Min blogglista

lördag 19 december 2015

Månadsspar

#Ekonomi

För närvarande är min målsättning att spara ca 10 000 kronor per månad. Det är en ganska stor andel sparande i förhållande till min lön och är tämligen svårt att genomföra. Men mitt mål är alltså att försöka och möjligheten till det är tämligen goda. Anledningen till detta är att jag lagt undan en liten buffert från lägenhetsförsäljningen som kan gå till min normala månadskonsumtion (Eller ja, egentligen lyxkonsumtion). Dvs när jag behöver köpa mig en latte, en dagens industri eller helt enkelt en jobblunch!

Det betyder att om jag lever tämligen sparsamt så ska jag nu under en tid förhoppningsvis kunna spara undan hela 10 000 kronor per månad. Det motsvarar ca 38% av min nettolön en normal månad, så vi får se om det helt enkelt är möjligt. Jag har provat på detta under ett par månader och det har faktiskt fungerat. Vilket ju sjävklart beror på just att jag konsumerar min latte på andra konton än mitt vanliga lönekonto.

Hur som helst, min plan för dessa 10 000 kronor är att spara enligt följande:

7 000 kronor går in till min investeringsportfölj.
1 500 kronor går in till min spekulationsportfölj.
1 500 kronor går in till mitt säkra sparande (räntekonto).

Utav de 7 000 kronorna som går in till mitt investeringssparkonto så är min målsättning att varje månad sätta av 1 000 kronor till Afrikafonden. Hitintills så har sparandet varit 500 kr i månaden i afrikafonden, men från och med nästkommande månad är målet att öka upp detta. Det är en region som jag tror långsiktigt har en fin möjlighet att visa på tillväxt som överstiger globala tillväxtprognoser. Men man måste vara rejält långsiktig för en sådan investering, inte minst i dessa dagar när man ser vad som sker i Sydafrika!

I Investeringsportföljen så ämnar jag fortsätta att fylla på i vad jag ser som trygga innehav. Exempelvis Telia, Ratos, Peab och Scandi Standard samt någon bankaktie. Att kurserna i dessa bolag eroderat senaste månaderna ser jag snarare som en fördel när jag nu ökar på mitt sparande!

Må gott alla och ladda för jul nu!

/Lattebubbla


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar