Min blogglista

fredag 11 december 2020

Avstämning November

 #Ekonomi

En mycket sen november-avstämning kommer här. Trots att jag kanske borde ha mycket tid för att stämma av i aktieportföljen så har det gått mycket trögt. Orsaken till gott om tid är att jag inte arbetat så mycket sista månaden, medan orsaken till ont om tid är att det varit långa perioder av sjukt barn här hemma. Man tror då att man har all tid i världen, men man misstar sig varje gång man tror att en 4-åring skall ligga snällt stilla i sängen när denne är sjuk. Så är sällan fallet i verkligheten.

November var en mycket bra månad, kanske en av de bästa någonsin. Detta känns lite lömskt att säga så här närmare mitten på december när det återigen gått gruseri i maskineriet. Kanske får man skylla sig själv när man inte är kvickare på att uppdatera portföljen tidigare så man kan känna glädjens sötma åtminstone för stunden.

Det blir som vanligt föga spännande återkopplingar här. Transaktionerna går i viss mån att lista ut genom att granska sammanställningen. Men kortfattat så har jag plockat in två nya spekbolag i chansportföljen, XMReality på rekommendation av en vän och då jag tänker mig att den kan fortsätta rida på coronavågen. Det andra bolaget är Re: Newcell, vilket är inplockat för att jag har en våldsam hög tilltro på produkten, utan att ha begrundat alltförmycket på värdet, eller det fundamentala i bolaget. Jag tenderar att bry mig mindre om fundamentan när det gäller spekulationsportföljen. Africa Oil fick samtidigt istället lämna portföljen.

Inga stora förändringar i mina investeringsportföljer. Det enda jag fyllt på med är aktier i Cloetta som jag tror blir en hyggligt trygg placering kommande år. Mycket möjligt att jag utökar den positionen så jag tillsammans med Scandi Standard har en fot inne i detaljhandeln.

Sammaställningen per sista november ser ut enligt följande:

Investeringsportfölj:

Fortum*
1000 196,36 196 358
Peab
1900 93,00 176 700
Ratos
225 37,00 8 325
Scandi Standard 1000 66,60 66 600
Soltech
328 27,22 8 928
Telia
7650 36,36 278 154
Afrikafond

40 276

Summa: 775 341 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon
100 129,50 12 950
Advencia
1000 3,74 3 740
Avensia
1000 17,30 17 300
Fingerprint 1800 15,15 27 261
Homemaid 3500 7,34 25 690
Insr Insurance* 1500 0,67 1 000
LeoVegas
200 33,70 6 740
Powercell
30 278,40 8 352
Re Newcell 30 120,00 3 600
Readly
200 57,48 11 496
Soltech
2000 27,22 54 440
Wirecard* 100 5,20 520
XMReality 500 5,44 2 720

Summa: 175 809 kr

Investeringsportfölj, nr 2:

Alm Equity Pref 1600 114,00 182 400
Betsson
500 74,10 37 050
Björn Borg 2000 17,44 34 880
Cloetta
500 24,12 12 060
Kindred
1000 71,76 71 760
Leo Vegas 2750 33,70 92 675
Ratos
6600 37,00 244 200
SEB
1200 90,66 108 792
SHB
1000 87,10 87 100
Swedbank 500 155,22 77 610
Telia
3700 36,36 134 532

Summa: 1 083 059 kr

Portföljbelåning: - 200 560 kr

Lendify: 18 584 kr

Cash: 3 914 kr

SUMMA: 1 856 147 kr (vid årsskifte 1 793 278 kr)

Återigen ligger jag åtminstone "plus" för året i mitt nettosparande, även om jag hade förhoppningar att sedan länge bryta 2 msek-vallen.

Många målsättningar får helt enkelt förflyttas till nästkommande år som jag hoppas blir ett av de bättre på flera plan.

Ha en trevlig december månad och god jul och gott nytt år på förhand!

torsdag 5 november 2020

Avstämning oktober

 #Ekonomi

 

Denna månad blir det en tämligen kort uppdatering, även om det varit en extremt händelserik månad. T.ex så fick vi se ett nytt ras på omx om cirka 10% där min egen portfölj slaktades med närmare 15%. Samtidigt genomfördes uttag om 100 000 kronor för att skala ned på en "okänd" skuld sedan tidigare. Med "okänd" menas i detta fall en skuld som jag självklart själv känt till men som inte varit officiell med på denna blogg. Det kommer förmodligen alltid att diskuteras hur olika tillgångar och skulder skall "hanteras" i den här typen av sammanhang; såsom t.ex bostadsskulder, bostadstillgångar, csn-lån, etc. Men i och med denna rensning så är jag åtminstone ett steg närmare verkligheten även om jag inte har med bostadens värde och skulder i denna sammanställning.

Så i och med uttaget om 100 000 kronor och på det en tämligen medioker månad på börsen så tappade jag mitt totala portföljvärde från 1 857 tkr till 1 657 tkr. Ett tapp om 200 tkr, där alltså hälften avsåg rena likviduttag. Därutöver kommer mitt sparande i november månad att bli klent och jag får troligen finna mig i att plocka ut pengar då jag har en temporär sjukskrivning för stunden. Förhoppningsvis blir detta en högst tillfällig period och att sparandet kommer tillbaka på "normal" nivå efter årsskiftet.

En sammanställning av min portföjlsammanställning per 2020-10-31:

Investeringsportfölj:

Fortum*
1000 167,09 167 091
Peab
1900 82,50 156 750
Ratos
225 32,48 7 308
Scandi Standard 1000 60,30 60 300
Soltech
328 17,89 5 868
Telia
7650 34,12 261 018
Afrikafond

36 803

Summa: 695 138 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon
100 110,00 11 000
Advencia
1000 3,76 3 760
Africa Oil
700 5,95 4 165
Avensia
1000 14,30 14 300
Embracer
100 180,00 18 000
Fingerprint 1800 15,01 27 018
Homemaid 3500 6,20 21 700
Insr Insurance* 1500 0,63 943
Powercell
15 222,60 3 339
Readly
100 56,00 5 600
SAS Bta
2000 0,98 1 956
Soltech
1800 17,89 32 202
Wirecard* 100 6,20 620

Summa: 144 603 kr

Investeringsportfölj, nr 2:

Alm Equity Pref 1600 112,50 180 000
Betsson
500 67,90 33 950
Björn Borg 2000 14,90 29 800
Kindred
1000 67,80 67 800
Leo Vegas 2500 29,80 74 500
Ratos
6600 32,48 214 368
SAS Bta
5000 0,98 4 890
SEB
1200 76,30 91 560
SHB
1000 72,12 72 120
Swedbank 500 139,50 69 750
Telia
3700 34,12 126 244

Summa: 964 982 kr

Portföljbelåning: -172 082 kr

Lendify: 18 538 kr

Cash: 6 165 kr

SUMMA: 1 657 344 kr (vid årsskifte 1 793 278 kr)

Jag tror att det går att se över mina mindre klocka investeringsbeslut genom att titta på portföljsammansättningen. Exempelvis försökte jag mig på att köpa SAS-aktier inför nyemissionen, trots det uppenbara att SAS-aktien skulle implodera i samband med utspädningen. Helt enkelt en mycket dålig trade och ibland undrar jag varför jag går emot min egen övertygelse i någon sorts förhoppning att mirakel kan ske.

Nåväl, de största rasen i portföljen handlar om att samtliga aktier bidragit negativt. Det går inte direkt att peka ut enskilda innehav utan det rör sig om generella ras, därav går jag inte in på detaljer här.

En något trevligare nyhet är all utdelning som trillat in under månaden. Om jag inte räknar helt fel så rör det sig om utdelningar om ca 17 000 kronor. Det är utdelningar främst i Ratos och Telia som trillat in. Det är det här som är mitt primära mål med sparandet att få löpande utdelningar från portföljen. Om oktober hade varit en normal månad hade jag därmed kunna jobba "ungefär" halvtid och ändå få ut samma inkomst som om jag jobbade heltid. Detta är en trevlig aspekt av sparandet även om utdelningsåret 2020 i det stora hela varit bedrövligt.

Önskar er en god fortsättning på november månad med hopp om god hälsa åt er alla (inklusive mig själv).

/Lattebubbla

tisdag 6 oktober 2020

Avstämning September

 #Ekonomi

 

Hösten inleds tämligen positivt och portföljvärdet fortsätter att stiga. Uppgången summeras till ca 40 000 kronor inklusive insättningar och jag ligger en hygglig bit över vad jag inledde året med. Jag känner dock fortsatt sorg över mina mindre lyckade transaktioner under perioden februari-april, samtidigt som det kunde gått betydligt värre. En kort period kändes det nästan lika bra att lägga ned hela verksamheten och börja konsumera upp sparandet istället. Kanske hög tid innan Ulla Andersson lägger beslag på pengarna.

Hur som helst, september månad blev en rejäl IPO-månad. Jag har varit högst aktiv till att fånga aktier i diverse bolag även om utdelningen varit skral. Jag fick ytterst få utav Soltech-aktier, Spotlight-aktier, Lifeclean-aktier och Readly-aktier. I övrigt kammade jag noll, även om jag finns med på någon till här i oktober månad. Bolaget jag var mest intresserad av var Exsitec (då jag själv jobbar "inom" området) och kunde se viss potential. 

Problemet med dessa "hypade" IPO's är att man måste femdubbla eller kanske tiodubbla sin ansökan om det är ett bolag man verkligen vill ha. Det medför att man måste ha väldigt mycket likvider liggandes på sitt konto, åtminstone tillfälligt. Med vetskapen om detta är det inte så konstigt att IPO's blir fulltecknade och en paradox är att intresset troligen inte alls skulle varit lika stort om man mätte den mängd aktier man egentligen ville ha.

Förändringar i övrigt under månaden är att jag köpte på mig lite mer bank (Handelsbanken). När den briserade nedåt tyckte jag det var läge att fånga upp, men banken själv ville djupare ned i dalen så jag var ingen fena på bottenfisket där. Istället lyckades jag med en träjd i Hufvudstaden där jag köpte hela 100 aktier för 118 kr som veckan senare kunde säljas för 131 kr. Inga stora förtjänster men många bäckar små så. Jag fyllde även på med 100 Peab-aktier så jag närmar mig den magiska gränsen 2 000 st.

Så mitt samlade portföljvärde per 2020-09-30:

Investeringsportfölj:

Fortum*
1000 183,22 183 215
Peab
1900 90,15 171 285
Scandi Standard 1000 68,60 68 600
Soltech
328 20,74 6 803
Telia
7500 36,85 276 375
Afrikafond

36 724

Summa: 743 001 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon
100 137,00 13 700
Advencia
1000 4,31 4 310
Africa Oil
1000 6,33 6 330
Avensia
1000 12,75 12 750
Embracer
100 166,80 16 680
Fingerprint 1800 17,88 32 184
Homemaid 3500 7,20 25 200
Insr Insurance* 1500 1,44 2 158
Powercell
15 234,00 3 510
Respiratorius 2000 2,75 5 500
Soltech
1714 20,74 35 548
Wirecard* 100 8,15 815

Summa: 158 685 kr

Investeringsportfölj, nr 2:

Alm Equity Pref 1600 113,00 180 800
Betsson
500 69,00 34 500
Björn Borg 5000 16,46 82 300
Kindred
1000 65,14 65 140
Lifeclean
520 10,70 5 564
Leo Vegas 2000 37,98 75 960
Ratos
6000 33,54 201 240
Readly
200 56,20 11 240
SEB
1200 79,64 95 568
SHB
500 75,32 37 660
Swedbank 500 140,74 70 370
Telia
3500 36,85 128 975

Summa: 989 317 kr

Portföljbelåning: -150 248 kr

Lendify: 18 486 kr

Cash: 97 804 kr

SUMMA: 1 857 046 kr (vid årsskifte 1 793 278 kr)

Sparandet överstigt årsstarten med ca 60 tkr. Det ger en förändring av värdet om ca 3,5% vilket skulle vara högst mediokert även om insättningar inte genomförts. Nu har massiva insättningar utförts vilket gör att årets utveckling sammantaget definitivt inte går till historien som något fantastiskt år.

Inget bolag utmärkte sig nämnvärt, förutom Respiratorius som jag har en väldigt liten smakbit av. 2000 st sammantaget värderade till några kronor. Det gör dessvärre ingen större skillnad i det sammantagna värdet trots massiv uppgång.

Önskar er en trevlig kväll och hoppas att oktober blir en minst lika bra börsmånad som sommarmånaderna. Det räcker som sagt med uppgångar om 50 tkr per månad för att jag ska vara nöjd. Med sådan tillväxt skulle jag rent teoretiskt kunn plocka hem ungefär halva den summan och bryta mig loss från ekorrhjulet.

Må fint,

Lattebubbla

lördag 5 september 2020

Avstämning augusti

#Ekonomi
 
Månadsavstämning och en ny månad där portföljen rullat på ganska ok. Uppgång totalt om närmare 70 tkr trots minimala insättningar under månaden. Börsen har stigit några procentenheter och likaså följde portföljen med relativt denna uppgång. "Äntligen", som  Gert Fylking skulle ha sagt så stannade portföljen strax över vad jag hade vid årets start. 8 månader senare. Nu är nästa mål att nå upp till totalt 2 msek och därmed sätta nytt portföljrekord.
 
Det har inte varit många transaktioner under månaden. Eller i det närmaste noll. Jag har t.ex bara köpt på mig lite mer Leo Vegas-aktier i min ena investeringsportfölj och fortsatt köpa afrikafonden i min andra investeringsportfölj. Medan jag i spekulationsportföljen köpt in några aktier i Respiratorius och köp tillbaka min Advenica-aktier och förberett mig inför nyemissionen i Soltech.
 
Vardagslunken är väl i det närmaste total igen när man är åter på jobb, både på plats och på distans, och det är förskoletider igen. På mitt jobb är det samma visa som förr. Playa del sol-ledningen härjar vidare och hösten kommer att bli intensiv och intressant ur många aspekter. Det berömda ekorrhjulet som bestämmer vardagen sitter fortsatt förankrat i nacken även om det känns som att jag för var dag som går tar ett litet steg framåt.
 
Vad är det då som ligger bakom månadens hyggliga uppgång? I stora drag handlar det om en generell uppgång men det som sticker ut är Soltechinnehavet. Aktien har rusat med närmare 45% under månaden och har dessutom gett mig några teckningsrätter. Det troliga är att aktien backar under september månad, åtminstone mot lägre nivåer. Att den skulle dippa ned till 12 kr bedömer jag som högst osannolikt, men att vi skulle gasa på mot 25 kr är än mer osannolikt. (Trots att det var just vad som hände vid förra emissionen).
 
Så låt oss se sammanställningen per 2020-08-31:
 
Investeringsportfölj:
 
Fortum* 1000 182,61 182 605
Peab 1800 84,60 152 280
Scandi Standard 1000 74,80 74 800
Telia 7500 33,31 249 825
Afrikafond 35 581
 
Summa: 695 091 kr
 
Spekulationsportfölj:
 
Absolicon 100 119,00 11 900
Advencia 1000 4,48 4 480
Africa Oil 1000 7,20 7 200
Avensia 1000 12,30 12 300
Embracer 100 170,00 17 000
Fingerprint 1800 13,36 24 048
Homemaid 3500 6,96 24 360
Insr Insurance* 1500 0,53 797
MQ 1500 0,00 0
Powercell 15 237,00 3 555
Respiratorius 2000 2,44 4 880
Soltech 1500 22,42 33 630
Wirecard* 100 6,26 626
 
Summa: 144 776 kr
 
Investeringsportfölj, nr 2:
 
Alm Equity Pref 1500 111,50 167 250
Betsson 500 72,30 36 150
Björn Borg 5000 18,14 90 700
Kindred 1000 67,12 67 120
Leo Vegas 2000 42,20 84 400
Ratos 5000 33,06 165 300
SEB 1000 85,74 85 740
Swedbank 500 146,62 73 310
Telia 3500 33,31 116 585
 
Summa: 886 555 kr
 
Portföljbelåning: -150 152 kr
Lendify: 20 431 kr
Cash: 220 007 kr
 
SUMMA 1 816 708 kr (vid årsskifte 1 793 278 kr)
 
Känns oerhört skönt att åtminstone vara över årsskiftes-nivån igen, samtidigt så har det knappast varit ett år av lyckade träjds. Det borde ha gått att intjänat betydligt mer om man varit på hugget under mars/april-månadernas nedgång. Att utdelningarna uteblev gjorde tyvärr att det var svårt att skifta in mer kapital under den största nedgången. Men i det långa loppet tror jag detta liksom mycket annat kommer att vara ett hack i den stigande trenden.
 
Nu väntar några spännande dagar med Soltech-emissionen och IPO's i Exsitec och Spotlight. Förhoppningsvis kan man vara med på ett hörn där och tjäna några kronor. När september sedan går mot sitt slut kommer vi även att få in q3-orna vilket kommer att vara minst lika spännande som senast. Förra gången fick vi se att det inte såg så illa ut som befarat. Finns onekligen risk att nästkommande rapportperiod visar på siffror som istället är det omvända. Därav är det troligt att jag ligger kvar med ca 10-15% i cash även under hösten.
 
Trevlig kväll och njut av sommarens sista dagar!

tisdag 4 augusti 2020

Avstämning juli månad

#Ekonomi
 
Cash is återigen king. Något jag önskat att jag känt i mitten av juli månad istället för den sista veckan. Portföljen gjorde nämligen ett fenomenalt ryck under de första 2-3 veckorna och som mest var jag uppe i cirka 1 850 tkr vilket var långt över vad jag startade året med. Det hade varit en fantastisk känsla att efter det här turbulenta "halvåret" äntligen få en månadsavstämning där jag är plus för året.
 
De sista veckorna, eller egentligen den sista veckan, tappade dock portföljen närmare 100 tkr och jag var återigen en bit ifrån årets start.
 
Det kan låta sorgligt att tappa så pass mycket, men hade jag inte känt till den tillfälliga toppen så hade jag varit nöjd. Portföljen har trots allt stigit med ca 90 tkr under månaden, eller ca 5%.
 
Hur som helst, åter till citat cash is king. Ja under slutet på månaden så har jag likviderat ett antal aktier då jag själv är väldigt osäker på var det är på väg att ta vägen. Jag vill inte vara med om en 30%-ig nedgång utan att ha justerat ned risken något. Jag tror själv inte riktigt på någon så pass ordentlig sättning, men att ha ett par hundra tkr i kontanter känns inte helt fel ändå. Skulle börsen toppa upp ytterligare 10% så blir mina återköp betydligt dyrare, men jag tror jag sover tryggare istället.
 
Dessutom skulle nog många ändå hävda att jag är fullinvesterad när min portfölj inte ens till 15% består av kontanter.
 
Sammanställningen per 2020-07-31 enligt följande:
 
Investeringsportfölj:
 
 
Fortum* 1000 178,07 178 066
Peab 1800 81,70 147 060
Scandi Standard 1000 65,10 65 100
Telia 7500 34,08 255 600
Afrikafond 33 293
 
Summa: 679 119 kr
 
Spekulationsportfölj:
 
Absolicon 100 119,00 11 900
Africa Oil 1000 7,21 7 210
Avensia 1000 10,90 10 900
Embracer 100 140,95 14 095
Fingerprint 1800 16,16 29 088
Homemaid 3500 5,58 19 530
Insr Insurance* 1500 2,30 3 452
MQ 1500 0,00 0
Powercell 15 255,00 3 825
Soltech 1500 15,51 23 265
Wirecard* 100 19,97 1 997
 
Summa: 125 262 kr
 
Investeringsportfölj, nr 2:
 
Alm Equity Pref 1500 111,50 167 250
Betsson 500 65,80 32 900
Björn Borg 5000 14,20 71 000
Kindred 1000 61,20 61 200
Leo Vegas 1500 40,48 60 720
Peab 500 81,70 40 850
Ratos 4000 31,16 124 640
SEB 1000 84,64 84 640
Swedbank 500 141,98 70 990
Telia 3500 34,08 119 280
 
Summa: 833 470 kr
 
Portföljbelåning: -150 152 kr
Lendify: 20 379 kr
Cash: 240 455 kr
 
SUMMA: 1 748 533 kr (vid årsskifte 1 793 278 kr)
 
Som synes en rad förändringar under månaden, en månad då jag åtminstone alltså tillfälligt passerat nivåer från årets start. I min ursprungliga investeringsportfölj så har jag sålt av hela innehavet i Ratos. Detta efter en snabb uppgång efter dess rapport och med en förhoppning att kunna återköpa billigare (i min andra investeringsportfölj). Försäljningen gjordes till kurs 31,28 kr och där min förhoppning är att komma in ca 5 kronor billigare. Jag vet att det oftast blir misslyckanden när jag försöker mig på den här formen av transaktioner men jag gör ett nytt försök ändock. Utöver att jag behåller större delen av Ratos-försäljningen i kontakter så har jag fyllt på i firman Telia, Peab och Fortum.
 
I min andra investeringsportfölj försvann likaså en del av Ratos-innehavet, hela Nobina-innehavet samt avskalning av banker, betsson och ALM Equity. Det sistnämnda var en justering för att hålla mig inom ramen för godkänd lägsta ränta på min portföljbelåning. Nobina-innehavet såldes då jag återigen räds för hur nya livsvanor kommer att slå mot kollektivtrafiken. Inköp har bara gjorts i Telia och jag äger här 3 500 aktier. Slår jag ihop det med mina andra telia-aktier så har jag nu 11 000 aktier i bolaget (!). Min tanke är inte att ha Telia-aktier i min andra investeringsportfölj, men tillfälligt känns det som ett tryggt bolag att äga. De bör inte kunna falla ned mer än kanske 10% om vi får en ny sättning, och uppsidan med höstens utdelning, är förvisso inte stor men åtminstone hyggligt "säker". (Men fel har man självklart haft förr). 
 
I spekulationsportföljen försvann Iapotek samt Advencia. Den senare hoppas jag kunna återköpa billigare medan jag lämnar apoteksbolaget helt. Det var inte ett helt lyckat försök att hoppa på trendligan. Advencia verksamma inom cybersäkerhet känns däremot som ett fint bolag att äga med den fortsatta digitaliserings-stormen, men efter en uppgång på närmare 100% på ett par månader kan det vara läge att stå vid sidan ett tag.
 
Portföljvärdet landar sammantaget på ca 1 749 tkr. Jag ligger därmed "bara" ca 45 tkr från värdet den 1a januari. Nu hoppas jag innerligt att gränsen passeras under augusti månad. Värt att notera är även att månadens insättningar varit låga och när jag dessutom gjorde ett uttag under månaden så blev nettoinsättningarna (minus) 2 tkr. Förhoppningsvis en ren tillfällighet då jag räknar med att vara nettoinsättare några år till.
 
Njut av augusti månads härliga sommardagar. Tyvärr jobbar jag större delen av augusti månad, men förhoppningsvis kan man njuta något av värmen ändå.
 
Trevlig afton!

torsdag 2 juli 2020

Avstämning juni månad

#Ekonomi
 
Ytterligare en Corona-månad passerad och portföljen fortsätter uppåt i hygglig takt. Vårens ras är fortsatt "långt" ifrån återhämtat men det är åtminstone på hygglig väg att ha stabiliserat sig.
 
Portföljen ändar på ett värde om 1 662 tkr vilket betyder att jag "bara" har 131 tkr kvar till årsstarten om 1 793 tkr. Visst har det inneburit en hel del tillskjutningar av medel, men det känns inte lika dramatiskt som det gjorde där i mitten av mars månad.
 
Även om pandemin är långt ifrån över och effekterna av dess framfart kommer att ta månader och år innan det helt kan utvärderas så känns det som att marknaden fått en sorts acceptans för att det här är det nya. Det ryktas om nya virus som redan börjar etablera sig i kina och marknaden rycker på axlarna. Allt kommer att förändras men ekonomin kommer att överleva. Många bolag kommer att försvinna medan nya kommer att bildas. Mänskligheten dör inte ut, även om det är förskräckligt många som redan fått sätta livet till och många fler lär det bli. Dessutom så är det många som kommer att få men för livet då de haft viruset i sin kropp och det finns andra som nu inte får den vård de behöver inom helt andra områden och därmed riskerar att få sitt liv fördärvat.
 
Suget har funnits och finns fortfarande på att kasta in handduken och omvandla alla digitala siffror till riktiga pengar och sätta sprätt på dem på annat sätt. Man vet ju egentligen inte om man själv kommer att få viruset och i så fall hur sjuk man kommer att bli.
 
Här kommer sammanfattningen av portföljen per halvåret 2020-06-30:
 
Investeringsportfölj:
 
Fortum* 900 176,96 159 262
Peab 1500 76,60 114 900
Ratos 3000 24,92 74 760
Scandi Standard 1000 64,20 64 200
Telia 7200 34,80 250 560
Afrikafond 33 648
 
Summa: 697 300 kr
 
Spekulationsportfölj:
 
Absolicon 100 118,00 11 800
Advencia 1250 3,52 4 400
Africa Oil 1000 7,30 7 300
Avensia 1000 11,80 11 800
Embracer 65 130,55 8 486
Fingerprint 1800 16,91 30 429
Homemaid 3500 5,22 18 270
Iapotek 2000 2,70 5 400
Insr Insurance* 1500 2,61 3 921
MQ 1500 0,00 0
Powercell 15 305,60 4 584
Soltech 1500 15,15 22 725
Wirecard* 90 59,97 5 397
 
Summa: 134 512 kr
 
Investeringsportfölj, nr 2:
 
Alm Equity Pref 1400 113,50 158 900
Betsson 1000 64,80 64 800
Björn Borg 5000 14,10 70 500
Kindred 1000 55,72 55 720
Leo Vegas 1500 41,66 62 490
Nobina 500 55,70 27 850
Peab 500 76,60 38 300
Ratos 6250 24,92 155 750
SEB 1200 80,70 96 840
Swedbank 800 119,40 95 520
 
Summa: 826 670 kr
 
Portföljbelåning: -150 000 kr
Lendify: 22 822 kr
Cash: 130 396 kr
 
SUMMA 1 661 730 kr (vid årsskifte 1 793 278 kr)
 
Uppgången inklusive insättningar är ca 66 tkr. Det blev dock lite extra insättningar i och med att jag i juni månad fick en hygglig skatteåterbetalning. Men större delen är självklart utveckling i portföljen.
 
Som synes är min spekulationsportfölj ytterligare utökad. Tidigare sålde jag av något i Absolicon och Fingerprint Cards, samtidigt som jag plockade in Embracer, Iapotek och Powercell (Maj). Nu i juni har jag även köpt in Advencia samt försökt mig på att genomföra en trade i Wirecard då jag genomförde ett köp om 90 st på ca 2,20 euro. Jag hade en säljorder strax under 10 euro på Wirecard och på bara 2 dagar "snuddade" jag vid målet att göra en kalasvinst på kort tid. Tyvärr misslyckades det och aktien tappade ned till ca 6 euro vid avstämning, och idag den 2a juli är den nere på 3,50 euro. Det hade självklart varit smått osannolikt att jag fått igenom min affär, men samtidigt känns det nu lite surt att jag var så pass girig. Nu får den skvalpa ett par veckor till och så återstår det att se om det blir konkurs eller något form av utköp. Självklart inte någon jag rekommenderar någon att göra då det är en lottsedel med sämre odds än en trisslott. Men ett par gånger i livet vill jag ändå vara med och genomföra helgalna chansningar med ytterst små resurser.
 
Sista nya innehavet i spekulationsportfölj är Advencia. Det är ett bolag som jag faktiskt följt flertal år då jag velat gå in i ett bolag som sysslar med Cybersäkerhet/IT-säkerhet. När plötsligt Advencia studsade ca 30% en dag blev jag påmind om bolaget och gjorde ett köp. Jag kom in på ca 4 kronor och kursen dalade direkt ned till 3 kr. En mysig påminnelse om hur dålig jag är på att pricka rätt vid köp, men å andra sidan har den nu börjat röra sig lite uppåt. Och min tanke är ändå att nu behålla bolaget cirka halvåret och se om det börjar röra på sig inom branschen. Den fortsatta digitaliseringstrenden borde inte vara en nackdel för cybersäkerhets-bolag.
 
Köpet av Powercell får jag för övrigt tacka en anonym läsare av bloggen för. Det var ett perfekt komplement till min trio, bolag som trendat makalöst, och där värderingen egentligen är skyhög och helt emot mina principer att köpa. :)  Och nu den 2a juli kan jag faktiskt med glädje meddela att 2 av 3 bolag i denna trio ligger på plus. Alltid något.
 
I mina två "tråkiga" portföljer har jag inte några nya bolag att presentera, även om jag gjort en hel del förändringar inom mina innehav. Det handlar fortsatt om fokusering på vissa kärninnehav i min investeringsportfölj, stabila utdelare, medan jag har de något mer "osäkra" utdelarna i min andra investeringsportfölj.
 
Nu går jag in i semesterdvala en tid och hoppas att mitt kapital åtminstone studsar över 1,7 msek i juli månad. Och om jag lagom till hösten kan vara uppe i 1,8 msek igen så har jag äntligen nått den nivå som jag påbörjade året med. Även om det skulle kännas som 8 förlorade månader så har jag betydligt FLER aktier i bolag som jag tror på, på lång sikt. Det kan ändå kännas betryggande i Corona-tider och andra virus-tider.
 
Ha nu en underbar sommar!