Min blogglista

tisdag 1 maj 2018

Avstämning April

#Ekonomi

Avstämning för april månad blir en munter läsning. Efter ett par tämligen besvikna månader satte portfölj(erna) rejäl fart under april månad. Månaden började med fina utdelningar från ALM Equity, Fortum och SEB. I och med att avskiljningen skedde i mars månad blev det ren bonus för portföljutvecklingen i april månad. Denna "bonus" summerades till ca 7 500 kronor netto. Därutöver satte jag in ca 11 500 kronor under april månad, så man kan förstå att en hel del av värdeförändringen i portföljerna är tack vare detta.

Mars månad slut visade portföljvärden på sammanlagt 698 000 kronor. När jag nu summerar april månad hamnar jag på 763 000 kronor. En uppgång på 65 000 kronor eller 9,3%. Rensar jag för nettoinsättningarna (dock ej utdelningen) så är uppgången 7,7%, vilket får ses som en av de bästa månaderna någonsin för min del.

Summering av portföljvärdet per 2018-04-30 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1000 104,00 104 000
Fortum* 425 202,20 85 933
MQ 2500 15,20 38 000
Peab 900 77,90 70 110
Ratos 2400 34,78 83 472
Scandi Standard 400 60,10 24 040
SEB 1000 82,50 82 500
Telia 4000 43,18 172 720
Afrikafond 50 682

Summa 711 457 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 1 020
Fingerprint 2000 7,59 15 170
Hennes & Mauritz 35 149,82 5 244
Insr Insurance* 1250 7,40 9 246

Summa 30 680 kr

Cash 20 767 kr

SUMMA 762 904 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Utdelningarna totalt under april månad summeras till ca 15 000 kr brutto (eller 10 500 kr netto) och förutom de tidigare nämnda så erhölls även utdelning från Telia under månaden. Och månaden präglades av tämligen hög aktivitet för egen del, vilka jag skall gå igenom här.

Ett av mina större innehav såldes under månaden. Det var mina Statoil-aktier som såldes, 500 st a 198,40 Norska kronor. Det gav mig ca 107 000 kronor att placera om i andra innehav. Tillsammans med utdelningen och insättningarna under månaden räckte det till en hel del köp. Det blev 1 000 nya Teliaaktier. 1 225 nya MQ-aktier. 325 nya Peab-aktier. 150 nya SEB-aktier. 250 nya ALM Eq Pref-aktier samt 200 nya Ratos-aktier. Både Ratos och Peab ger mig "utdelnings-boost" då deras utdelningar ännu inte varit för året.

Statoil-affären blev en fin affär för mig. Min snittkurs låg på cirka 135 norska kronor och jag sålde av aktierna för närmare 200 norska kronor. Min målkurs var egentligen 205 norska kronor, men valutaeffekten har gett mig nästan 10% bonus så jag tyckte det ändå var läge att ta hem vinsten. Statoil kommer troligen att mjölka hem pengar och bli ett fint utdelningscase, men på denna nivå tycker jag inte det var fel strategi att gå ur.

Tittar jag på spekulationsportföljen så gjordes ytterligare köp i HM under månaden. Min spekulation på HM är att kunna köpa aktien under 140 kr för att se en uppgång mot 200 kr. Än så länge ser den taktiken inte helt fel ut, det enda är att jag inte hunnit köpa på mig den mängd aktier jag hade tänkt, ännu ! Under april månad blev det 15 st nya HM-aktier till spekulationsportföljen.

Värdemässigt är det ett innehav som sticker ut under april månad. Det är Telia som gått från ca 39 till 43 kronor. En uppgång på ca 10%. Främst är det mängden Telia-aktier som gör att ett lyft får stor inverkan på hela mitt sparande. Mina 4 000 Telia-aktier har gett mig ett lyft på ca 16 000 kronor (!) under månaden. Jag hoppas att detta inte är en tillfällig uppgång vi ser i aktien utan att det är starten på en framgångsrik, om än långsam, positiv kursutveckling.

Ett annat innehav som rört sig riktigt bra under månaden är Fortum. Här summeras uppgången till ca 12%, inklusive valutaeffekten. Målsättningen där, den något offensiva, är att försäljning ska ske vid ca 25 euro per aktie. Jag kan tänka mig att skruva ned den målkursen något om Euron står i gynnsam position mot kronan. En kurs på 21-22 euro när valutan står i ca 11 kr är en nivå som jag kan leva med. 

Observera att strategin inte är att sälja aktier i investeringsportföljen, dvs i normalfallet. Så länge jag kan se en direktavkastning på ca 5-7% så kommer jag att behålla aktierna. Men kryper den under 5% så kommer jag att bevaka bolaget och se över om det inte finns bättre alternativ.

En aktie som däremot varit väldigt seg under månaden är SEB. Valborgsafton bjöd på en något butter rapport och vi ser nu kurser strax över 80 kronor på SEB. Min övertygelse är att de kommer att göra 7-8 kr i vinst för 2018 och kommer att fortsätta höja utdelningen, till 6,00 kr för året, och då blir direktavkastningen väldigt intressant. Just nu ligger den över 7% för SEB och får jag chansen senare i år så kommer jag troligen att öka på mitt innehav i denna bankaktie ytterligare.

Med detta får jag önska trevlig kväll. Njut av sommaren även om den just idag tycks vara långt borta!

/Lattebubbla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar