Min blogglista

fredag 3 april 2015

Ny kvartalsuppföljning

#Ekonomi

Detta blir faktiskt den sista "kvartalsuppföljningen" i utdelningsportföljen. Nästkommande uppdatering sker vid halvårsskiftet 150630, och blir tekniskt sett en halvårsuppföljning. Därefter kommer jag i augusti 2015 att stänga utdelningsportföljen efter 2 års uppföljning (!).

Det har varit spännande att försöka sig på att skapa en enkel, långsiktig portfölj med hög direktavkastning och låta den ligga och skvalpa utan "beröring". Uppföljning har skett gentemot index vid varje kvartal sedan starten den 16:e augusti 2013.

Det är uppenbart att det är lättare att skapa en portfölj utav en mängd aktier när börsen tuggar på uppåt. Det är svårt att inte förmå portföljen att följa med! Men att skapa en något "defensiv" sådan portfölj, med hög direktavkastning, och slå index tycker jag är riktigt bra. Det hade varit intressant att se hur en sådan portfölj skulle klarat sig vid en negativ börsutveckling.

Låt oss titta på portföljutvecklingen i denna utdelningsportfölj sedan start:

130816 150331
OMX 30 1255,00 1667,73 32,89%
Astra 325,00 594,00 82,77%
Oriflame 200,00 115,50 -42,25%
Telia 47,12 54,80 16,30%
Havs 16,70 24,30 45,51%
Peab 37,70 67,90 80,11%
Fortum 15,20 19,56 28,68%
Ratos 59,35 59,10 -0,42%
MQ 17,20 39,90 131,98%

Viktad portföljutveckling: 42,83%

Som vanligt presenterar jag även portföljutvecklingen i jämförelse med index sedan den 1:a januari 2014:

131231 150331
OMX 30 1332,95 1667,73 25,12%
Astra 383,00 594,00 55,09%
Oriflame 197,50 115,50 -41,52%
Telia 53,55 54,80 2,33%
Havs 17,70 24,30 37,29%
Peab 39,35 67,90 72,55%
Fortum 16,63 19,56 17,62%
Ratos 58,15 59,10 1,63%
MQ 23,00 39,90 73,48%

Viktad portföljutveckling: 27,31%

Utdelningsportföljen ligger med andra ord ca 10% över index sedan starten augusti 2013. Vid jämförelse sedan 1a januari är skillnaden ca 2% till utdelningsportföljens fördel.

Portföljen har egentligen aldrig utvecklats sämre än index och delvis tyder det i mina ögon på att receptet är att finna undervärderade kvalitetsbolag och behåll dem långsiktigt! Kan låta fånigt enkelt, men det kan faktiskt vara det allra enklaste som är det bästa receptet!

Av de enskilda bolagen är det MQ, Peab och Astra som utvecklats fenomenalt. Sorgebarnet är fortsatt Oriflame, som jag självklart så här i efterhand inte borde tagit med i portföljen. Telia och Ratos har inte rört sig speciellt mycket, men genererar å andra sidan en fin direktavkastning på ca 6%.

Peab och Havsfrun som är två av mina långsiktiga inneav i investeringsportföljen börjar så smått närma sig målkurser som känts tämligen avlägsna tidigare. Peab var nyligen uppe på närmare 73 kronor och min tanke är att sälja av bolaget om vi når nivån 75 kr.  Havsfrun har jag ingen uttalad målkurs på förvisso, för jag har egentligen aldrig tänkt mig en utförsäljning. Min YoC är ca 8,5%, men om direktavkastningen skulle hamna på 5% eller under så drar jag mig helt enkelt ur bolaget. Så sker om Havsfrun skulle nå en aktiekurs om 30 kronor. Fortsatt mycket långt kvar med andra ord!

Hur som helst. En god utveckling i utdelningsportföljen, och jag hoppas det håller i sig 4,5 månader till nu innan jag stänger den för gott.

Fortsatt glad påsk!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar