Min blogglista

fredag 1 februari 2019

Avstämning januari 2019

#Ekonomi

Äntligen stod prästen vid predikstolen och kunde stolt basunera ut att målet inte bara är nått utan har hållits under dryga veckan. Kan det månne betyda att jag aldrig mer behöver krypa ner i källaren utan alltid kommer att kunna titulera mig miljonär? Tiden och kommande eventuella börsfall får utvisa detta.

Månad januari går, till skillnad från så många månader under 2018, till historien som en av de bästa månaderna någonsin. Portföljvärdet sammantaget steg med hela 63 tkr. Detta är inklusive insättningar om 8 tkr. Rensar vi detta så är ändå uppgången 55 tkr. Det motsvarar en uppgång om ca 5,8%, vilket i princip är vad man (förvisso mycket försiktigt) kan förvänta sig av ett helt års avkastning. 

Nåväl, förmildrande för portföljen är att OMX 30 faktiskt genererat en avkastning om ca 7,5%, så i det perspektivet är uppgången inte speciellt fantastisk. Min portfölj går sällan upp lika mycket som index, men faller heller ej ned så mycket i tider av börsoro.

Så hur ser det då ut i portföljerna årets första månad. Vi börjar med sammanställningen och går därefter igenom de olika händelserna.

Portföljvärde Lattebubbla per 2019-01-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1400 97,00 135 800
Fortum* 500 205,47 102 737
ICA 100 318,00 31 800
MQ 2500 10,06 25 150
Peab 1000 75,30 75 300
Ratos 4000 25,96 103 840
Scandi Standard 500 62,40 31 200
SEB 1400 94,80 132 720
Telia 5000 39,38 196 900
Afrikafond 25 574

Summa: 861 021 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,33 8 330
Eniro 2000 1,84 3 680
Fingerprint 3000 17,63 52 890
Hennes & Maurtiz 200 140,60 28 120
Homemaid 1700 8,40 14 280
Insr Insurance* 1250 7,92 9 897
Soltech 1000 9,11 9 110

Summa: 126 307 kr

Cash: 31 091 kr

SUMMA: 1 018 419 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Investeringsportföljen har stigit från 827 tkr till 861 tkr. Då har jag gjort insättningar på 5 tkr + 7,5 tkr. De 7,5 tkr avser omföring av pengar från kontantsparandet via Marginalen Bank. Under perioden januari-mars, dvs 3 månader, så kommer jag att föra över 7,5 tkr från kontanter till aktieportföljen varje månad. En strategi som troligen är helt tvärtemot vad många nu rekommenderar. De flesta analytiker förespråkar snarare en omviktning från aktier till kontanter, men detta går jag alltså återigen emot! Ränte-avkastningen, dvs utdelningen, tror jag fortsatt kommer att ligga långt över den lilla inlåningsräntan som erhålls via kontantspar. Risken för urholkning av marknadsvärdet kan jag ta då min plan egentligen aldrig är att sälja av något innehav så länge inte något drastiskt inträffar.

Transaktionerna har varit flera. Dels så sålde jag av hela innehavet i min Carnegie Afrikafond. Detta i och med att fonden kommer att "avslutas" och sammanslås med Carnegie Globalfond. Exponeringen mot Afrika blir då i princip obefintlig. När detta såldes av, för ca 48 tkr, ville jag återinvestera beloppet i ny afrikafond. Jag fann då DWS Africa LC, som är en afrikafond med hyggligt likartad placeringsinriktning och placeringsfilosofi, möjligen med något högre risk. Med anledning av det så begränsade jag köpet till ca 24 tkr.

Återstående belopp, efter afrikainköpet, användes till utökning av aktier i SEB och ALM Equity Pref. Insättningarna om 12,5 tkr sammantaget gick också till inköp av SEB-aktier samt ytterligare påfyllning av Ratos.

Under Januari månad erhölls årets första utdelning, i form av ALM Equity Pref, till ett belopp om 2 678 kr. Dessutom gjorde jag min årliga 5%-iga försäljning i afrikafonden. Dvs före växlingen mellan Carnegie till DWS. Den gav mig 2 382 kr.

På tillväxtsidan så är det SEB som stått för den största uppgången under månaden. Från 86 kr till närmare 95 kr. Ratos och Peab har rört på sig en del likaså, medan istället Telia backat ca 6-7%. I övrigt har det varit tämligen lugnt.

När det gäller Spekulationsportföljen så har utvecklingen varit fantastisk under januari månad. Från ett värde om ca 94 tkr så står den nu i ca 126 tkr. Det är främst Fingerprint Card som stått för uppgången i och med att den rört sig från ca 10 kr till ca 17,50 kr. En uppgång om ca 75%(!). Uppgången har faktiskt varit likartad i problembarnet Eniro, men där är mitt innehav så litet att det knappt har någon betydelse. Därutöver har både Soltech och Homemaid, som är två av mina nya förhoppningsbolag, rört sig bra under månaden med uppgångar om hela 20-30%.

Under månaden har inga inköp gjorts. Insättningen om 1500 kr får vänta på att ytterligare pengar kommer in. Tanken är att i februari månad köpa in 300 st Homemaid så att mitt sammanlagda innehav är 2000 st.

Januari månad innebär att de första rapporterna trillat in. Och det har sett hyggligt ut så här långt. SEB, Fortum och HM har inkommit med rapporter där utdelningen antingen bibehållits eller utökats. När det gäller Fortum och HM så finns det vissa brasklappar med utdelningsnivån, medan jag räknar med att SEB inte kommer att ha några problem att visa utdelningstillväxt kommande år. HM delar ut mer än vinsten, återigen, och här finns vissa rykten om en påtvingad återinvesterings-historia. När det gäller Fortum är utdelningen likaså något över resultatet per aktie. På lång sikt är detta självklart inte hållbart oavsett om kassaflödet per aktie må överstiga vinsten. I Fortums fall tror jag på vinsttillväxt medan jag är betydligt försiktigare när det gäller HM.

Med detta hoppas jag på fortsatt fina månader och att jag får positiva besked om årets utdelningar. Målet om 65 tkr i utdelning hoppas jag kunna nå, och därefter är det inte långt kvar innan jag faktiskt erhåller fantastiska 100 tkr i årlig utdelning utan att egentligen behöva lyfta ett finger.

Trevlig helg till er alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar