Min blogglista

tisdag 24 februari 2015

Fint AB - ett bolag värdigt börsen?

#Ekonomi


Hamnade av en ren slump på ett bolag vid namn Fint AB (via Avanza) i dagarna och av någon anledning tog jag till mig av deras bokslutskommuniké för år 2014. En årsrapport som släpptes den 19:e februari.

Efter att ha läst igenom deras bokslutskommuniké kan jag inte annat än fundera på hur det är möjligt att vissa bolag över huvud taget kan nå börsen.

Bolaget Fint AB är noterat på Nordic Growth Market (NGM), med ett börsvärde på för närvarande 67 msek. Bolagets verksamhet är för närvarande att sälja Fortnox internetbaserade affärssystem till mindre och medelstora företag. En fullskalig molnlösning som de själva väljer att kalla det. Genom ett licensavtal med Fortnox så har de skaffat sig möjligheter att sälja Fortnox produkter på vissa marknader. Det står dock inte att finna hur unikt detta licensavtal förefaller att vara eller hur länge det gäller. Det verkar dock vara i Finland, Storbritannien och Tyskland som Fint har möjligheter att vidaredistribuera Fortnox affärssytem rent geografiskt.

Det som skrämmer mig är två saker. Den extremt blödande ekonomin som företaget bjuder på och den extremt isolerade verksamheten som företaget bedriver. Dvs de säljer vidare EN produkt som de själva inte ens äger.

Trots en tämligen högfärdig marknadsföring så lyckades bolaget under år 2014 minska sin omsättning från låga 8,8 msek under 2013 till 7,4 msek under 2014. Intäkterna, kan tilläggas, består till 90% av något de kallar "aktiverat arbete för egen räkning". Det är något svårt att riktigt sätta ett finger på vad det i själva verket avser.

Den verkliga nettoomsättningen verkar snarare ha fallit från 3,5 msek för år 2013 till katastrofalt obefintliga 700 tsek(!). - Yes, under 1 miljon i omsättning på ett år. Det klarar förmodligen de flesta enmansföretag att klara helt på egen hand under ett år.

Resultatet under 2013 blev -18,7 msek och föll till -24 msek under 2014. Resultatet per aktie landade på -0,04 kr per aktie, och kursen står just nu alltså i 0,12 sek.

Bolagets balansräkning består i princip av en kassa om ca 10 msek, vilket kommer att behövas för att betala de lån som företaget för närvarande besitter.

Med i princip noll kronor i omsättning och en produkt som balanserar på ett licensavtal som förmodligen skulle kunna ryka om de inte uppvisar resultat till Fortnox så kan jag inte annat än vara förundrad över hur detta bolag kan återfinnas på "stockholmsbörsen". Även om de inte sitter i finrummet direkt...

Självklart är det så att ett utvecklingsbolag de första åren kommer att visa röda siffror. Fint AB är dock i mina ögon snarare ett "konsult"-uppdrag som sedan länge torde, åtminstone, ha en viss omsättning och marginal i sin verksamhet. Så är dock inte fallet!

Att bolaget kort efter sitt pressmeddelande om årsresultatet fick skicka ut en egen rättning av sitt presenterade röreslseresultat var knappast något som stärkte mina tankar om bolaget.

Av vad jag kan se så kan jag inte annat än rekommendera följande för detta bolag:

"SELL AND STAY THE HELL AWAY!"

Nuvarande kurs är 0,12 kr och min målkurs kan inte vara annat än: 0 kronor!

Vi kommer under kommande månader att se antingen konkursbeslut eller fler nyemmissioner från bolaget och det kan vara hög tid att lämna skeppet om man en gång hoppat ombord. Om bolaget, mot min förmodan, i framtiden visar någon form av aktivitet så är jag beredd att åtminstone kika på bolaget igen. Tills dess håll er undan!

Trevlig kväll!

#FintAB #Konkurs

onsdag 18 februari 2015

Rapporter, rapporter och rapporter

#Ekonomi

Under veckan fortsätter rapporterna att trilla in för portföljbolagen.

Idag släppte Havsfrun sin årsrapport och glädjande nog bibehålls utdelningen på samma nivå som 2013. Förvisso föga oväntat. Vinsten för helåret blev 1,18 kr, men utdelningen behålls alltså på nivå 1,50 kr. En utdelningsnivå som överstiger vinsten är självklart inte hållbart, men så länge vinsterna i genomsnitt överstiger 1,50 kr under en längre tidsperiod så är detta möjligt. 2015 har för övrigt startat mycket bra för bolaget. Substansvärdet ökade med 4% första månaden, vilket vi förvisso inte kan förvänta oss under ytterligare 11 månader. Men åtminstone en bra start på året.

Imorgon inkommer Ratos med sin årsrapport och mina förväntningar är hyggligt stora. Jag tror att de underliggande bolagen, med undantag för Aibel, kommer att visa fortsatt god tillväxt och vinst. Och viss ljusning kunde t.o.m. skönjas i Ratos största innehav i dagarna när kommentarer runt deras möjligheter att kamma hem en stororder vid det nya norska oljefältet blev kända (Johan Svedrup). Det ska även bli mycket spännande att se vad NCG presterar sista kvartalet, ett portföljbolag som jag personligen tror mycket på.

Jag har lite svårt att förstå varför analytiker är så negativa till Ratos. För mig är det en tämligen enkel ekvation, och inom kort torde även marknaden inse att Ratos är ett bolag som:

* Tjänar pengar på sina befintliga innehavs kärnverksamheter
* Tjänar pengar på vidareförsäljning av innehavda bolag

Bolaget borde således värderas av marknaden på den sammantagna prestationen av dessa två delar. Hur svårt kan det vara egentligen?

Jag tror på fortsatt utdelning om 3,00 kr från Ratos. En höjning ligger nära till hands men jag tror inte vi är där förrän först nästkommande år.

På fredag kommer därefter Mr Green med sin rapport. Här är jag mest spänd på att se om tillväxten fortsätter att vara på smått ofattbara 40%-nivå. Utdelningsnivån är redan kommunicerad till 1,30 kr per aktie, vilket är helt okej med tanke på de något osäkra skattekonsekvenserna som bolaget drabbats av. Skynda långsamt med utdelningen! Det finns klart utrymme kommande år att öka utdelningsnivån i bolaget.

Men håll koll på Ratos imorrn... Marknaden har lite smått börjat ändra synen på bolaget, och jag tror vi ser en fortsatt uppvärdering av bolaget under våren. Jag behåller mitt innehav och ser det som tämligen tryggt!

Trevlig kväll!


måndag 16 februari 2015

Peab mot målkurs

#Ekonomi

Ett av mina innehav närmar sig i rasande fart min målkurs. Det är Peab som jag försökt handla upp på 50-kronorsnivån, med målsättning om sälj vid 75 kr. Tyvärr har jag inte kunnat fylla på med aktier i den takt jag önskat, och mitt innehav stannar vid snöpliga 200 st. Som kompensation så har jag i alla fall fyllt på "familjeportföljerna" med lite mer aktier, men det hör ju inte riktigt till mina egna portföljer dessvärre.

Att Peab trallat på upp till den här nivån är förvisso inte obegripligt för mig, men det har kanske gått lite snabbt. Går den över 70 kr så är jag åtminstone beredd att bevaka målkursen.

Rapporten kom in hyggligt, utan några större överraskningar. Orderingången ser dock hygglig ut och jag ser positivt på att även Peab kommer att kunna införa rejäla prishöjningar (främst i Sverige) kommande år utan att kunder misstycker alltförmycket. Marginalerna lär bli glödheta för 2015 och 2016.

På nivån 75 kr tror jag fortsatt på bolaget självklart, men jag ser ändå att det är dags att plocka hem vinsten. Främst för att jag då ser större investeringsmöjligheter med högre direktavkastning på annat håll. 3% direktavkastning känns inte helt lockande när vi på annat håll fortfarande kan få 5-6%. Men än är vi förstås inte där....

Stockholmsbörsen börjar för övrigt urholkas på stabila bolag, så det är förmodligen inte helt fel att även utöka andelen i kontanter kommande månader.

Trevlig kväll!

söndag 15 februari 2015

Oriflame, den enda positiva aktiebloggaren!

#Ekonomi
(Ursäkta marginaljusteringar och dylika i detta inlägg, jag är tydligen inte helt vän med Blogger)


Oriflames rapport anlände i onsdags och kom in i stora drag som aviserades 2 veckor tidigare av bolaget själv. Omsättningen steg i lokal valuta för kvartalet medan främst rubelraset gör att omsättningen i rapporterad valuta, euro, minskade med närmare 10%. Marginalpress, som förvarnats, medförde en rörelsemarginal om ca 8,4%. Kraftigt ned från fjärde kvartalet 2013.

För helåret hamnar vi på en marginal om 7,7% vilket ligger klart under bolagets egna målsättning om en marginal om 15% (!). Tillväxtmålet om 10% per år i lokal valuta träffades inte heller även om det sista kvartalet 2014 var en viss ljusning. främst pådrivna av den fantastiska utvecklingen i region Turkiet/Afrika/Asien.

Resultatet för helåret 2014 landade på 37,5 miljoner euro, vilket motsvarar ca 0,67 euro per aktie. Man skall då ha i åtanke att bolaget drabbats av både omstruktureringskostnader/skattekostnader på ca 12,5 miljoner euro under 2014.

Det är många som sänkt sina estimat på Oriflame och krossat målkursen för bolaget. Senast i torsdags sänkte den franska investmentbanken Pareto sin riktkurs i bolaget till 100 kr. De om någon torde väl ha hygglig koll på parfym och kosmetika-branschen?

Personligen är jag av annan åsikt om bolaget och jag hoppas kunna vädra mina tankar här i denna analys!

Till att börja med en titt på senaste kvartalet:

Kvartal 4
Q4 2014 Q4 2013
Omsättning 353,7 meur 371,2 meur
Bruttoresultat 233,0 meur 261,6 meur
Jus Rörelseresultat 29,7 meur 46,8 meur
Jus res e skatt 11,1 meur 27,2 meur
Bruttomarginal 65,90% 70,50%
Jus Rörelsemarginal 8,40% 12,60%
Vinstmarginal 0,90% 6,70%
Justerat res per aktie 0,2 eur 0,49 eur

Vid en snabb titt på den senaste kvartalsrapporten pekar det mesta nedåt. Resultatet efter skatt för kvartalet är dessutom bara 0,06 euro per aktie, när även skattekostnaden av engångskaraktär om ca 6,5 meur inräknas. Man får hoppas att det inte kommer alltför stora och obehagliga överraskningar under 2015, så vi kan lämna detta år bakom oss.

Andra intressanta siffror som framkommer i rapporten:

Övr av intresse
Aktiva konsulter 3473 tusen 3460 tusen
Helårssiffror:
Oms CIS -21% -4%
Oms Eur -10% -8%
Oms Latinamerika 6% 12%
Oms Turkiet, Afr, Asi 10% 18%
Oms Totalt -10% 1%
Andel Turkiet, Afr, Asi 26,70%
Andel CIS 42,30%

Antalet aktiva konsulter per den sista december 2014 steg marginellt i jämförelse med siffrorna ett år tidigare. Främst är det under det sista kvartalet som antalet konsulter tillkommit. Självklart är det sista kvartalet normalt sett starkt för Oriflame och många ny (och troligen tillfälliga) konsulter inkommer under kvartalet. Men det är ändock hyggligt fantastiskt att vi inte ser en fallande trend längre under detta "förlorade" år (Visst, första kvartalet 2015 rapporteras om små förändringar i antalet konsulter, men jag är inte oroad av detta för stunden). Jag finner det även intressant att se att omsättningssiffrorna i lokal valuta bara är klart negativa för område Europa. För den svåra CIS-regionen backade omsättningen "bara" med måttliga 4% under året.

De marknader jag sätter min största tilltro till är Afrika och Indien, vilka ingår under område TAA (Turkiet, Afrika och Asien). Här har utvecklingen varit fantastisk och sista kvartalet var omsättningsökningen 25% i lokal valuta (30% i euro). Man måste ha i åtanke att TAA står för ca 27% av den totala omsättningen och troligen kommer att bli en allt viktigare del för Oriflame kommande år.

Positivt därtill är att vi ser vissa lättnader i konflikten Ryssland-Ukraina vilket kommer att ge multipelt positiva effekter för Oriflame. Valuta som åtminstone stabiliseras i Ryssland och Ukraina. En framtidstro i Ukraina gör att medborgare återigen kan ägna sig åt andra tankar än krig. Konkreta lättnader till länderna bör kunna ge en positiv skjuts likaså. Ekonomiska lättnader till Ukraina och möjligen reducering av sanktionerna mot Ryssland. Detta gör att jag tror vi snart ser en vändning även i det viktiga CIS-området. Omsättningen lär falla något kommande kvartal också men det kan kompenseras av främst TAA.

Mitt i denna bedrövelse får vi heller inte glömma att bolaget gör en vinst för 2014 om 0,67 euro per aktie. Det motsvarar ca 6,50 kronor i vinst. Med fredagens kurs om 123 kronor ger det ett (bakåtsträvande) p/e-tal om 19. Denna siffra ska man dock inte stirra sig blind på. Det är vad bolaget kommer att prestera i framtiden som blir avgörande för värderingen. Och antingen tror man, liksom ett flertal bankmäklare, att kollapsen i CIS utökas. Att TAA-regionens tillväxtboost bara är av tillfällig karaktär. Att bekymren fortsätter i Europa...

...eller så tror man som jag. Att CIS snart vänder upp. Att TAA fortsätter att växa med minst 20% kommande kvartal. Att Indien och Kina blir nya supermarknader för Oriflame. Att valutaoron är över för denna gång. Och den grundläggande synen att människor runt om i världen fortsätter att konsumera skönhetsprodukter där Oriflame kommer att vara en tydlig spelare även i framtiden.

Konkret tror jag på marginalförbättringar i flertal av Oriflames regioner. Den nya produktionsfabriken i Noginsk, Ryssland är snart i drift. Finansieringskostnader bör bli lägre på lite sikt i rådande ränteklimat och det ser alltså hoppfullt ut att åter finna tillväxt även i rapporterad valuta.

Första kvartalet 2015 kan vi förmodligen nå i det närmaste samma omsättning som föregående år. Därefter tror jag vi ser måttliga ökningar igen som sätter rejäl fart under hösten 2015. Utdelning låter sig vänta, även om jag personligen trodde de skulle återupptas under andra halvåret 2015. Med en rörelsemarginal som åter närmar sig 12-13% nästkommande halvår så är vi strax uppe i betryggande vinster igen. Vinstmarginalen bör landa på 5% för helår 2015 när valutaeffekter blir mer positiva, finansnettot inte äter upp för stor del av vinsten och omsättningstrenden med effektivare konsulter forsätter att stiga.

Min prognos för kommande år är:


Oriflame 2015-2017
2015p 2016p 2017p
Omsättning 1 300 meur 1 400 meur 1 540 meur
Bruttomarginal 68% 70% 70%
Bruttoresultat 884 meur 980 meur 1 078 meur
Vinstmarginal 4% 5% 6%
Res e skatt 52 meur 70 meur 92 meur
Vinst per aktie 0,94 eur 1,26 eur 1,65 eur
P/e-tal (123 kr) 14 10 8Det är självklart en tämligen positiv prognos för Oriflame. Men min tilltro är att vi är vid den definitiva botten idag och att vi kommande år kommer att mötas av ett flertal positiva faktorer som faller till Oriflames fördel.


Tillväxten i år blir marginell, främst stärkta av positiva valutaeffekter, samt en tilltagande försäljning på tillväxtmarknader. TAA kommer att fortsätta växa med 20%-iga tillväxttal kommande år. CIS bör återigen generera positiva tillväxttal i euro. Europa må röra sig sidledes men kompenseras alltså av övriga regioner. 10%-iga tillväxttal för bolaget totalt är klart uppnåeligt i mina ögon.


Bruttomarginalen närmar sig återigen 70%, stärkta av effektivare produktionsanläggningar och konsulter som generar bättre försäljning. Bättre försäljning främst med tanke på ett förstärkt provisionssystem för Oriflames konsulter.


Vinstmarginalen återställer sig raskt. Främst med anledning av att kostnader av engångskaraktär upphör. För just år 2015 får vi inte glömma bort att vi har en positiv försäkringsersättning om 7,8 meur som träffar kvartal 1 2015. Personligen kan jag inte se att bolaget bokat upp denna ersättning tidigare kvartal! En vinstmarginal mellan 4-6% är inget unikt för Oriflame, som åren 2011-2012 snarare låg på en vinstmarginal om 6-8%


Vinsten stiger återigen kommande år och för 2017 är min prognos en vinst om 1,65 euro per aktie, eller ca 15,50 kr per aktie. Det ger ett P/E-tal om ca 8 för 2017.


Till 2016 måste utdelning återigen stå på programmet. Utdelningen må vara framflyttad, men jag skulle bli mycket förvånad om vi inte, absolut senast, ser utdelning under 2016. Min gissning är att det för tredje kvartalet 2016 återupptas med ca 0,25 euro per aktie/kvartal.


Det blir troligen försiktiga utdelningshöjningar (ca 0,05 euro per kvartal) kommande år. 0,30 euro per kvartal 2017, osv...


Ett bolag som kommer att kunna växa med minst tvåsiffriga tal igen bör utan problem kunna värderas till P/E-tal om minst 15. Det ger en målkurs om 240 kr baserad på 2017-års prognostiserade vinst.


Om jag sammanfattar mina positiva och negativa (och inte direkt hårda ekonomiska tal) tankar/funderingar om bolagets framtid så är det:


Negativa
att freden i Ryssland/Ukraina undermineras. Ny oro, nya sanktioner och ny valutaoro.


Positiva 
att tillväxten fortsätter kraftigt upp i region TAA. Finns en enorm växande medelklass som kommer att bli måltavla för Oriflames produkter.


att valutaeffekterna faller till Oriflames fördel kommande år. Den ryska Rubeln och Ukrainska Hryvnian bör inte kunna falla djupare!


att nya produktionsanläggningar och e-handelslansering och provisionssystemet sammantaget leder till högre bruttomarginaler --> kostnadseffektivisering!


att kostnader av engångskaraktär, abnorma skattekostnader i framtiden åtminstone blir betydligt lägre


att finansnettot blir lägre kommande år i lågräntemiljön. Soliditeten är hygglig i bolaget och de senaste årens återköp av aktier fungerar som en likviditetsbuffert för bolaget.


Min högst personliga målkurs för bolaget är därmed 240 kronor. Målkursen sätts på 12-15 månaders sikt. När marknaden och analytiker inser vad vi få redan förstått kan det gå raskt.


Jag bibehåller mina 200 Oriflame-aktier i investeringsportföljen. Ser vi kurser om 100-110 kr igen så står jag beredd att öka!


På återhörande, och återigen ursäkta utseendet på denna blogg!


/Lattebubbla


måndag 9 februari 2015

Slutlig månadsrapport januari

#Ekonomi

Här kommer äntligen en uppdatering och summering av januari månads sparande. En månad som nog de flesta kommer att minnas med glädje då det var en av de bättre januarimånader börsen bjudit på. Likaså hade jag en hygglig fart i portföljen under månaden, och detta rally verkar ha fortsatt även in i februari månad.

Min semesterresa varade under två veckor från den 24e januari till ca 8e februari. Därav min mycket korta månadsuppdatering för dryga veckan sen. Nu kommer den vanliga detaljuppdateringen.

Och uppdateringen gäller alltså per datum 2015-01-31:

Investeringsportfölj:

Fortum* 100 177,23 17 723
Havsfrun 1000 22,20 22 200
Oriflame 200 111,10 22 220
Peab 200 59,50 11 900
Ratos 300 51,75 15 525
Skistar 100 84,50 8 450
Statoil* 100 135,73 13 573
Telia 325 51,05 16 591
Afrikafond 10 538

Summa 138 720 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 200 15,48 3 096
Doro 200 43,30 8 660
Fingerprint 200 31,60 6 320
GHUS 3000 2,14 6 420
Metallvärden i Sve 100000 0,06 6 000
Metallvärden UR 50000 0,01 500
Mr Green 100 36,30 3 630
Opcon 5000 0,68 3 400
Precise 8000 1,00 8 000
Qliro Group 400 16,00 6 400
Trigon Agri 3000 0,76 2 280
Bear Omx*15 2000 0,05 100

Summa 54 806 kr

Cash 24 246 kr

SUMMA 217 772 kr (Vid årsskifte 207 616 kr)

Det har varit några transaktioner under månaden som jag delvis nämnt. Om inte via bloggen så via mitt twitter-konto @Lattebubbla. Men klart värt att nämna även här. Till att börja med så har dock inga transaktioner skett i spekulationsportföljen. De insatta medlen där kommer att gå till teckning av nya aktier i Metallvärden som genomför en 2:1 nyemission i dagarna. Kommer alltså att öka mitt innehav i bolaget från 100 000 aktier till 150 000 aktier, där min tanke var att halvera innehavet vid nivå 10 öre. Målnivå är fortsatt just 10 öre, men det blir enbart en tredjedel av mitt "nya" innehav som då kommer att säljas.

I investeringsportföljen har dock ett par transaktioner skett. Till att börja med nådde Betsson min målnivå 300 kr. Då såldes mina resterande 50 aktier i bolaget. För dessa medel köpte jag in mig i norska Statoil! Främst med anledning av att jag ser ett stabilt bolag som straffats onödigt hårt av oljeprisfallet. Att dessutom norska kronan står sig något svagare mot kronan ger en viss valuta-hedge-möjlighet därtill. Betsson-försäljningen räckte till inköp av 100 aktier i Statoil!

Därutöver fylldes innehavet på i Telia så att jag totalt är uppe i 325 aktier. Målsättningen är att ha minst 500 Telia-aktier. Denna gång skedde inköp av 75 st aktier för närmare årshögsta 54 kronor. Vilket självklart är betydligt högre än tanken att dammsuga marknaden på telia-aktier när den ligger under 50 riksdaler. Men det är sällsynt svårt att hitta köpvärda aktier i dagsläget, men samtidigt känns det inte säkrare att stå utanför. Det blev därmed köp här även denna månad.

Rapporten från Telia kom för övrigt in ungefär som väntat. Inga stora skrällar och utdelningen känns klart säkrad kommande år. Blir även intressant att se vilka synergieffekter köpet av norska Tele2 kan ge på lite sikt. - Om tillväxt är svår att generera organiskt, köp den!

Hoppas kunna kommentera innehållet i portföljen och de rapporter som dykt upp för mina bolag mer under kommande veckor. Trevlig kväll!

söndag 1 februari 2015

Kort månadsrapport januari

#Ekonomi

Det blir en mycket kortfattad sammanställning av januari månads portföljutveckling. Uppdateringen sker från mobiltelefon, vilket inte är helt optimalt sett ur en inskrivningsrutin..

Kort sammanfattat ser portföljerna ut enligt följande:

Investeringsportfölj:
138 850 kr
(Årsskifte 129 193 kr)

Spekulationsportfölj:
54 806 kr
(Årsskifte 51 275 kr)

Cash:
24 246 kr
(Årsskifte 27 148 kr)

SUMMA:
217 902 kr
(Årsskifte 207 616 kr)

Får återkomma med detaljinfo så snart möjligt är. Utan dator två veckor i Thailand är inte helt optimalt på så många plan.. Men man lär sig så länge man lever!

Må gott och håll utkik på vad Wolfen rapporterar på måndag! Blir en finfin utdelningshöjning även i Swedbank!

/Lattebubbla