Min blogglista

onsdag 5 november 2014

Oriflame levererar ånyo

#Ekonomi


Under gårdagen släppte så Oriflame sin rapport för det tredje kvartalet och det var på de allra flesta håll muntra miner. Till och med bättre upp än jag kunnat förvänta mig.

Rörelseresultatet blev till och med ett par msek högre än vad analytikerkåren förväntade sig. 19,7 msek på en omsättning på 274,5 msek. Rörelsemarginal därmed på 7,2%, vilket inte är alltför mycket att skryta om, men heller inte något att oroa sig för. I begreppet rörelsemarginal ingår alla poster utom finansnettot och skattekostnaden. Finansnettot är nere på kontrollerbara nivåer och om det inte blir några skrämmande skatteeffekter i Ryssland klarar bolaget ett tapp på rörelsemarginalen på ytterligare någon procent utan att vinsten ryker.

Resultatet per aktie blev hela 0,21 euro per aktie för kvartalet och ackumulerad vinst för årets första nio månader därmed 0,61 euro per aktie. Detta är ungefär 5,50 kr. Med ett litet lyft sista kvartalet, den klassiska juleffekten, så kanske vi kan nå en vinst om 7-8 kronor för helåret. Ett P/E-tal, efter sista dagarnas uppgång på strax under 20 är väl kanske inte så mycket att skryta om, men om vinsterna når de mer normala 14-16 kronorna per ser vi ett p/e-tal på under 10!

Om inte Putin ställer till det igen så tror jag faktiskt vi kan nå dit redan inom ett par år!

Kort uppföljning av mina frågetecken från i onsdags:

Har omsättningen i lokal valuta för CIS-regionen nått botten?

Näst intill. Den backar 3% för perioden, så det är i alla fall inte omöjligt att vi nu i dagarna faktiskt passerat botten. Omsättningen har ökat i oktober månad vilket bådar gott inför q4.

Fortsatt tillväxt (15-20% omsättningsökning) i region Latinamerika och Turkiet/Afrika/Asien ?

Helt klart. Även om det bara rörde sig om 7% i Latinamerika så var det hela 20% i regionen Turkiet/Afrika/Asien. Positivt även att valutarörelserna inte var så negativa i den senare regionen.

Omstruktureringskostnader som reduceras, alt elimineras ? Likaså bör både logistik och de administrativa kostnaderna kunna hållas nere under kvartalet !

Omstruktureringskostnader borta för kvartalet. Tack! Även kostnaderna för logistik och administration hålls nere på rimliga nivåer!

Positiva, underliggande, signaler som ger hopp om att återgå till utdelningar under 2015 !

Njae, inga uttryckliga kommentarer om detta som jag hoppats på. Visst kan man skönja optimism i rapporten men jag hade gärna sett att VD Magnus Brännström just uttryckligen talat om detta, men så blev inte fallet.

Men med i det närmaste 3 av 4 frågetecken "utredda" ställer jag mig fortsatt positiv till bolaget.

Mitt personliga tips är att kvartalsutdelningen om 0,25 euro per aktie återtas kvartal 3 2015.

Och min tanke med dubbleringen av innehavet i Oriflame (från 100 till 200) är att återigen halvera innehavet vid nivåer runt 200 kronor. (inköp gjordes på 108 kronor). Jag har väldigt svårt att tänka mig att vi inte når dit redan under 2015.

 Trevlig sömn alla!

2 kommentarer:

 1. Börspodden kommenterade ju Oriflames rapport i sitt senaste avsnitt och pekade på faktumet att antalet "försäljare", säljarkåren, fortsätter minska. Hur ser du på det?

  SvaraRadera
 2. Hej Jacob,

  på ett år har nu säljkåren minskat med ca 2%. Från 3 miljoner aktiva konsulter till 2,95 miljoner aktiva konsulter för ett år sedan. Det är självklart inte positivt i sig.

  Jag tror dock det är en delvis naturlig utveckling när Oriflame börjar skruva något på sitt koncept. Det går över från att uteslutande ha sin traditionella kanal med direktförsäljning via konsulter till att även bli ett e-handelsbolag. För de mer traditionella marknaderna passar det bättre med e-handelsförsäljning och på nyare marknader kan man köra på med det "traditionellare" försäljningskonceptet.

  Denna kombo tror jag mycket på. och när även latinamerika/Afrika är redo för e-handelskonceptet kan det lanseras på dessa regioner med befintliga IT-lösningar medan man tar sig in på nya marknader... Kanske Indien?

  Sen tror jag att en mindre, men kunnigare säljarkår, kan generera fortsatt hygglig försäljning. En större säljarkår betyder inte per automatik större försäljning, även om det självklart finns sådana kopplingar. "Omsättningen per säljare i valuta Euro" är för närvarande nere på riktigt låga nivåer, men en stor del av det beror på tappet i valutan och inte effektiviteten hos säljarna!

  Det enda jag oroar mig för är vad Putin tänker hitta på / vad som händer i östra Ukraina. Bortsett från den oron tror jag Oriflame är fortsatt ett strålande case!

  /Magnus

  SvaraRadera