Min blogglista

måndag 2 oktober 2017

Avstämning september

#Ekonomi

- Bra månad trots haveriet i Fingerprint!

Första föräldraledighetsmånaden har passerat och den första höstmånaden har börjat helt ok. Flera av mina trygga innehav har rört sig uppåt; där Fortum har varit det stora utropstecknet. Många har troligen varit försiktiga till bolaget då det inte direkt visat offensiv förmåga till vad de tänkt använda den stora kassan till. Men när nu köpet av Uniper offentliggjordes finns åtminstone möjligheter till fortsatt positivt kassaflöde kommande år. Att elpriserna väntas sätta fart norrut under hösten/vintern är ej heller någon nackdel för bolaget.

Ratos som är ett tämligen stort innehav för mig har gått hyggligt bra under månaden. Att aktien fortfarande ligger under 40 kr är för mig tämligen förvånande. Nu när oljepriset äntligen vänt upp igen kanske till och med den miserabla investeringen i Aibel kan ge valuta för pengarna!

Mitt sparande under månaden summeras till 10 000 kr, dvs enligt plan. Utdelning som trillade in under månaden kom ifrån Statoil. Netto rörde det sig om ca 623 kronor! September är dock heller inte någon större utdelningsmånad för min del.

Summering av mina innehav per 2017-09-30 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 109,75 76 825
Fortum* 425 162,58 69 096
MQ 500 32,20 16 100
Peab 575 89,90 51 693
Ratos 2000 39,86 79 720
Scandi Standard 400 59,75 23 900
SEB 650 107,30 69 745
Statoil* 500 162,88 81 442
Telia 2800 38,36 107 408
Afrikafond 35 985

Summa 611 914 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,23 2 310
Fingerprint 1275 22,81 29 083
Insr Insurance* 1100 7,42 8 158
Tobii 200 49,00 9 800

Summa 49 351 kr

Cash 25 161 kr

SUMMA 686 425 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

Totalt värde i portföljerna är alltså upp ca 18 tkr, varav alltså insättningar gjorts om 10 tkr. Värdet i Fingerprint har dock havererat med ca 15 tkr vilket gjort att stora delar av den potentiella uppgången för månaden eliminerats. Eller åtminstone reducerats. Med en sån kraftig slakt i ett enskilt bolag är det ändå skönt att ha gått hyggligt plus för månaden!

Tilltron till Fingerprint är fortsatt, oavsett hur konstigt det kan låta, positiv. I flera inlägg har jag tidigare resonerat hur jag tänker i bolaget så jag skall inte fördjupa mig något i det här!

Under månaden har jag i investeringsportföljen köpt på mig ytterligare 200 aktier i Telia. Jag laddar med aktier i bolaget inför höstens utdelning! Mitt mål är att nå upp till 3000 aktier totalt i bolaget. Om det inte går till utdelningsdatumet så strax därefter. Efter det så får jag hålla mig borta från bolaget och hitta andra alternativ!

Jag närmar mig ett totalt sparande om 700 tkr vilket är klart under årets mål! Samtidigt har jag inte kunnat skjuta till riktigt så mycket pengar som jag tänkt och värdeutvecklingen har varit tämligen medioker. Det är ändock en fröjd att se det totala sparandet öka och veta att jag köper mig lite mer fri tid i framtiden. Med en direktavkastning om ca 5% skulle 700 tkr ge mig ca 35 tkr om året i utdelning. Det motsvarar inte ens möjligheten att gå ner i tjänst 1 dag per vecka, men samtidigt så skulle jag kunna skära ned på mitt eget SPARANDE när jag väl en dag väljer att gå ned i tid. Det skulle möjliggöra en rejäl nedsättning av arbetstiden och ge mig möjligheter att syssla med egna projekt.

Möjligheterna blir åtminstone större för var månad som går. Oavsett om Ulla Andersson eller någon annan galenpanna försöker sätta stopp för detta!

Trevlig månad med hopp om många ostbågspåsar för konsumtion!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar