Min blogglista

torsdag 31 december 2015

Månadsuppdatering december

#Ekonomi

Så var ytterligare ett år passerat och månadsuppdateringen denna gång blir därmed den sista för året. Ett år som präglats av både ras och rus i portföljen och där äntligen biometriaktierna fick fart under vingarna. Fingerprint i synnerhet, visade även att det fundamentalt finns en marknad för dessa produkter. Som jag har längtat efter ett genomslag på detta område! Faktiskt mer än själva börsuppgången. Eller det är som Gert Fylking skulle ha eskalerat efter besked om litteraturpristagare från Nobelkommittéen: "Äntligen!".

Nu när produkterna äntligen nått acceptans inom mobilområdet så kommer vi snart att se fler användningsområden för produkten. Mobilmarknaden kommer självklart att bli en viktig del kommande år, men det kommer inte att kunna växa i samma fart som nu. Och självklart kommer marginalerna att på sikt naggas i kanten när fler konkurrenter kommer in på marknaden och när kunder kräver prispress från leverantörer av biometriprodukter. Det är då skönt att kassan fylls på rejält för närvarande för att kunna ge kapitaltillskott till FOU-verksamheter inom bolagen. Jag tror fortsatt att det kommer att komma biometriska lösningar inom olika områden där man kan förenkla vardagen för oss människor!

Om jag ser lite kort på mina portföljer så har spekulationsportföljen utmärkt sig främst med en uppgång om närmare 90%. Främst påskyndat av uppgången i Fingerprint Cards där jag succesivt reducerat mitt innehav under året. Min (trots allt viktigare) investeringsportfölj har haft en medioker resa under 2015 och summerar jag året, exkluderar insättningar, så handlar det om i princip ett noll-resultat för året.

Nedan följer årsstatusen för mina portföljer, dvs per 2015-12-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 250 103,25 25 813
Fortum* 200 127,71 25 542
Havsfrun 1000 22,70 22 700
Oriflame 100 136,00 13 600
Peab 300 64,85 19 455
Ratos 750 48,83 36 623
Ratos Pref 10 1 852,00 18 520
Scandi Standard 300 54,25 16 275
SEB 200 89,40 17 880
Skistar 200 124,00 24 800
Statoil* 300 118,31 35 492
Telia 850 42,19 35 862
Afrikafond 11 935

Summa 304 496 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 500 11,91 5 955
Eniro 5000 0,92 4 600
Fingerprint 20 591,00 11 820
Metallvärden i Sve 1500 1,90 2 850
Opcon 10000 0,72 7 150
Precise 1000 6,10 6 100
Qliro 500 12,10 6 050
Tobii 100 67,25 6 725
Vardia* 4000 1,63 5 938
Bull SSAB*5 3500 0,68 2 380

Summa 59 568 kr

Cash 8 591 kr

SUMMA 372 665 kr (vid årsskifte 207 616 kr)

Om man jämnför dessa siffror från årets start så kan det tyckas att det är investeringsportföljen som växt klart kraftigast. Vilket självklart är sant i nominella termer. Men som jag påtalat under året så har de största insättningarna under året gjorts i investeringsportföljen och dessutom har tämligen stora uttag gjorts från spekulationsportföljen. Med facit i hand torde jag kanske snarare gjort tvärtom (dvs flyttat pengar från invportföljen till spekportföljen) med tanke på att mina stora vinster varit i spekulationsportföljen!

Men min strategi är att fortsatt bygga upp investeringsportföljen tills den ger mig såpass stor passiv inkomst att jag kan luta mig tillbaka och lyssna på Ace Wilders betingade ord..."busy doing nothing att all... wanna make my money while I sleep". Hade Gordon Gekko varit en verklig varelse hade han troligen gått runt med ett leende på läpparna med tonerna till denna muntra visa...

I övrigt så har jag under året äntligen gjort ett försök att vara med i #Börssm2015. Min slutplacering för min portfölj blev alltså 131, vilket jag är klart nöjd med. Samtidigt så ska man komma ihåg att jag bara deltog med En portfölj. Självklart hade det varit en bättre strategi att forcera in fem olika portföljer i tävlingen!

Så vill jag slutligen önska alla ett Gott nytt år, med förhoppningen om att aktivitetsgraden blir något bättre under 2016. Skål!


lördag 19 december 2015

Månadsspar

#Ekonomi

För närvarande är min målsättning att spara ca 10 000 kronor per månad. Det är en ganska stor andel sparande i förhållande till min lön och är tämligen svårt att genomföra. Men mitt mål är alltså att försöka och möjligheten till det är tämligen goda. Anledningen till detta är att jag lagt undan en liten buffert från lägenhetsförsäljningen som kan gå till min normala månadskonsumtion (Eller ja, egentligen lyxkonsumtion). Dvs när jag behöver köpa mig en latte, en dagens industri eller helt enkelt en jobblunch!

Det betyder att om jag lever tämligen sparsamt så ska jag nu under en tid förhoppningsvis kunna spara undan hela 10 000 kronor per månad. Det motsvarar ca 38% av min nettolön en normal månad, så vi får se om det helt enkelt är möjligt. Jag har provat på detta under ett par månader och det har faktiskt fungerat. Vilket ju sjävklart beror på just att jag konsumerar min latte på andra konton än mitt vanliga lönekonto.

Hur som helst, min plan för dessa 10 000 kronor är att spara enligt följande:

7 000 kronor går in till min investeringsportfölj.
1 500 kronor går in till min spekulationsportfölj.
1 500 kronor går in till mitt säkra sparande (räntekonto).

Utav de 7 000 kronorna som går in till mitt investeringssparkonto så är min målsättning att varje månad sätta av 1 000 kronor till Afrikafonden. Hitintills så har sparandet varit 500 kr i månaden i afrikafonden, men från och med nästkommande månad är målet att öka upp detta. Det är en region som jag tror långsiktigt har en fin möjlighet att visa på tillväxt som överstiger globala tillväxtprognoser. Men man måste vara rejält långsiktig för en sådan investering, inte minst i dessa dagar när man ser vad som sker i Sydafrika!

I Investeringsportföljen så ämnar jag fortsätta att fylla på i vad jag ser som trygga innehav. Exempelvis Telia, Ratos, Peab och Scandi Standard samt någon bankaktie. Att kurserna i dessa bolag eroderat senaste månaderna ser jag snarare som en fördel när jag nu ökar på mitt sparande!

Må gott alla och ladda för jul nu!

/Lattebubbla


tisdag 1 december 2015

Månadsuppdatering november

#Ekonomi

Näst sista månaden för året till ända och det är snart dags att summera helåret 2015. 31 dagar kvar till nyåret och jag ligger nu klart över vad jag trott var möjligt att åstadkomma under 2015. Erkännas skall dock att mycket av uppgången beror på kraftiga insättningar under året.

Stora insättningar som inneburit uppskjuten konsumtion för egen del, och jag hoppas få lön för mödan om några år när det snarare är dags att njuta av frukterna av detta gnetande.

Det har fortsatt varit en normal börsuppgång för Fingerprint. Dvs ca 50% upp på en månad. Vilket väl är en naturlig uppgång? Uppgången för min del är nu ca 1300% i detta bolag, även om jag kortat ur mig rejält i innehavet. Faktum är att jag under november månad sålde ut ytterligare 10 aktier till kursen 602 kronor, vilket medför att jag endast nu har 20 ynka aktier kvar. Det är inte mycket att skryta om i fingersekten, men jag hoppas få njuta av nya sektmedlemskap så länge det ger mig rejäla tillökningar i kassan.

Så till en titt på mina portföljer, per 2015-11-30:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 250 107,50 26 875
Fortum* 200 127,59 25 517
Havsfrun 1000 22,40 22 400
Oriflame 100 148,10 14 810
Peab 300 66,60 19 980
Ratos 650 49,59 32 234
Ratos Pref 10 1 868,00 18 680
Scandi Standard 300 51,75 15 525
SEB 150 92,75 13 913
Skistar 200 129,50 25 900
Statoil* 300 134,60 40 379
Telia 750 42,81 32 108
Afrikafond 12 679

Summa 300 999 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 500 12,94 6 470
Eniro 5000 1,16 5 795
Fingerprint 20 620,00 12 400
Metallvärden i Sve 150000 0,03 4 500
Opcon 10000 0,70 7 000
Precise 1000 6,30 6 300
Tobii 100 70,25 7 025
Vardia* 4000 1,48 5 938
Bull SSAB*4 1000 4,65 4 650

Summa 60 078 kr

Cash 17 553 kr

SUMMA 378 630 kr (vid årsskifte 207 616 kr)

En hygglig uppgång i portföljerna om ca 7% (där hälften av uppgången dock är relaterad till insättningar). Har även en notering om mitt senaste ATH, dvs den nivå jag tidigare hade när jag hade som mest pengar sparat. Detta var för drygt fem år sen, innan jag gav mig in på bostadsmarknaden och hade en period av på tok för hög konsumtion. Mitt dåvarande ATH var 380 tkr, och sattes i juni 2010, och nu ligger jag alltså precis under. Förstås tämligen skrämmande att jag efter 2010 hade ett par år med sådant slösande att det tagit mig så här lång tid att åter närma mig ATH.

Nåväl, en titt på de enskilda innehaven så är det fortsatt Fingerprint som gått urstarkt. För en månad sedan stod aktien i 420 kr och nu alltså i 620 kr. Det är självklart en helt galen uppgång och det är just därför jag fortsätter att säkra upp vinster. Hade jag behållt aktierna från start utan försäljning så hade värdet nu varit ca 125 000 kr, och det är måttligt roande att veta.

Aktierna i investeringsportföljen har stått tämligen stilla, men där jag alltså under månaden ökat upp i både Statoil, Telia och SEB. Därutöver köpt till mig fler prefaktier utav ALM Equity och Ratos. Delvis i syfte att jag har en underliggande tilltro till bolagen. Jag tror heller inte på någon rekordhöjning av räntan kommande år och jag eftersträvar en något jämnare utdelning under helåret.

Oriflame, skall tilläggas, har äntligen böjat röra på sig, och jag genomförde en försäljning av halva innehavet runt 150 kronor. Ingen jättevinst, men jag vill ha utdelningsaktier i investeringsportföljen och med fortsatt osäkerhet på när Oriflame börjar dela ut kändes det hela tämligen naturligt.

I spekulationsportföljen genomförde jag försäljning av Tele 2 och Ratos samt köpte in mig mer i Opcon och BULL SSAB. Idag (vilket ligger utanför denna månadsrapportering) köpte jag även återigen in mig i Qliro Group (före detta CDON). Jag tror att bolaget på sikt lyckas rensa upp i den interna byråkratin och når synergier med sin finansiella plattform. Och att de även lyckas haka på i trenden att kunder använder internet till shopping i allt större utsträckning.

Summerar jag så kan ett förväntat julenisserally faktiskt få mig att nå upp till 400 000 kr vid årsskiftet, vilket skulle kännas riktigt bra. Min målsättning om att nå miljonen före jag fyller 40 kanske blir svår att uppnå, men jag får väl trösta mig med om att så sker strax därefter så är det inget att skämmas över heller.

Så till #Börssm2015. Det var med viss besvikelse jag kunde se att min slutplacering blev nummer 131. Som bäst låg jag uppe på topp 30 och hade därmed fått en inbjudan till aktiespararnas segermåltid. Nu blev det alltså en intetsägande placering där jag inte ens mäktade med topp 100. Tragiskt nog har jag sett att flera av mina sämre presterade aktier börjat röra på sig lagom Efter det att Börs-sm gått till ända.

Jag förstår att Börs-sm nu tar paus ett år för att försöka utveckla konceptet. Det känns verkligen som ett lotteri vem som står som slutsegrare i denna tävling. Och även om jag har några idéer på hur man skulle kunna göra det bättre så inser jag att det är svårt att göra en tävling som verkligen återspeglar hur en verklig mästare i aktieplaceringar skulle kunna koras.

Nåväl, dags att kavla upp ärmarna och försöka hänga med kommande månad så man får en riktigt bra avslutning på året.

Trevlig kväll!