Min blogglista

fredag 2 november 2018

Avstämning Oktober

#Ekonomi

Månad oktober går till historien som den sämsta, rent nettomässigt, sedan jag påbörjade mitt sparande. Som mest låg jag back 70 tkr, vilket motsvarar ca 7% av mitt totala portföljvärde. September månad blev första månaden då jag klev över miljonstrecket, men oktober bjöd på en rejäl rutschbana utför och jag hamnade återigen klart under denna magiska gräns.

De sista dagarna i månaden repade sig portföljen något och inklusive månadens nettoinsättningar landade jag på en tillbakagång om "bara" ca 40 tkr. 4% inklusive insättningar, men för att vara ärlig rör det sig om en nedgång om snarare 5% exklusive de ca 10 tkr som jag matade in i portföljen under månaden.

Det var många aktier som backade under månaden och framförallt var det i min trygga investeringsportfölj som rasen skedde. (Spekulationsportföljen landade i själva verket på plus/minus 0 under månaden). Ratos backade rejält, med en nedgång om närmare 25% raderades ca 15 tkr bort från min portfölj. Fortum backade närmare 15% och i och med det försvann ca 9 tkr. ALM Equity, MQ och SEB's, förvisso mindre, eroderade ytterligare ca 20 tkr i portföljen. Man kan sammanfatta det hela med en mindre slakt i alla fall. Telia klarade sig hyggligt i raset och stod faktiskt för en mindre uppgång samtidigt som jag erhöll ca 6 tkr i bruttoutdelning från bolaget. Det kändes förstås bättre än raset i de tidigare nämnda aktierna.

Under månaden köptes 25 aktier i Fortum in till kursen 18,19 euro. Det gör att jag sammantaget äger 475 aktier i bolaget och ytterligare 25 aktier står på inköpslistan under nästkommande vecka. I spekulationsportföljen köptes ytterligare 1 000 st Eniro-aktier till svindlande ca 2 kr. Så sakteliga bygger jag upp ett litet innehav i detta bolag som torde ha någon form av substans bakom alla skuldberg.

Så här sammanfattas portföljerna per 2018-10-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1050 95,00 99 750
Fortum* 475 192,78 91 570
Ica 100 323,90 32 390
MQ 2500 12,36 30 900
Peab 1000 80,60 80 600
Ratos 3000 24,72 74 160
SAS Pref 50 551,00 27 550
Scandi Standard 500 56,00 28 000
SEB 1200 94,76 113 712
Telia 5000 41,26 206 300
Afrikafond 46 660

Summa: 831 592 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,60 8 600
Eniro 2000 1,98 3 960
Fingerprint 3000 11,32 33 954
Hennes & Maurtiz 200 161,74 32 348
Homemaid 1000 7,36 7 360
Insr Insurance* 1250 8,52 10 655
Soltech 1000 8,58 8 580

Summa: 105 457 kr

Cash: 34 533 kr

SUMMA: 971 582 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Vid förra månadens slut låg portföljvärdet på 1 009 tkr och nu har jag alltså fallit tillbaka till 972 tkr. Och det är väl helt enkelt så här det kommer att bli även i framtiden. Man får stålsätta sig för att man vissa månader kommer att tappa ett par hundra tkr i värde och det gäller att inte få panik när så sker. Det tillhör ju i själva verket det naturliga.

Det positiva är att jag under månaden erhållit ca 8 tkr i utdelning, vilket summerar årets utdelningar till ca 45 tkr. En utdelning ifrån SAS Pref-aktierna återstår innan jag kan summera utdelningsåret helt. Det är denna utdelning som jag i framtiden skall "livnära" mig på och som kommer att göra att jag "äger min egen tid". 45 tkr betyder att jag äger ungefär 15% av min tid. Under nästkommande år räknar jag med att den siffran kryper över 20%-nivån, och förhoppningsvis tom närmar sig 25%. Inte så pjåkigt att veta att jag "bara" är bunden av ekorrhjulet (arbetet) 3/4-delar av min "arbetstid" under 2019. Det 100%-iga ägandemålet närmar sig när man kan kyssa arbetsgivar-shreket i ändan och lämna skeppet för gott!

Önskar er alla en trevlig alla-helgon-helg och på återhörande!