Min blogglista

torsdag 31 december 2015

Månadsuppdatering december

#Ekonomi

Så var ytterligare ett år passerat och månadsuppdateringen denna gång blir därmed den sista för året. Ett år som präglats av både ras och rus i portföljen och där äntligen biometriaktierna fick fart under vingarna. Fingerprint i synnerhet, visade även att det fundamentalt finns en marknad för dessa produkter. Som jag har längtat efter ett genomslag på detta område! Faktiskt mer än själva börsuppgången. Eller det är som Gert Fylking skulle ha eskalerat efter besked om litteraturpristagare från Nobelkommittéen: "Äntligen!".

Nu när produkterna äntligen nått acceptans inom mobilområdet så kommer vi snart att se fler användningsområden för produkten. Mobilmarknaden kommer självklart att bli en viktig del kommande år, men det kommer inte att kunna växa i samma fart som nu. Och självklart kommer marginalerna att på sikt naggas i kanten när fler konkurrenter kommer in på marknaden och när kunder kräver prispress från leverantörer av biometriprodukter. Det är då skönt att kassan fylls på rejält för närvarande för att kunna ge kapitaltillskott till FOU-verksamheter inom bolagen. Jag tror fortsatt att det kommer att komma biometriska lösningar inom olika områden där man kan förenkla vardagen för oss människor!

Om jag ser lite kort på mina portföljer så har spekulationsportföljen utmärkt sig främst med en uppgång om närmare 90%. Främst påskyndat av uppgången i Fingerprint Cards där jag succesivt reducerat mitt innehav under året. Min (trots allt viktigare) investeringsportfölj har haft en medioker resa under 2015 och summerar jag året, exkluderar insättningar, så handlar det om i princip ett noll-resultat för året.

Nedan följer årsstatusen för mina portföljer, dvs per 2015-12-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 250 103,25 25 813
Fortum* 200 127,71 25 542
Havsfrun 1000 22,70 22 700
Oriflame 100 136,00 13 600
Peab 300 64,85 19 455
Ratos 750 48,83 36 623
Ratos Pref 10 1 852,00 18 520
Scandi Standard 300 54,25 16 275
SEB 200 89,40 17 880
Skistar 200 124,00 24 800
Statoil* 300 118,31 35 492
Telia 850 42,19 35 862
Afrikafond 11 935

Summa 304 496 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 500 11,91 5 955
Eniro 5000 0,92 4 600
Fingerprint 20 591,00 11 820
Metallvärden i Sve 1500 1,90 2 850
Opcon 10000 0,72 7 150
Precise 1000 6,10 6 100
Qliro 500 12,10 6 050
Tobii 100 67,25 6 725
Vardia* 4000 1,63 5 938
Bull SSAB*5 3500 0,68 2 380

Summa 59 568 kr

Cash 8 591 kr

SUMMA 372 665 kr (vid årsskifte 207 616 kr)

Om man jämnför dessa siffror från årets start så kan det tyckas att det är investeringsportföljen som växt klart kraftigast. Vilket självklart är sant i nominella termer. Men som jag påtalat under året så har de största insättningarna under året gjorts i investeringsportföljen och dessutom har tämligen stora uttag gjorts från spekulationsportföljen. Med facit i hand torde jag kanske snarare gjort tvärtom (dvs flyttat pengar från invportföljen till spekportföljen) med tanke på att mina stora vinster varit i spekulationsportföljen!

Men min strategi är att fortsatt bygga upp investeringsportföljen tills den ger mig såpass stor passiv inkomst att jag kan luta mig tillbaka och lyssna på Ace Wilders betingade ord..."busy doing nothing att all... wanna make my money while I sleep". Hade Gordon Gekko varit en verklig varelse hade han troligen gått runt med ett leende på läpparna med tonerna till denna muntra visa...

I övrigt så har jag under året äntligen gjort ett försök att vara med i #Börssm2015. Min slutplacering för min portfölj blev alltså 131, vilket jag är klart nöjd med. Samtidigt så ska man komma ihåg att jag bara deltog med En portfölj. Självklart hade det varit en bättre strategi att forcera in fem olika portföljer i tävlingen!

Så vill jag slutligen önska alla ett Gott nytt år, med förhoppningen om att aktivitetsgraden blir något bättre under 2016. Skål!


lördag 19 december 2015

Månadsspar

#Ekonomi

För närvarande är min målsättning att spara ca 10 000 kronor per månad. Det är en ganska stor andel sparande i förhållande till min lön och är tämligen svårt att genomföra. Men mitt mål är alltså att försöka och möjligheten till det är tämligen goda. Anledningen till detta är att jag lagt undan en liten buffert från lägenhetsförsäljningen som kan gå till min normala månadskonsumtion (Eller ja, egentligen lyxkonsumtion). Dvs när jag behöver köpa mig en latte, en dagens industri eller helt enkelt en jobblunch!

Det betyder att om jag lever tämligen sparsamt så ska jag nu under en tid förhoppningsvis kunna spara undan hela 10 000 kronor per månad. Det motsvarar ca 38% av min nettolön en normal månad, så vi får se om det helt enkelt är möjligt. Jag har provat på detta under ett par månader och det har faktiskt fungerat. Vilket ju sjävklart beror på just att jag konsumerar min latte på andra konton än mitt vanliga lönekonto.

Hur som helst, min plan för dessa 10 000 kronor är att spara enligt följande:

7 000 kronor går in till min investeringsportfölj.
1 500 kronor går in till min spekulationsportfölj.
1 500 kronor går in till mitt säkra sparande (räntekonto).

Utav de 7 000 kronorna som går in till mitt investeringssparkonto så är min målsättning att varje månad sätta av 1 000 kronor till Afrikafonden. Hitintills så har sparandet varit 500 kr i månaden i afrikafonden, men från och med nästkommande månad är målet att öka upp detta. Det är en region som jag tror långsiktigt har en fin möjlighet att visa på tillväxt som överstiger globala tillväxtprognoser. Men man måste vara rejält långsiktig för en sådan investering, inte minst i dessa dagar när man ser vad som sker i Sydafrika!

I Investeringsportföljen så ämnar jag fortsätta att fylla på i vad jag ser som trygga innehav. Exempelvis Telia, Ratos, Peab och Scandi Standard samt någon bankaktie. Att kurserna i dessa bolag eroderat senaste månaderna ser jag snarare som en fördel när jag nu ökar på mitt sparande!

Må gott alla och ladda för jul nu!

/Lattebubbla


tisdag 1 december 2015

Månadsuppdatering november

#Ekonomi

Näst sista månaden för året till ända och det är snart dags att summera helåret 2015. 31 dagar kvar till nyåret och jag ligger nu klart över vad jag trott var möjligt att åstadkomma under 2015. Erkännas skall dock att mycket av uppgången beror på kraftiga insättningar under året.

Stora insättningar som inneburit uppskjuten konsumtion för egen del, och jag hoppas få lön för mödan om några år när det snarare är dags att njuta av frukterna av detta gnetande.

Det har fortsatt varit en normal börsuppgång för Fingerprint. Dvs ca 50% upp på en månad. Vilket väl är en naturlig uppgång? Uppgången för min del är nu ca 1300% i detta bolag, även om jag kortat ur mig rejält i innehavet. Faktum är att jag under november månad sålde ut ytterligare 10 aktier till kursen 602 kronor, vilket medför att jag endast nu har 20 ynka aktier kvar. Det är inte mycket att skryta om i fingersekten, men jag hoppas få njuta av nya sektmedlemskap så länge det ger mig rejäla tillökningar i kassan.

Så till en titt på mina portföljer, per 2015-11-30:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 250 107,50 26 875
Fortum* 200 127,59 25 517
Havsfrun 1000 22,40 22 400
Oriflame 100 148,10 14 810
Peab 300 66,60 19 980
Ratos 650 49,59 32 234
Ratos Pref 10 1 868,00 18 680
Scandi Standard 300 51,75 15 525
SEB 150 92,75 13 913
Skistar 200 129,50 25 900
Statoil* 300 134,60 40 379
Telia 750 42,81 32 108
Afrikafond 12 679

Summa 300 999 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 500 12,94 6 470
Eniro 5000 1,16 5 795
Fingerprint 20 620,00 12 400
Metallvärden i Sve 150000 0,03 4 500
Opcon 10000 0,70 7 000
Precise 1000 6,30 6 300
Tobii 100 70,25 7 025
Vardia* 4000 1,48 5 938
Bull SSAB*4 1000 4,65 4 650

Summa 60 078 kr

Cash 17 553 kr

SUMMA 378 630 kr (vid årsskifte 207 616 kr)

En hygglig uppgång i portföljerna om ca 7% (där hälften av uppgången dock är relaterad till insättningar). Har även en notering om mitt senaste ATH, dvs den nivå jag tidigare hade när jag hade som mest pengar sparat. Detta var för drygt fem år sen, innan jag gav mig in på bostadsmarknaden och hade en period av på tok för hög konsumtion. Mitt dåvarande ATH var 380 tkr, och sattes i juni 2010, och nu ligger jag alltså precis under. Förstås tämligen skrämmande att jag efter 2010 hade ett par år med sådant slösande att det tagit mig så här lång tid att åter närma mig ATH.

Nåväl, en titt på de enskilda innehaven så är det fortsatt Fingerprint som gått urstarkt. För en månad sedan stod aktien i 420 kr och nu alltså i 620 kr. Det är självklart en helt galen uppgång och det är just därför jag fortsätter att säkra upp vinster. Hade jag behållt aktierna från start utan försäljning så hade värdet nu varit ca 125 000 kr, och det är måttligt roande att veta.

Aktierna i investeringsportföljen har stått tämligen stilla, men där jag alltså under månaden ökat upp i både Statoil, Telia och SEB. Därutöver köpt till mig fler prefaktier utav ALM Equity och Ratos. Delvis i syfte att jag har en underliggande tilltro till bolagen. Jag tror heller inte på någon rekordhöjning av räntan kommande år och jag eftersträvar en något jämnare utdelning under helåret.

Oriflame, skall tilläggas, har äntligen böjat röra på sig, och jag genomförde en försäljning av halva innehavet runt 150 kronor. Ingen jättevinst, men jag vill ha utdelningsaktier i investeringsportföljen och med fortsatt osäkerhet på när Oriflame börjar dela ut kändes det hela tämligen naturligt.

I spekulationsportföljen genomförde jag försäljning av Tele 2 och Ratos samt köpte in mig mer i Opcon och BULL SSAB. Idag (vilket ligger utanför denna månadsrapportering) köpte jag även återigen in mig i Qliro Group (före detta CDON). Jag tror att bolaget på sikt lyckas rensa upp i den interna byråkratin och når synergier med sin finansiella plattform. Och att de även lyckas haka på i trenden att kunder använder internet till shopping i allt större utsträckning.

Summerar jag så kan ett förväntat julenisserally faktiskt få mig att nå upp till 400 000 kr vid årsskiftet, vilket skulle kännas riktigt bra. Min målsättning om att nå miljonen före jag fyller 40 kanske blir svår att uppnå, men jag får väl trösta mig med om att så sker strax därefter så är det inget att skämmas över heller.

Så till #Börssm2015. Det var med viss besvikelse jag kunde se att min slutplacering blev nummer 131. Som bäst låg jag uppe på topp 30 och hade därmed fått en inbjudan till aktiespararnas segermåltid. Nu blev det alltså en intetsägande placering där jag inte ens mäktade med topp 100. Tragiskt nog har jag sett att flera av mina sämre presterade aktier börjat röra på sig lagom Efter det att Börs-sm gått till ända.

Jag förstår att Börs-sm nu tar paus ett år för att försöka utveckla konceptet. Det känns verkligen som ett lotteri vem som står som slutsegrare i denna tävling. Och även om jag har några idéer på hur man skulle kunna göra det bättre så inser jag att det är svårt att göra en tävling som verkligen återspeglar hur en verklig mästare i aktieplaceringar skulle kunna koras.

Nåväl, dags att kavla upp ärmarna och försöka hänga med kommande månad så man får en riktigt bra avslutning på året.

Trevlig kväll!

söndag 29 november 2015

Movember-transaktioner!

#Ekonomi

Ett antal transaktioner har skett under denna mustasch-månad. I spekulationsportföljen gjorde jag mig av med mina kortare köp av Tele 2 och Ratos. Tele 2 med vinst medan Ratos-spekulationen inte blev vinstdrivande. (Jag har fortsatt ett större innehav i Ratos i min investeringsportfölj, då jag inte alls är lika negativ till S Campbell som så många andra; även om jag varit och fortsatt är skeptisk till storköpet i Aibel).

Fyllde även på med nya Opcon-aktier så jag återigen har ca 10 000 aktier. Tanken var att behålla till en bit över kronan efter det att Snowman-affären till fullo gått igenom. Aktien orkade sig knappt över kronan (Vilket förvånade mig något) och därefter har jag behållt aktierna. Att rapporten visar på att övriga verksamheter blöder betydligt mer än jag själv väntat var förstås inte något som helt föll mig i smaken. Behåller dock aktierna ytterligare en tid. Det torde finnas värden kvar i Saxlund och med ett par nya förvärv kan de förhoppningsvis få fart på skutan igen.

Slutligen ökade jag på i mina "Bullar" i SSAB så att innehavet summeras till totalt 1 000 certifkat. Kursen står runt 5 kronor medan den underliggande tillgången (SSAB-aktien) återigen börjar närma sig 10-årslägsta. Att råvarupriserna någon gång ändå vänder upp och att det finns efterfrågan på SSAB's konstruktionsstål har jag fullt förtroende för.

Tittar jag på min investeringsportfölj så har det varit idel nya köp. Jag har ökat på i SEB, Telia och och Statoil. Därutöver så har jag utökat mitt innehav i Ratos Pref samt ALM Pref, och portföljvärdet har sakta krupit upp mot 300 tkr.

Siktar på en direktavkastning om +5% (borträknat mitt fondinnehav i Afrika). Det ger mig åtminstone strax över 14 tkr i utdelning under 2016, men med fortsatt lite större insättningar under året så siktar jag faktiskt på att närma mig 30 tkr, redan under 2016 (!).

Kommer att behövas ytterligare ett antal tkr i utdelning per år därefter innan jag når mitt egentliga mål med sparandet. Att kunna reducera min arbetstid till åtminstone 80% för att helhjärtat kunna ägna mig åt andra projekt.

Trevlig första advent!

lördag 14 november 2015

Stiltje på bloggfronten!

Det är fortsatt tunt på bloggfronten från min sida. Det går väl som vanligt inte att skylla på det tidsmässiga, men jag förbehåller mig rätten att göra så ånyo.

För närvarande (budget och bokslutstider) så gör jag inte så mycket annat än går upp vid 5-tiden på morgonen, tar mig en dusch och lite frukost, och påbörjar en 2-timmars lång pendlingstur mot jobbet. Därefter uppemot 10 timmars jobb innan jag kan ta mig an en trevlig 2-timmars tur återigen genom de götaländska skogarna! Väl framme hemma blir det kvällsmat och sedan sömn. I bästa fall kan man självdö någon timme i tv-soffan först. Och sömnen blir väl sissodär 5-6 timmar per natt, vilket säkerligen många människor klarar. Själv är jag inte helt kapabel att göra så tyvärr.

På ekonomifronten så fortsätter jag självklart att följa börsen och en och annan träjd genomförs. Att börsen går lite knackigare brukar vara i stark korrelation med antalet blogginlägg, och det kan ju se ut som att jag drabbats av samma sjukdom. Så är dock inte fallet i mina något subjektiva ögon. Att vi haft en knackig börskurs, där många av mina defensiva placeringar fått sig en törn, är egentligen inget jag har så mycket emot. Just nu har jag ökat på rejält storleken på mina insättningar, så har jag möjlighet att köpa fina bolag med 6-7% direktavkastning så tackar jag snarare, och tar emot!

Mitt vårprojekt med bokskrivandet har också fått ligga i dvala under hösten. Jag är nöjd att jag kommit igång i alla fall, men trodde mig nog ha lite mer tid under hösten, att fortsätta med detta projekt. Förutom mycket jobb så har det varit försäljning av bostad, flytt och sökande efter ny bostad som tagit upp en del tid. Och ytterligare en flytt och med allt vad det innebär står alltså och hägrar i förarsätet.

På intet sätt är tanken att reducera antalet blogginlägg per månad, men ibland så har man inte så mycket val helt enkelt!

Hoppas ni alla (få) mår gott och liksom jag ser fram emot lite juletider och riktig vila!

Jag är något mer aktiv för övrigt på Twitter, så följ mig gärna där: @lattebubbla.

lördag 31 oktober 2015

Månadsuppdatering oktober

#Ekonomi

Oktober månad blev en riktigt bra månad för portföljen. Delvis på grund av biometri"kollapsen" uppåt, som DI så snällt rubricerar Fingerprints framgångar. Men även delvis på mina stora insättningar under månaden. Jag satte in ca 75 tkr extra denna månad på grund av bostadsförsäljningen. Detta extra sparande är den del jag kunde undvara till aktiesparandet från min försäljning. I övrigt går pengarna till arvoden, homestyling, andra diverse avgifter, staten i form av vinstskatt samt självklart att icke förglömma; insats till den nya bostadsrätten!

Vi börjar med uppdateringen av portföljen, per 2015-10-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 200 108,25 21 650
Fortum* 200 128,41 25 682
Havsfrun 1000 22,20 22 200
Oriflame 200 118,70 23 740
Peab 300 65,15 19 545
Ratos 650 50,00 32 500
Ratos Pref 2 1 893,00 3 786
Scandi Standard 300 49,00 14 700
SEB 100 89,90 8 990
Skistar 200 124,00 24 800
Statoil* 250 136,13 34 032
Telia 700 43,73 30 611
Afrikafond 12 914

Summa 275 150 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 500 10,66 5 330
Eniro 5000 1,31 6 530
Fingerprint 30 420,00 12 600
Metallvärden i Sve 150000 0,03 4 350
Opcon 6250 0,92 5 750
Precise 1000 6,45 6 450
Ratos 80 50,00 4 000
Tele 2 100 85,50 8 550
Tobii 100 69,75 6 975
Vardia* 4000 1,29 5 179
Bull SSAB*4 600 3,08 1 848

Summa 67 562 kr

Cash 11 963 kr

SUMMA 354 675 kr (vid årsskifte 207 616 kr)

Portföljen har alltså stigit rejält i värde under oktober månad. Men det är till stor del kopplat till den stora insättningen i investeringsportföljen. Liknande uppgångar kommer (tyvärr) alltså inte att ske framledes.

Att Fingerprint Cards har fortsatt att rusa, liksom sektorkollegan Precise Biometrics, har självklart inte heller varit negativt för portföljutvecklingen.

Även Tobii har gått upp rejält, och jag halverade mitt innehav under månaden.

I övrigt så har jag köpt på mig rejält i investeringsportföljen. Främst ökat mina defensiva innehav i Telia, Ratos, Fortum. Allt för att bygga upp en portfölj med långsiktigt hög direktavkastning.

Tyvärr får jag kommentera mina förändringar mer i detalj mer ingående något senare. Det är bara timmen kvar till den viktiga avslutande matchen i Allsvenskan 2015.

Därav säger jag adjö för tillfället!

PS min placering i börs-sm 2015 är per 151031: 111.

torsdag 8 oktober 2015

Börs-sm 2015

#Ekonomi

Missade att uppdatera min placering avseende Börs-sm 2015 vid månadsskiftet 30:e september. Fortsatt är det Curt Nolberger som förefaller att ha en ohotad ledning av tävlingen när nu bara 1,5 månad kvarstår.

Min egen placering har pendlat runt 100-platsen, vilket förstår är mycket bra. Men det ger ju vare sig några vinstpengar eller någon inbjudan till middagsarrangemanget i Stockholm så jag misströstar något ändå.

Fortsatt är det mina biometribolag som lyfter min placering, medan mina defensiva placeringar visat sig vara något av jordfräsare i tävlingen.

Möjligheten att nå topp 30 finns fortfarande. Det rör sig egentligen bara om ett lyft om ca 10% i portföljen, eller ca 750 kronor så är jag där. Samtidigt gäller det i så fall att inga andra följer med på den resan, vilket förmodligen kan bli svårare.

Håller dock tummarna för att mina östeuropa-satsningar (MTG och Oriflame) samt de defensiva placeringarna (i Telia och Ratos) och inte minst chansposten i oljan (Africa Oil) slutligen bär lite frukt kommande 1,5 månad.

Avslutningsvis min placering per 2015-09-30: plats nummer 81 !

Trevlig helg!

fredag 2 oktober 2015

Månadsuppdatering september

#Ekonomi

September månad gjorde ingen historiker besviken. Det var tämligen tvära kast under första halva månaden och därefter fick vi se ganska rejäla tillbakagångar. Plötsligt var vi återigen minus för året när september månads sista dagar var räknade.

För egen del tog jag tillfället i akt och använde stora delar av mina likvida medel till att köpa in mig i aktier. Jag använde ca 20 000 kr utav mina pengar som låg på ett räntekonto till att köpa aktier för under månaden. Min prognos för helåret 2015 var att vi skulle backa ca 10% från 1a januari 2015. I och med att vi stundtals under september månad inte legat "alltför" långt borta från detta mål tyckte jag det var ett bra tillfälle att öka min viktning mot aktier igen.

Främst rör det sig om mina defensiva bolag som jag tycker fått ta en alltför stor smäll av de senaste månadernas tillbakagång, och där jag alltså ville passa på att fylla på. Aktier som Telia, Fortum, Peab och Ratos handlas återigen på historiskt låga nivåer och jag kan inte annat än passa på att fylla på i dessa aktier så mycket som möjligt. Jag vet att vissa fadäser skett senaste halvåret; Telia som börjar dra sig ur sin inte alltför lyckade asien-satsning, Fortum som drabbas av enorma kostnader i samband med reaktorsstopp, Peab som inte når upp till förväntningarna när byggbranschen torde explodera och Ratos som fortfarande inte återfått gamla tiders förtroende med Fru Campbell i spetsen. Trots dessa något dystra händelser så tror jag fortsatt på bolagen och placerar dem i mitt, mer eller mindre, eviga fack i skrivbordslådan!

Hur som helst, låt oss titta på hur det ser ut när september månad summeras, i mitt sparande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 100 108,75 10 875
Fortum* 175 123,78 21 661
Havsfrun 1000 22,20 22 200
Oriflame 200 103,80 20 760
Peab 300 58,05 17 415
Ratos 575 50,45 29 009
Scandi Standard 300 45,40 13 620
Skistar 150 119,00 17 850
Statoil* 150 122,03 18 304
Telia 500 45,04 22 520
Afrikafond 11 867

Summa 206 080 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 400 9,80 3 920
Eniro 5000 0,78 3 875
Fingerprint 40 309,00 12 360
Lundin Petroleum 50 107,80 5 390
Metallvärden i Sve 150000 0,03 4 950
Opcon 6250 0,85 5 281
Precise 1000 5,55 5 550
Tobii 200 46,20 9 240
Vardia* 4000 1,24 4 948
Bear Omx*18 3500 0,66 2 310
Bull SSAB*4 600 2,26 1 356

Summa 59 180 kr

Cash 8 689 kr

SUMMA 273 950 kr (vid årsskifte 207 616 kr)

Under månaden har alltså portföljen totalt, inklusive insättningar, stigit med hela 255 kronor. En ganska medioker börsmånad återigen med andra ord. Som synes har dock investeringsportföljen stärkts ganska kraftigt på en månad (med över 20 tkr). Detta beror helt enkelt på att det är till investeringsportföljen som mina räntekonto-pengar gått. Dvs jag flyttade kontanter, 20 tkr, in till investeringsportföljen för att jag tyckte mig se vissa köplägen i defensiva aktier. Mer eller mindre 0% ränta på räntekontot eller 6% ränta på aktiekontot, fast med betydligt högre risk, medförde alltså denna transaktion!

Under månaden så har jag i investeringsportföljen ökat på något i Fortum (25 st), Ratos (75 st), Skistar (50 st) och även köpt in preffen Alm Equity. Det blev 100 st preffar i Alm Equity, och inköpet skedde den 22:a september så jag får ta del av deras kvartalsutdelning redan nu i oktober månad. 

I spekulationsportföljen så genomförde jag ett nytt björn-certifikat-inköp, tidigt i månaden. Det blev 2000 st till kursen 50 öre! Vidare sålde jag mina tillfälliga "kortspekulations-innehav" i Oriflame och Boliden som tappade ca 10% från mitt köp, när min tro var att jag skulle se motsvarande uppsida. Riktigt felaktigt tradingköp! Istället köpte jag in mina första Lundin Petroleum till kursen 103,50 kr, och i slutet av månaden fyllde jag även på med 1 250 st Opcon. Budet på stora delar av Opcon från kinesiska Snowman har blivit förskjutet en månad, och många oroar sig att något negativt är i görningen. Jag tror det handlar om ren byråkrati och att vi åter får se kurser över kronan innan oktober månad är till ända!

Och för att förtydliga hur stort mitt månadssparande varit, egentligen de senaste åren, så handlar det om insättningar om 2 000 kr till investeringsportföljen, 1 000 kr till spekulationsportföljen och 500 kr till kapitalkontot. När det gäller investeringsportföljen så går varje månad 500 kr direkt till fondköp utav min Afrikafond och kvar där blir alltså "bara" 1 500 kr till aktieköp.

Kommande månader sker dock vissa förändringar. I och med att jag precis sålt min bostadsrätt och blivit sambo, så kommer jag att öka mitt sparande under en tid. Jag får se hur länge det håller med ett större sparande, men jag kommer att göra ett försök i alla fall. Därtill så kommer jag i början av oktober månad att skjuta till ca 50 000 kr, just med anledning av min bostadsförsäljning. Mer om denna extrainsättning och mitt ökande sparande kommer i kommande blogginlägg.

Och återigen är det snart dags för rapportperiod för det tredje kvartalet, och om jag såg fram emot senaste rapporterna så kittlar det än mer i fingrarna detta kvartal. Både Ratos och Fingerprint förväntar jag mig kommer att rapportera riktiga kalasrapporter nu i oktober månad, och därtill vill jag se att Oriflame fortsätter att leverera vinster och återigen börjar prata i termer om en mer aktiägarvänlig framtid (Läs: Utdelning).

Önskar därmed en riktigt trevlig helg och önskar alla en riktigt härlig börshöst!