyhet är all utdelning som trillat in under månaden. Om jag inte räknar helt fel så rör det sig om utdelningar om ca 17 000 kronor. Det är utdelningar främst i Ratos och Telia som trillat in. Det är det här som är mitt primära mål med sparandet att få löpande utdelningar från portföljen. Om oktober hade varit en normal månad hade jag därmed kunna jobba "ungefär" halvtid och ändå få ut samma inkomst som om jag jobbade heltid. Detta är en trevlig aspekt av sparandet även om utdelningsåret 2020 i det stora hela varit bedrövligt.

Önskar er en god fortsättning på november månad med hopp om god hälsa åt er alla (inklusive mig själv).

/Lattebubbla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar