Min blogglista

torsdag 30 januari 2020

Portföljvärde 1 jan 2020

#Ekonomi


En kort uppdatering av portföljvärde, inklusive "secret portfolio" sammanfattas här. Detta för att ha något att regelbundet jämföra med vid alla månadsuppdateringar under året.

Får be om ursäkt för ngra öresdiffar i det förra inlägget, men så här ser mitt sammanlagda sparande ut per den 1a januari 2020:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1650 107,00 176 550
Fortum* 500 230,09 115 047
Peab 1100 93,75 103 125
Ratos 6100 33,42 203 862
Scandi Standard 750 74,40 55 800
Scandic Hotels 100 104,40 10 440
SEB 1500 88,08 132 120
Telia 6000 40,25 241 500
Afrikafond 37 506

Summa 1 075 950 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon 100 125,50 12 550
Africa Oil 1000 8,44 8 435
Avensia 575 14,55 8 366
Fingerprint 3000 18,88 56 640
Homemaid 3500 5,88 20 580
Insr Insurance* 1500 7,19 10 788
MQ 15000 1,85 27 780
Soltech 1500 18,92 28 380

Summa 173 519 kr

Investeringsportfölj, nr 2:


Betsson 1000 43,68 43 680
JM 300 277,40 83 220
Kindred 700 57,36 40 152
Peab 1000 93,75 93 750
Ratos 2500 33,42 83 550
SEB 700 88,08 61 656
Swedbank 750 139,45 104 588

Summa 510 596 kr

Cash 33 213 kr

SUMMA 1 793 278 kr

Det totala sparandet summeras därmed till ca 1,8 msek och min, kanske något optimistiska målsättningen, är att jag ska nå ett sammantaget sparande om 2,44 msek vid årsskiftet 2020/2021.

Inkom ett par dagar kommer avstämningen för januari månad så då kan vi se hur väl målet lyckats den 1a tolftedelen av detta mål.

Ha en trevlig torsdagskväll!

/Lattebubbla

söndag 19 januari 2020

secret portfolio

#Ekonomi

Utlovade i sammanställningen för helåret att presentera en liten hemliget. Hemligheten är kanske inte något som ger mycket mer än en lätt gäspning, men jag tänkte ändå presentera den. Under 2019 är det nämligen så att jag byggt upp ytterligare en portfölj i form av en kapitalförsäkring i Nordnet.

Medlen till denna kommer främst från ärvda tillgångar och jag har nu under ca 1,5 år placerat in det i den nya kapitalförsäkringen. Parallellt med att jag portionerat in dessa ärvda medel har jag satt in egna medel, även om det varit små summor. Nu när den ärvda delen i princip helt är insatt kommer jag att fortsätta spara egna pengar här. Även om jag har en kapitalförsäkring i Avanza så ville jag ha ytterligare en som mer följer min investeringsfilosofi med något så när trygga, högavkastande bolag. Med avkastande menar jag här som delar ut medel till sina aktieägare. Det kan diskuteras hur trygga de här bolagen egentligen är då volatiliteten varit tämligen hög i flera av bolagen.

Syftet med denna portfölj är kanske inte glasklart. Tanken är att jag på sikt skall använda utdelningen i denna portfölj till något som jag tror skulle uppskattats av även den person som medlen har sitt ursprung från. En tanke är att när möjlighet finns låta avkastningningen även från denna portfölj bli en del i att förmå mig att kunna vara tjänstledig och arbeta med egna projekt. Dessa egna projekt måste då ha koppling till ett ändamål som skulle ha uppskattats, eller som blir en förlängning av vad hen arbetade för. Men jag lär kunna återkomma till det kommande år.

Här presenteras kort hur denna portföljdel såg ut per 2019-12-31:

Betsson 1000 43,20 43 200
JM 300 280,60 84 180
Kindred 700 57,00 39 900
Peab 1000 94,05 94 050
Ratos 2500 33,22 83 050
SEB 700 90,40 63 280
Swedbank 750 140,00 105 000

Summa: 512 660 kr

Jag får återkomma med vilket namn jag valt på denna portfölj, och även med eventuella kommetarer om innehållet. Som synes så har jag redan 3 av dessa 7 aktier i mina tidigare portföljer så det är kanske inga stora överraskningar.

Och med dessa korta kommentarer önskas en trevlig kväll och med hopp om en fin nästkommande vecka.

/Lattebubbla

söndag 5 januari 2020

Avstämning december (helår) 2019

#Ekonomi


Årets sista avstämning av portföljerna och ytterligare ett år med rejäla svängningar av börshumöret. Efter det första kvartalet såg det ut som det skulle bli ett tämligen mediokert år men de tre efterföljande kvartalen bjöd på betydligt trevligare läsning. Portföljvärdet inklusive insättningar, steg från 955 tkr till 1 282 tkr. dvs en uppgång om 327 tkr.

Det låter såklart smått fantastiskt, men det är fortsatt så att en på tok för stor andel avser nya insättningar. Sammanlagt sattes under året in hela 129 tkr så uppgången var därmed bara cirka 200 tkr. Eller en uppgång om ca 20% (beroende på hur man räknar med insättningarna under året). Jämför jag detta med stockholmsindex om ca 23% eller twitter-snittet på ca 50-60% så ligger man såklart långt efter. Men det är för mig fortsatt viktigt med absolut avkastning och att det är något jag kan prestera alla år oavsett den generella utvecklingen. Samtidigt som sparandet, eller den uppskjutna konsumtionen, i sig är en viktig del i att närma sig ekonomisk frihet en dag.

Tittar jag enbart på min spekulationsportfölj så är den upp över 60% under 2019, vilket så klart är positivt, men det betyder att min tryggare portfölj istället är upp en bit under de ovannämnda 20%.

Summerar jag mina portföljer per 2019-12-31 ser de ut enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1650 107,00 176 550
Fortum* 500 230,09 115 047
Peab 1100 93,75 103 125
Ratos 6100 33,42 203 862
Scandi Standard 750 74,40 55 800
Scandic Hotels 100 104,40 10 440
SEB 1500 88,08 132 120
Telia 6000 40,25 241 500
Afrikafond 37 506

Summa 1 075 950 kt

Spekulationsportfölj:

Absolicon 100 125,50 12 550
Africa Oil 1000 8,44 8 435
Avensia 575 14,55 8 366
Fingerprint 3000 18,88 56 640
Homemaid 3500 5,88 20 580
Insr Insurance* 1500 7,19 10 788
MQ 15000 1,85 27 780
Soltech 1500 18,92 28 380

Summa 173 519 kr

Cash 32 114 kr

SUMMA 1 281 583 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Utdelningarna, inklusive inlösen, ränteintäkter summeras till: 56 562 kr (Jmfr 2018 då utdelningen var 46 173 kr)

Min förhoppning under 2019 var att nå betydligt högre än så och jag vill gärna spränga 100 tkr-vallen snart, då det är en summa som verkligen skulle kunna ställas i relation till mina tjänsteinkomster. Kapitalinkomsterna skulle då närma sig 25% av tjänsteinkomsterna och vetskapen om att kunna trappa ned rejält och ändå "klara" sig på samma nivå är tämligen tilltalande.

Vilka transaktioner skedde då sista månaden. Ja som vanligt inte så mycket i spekulationsportföljen (vilket kanske egentligen är lite märkligt då det är den där mängdtransaktioner borde ske). Jag sålde av de 100 extra Fingerprint jag tidigare köpt inför rapporten och fyllde på med Avensia-aktier. Avensia har förvisso gått ok under månaden men min Fingerprint-spekulation blev allt annat än bra. Kursen dalade efter mitt köp och steg rejält efter mitt sälj. Faktum är att aktien nu närmat sig 20 kr vilket var mitt ursprunliga take på att genomföra rapportspeken. (någon kanske kan använda mina manövrar som kontrainput i framtiden).

I Investeringsportföljen köptes ytterligare några Scandic Hotel-aktier (samt mitt vanliga afrika-köp). Kursen är nu upp på kort sikt i scandic närmare 20% vilket gör att köpsuget känns något mer begränsat. När jag väl hittar ett intressant case så går jag oftast in på tok försiktigt och köper in mig månadsvis istället för att ta en tung post per omgående. Det brukar löna sig att låta köpen ske försiktigt men ibland blir det precis tvärtom och man går miste om ett initialt rally. (å andra sidan vet man inte om vi halkar ner till 90-kronorsnivån igen).

December blev en ganska hygglig månad trots allt då portföljvärdet steg ca 50 tkr. Klart över mina snittmånader. Överlag rörde sig de flesta aktier uppåt med bank i täten. Därutöver verkar fler ha fått upp ögonen för Alm Equitys preferensaktie som under lång tid handlats runt 100-lappen. Nu är kursen uppe i 107 kr vilket egentligen är lite märkligt när riksbanken faktiskt höjt räntan. Dock tror jag snarare det beror på att många ser "obligationen" som förhållandevis riskfri med väldigt små räntehöjningar kommande åren. Det går fortsatt att mjölka ut 7,5-8% ränta från bolaget vilket är betydligt högre än många likvärdiga fastighetsprojekt.

Utöver det rörde sig alltså Fingerprint rejält uppåt under månaden. Uppgången blev närmare 25% och torde höra samman med den negativa överreaktion som skedde i samband med q3-rapporten. Dock räknar jag fortsatt med rejäla svängningar i aktien med en förhoppning om att kunna sälja av ca 1/3-del igen på 25-kronorsnivån. 

Kvarstår nu är att blicka framåt samt att redovisa en liten hemlighet som jag burit på under 2019. Men det kommer i kommande inlägg. Jag hoppas som vanligt att kunna prestera lite mer än 1 inlägg i månaden och ju närmare den ekonomiska friheten jag kommer desto närmare möjligheten att kunna blogga lite mer, torde jag komma. Likaså kan det vara en mycket stor anledning till att en dag bli ekonomisk fri...

God fortsättning på 2020 !