Min blogglista

torsdag 18 december 2014

MQ - Positivt första kvartal !

#Ekonomi

MQ fortsätter att leverera positiva resultat och slimningen av organisationen ger resultat. Det är förvisso en något minskad omsättning för kvartalet, ca 4%, men samtidigt faller kostnadsmassan med ca 6%. Detta ger en positiv effekt på rörelseresultatet!

Medelantalet anställda minskar rejält och det verkar som att MQ hittat ett sätt bedriva sin verksamhet ytterst effektiv. Det blir väldigt intressant att se hur kvartal 2 blir med julintäkterna.

Omsättning minskar alltså till 357 msek (jmfr föregående kvartal 372 msek). Bruttokostnadsmassa reduceras samtidigt till 319 msek (340 msek). Resultatet efter skatt summeras till ca 29 msek (25 msek).

Bruttomarginalen hamnar strax över 61% och vinstmarginal hamnar på 8,1%.

För kvartalet innebär detta att det är en vinst om 0,83 kr per aktie. Rullande 12-månadersperiod ser vi en vinst om 2,85 kr per aktie. Jag tror vi når betydligt bättre än så detta "år" dock. Med bibehållen vinstmarginal och en omsättning om ca 1,5 miljarder, får vi ca 3,50 kr i vinst för 2014/2015. Även om omsättningen fallit något senaste kvartalet tror jag MQ kommer att gasa på kommande kvartal. Det råder alltid en viss konsumtionsosäkerhet i samband med val och även om det nu blir omval så vet de flesta kunder hur mycket pengar de har att röra sig med åtminstone under 2015.

Utdelning torde då kunna bli ca 1,75 kronor med en utdelningsnivå om 50% av vinsten!

Och även om jag rekommenderade MQ på nivåer runt 17 kronor (idag står aktien i 35,60 kr) så ser jag fortsatt utrymme i aktien. Ett P/E-tal strax över 10 på min prognostiserade vinst och en direktavkastning på ca 5% är mycket attraktivt för ett kvalitetsbolag som MQ.

Öresund med Mats Qviberg i spetsen tankar aktien, och rekommendationen från min sida kan inte bli annat än fortsatt köp! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar