Min blogglista

torsdag 13 november 2014

Peab knegar på

#Ekonomi

Under eftermiddagen kom Peab med sin rapport för det tredje kvartalet. Ett klart godkänt resultat där marknaden dock tog fasta på den lägre orderingången. Marknaden brukar få lite hicka av orderingången (som brukar variera stort kvartal till kvartal) för att på några dagars sikt återigen lugna ner sig och förstå att det faktumet inte har något att göra med den långsiktiga intjäningsförmågan i bolaget.

Q3-siffran visar på en något ökad omsättning. Från 10,5 till 10,8 miljarder kronor, medan orderingången sjönk från 8,1 till 7,5 miljarder.

Resultatet landade på 472 msek, upp tämligen kraftigt från föregående år (samma period) om 339 msek. Per aktie är motsvarande siffror 1,60 kr kontra 1,15 kr.

Orderläget har så sakteliga krupit nedåt för Peab senaste 5 kvartalen, något som jag inte tycker är helt märkligt med tanke på att det varit valår. Nästa år bör orderläget sätta fart igen när nya upphandlingar inom bygg och infrastruktur drar igång.

För niomånadersperioden landar vi på ett resultat om 861 msek (att jämföra mot en förlust ett år tidigare). Per aktie hamnar vi på 2,92 kronor för perioden. Sista kvartalet brukar vara bra för Peab så man kan estimera ett helårsresultat uppåt 5 kronor per aktie.

P/E-tal runt 10.
Direktavkastning uppåt 5% för 2014.

- You do the math!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar