Min blogglista

söndag 13 september 2015

Biometri-bolagen och dess framtid!

#Ekonomi


Börsen i allmänhet delar oss i olika läger. Både när det gäller vilken riktning den väntas ta men även vilken användning man har för olika typer av analyser; liksom helt enkelt olika nyckeltals betydelse. När det gäller biometribranschen blir denna delning betydligt tydligare. Allt är svart eller vitt och antingen grupperas man till de som verkligen hatar branschen eller så tillhör man någon form av sekt som inte kan släppa taget om sin tro på biometribranschen/biometribolagen.
Om man befinner sig någonstans mitt emellan kan man kastas på daglig basis mellan de olika grupperna innan man själv hunnit förklara hur man tänker!
De två bolagen jag i synnerhet tänker på nu är Fingerprint Cards och Precise Biometrics. Jag har skrivit mycket om dem båda och tycker mig vara tämligen ”neutral” i min syn på värderingen av dessa bolag. Neutral på sådant sätt att jag kan både ta till mig av de förhoppningar som nu börjar synas i fundamentan vilket hjälper värderingen åt det rimligare hållet. Men även att jag har en syn på att bolag som växer i den här farten, någon gång kommer att nå en nivå i sin livscykel när det inte är lika lätt att se omsättningstillväxter på hundratals procent. Det är ett ganska rimligt mikroekonomiskt antagande. Företag som växer kraftigt på nya marknader kommer att locka till sig konkurrenter. Företag som växer kraftigt möts av olika typer av ”växtvärk”-problem som gör att det inte är helt enkelt att klara en likartad omsättningstillväxt år efter år. Det kan handla om något så enkelt som att ha en lämplig nivå på sitt rörelsekapital eller att rekrytera medarbetare i den fart som krävs av den efterfrågan som råder på produkterna.
Med detta sagt så vill jag först och främst hävda att det är min absoluta tro (oavsett vad vissa läsare av min blogg trott) att biometribranschen fortfarande är i sin linda. Mobiltelefoni och kortbetalningar är bara två områden där vi kommer att se marknaden explodera. Ja inom mobiltelefoni har ju så skett, främst detta år. Därutöver finns ett otal områden som kommer att få teknisk hjälp, utveckling, från biometrisektorn.
Om vi tittar på de två svenska bolagen specifikt så ser det ut så här i dagsläget:
Fingerprint Cards, väntas omsätta ca 2,5 miljarder kronor 2015. Med en bruttomarginal på närmare 40% kan företaget nå ett  bruttoresultat på hiskeliga 1 miljard kronor redan i år! Försäljnings-, administrations- och utvecklingskostnader som faktiskt inte växt under det första halvåret i år, i jämförelse med första halvåret 2014 kommer troligen att stiga tämligen brant kommande kvartal. Det är fullt rimligt antagande, i och med att försäljningen växer. (Takten kommer dock självklart inte att stiga på samma sätt som omsättningen).
Vi kan dock ändå räkna, något försiktigt, med att per helår 2015 försvinner ca 350 msek här. Det ger oss 650 msek kvar i resultat. Med ett obetydligt finansnetto och efter skatt kan vinsten bli närmare en halv miljard, redan år 2015! En halv miljard för ett bolag som för bara några år sedan omsatte kanske 15-20 msek per kvartal. Det är klart att denna anmärkningsvärda resa skall belönas med en rejäl uppvärdering av aktien!
Vad kan då denna anmärkningsvärda vinst vara värd för oss fundamentala aktieägare? Ja för närvarande återfinns 57 miljoner aktier i Fingerprint. Det ger ett resultat per aktie om ca 8,75 kr per aktie år 2015.
Vi måste dock komma ihåg att under kommande år kommer ca 6,6 miljoner aktier att ges ut genom de tre pågående optionsprogrammen som återfinns inom Fingerprint Cards. Med detta i beaktande (även om samtliga aktier inte kommer att vara utgivna förrän i slutet av år 2016) så ”sjunker” vinsten till ca 7,80 kr per aktie. (Vinsten per aktie här alltså beräknad på det totala antalet aktier som väntas återfinnas per 31 december 2016; i detta antagande).
En vinst på 500 miljoner kronor och 7,80 kr per aktie är självklart fantastiskt nog. Och med ett P/e-tal om ca 30, vilket är klart motiverat av en sådan snabbväxare så torde kursen ligga på ca 234 kronor. D v s faktiskt vad den står i idag!
Men marknaden värderar snarare än aktie på vad som kommer att ske kommande år, eller kanske t.o.m fem år framåt i tiden. Och det är här som åsikterna går vida isär. Vissa verkar tro att marknaden kommer att fortsätta att växa med hundratals procent kommande åren. Medan andra verkar tro att detta är en fluga och snart kommer produkten att vara obsolet inom något år, och att vi får se kraftigt minskad omsättning snarare.
Och sedan finns det en liten skara… som jag själv… som tror att marknaden är här för att stanna. Och att Fingerprint kommer att fortsätta vara en stor spelare både avseende biometriska lösningar för mobiltelefoner men som även kommer att finna nya användningsområden! (produkter som vi själva knappt känner till idag). MEN samtidigt som jag tror detta så tror jag inte att marknaden kommer att växa i den fart vi ser idag. Biometriska lösningar för mobiltelefoner tror jag kommer att bli en standardiserad lösning som i viss mån kommer att utsättas för sådan konkurrens att viss prispress kommer att ske. Inte så att det inte kommer att vara lönsamt även i framtiden, men de enorma marginalerna vi ser idag kommer inte att återfinnas om 3-5 år.
Det är då det är så fantastiskt att Fingerprint kommer att lansera sina produkter även på andra områden. Mobilsidan, och kortbetalningar, kan fortsatt bli en kassako under många år även om kassamarginalen naggas i kanten.
Jag spår en fortsatt omsättningsökning kommande år för Fingerprint Cards, men jag tror inte vi ser siffror uppåt 10 miljarder kronor under 2016 som de allra mest optimistiska sektmedlemmarna verkar tro. (sektmedlemmar med ”glimten i ögat” nu, då jag själv också av vissa betraktas som just en sådan sektmedlem). Tillväxten kommer att planas ut inom mobilsegmentet medan andra områden kommer att tillkomma.
Jag tror att bolaget kommande 3-5 år fortsätter att växa kraftigt och når en omsättning om ca 6 miljarder till år 2019, vilket motsvarar en tillväxt årligen om ca 25%. Bruttomarginalen kommer fortsatt att vara hög, men snarare 30% än 40%. Vi får då ett rörelseresultat om ca 1,8 miljarder kronor. Efter försäljnings- och administrativa samt utvecklingskostnader så kan vi i bästa fall nå ett resultat om ca 1,25 miljarder kronor och efter skatt ca 940 miljoner kronor. Med ca 64 miljoner utestående aktier ger det ett resultat om ca 15 kronor per aktie.
15 kronor per aktie i vinst och P/e-talet kanske borde ligga närmare 25 än 30 (när vi nått en längre mognadsfas för bolaget) så ger det en kurs om 375 kronor per aktie.
Denna högst hastiga genomgång av bolaget återspeglar mer min syn på bolaget. D v s att bolaget i genomsnitt kommer att växa snarare ca 25% per år för att nå de ca 6 miljarderna i omsättning år 2019. 375 kronor per aktie är en uppsida på ca 60% mot dagens kurs så det kan låta oerhört optimistiskt. Och jag är optimistisk till branschen i stort även om jag inte tror det är möjligt att växa i samma fart kommande år.
Precise Biometrics levererade senast en mycket svag rapport. Att säga att tillväxten i kvartalet var över 40% är lite väl magstarkt på så låga omsättningsnivåer. Försäljningen är uppe i strax under 15 msek för det första halvåret och naturligtvis tror jag att det väntas kraftig omsättningsökning för bolaget kommande kvartal. Men bolaget ligger långt efter Fingerprint än så länge!
När ”royaltys”, eller ”algoritm-betalningar” börjar ticka in för Precise bör vi hamna i storleksordningen 100 msek för helåret 2015. Precise har inte samma produktionskostnad för sina produkter (borträknat Tactivo) så bruttomarginalen kan mycket väl hamna på minst 70% för Precise för 2015 (och därefter kommande år fallande). En bruttovinst om 70 msek för 2015 låter inte så pjåkigt, men detta är ungefär samma summa som vi kan förvänta oss i försäljnings- och administrativa kostnader. För helåret 2015 blir det med andra ord inte någon vinst heller.
Det är inte någon större idé att räkna på något värde på bolaget med ”årets” vinst med andra ord. Men liksom Fingerprint bör man titta lite längre fram i horisonten. Precise har likaså möjligeter att ta del av den biometriska kakan som kommer att växa till andra produktområden. I en optimistisk framtid lyckas Precise bli en spelare med sin teknik och når omsättning runt en halv miljard kronor år 2019. Det är långt efter Fingerprint, men det krävs fortfarande en hiskelig omsättningstillväxt för att vi ska nå dit. Jag tror det finns åtminstone möjligheter för Precise att ta sin algoritm in på andra marknader, vilket kommer att behövas för att omsättningen skall nå halvmiljarden! Jag är betydligt mer kluven till deras produkt Tactivo som jag tycker de satsat allt för mycket på så här långt (Jag vet att förändringar sker inom hälsosektorn och att man hoppas mycket på denna produkt, men jag har personligen litet svårt att se detta område explodera fullkomligt).
Med en halv miljard i omsättning år 2019 och en bruttomarginal om 60% landar vi på ett bruttoresultat om 300 msek. Försäljnings- och administrativa kostnader har troligen vuxit till 150-200 msek och vi får ett nettoresultat (efter skatt) om mellan 75 – 112  msek för Precise.
Tillsammans med teckningsoptioner i bolaget återfinns det ca 350 miljoner aktier i bolaget och med ovanstående syn innebär det en vinst om mellan ca 0,20 kr – 0,30 kr per aktie år 2019. Vissa kommer att tycka att det är en extremt optimistisk syn, medan andra tycker det är galet lågt räknat. Personligen tror jag det är i dessa trakter vi kommer att hamna. Med ett p/e-tal om 25 så hamnar vi då på en värdering om mellan 5-7,50 kr för aktien. Vilket alltså lågt räknat återspeglar den värdering vi har idag, men med en chans till hela 50% upp om det mesta går rätt för bolaget!
Ovanstående är inte en välrenommerad analys av vare sig Fingerprint Cards eller Precise Biometrics, utan mer min syn på bolagen inom denna bransch. Överlag tycker jag det ser ljust ut för branschen och Fingerprint i synnerhet har visat att produkten går att integrera och sälja på den stora mobilmarknaden. Det finns inte mycket som talar för att det inte likaså kan tillämpas på andra områden!
Jag har under året reducerat mitt innehav med 75% i Fingerprint Cards och jag äger ca 80% mindre aktier i Precise Biometrics idag mot början av året. Det har inte något att göra med att jag inte tror på tekniken, utan helt enkelt att jag inte "vågar" ligga lång i min portfölj på så höga volymer som jag hade tidigare. (Det är höga volymer i förhållande till mitt totala portföljvärde, inte höga volymer i termer av antalet aktier. Jag ligger i lä här mot många andra).
Så jag håller med Hemberg om att man skall se över sin portfölj och gärna vikta om den om enskilda innehav börjar ta väl stor plats i portföljen. Men jag har inte hans negativa syn på biometribolagen. De är här för att stanna och vissa kommer säkerligen att överbevisa pessimisternas gång på gång även i framtiden!
Trevlig afton!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar