Min blogglista

söndag 19 juli 2015

Ratos rapport om 1 mån

#Ekonomi

Det är fortfarande närmare månaden kvar tills Ratos rapporterar för det andra kvartalet. För närvarande jobbar troligen bolaget för fullt med att sammanställa alla resultatandelar från deras innehav och jag ser fram emot vad det åstadkommer. Det råder inga tvivel om att känslan är betydligt positivare detta år än de senaste åren.

Jag tänkte även försöka mig på att spå vad vi kan få se för resultat där i mitten på augusti.

Jag tror att vi får se fortsatta resultatförbättringar hos majoriteten av Ratos bolag, med viss risk för en tillbakagång hos en viss trio. Jag är nämligen något pessimistisk till vad Aibel, Euromaint och Jötul kommer att visa under kvartalet. Även om vi får se vissa förbättringar i oljebolaget på lite mer sikt så kan detta kvartal isolerat spöka.

Därutöver får vi inte samma resultatbidrag från Nordic Cinema Group och Inwido som tidigare då innehaven sålts ut under våren. Det bör ge ett klart reducerat bidrag i denna rapport. (Exkluderat självklart de fina exitvinsterna).

I min egen prognos summerar jag resultatandelarna till 90 msek för det andra kvartalet. Exitvinster om 1130 msek. Förvaltningskostnader om ca 70 msek och finansnettot torde inte vara negativt för moderbolaget.

Sammantaget ger det ett resultat före skatt om 1 150 msek.
Resultat efter skatt om ca 800 msek.

Hur stora omräkningsposter blir för detta kvartal (såsom förmånsbestämda pensioner/omräkningsdifferenser) låter jag vara osagt. Jag får reservera mig för att göra justering av den posten efter rapporten då jag inte har insyn i vare sig deras pensionsprogram eller säkringsverksamhet

Men med ett resultat om 800 msek ger, efter utdelning till preferensaktieägare, ett resultat per aktie om 2,44 kronor för period 1a april - 30 juni 2015.

Resultat per aktie för halvår 1a januari - 30 juni, ca 2,30 kronor.

Självklart behöver Ratos jobba upp resultaten hos sina innehav mer. Kanske även titta på sin egen förvaltning som troligen går att slimma något. Men med ytterligare en exit under hösten (och kanske slutförsäljning av resterande Inwido-aktier) torde detta halvårsresultat kunna förbättras ytterligare när vi summerar helåret. Åtminstone uppåt 3 kronor per aktie.

När vi sedan går in i 2016 tror jag vi kan få se ytterligare resultatförbättringar i de underliggande bolagen. Jag spår att vi får resultat om ca 250 msek per kvartal och totala exitvinster runt 1 000 msek årligen. Efter förvaltningskostnader och skatt samt utdelning till preferensägare ger det ett resultat om ca 3,50 kr per aktie.

Det är här någonstans jag tror vi ser en mer normal resultatnivå för Ratos. Ett bidrag om ett par kronor per aktie från de underliggande innehaven i Ratos och ett par kronor per aktie i vinst vid exitförsäljningar. Man kan nog räkna med att Ratos säljer, eller placerar ut på börsen, ca 2-3 bolag årligen. Med ca 20 innehav gör det att Ratos innehar bolagen i ca 8 år, vilket jag snarare tror är lågt räknat. Dvs att de snarare vill göra snabbare exits!

Jag tror att den som är långsiktig i sitt sparande gör väldigt rätt i att ta en långsiktig placering i Ratos till P/E 2016 om ca 16 på dagens kurs. Man får vara medveten om att resultaten kommer att svänga rejält mellan kvartalen i bolaget, och självklart kan enskilda år ge riktigt svaga resultat om exits uteblir.

Men man måste definitivt fortsatt vara medveten om Ratos grundläggande koncept om att det är resultatet både från de underliggande bolagen och exitvinsterna som ger bolagets totalresultat!

Detta tycker jag för jämnan att marknaden missbedömer när det gäller Ratos.

Inväntar nu med spänning resultatet för kvartal 2 nu i augusti.

Trevlig kväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar