Min blogglista

söndag 9 april 2017

Fingerprint Cards Framtid

#Ekonomi

Det har nog inte undgått någon att Fingerprint Cards får ett något besvärligare 2017 än vad de själva trott under det fantastiska föregående året. 2016 blev ett makalöst år med en omsättning på ofattbara 6,6 miljarder kronor. Därutöver skyhög tillväxt och ett resultat på 2 miljarder kronor. En framgångssaga utan dess like, men samtidigt också ett bolag som omgärdats av ofattbart medialt intresse. Där det mediala intresset sällan har handlat om det positiva som bolaget gjort.

Personligen blev jag varse biometribranschen för över 10 år sedan och fastnade direkt. Utan att jag förstod mig på själva tekniken, eller hur man skulle kunna tjäna pengar på det, ansåg jag att det måste vara något som kommer att bli större och kommer att användas i framtiden. Snabba, smarta och enkla lösningar där man genom sina fingrar snabbt kan identifiera sig! Det blev några enstaka inköpta Precise Biometrics för 10 år sedan, och därefter har det rullat på. Med nya köp, nyemissioner, försäljningar, under både hopp och förtvivlan!

Idag vet vi att det är Fingerprint Cards som är bolaget som lyckats, och även om Precise har en fin produkt, så har de i viss mån åkt snålskjuts på Fingerprint Cards. Dvs när det gäller aktieutvecklingen!

Efter att ha köpt en mindre post Fingerprint Cards för runt 6-7 kronor, så har jag succesivt sålt av aktierna. På tok för tidigt kan man säga i efterhand, då jag gick miste om den slutgiltiga uppgången. Redan efter 100% i vinst sålde jag för första gången, och därefter sålde jag i mindre omgångar med uppgångar på flera tusen %. Tyvärr på tok för små poster mot vad det alltså kunde varit.

Men i år (och slutet på 2016) så har kursen i Fingerprint Cards dalat rejält. Vid kursen ca 80 kronor bestämde jag mig för att återigen gå in i bolaget med en mindre post. När kursen sedan dalade till 50 kronor bestämde jag mig för att utöka posten rejält! Därefter vet vi nog alla att kursen varit under 30 kronor!

Nu äger jag 1050 st aktier i Fingerprint Cards, vilket inte är en större förmögenhet, men jag har tänkt att ligga lång nu i bolaget med förhoppningen att de ska visa marknaden att de fortsatt kan göra hyggliga vinster och kan växa inom nya vertikaler.

Precis som företaget meddelat (tyvärr sent upptäckt) så kommer omsättningen att dala rejält under vintern/våren 2017. Först till q3an kan vi vänta oss en vändning. Och en sådan vändning är förstås något osäker med tanke på att vi ännu inte till fullo vet hur stor penetrationen blir av biometriska lösningar inom mobilbranschen. Vi vet heller inte hur stor del Fingerprint kommer att ta, och vi vet ännu inte exakt när den tidigare uppbyggda lagernivån når så pass låga nivåer att kunderna behöver fylla på med Fingerprints produkter.

Min tilltro för 2017 ser dock ut enligt följande.

jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Helår
 
Intäkter 725,0 1 000,0 1 500,0 1 750,0 4 975,0
Kostn sålda varor -435,0 -620,0 -960,0 -1 155,0 -3 170,0
Brutto 290,0 380,0 540,0 595,0 1 805,0
Förs -45,0 -50,0 -55,0 -60,0 -210,0
Admin -40,0 -45,0 -50,0 -55,0 -190,0
Utvkostn -100,0 -110,0 -115,0 -120,0 -445,0
Övr rörint 10,0 5,0 0,0 -5,0 10,0
Rörelseresultat 115,0 180,0 320,0 355,0 970,0
Finansiella int 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Res före skatt 116,0 181,0 321,0 356,0 974,0
Period skattekostn -26,2 -40,9 -72,5 -80,5 -220,1
Periodens resultat 89,8 140,1 248,5 275,5 753,9
Res / aktie 0,29 0,45 0,79 0,87 2,4


Dvs ett mer än halverat försäljningstapp under första kvartalet och en bruttomarginal som så sakteliga kryper ned under 40%. För det andra kvartalet kommer vi även att se en slakt av omsättningen mot föregående år. Under det andra halvåret tar det fart igen när lager behöver fyllas på och när vi börjar få viss försäljningsintäkter från andra områden.

Varje kvartal estimerar jag kommer att ge ett mindre resultat och i slutändan landar vi på ca 750 msek i vinst för 2017 (eller 2,40 kr per aktie).

Försäljningskostnader, administrativa kostnader, liksom utvecklingskostnader fortsätter att stiga under kvartalen men jag tror att vi på sikt når en nivå där både administration och utvecklingssidan peakar. Dvs där vi får en balans på stödnivån inom organisationen och där vi ser att avsättningen till FOU är fullt tillräcklig för att generera nya produkter och nya patent.

Mina estimat för Fingerprint Cards kommande år synes nedanför:


2017 2018 2019 2020
 
 
Intäkter 4 975,0 6 500,0 8 000,0 9 500,0
Kostn sålda varor -3 170,0 -4 290,0 -5 280,0 -6 270,0
Brutto 1 805,0 2 210,0 2 720,0 3 230,0
Förs -210,0 -225,0 -250,0 -250,0
Admin -190,0 -200,0 -200,0 -200,0
Utvkostn -445,0 -450,0 -425,0 -400,0
Övr rörint 10,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat 970,0 1 335,0 1 845,0 2 380,0
Finansiella int 4,0 10,0 15,0 20,0
Res före skatt 974,0 1 345,0 1 860,0 2 400,0
Period skattekostn -220,1 -304,0 -420,4 -542,4
Periodens resultat 753,9 1 041,0 1 439,6 1 857,6
Res / aktie 2,4 3,30 4,57 5,90
 
Antal aktier (milj) 315 315 315 315
 
Utdelning 1 kr 2 kr 3 kr 4 kr

Omsättningen tar alltså fart igen år 2018, men accelererar inte i den takt som vi har sett tidigare år. Bruttomarginalen landar på cirka 34%. Att bruttomarginalen går ned ser jag som ganska naturligt då konkurrensen ökar. Nya vertikaler kan ge högre marginaler, men bidraget blir inte tillräckligt stort för att lyfta bruttomarginalen. Självklart kommer man i framtiden att titta mer på kostnadssidan och därigenom försöka hålla uppe marginaler, men det kan inte ge samma effekt som den kraftiga försäljningstillväxten tidigare år.

Mina estimat är stigande vinster under åren 2017-2020, och att utdelningen återigen blir aktuell för 2017. Resultatet 2020 landar på närmare 6 kr och med ett p/e-tal på 15 (vilket inte är orimligt) så får vi kursen 88 kronor. Min, något försiktiga, målnivå på Fingerprint Cards är därmed 88 kronor.

Estimaten är varken alltför negativa eller positiva och det finns här utrymme för avvikelser. Men det är med dessa siffror i huvudet som jag alltså återigen utökar mitt innehav i Fingerprint Cards under början av 2017. För att återigen alltså ligga lång!

Ta hand om er och varandra!

söndag 2 april 2017

Månadsavstämning mars

#Ekonomi

Mars månads avstämning 2017 går till historien. Efter några tämligen mediokra månader så blev mars månad ett riktigt bottennapp. Trots insättningar om hela 21 000 kr så backade portföljvärdet med sammantaget 600 kr. Exkluderat insättningarna så backar alltså portföljen med 21 600 kr! På mitt totala innehav motsvarar det en nedgång om ca 3%.

Uselt är bara förnamnet, men samtidigt finns det ett par förklaringar till det hela. Den största förklaringen stavas F I N G E R P R I N T  C A R D S. Återigen återfinns bolaget i rubrikerna i mitt livssparande, och denna gång återigen av negativa skäl. Nedgången i bolaget för min del summeras till ca 15 000 kr. Denna gång handlar det återigen om en vinstvarning som fick marknaden att hicka i skräck. Återigen straffas bolaget benhårt, och med benhårt menar jag inte att det var oskäligt att marknaden reagerade negativt på de nyheter som presenterades. Men återigen tror marknaden att bolaget närmar sig ruinernas brant trots att biometrimarknaden kommer att växa så det knakar kommande år. Och med den marknadsposition som Fingerprint har är det, åtminstone för mig, svårt att tro att de (bolaget) ska bli det sista alternativet i förhandlingar och upphandlingar i framtiden.

Bortser vi från Fingerprint så har det även varit utdelningsavskiljningar i både SEB och ALM Equity pref. Avskiljningar där utdelningen ännu inte trillat in på kontot. I det här fallet rör det sig om ca 4 500 tkr brutto. I och med att pengarna inte trillat in riktigt ännu i aktiedepån så får även det nedgången att framstå som större än vad den i själva verket är.

En tredje, mindre orsak, till nedgången i portföljen är Tobii som följt med Fingerprint ned i fallet. Techbolag där det råder något delade meningar om framtidsutsikter tenderar att följa varandra hand i hand. Dvs när större osäkerhet, vinstvarningar, etc, inträder för Fingerprint Cards så smittar det av sig på andra techbolag, även om de inte verkar i samma bransch. Kopplingen är kanske inte så stark, men jag kan se att den finns där!

Så till en summering av min portföljsammanställning per 2017-03-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 500 103,75 51 875
Fortum* 300 141,80 42 539
Peab 400 85,55 34 220
Ratos 2000 42,12 84 240
Ratos Pref 30 1 855,00 55 650
Scandi Standard 400 54,50 21 800
SEB 650 99,70 64 805
Statoil* 400 153,08 61 233
Telia 2200 37,59 82 698
Afrikafond 29 732

Summa 528 792 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,33 3 250
Fingerprint 1000 36,14 36 140
Insr Insurance  1000 7,12 7 155
Tobii 200 57,75 11 550

Summa 58 095 kr

Cash 17 013 kr

SUMMA 603 900 kr (Vid årsskifte 575 887 kr)

Som synes så har jag alltså på tre månader och insättningar om strax över 50 tkr de första tre månaderna ändå bara lyckats klättra från 575 tkr till strax över 600 tkr. En tankeställare om att man kanske borde peta in alla pengar i den där indexfonden och ägna lediga tiden åt något annat?

Det är i sådana stunder jag får titta tillbaka på de fina affärer som jag ändå åstadkommit genom åren, och behålla den positiva inställningen till att så kommer att ske igen! Genom en livstid av sparande så kommer man att råka ut för både dalar och toppar, och i fallet Fingerprint så var det en osannolikt positiv resa jag tidigare genomgick, och en osannolikt negativ som skett nu. Det finns inget som säger att jag inte kan nå liknande affärer i framtiden, även om mitt fokus fortsatt kommer att ligga i investeringsportföljen.

Under mars månad har bara ett mindre köp i Fingerprint skett i spekulationsportföljen. Från 950 till 1000 aktier jämt. Det är inte helt osannolikt att jag faktiskt fortsätter att fylla på fingerprintaktier så länge kursen ligger i spannet 30-40 kr.

I investeringsportföljen så har jag fortsatt att plocka in SEB-aktier. 200 nya aktier har det blivit och det totala antalet summerades till 650 st lagom till utdelningen som avskildes nu under veckan. (utdelningen inkommer för övrigt på tisdag den 4e april).

Det kommer att bli fortsatta inköp i utdelningsaktier under våren och den utdelning som jag erhåller kommer att återinvesteras primärt i bolag som ännu inte delat ut under året. Fortum och Peab är två aktier jag ämnar fortsätta att öka i kommande månader.

Efter det första mediokra kvartalet kan jag inte tänka mig annat än att nästkommande kvartal blir betydligt bättre! Trevlig kväll och på återhörande!