Min blogglista

torsdag 31 december 2015

Månadsuppdatering december

#Ekonomi

Så var ytterligare ett år passerat och månadsuppdateringen denna gång blir därmed den sista för året. Ett år som präglats av både ras och rus i portföljen och där äntligen biometriaktierna fick fart under vingarna. Fingerprint i synnerhet, visade även att det fundamentalt finns en marknad för dessa produkter. Som jag har längtat efter ett genomslag på detta område! Faktiskt mer än själva börsuppgången. Eller det är som Gert Fylking skulle ha eskalerat efter besked om litteraturpristagare från Nobelkommittéen: "Äntligen!".

Nu när produkterna äntligen nått acceptans inom mobilområdet så kommer vi snart att se fler användningsområden för produkten. Mobilmarknaden kommer självklart att bli en viktig del kommande år, men det kommer inte att kunna växa i samma fart som nu. Och självklart kommer marginalerna att på sikt naggas i kanten när fler konkurrenter kommer in på marknaden och när kunder kräver prispress från leverantörer av biometriprodukter. Det är då skönt att kassan fylls på rejält för närvarande för att kunna ge kapitaltillskott till FOU-verksamheter inom bolagen. Jag tror fortsatt att det kommer att komma biometriska lösningar inom olika områden där man kan förenkla vardagen för oss människor!

Om jag ser lite kort på mina portföljer så har spekulationsportföljen utmärkt sig främst med en uppgång om närmare 90%. Främst påskyndat av uppgången i Fingerprint Cards där jag succesivt reducerat mitt innehav under året. Min (trots allt viktigare) investeringsportfölj har haft en medioker resa under 2015 och summerar jag året, exkluderar insättningar, så handlar det om i princip ett noll-resultat för året.

Nedan följer årsstatusen för mina portföljer, dvs per 2015-12-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 250 103,25 25 813
Fortum* 200 127,71 25 542
Havsfrun 1000 22,70 22 700
Oriflame 100 136,00 13 600
Peab 300 64,85 19 455
Ratos 750 48,83 36 623
Ratos Pref 10 1 852,00 18 520
Scandi Standard 300 54,25 16 275
SEB 200 89,40 17 880
Skistar 200 124,00 24 800
Statoil* 300 118,31 35 492
Telia 850 42,19 35 862
Afrikafond 11 935

Summa 304 496 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 500 11,91 5 955
Eniro 5000 0,92 4 600
Fingerprint 20 591,00 11 820
Metallvärden i Sve 1500 1,90 2 850
Opcon 10000 0,72 7 150
Precise 1000 6,10 6 100
Qliro 500 12,10 6 050
Tobii 100 67,25 6 725
Vardia* 4000 1,63 5 938
Bull SSAB*5 3500 0,68 2 380

Summa 59 568 kr

Cash 8 591 kr

SUMMA 372 665 kr (vid årsskifte 207 616 kr)

Om man jämnför dessa siffror från årets start så kan det tyckas att det är investeringsportföljen som växt klart kraftigast. Vilket självklart är sant i nominella termer. Men som jag påtalat under året så har de största insättningarna under året gjorts i investeringsportföljen och dessutom har tämligen stora uttag gjorts från spekulationsportföljen. Med facit i hand torde jag kanske snarare gjort tvärtom (dvs flyttat pengar från invportföljen till spekportföljen) med tanke på att mina stora vinster varit i spekulationsportföljen!

Men min strategi är att fortsatt bygga upp investeringsportföljen tills den ger mig såpass stor passiv inkomst att jag kan luta mig tillbaka och lyssna på Ace Wilders betingade ord..."busy doing nothing att all... wanna make my money while I sleep". Hade Gordon Gekko varit en verklig varelse hade han troligen gått runt med ett leende på läpparna med tonerna till denna muntra visa...

I övrigt så har jag under året äntligen gjort ett försök att vara med i #Börssm2015. Min slutplacering för min portfölj blev alltså 131, vilket jag är klart nöjd med. Samtidigt så ska man komma ihåg att jag bara deltog med En portfölj. Självklart hade det varit en bättre strategi att forcera in fem olika portföljer i tävlingen!

Så vill jag slutligen önska alla ett Gott nytt år, med förhoppningen om att aktivitetsgraden blir något bättre under 2016. Skål!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar