Min blogglista

söndag 15 februari 2015

Oriflame, den enda positiva aktiebloggaren!

#Ekonomi
(Ursäkta marginaljusteringar och dylika i detta inlägg, jag är tydligen inte helt vän med Blogger)


Oriflames rapport anlände i onsdags och kom in i stora drag som aviserades 2 veckor tidigare av bolaget själv. Omsättningen steg i lokal valuta för kvartalet medan främst rubelraset gör att omsättningen i rapporterad valuta, euro, minskade med närmare 10%. Marginalpress, som förvarnats, medförde en rörelsemarginal om ca 8,4%. Kraftigt ned från fjärde kvartalet 2013.

För helåret hamnar vi på en marginal om 7,7% vilket ligger klart under bolagets egna målsättning om en marginal om 15% (!). Tillväxtmålet om 10% per år i lokal valuta träffades inte heller även om det sista kvartalet 2014 var en viss ljusning. främst pådrivna av den fantastiska utvecklingen i region Turkiet/Afrika/Asien.

Resultatet för helåret 2014 landade på 37,5 miljoner euro, vilket motsvarar ca 0,67 euro per aktie. Man skall då ha i åtanke att bolaget drabbats av både omstruktureringskostnader/skattekostnader på ca 12,5 miljoner euro under 2014.

Det är många som sänkt sina estimat på Oriflame och krossat målkursen för bolaget. Senast i torsdags sänkte den franska investmentbanken Pareto sin riktkurs i bolaget till 100 kr. De om någon torde väl ha hygglig koll på parfym och kosmetika-branschen?

Personligen är jag av annan åsikt om bolaget och jag hoppas kunna vädra mina tankar här i denna analys!

Till att börja med en titt på senaste kvartalet:

Kvartal 4
Q4 2014 Q4 2013
Omsättning 353,7 meur 371,2 meur
Bruttoresultat 233,0 meur 261,6 meur
Jus Rörelseresultat 29,7 meur 46,8 meur
Jus res e skatt 11,1 meur 27,2 meur
Bruttomarginal 65,90% 70,50%
Jus Rörelsemarginal 8,40% 12,60%
Vinstmarginal 0,90% 6,70%
Justerat res per aktie 0,2 eur 0,49 eur

Vid en snabb titt på den senaste kvartalsrapporten pekar det mesta nedåt. Resultatet efter skatt för kvartalet är dessutom bara 0,06 euro per aktie, när även skattekostnaden av engångskaraktär om ca 6,5 meur inräknas. Man får hoppas att det inte kommer alltför stora och obehagliga överraskningar under 2015, så vi kan lämna detta år bakom oss.

Andra intressanta siffror som framkommer i rapporten:

Övr av intresse
Aktiva konsulter 3473 tusen 3460 tusen
Helårssiffror:
Oms CIS -21% -4%
Oms Eur -10% -8%
Oms Latinamerika 6% 12%
Oms Turkiet, Afr, Asi 10% 18%
Oms Totalt -10% 1%
Andel Turkiet, Afr, Asi 26,70%
Andel CIS 42,30%

Antalet aktiva konsulter per den sista december 2014 steg marginellt i jämförelse med siffrorna ett år tidigare. Främst är det under det sista kvartalet som antalet konsulter tillkommit. Självklart är det sista kvartalet normalt sett starkt för Oriflame och många ny (och troligen tillfälliga) konsulter inkommer under kvartalet. Men det är ändock hyggligt fantastiskt att vi inte ser en fallande trend längre under detta "förlorade" år (Visst, första kvartalet 2015 rapporteras om små förändringar i antalet konsulter, men jag är inte oroad av detta för stunden). Jag finner det även intressant att se att omsättningssiffrorna i lokal valuta bara är klart negativa för område Europa. För den svåra CIS-regionen backade omsättningen "bara" med måttliga 4% under året.

De marknader jag sätter min största tilltro till är Afrika och Indien, vilka ingår under område TAA (Turkiet, Afrika och Asien). Här har utvecklingen varit fantastisk och sista kvartalet var omsättningsökningen 25% i lokal valuta (30% i euro). Man måste ha i åtanke att TAA står för ca 27% av den totala omsättningen och troligen kommer att bli en allt viktigare del för Oriflame kommande år.

Positivt därtill är att vi ser vissa lättnader i konflikten Ryssland-Ukraina vilket kommer att ge multipelt positiva effekter för Oriflame. Valuta som åtminstone stabiliseras i Ryssland och Ukraina. En framtidstro i Ukraina gör att medborgare återigen kan ägna sig åt andra tankar än krig. Konkreta lättnader till länderna bör kunna ge en positiv skjuts likaså. Ekonomiska lättnader till Ukraina och möjligen reducering av sanktionerna mot Ryssland. Detta gör att jag tror vi snart ser en vändning även i det viktiga CIS-området. Omsättningen lär falla något kommande kvartal också men det kan kompenseras av främst TAA.

Mitt i denna bedrövelse får vi heller inte glömma att bolaget gör en vinst för 2014 om 0,67 euro per aktie. Det motsvarar ca 6,50 kronor i vinst. Med fredagens kurs om 123 kronor ger det ett (bakåtsträvande) p/e-tal om 19. Denna siffra ska man dock inte stirra sig blind på. Det är vad bolaget kommer att prestera i framtiden som blir avgörande för värderingen. Och antingen tror man, liksom ett flertal bankmäklare, att kollapsen i CIS utökas. Att TAA-regionens tillväxtboost bara är av tillfällig karaktär. Att bekymren fortsätter i Europa...

...eller så tror man som jag. Att CIS snart vänder upp. Att TAA fortsätter att växa med minst 20% kommande kvartal. Att Indien och Kina blir nya supermarknader för Oriflame. Att valutaoron är över för denna gång. Och den grundläggande synen att människor runt om i världen fortsätter att konsumera skönhetsprodukter där Oriflame kommer att vara en tydlig spelare även i framtiden.

Konkret tror jag på marginalförbättringar i flertal av Oriflames regioner. Den nya produktionsfabriken i Noginsk, Ryssland är snart i drift. Finansieringskostnader bör bli lägre på lite sikt i rådande ränteklimat och det ser alltså hoppfullt ut att åter finna tillväxt även i rapporterad valuta.

Första kvartalet 2015 kan vi förmodligen nå i det närmaste samma omsättning som föregående år. Därefter tror jag vi ser måttliga ökningar igen som sätter rejäl fart under hösten 2015. Utdelning låter sig vänta, även om jag personligen trodde de skulle återupptas under andra halvåret 2015. Med en rörelsemarginal som åter närmar sig 12-13% nästkommande halvår så är vi strax uppe i betryggande vinster igen. Vinstmarginalen bör landa på 5% för helår 2015 när valutaeffekter blir mer positiva, finansnettot inte äter upp för stor del av vinsten och omsättningstrenden med effektivare konsulter forsätter att stiga.

Min prognos för kommande år är:


Oriflame 2015-2017
2015p 2016p 2017p
Omsättning 1 300 meur 1 400 meur 1 540 meur
Bruttomarginal 68% 70% 70%
Bruttoresultat 884 meur 980 meur 1 078 meur
Vinstmarginal 4% 5% 6%
Res e skatt 52 meur 70 meur 92 meur
Vinst per aktie 0,94 eur 1,26 eur 1,65 eur
P/e-tal (123 kr) 14 10 8Det är självklart en tämligen positiv prognos för Oriflame. Men min tilltro är att vi är vid den definitiva botten idag och att vi kommande år kommer att mötas av ett flertal positiva faktorer som faller till Oriflames fördel.


Tillväxten i år blir marginell, främst stärkta av positiva valutaeffekter, samt en tilltagande försäljning på tillväxtmarknader. TAA kommer att fortsätta växa med 20%-iga tillväxttal kommande år. CIS bör återigen generera positiva tillväxttal i euro. Europa må röra sig sidledes men kompenseras alltså av övriga regioner. 10%-iga tillväxttal för bolaget totalt är klart uppnåeligt i mina ögon.


Bruttomarginalen närmar sig återigen 70%, stärkta av effektivare produktionsanläggningar och konsulter som generar bättre försäljning. Bättre försäljning främst med tanke på ett förstärkt provisionssystem för Oriflames konsulter.


Vinstmarginalen återställer sig raskt. Främst med anledning av att kostnader av engångskaraktär upphör. För just år 2015 får vi inte glömma bort att vi har en positiv försäkringsersättning om 7,8 meur som träffar kvartal 1 2015. Personligen kan jag inte se att bolaget bokat upp denna ersättning tidigare kvartal! En vinstmarginal mellan 4-6% är inget unikt för Oriflame, som åren 2011-2012 snarare låg på en vinstmarginal om 6-8%


Vinsten stiger återigen kommande år och för 2017 är min prognos en vinst om 1,65 euro per aktie, eller ca 15,50 kr per aktie. Det ger ett P/E-tal om ca 8 för 2017.


Till 2016 måste utdelning återigen stå på programmet. Utdelningen må vara framflyttad, men jag skulle bli mycket förvånad om vi inte, absolut senast, ser utdelning under 2016. Min gissning är att det för tredje kvartalet 2016 återupptas med ca 0,25 euro per aktie/kvartal.


Det blir troligen försiktiga utdelningshöjningar (ca 0,05 euro per kvartal) kommande år. 0,30 euro per kvartal 2017, osv...


Ett bolag som kommer att kunna växa med minst tvåsiffriga tal igen bör utan problem kunna värderas till P/E-tal om minst 15. Det ger en målkurs om 240 kr baserad på 2017-års prognostiserade vinst.


Om jag sammanfattar mina positiva och negativa (och inte direkt hårda ekonomiska tal) tankar/funderingar om bolagets framtid så är det:


Negativa
att freden i Ryssland/Ukraina undermineras. Ny oro, nya sanktioner och ny valutaoro.


Positiva 
att tillväxten fortsätter kraftigt upp i region TAA. Finns en enorm växande medelklass som kommer att bli måltavla för Oriflames produkter.


att valutaeffekterna faller till Oriflames fördel kommande år. Den ryska Rubeln och Ukrainska Hryvnian bör inte kunna falla djupare!


att nya produktionsanläggningar och e-handelslansering och provisionssystemet sammantaget leder till högre bruttomarginaler --> kostnadseffektivisering!


att kostnader av engångskaraktär, abnorma skattekostnader i framtiden åtminstone blir betydligt lägre


att finansnettot blir lägre kommande år i lågräntemiljön. Soliditeten är hygglig i bolaget och de senaste årens återköp av aktier fungerar som en likviditetsbuffert för bolaget.


Min högst personliga målkurs för bolaget är därmed 240 kronor. Målkursen sätts på 12-15 månaders sikt. När marknaden och analytiker inser vad vi få redan förstått kan det gå raskt.


Jag bibehåller mina 200 Oriflame-aktier i investeringsportföljen. Ser vi kurser om 100-110 kr igen så står jag beredd att öka!


På återhörande, och återigen ursäkta utseendet på denna blogg!


/Lattebubbla


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar