Min blogglista

lördag 1 juni 2019

Avstämning Maj

#Ekonomi

Maj månad såg länge ut att bli en kopia av april månad. Första halvan av månaden bjöd på ett rejält lyft i portföljen. En uppgång om ca 5%, eller strax över 50 tkr. Ungefär lika stort blev tappet den andra halvan av maj månad vilket gör att jag bara slutar på ett marginellt positivt resultat. Främsta anledningen till att portföljen steg i värde under månaden beror som så ofta förr på insättningarna som gjordes.

Och insättningarna blev rejäla under månaden. Det var länge sedan jag fyllde på portföljerna med sammantaget över 20 tkr. Det beror på att jag tog en nätt liten summa om 15 tkr från mitt semestersparkonto och pytsade in det i min investeringsportfölj. Anledningen till detta var att jag ville vara med och utöka mitt innehav i MQ. Under månaden gick jag nämligen från 3 000 st aktier till 10 000 st. Som vanligt satt man löjligt lugnt i båten medan kursen gick från 4 kr till 2,50 kr. Detta trots att jag varit med om liknande scenarion förr och vet att det är tämligen vanligt att kursen drar sig mot villkorsnivån när det rör sig om en nyemission som en räddningsaktion! Den rätta strategin skulle som vanligt varit att sålt alla aktier, inklusive teckningsrätter och därefter köpt närmare det dubbla antalet aktier till samma pris(!).

Jag kanske i slutändan helt enkelt får vara nöjd med att jag inte gick back under perioden med tanke på den handlingsförlamade taktiken inför nyemissionen i MQ.

Samtidigt har jag varit med om ytterligare en nyemission i mina portföljer. Det är Soltech som genomfört en företrädesemission. Här har dock inte kursen närmat sig villkorsnivån (ännu). Varför inte det kan man ju undra när det skett i fallet MQ? Well den stora skillnaden är att det i Soltechs fall rör sig om en tillväxtemission och inte en räddningsaktion. I det förstnämnda så är min uppfattning att kursen sällan letar sig ned till den emissionsnivå/rabattnivå som är villkorad. Men i fallet Soltech kan jag fortfarande ha fel, vi är ännu inte vid framme vid sista handelsdagen för BTA'n ännu.

Så till summeringen av mina portföljer per 2019-05-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1500 98,40 147 600
Fortum* 500 202,75 101 376
MQ 10000 2,63 26 300
Peab 1100 74,90 82 390
Ratos 5100 25,78 131 478
Scandi Standard 600 61,20 36 720
SEB 1500 84,26 126 390
Telia 5700 39,74 226 518
Afrikafond 29 566

Summa 908 338

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,56 8 560
Eniro 2000 1,59 3 180
Fingerprint 3000 15,66 46 965
Hennes & Maurtiz 200 142,00 28 400
Homemaid 2500 7,12 17 800
Insr Insurance* 1250 8,91 11 140
Soltech 1500 15,88 23 820
Soltech BTA 325 15,40 5 005

Summa 144 870 kr

Cash 21 068 kr

SUMMA 1 074 276 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Utöver inköpen i MQ till investeringsportföljen köptes 100 Ratos-aktier och 100 Telia-aktier in. Ratos har stått för en finfin uppgång under månaden även om den likaså drogs med ned under slutet på månaden. Här ska det bli otroligt intressant att läsa q2-rapporten senare i sommar. Realiseras försäljningen av huvudkontoret under kvartalet, inklusive den fortsatta förbättringen i portföljbolagen, så blir jag inte förvånad om vi når 2,50-3,00 kr i vinst för kvartalet. Plantagen kommer att ge ett rejält tillskott och frågan är om inte de flesta bolag kan visa vinst under q2an. För helåret tror jag på en vinst om åtminstone 2,00 kr och en höjd utdelning till 1,00 kr. Men det kan mycket väl bli bättre än så.

I spekulationsportföljen så har jag enbart varit med i nyemissionen av Soltech-aktier och samtidigt ökat på innehavet något. Totalt rör det sig om 325 nya aktier vilket ger mig 1825 aktier totalt. Tanken är att öka på till 2000 aktier innan jag tar en paus där.

Självklart har det under månaden varit både upp- och nedgångar. Ratos och Soltech tillhör vinnarna under månaden medan det gått tyngre överlag för de flesta övriga innehav. De sista större utdelningarna trillade in under månaden och sammantaget erhöll jag ca 10 000 kr före skatt. Nu väntar många månader där det enbart rör sig om mindre utdelningar innan det smäller till i oktober igen. Då är det återigen dags för Telia att dela ut. Den utdelningen blir förvisso tämligen ensam, men det ger mig ändå ca 6 700 kr i utdelning på nuvarande innehavsnivå!

Önskar er alla en god kväll och på återhörande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar