Min blogglista

lördag 8 november 2014

Fyra lovande rapporter

#Ekonomi

Fyra av mina bolag rapporterade under veckoslutet och jag ska lite kort gå igenom dem här.

Fingerprint Cards

Här fanns inte så mycket överraskningar i q3:an, eftersom de för ett par veckor sedan kommunicerat sin "vinstvarning". Omsättningen och EBITDA-resultatet föll därmed in som "väntat" (även om jag personligen kan ha synpunkter på hur de använder begreppet EBITDA)...  Resultatet efter skatt blev en något större förlust än vad jag trott. Utvecklingskostnaderna är fortfarande markant höga men den som tror att utvecklingen avtar när produkterna lanseras på marknaden får nog tänka om. Liksom jag själv! Men det kommer att bli lättare att finansiera dessa forskning- och utvecklingssatsningar med en högre omsättning i framtiden, så det behöver i sig inte vara negativt att dessa stora avsättningar fortlöper. Under kommande kvartal och 2015 väntas breakeven-nivåer nås, vilket jag ser fram emot med tillförsikt. Jag är försiktigt positiv till Fingerprints tredje rapport för året!

Mr Green & Co

Spelbolaget levererade en riktigt fin rapport för q3. Omsättningen fortsätter upp kraftigt (36%) och spelandet på mobil fortsätter att växa rejält. Norden fortsätter att vara den klart största regionen men övriga Europa växer kraftigt. Det hade självklart varit intressant att sett de enskilda marknaderna här men någon mer detalj presenterades inte. Självklart finns det viss oro med det skattekrav som utfärdats i Österrike och den osäkerhet som råder runt utformningen av licenssystemen i våra närregioner. Det står klart att det kommande år kommer att komma någon form av beskattning för spelbolagen (eller licenssystem, dylika) som självklart kommer att tära på marginalerna. Men förhoppningsvis kan det även medföra att vissa oseriösa spelsyndikat försvinner och att andra möjligheter öppnas för spelbolagen. Om de inte råkar ut för några missöden med dessa skattekrav så fylls kassan på rejält under hösten och vi kan nog räkna med en ganska fin utdelning för helåret. Utdelning uppåt 1,75 kr, medför en direktavkastning om 5% för ett bolag som fortfarande är i sin linda! Klart positiv rapport!

Doro

Ja vad ska man säga om detta bolag. Det var ett smått fantastiskt resultat som bolaget presenterade för kvartalet. Och jag är mycket glad över att VD Jerome Arnaud inte lyssnat på Jon Skogmans dissande i Börspodden. Han står kvar vid sin strategi och det är tydligt att det finns en marknad i hela västeuropa för enkla mobiltelefoner. Omsättning upp närmare 20%, Bruttomarginal överstigande 40% och resultatet per aktie, för detta enskilda kvartal, på 1,15 kronor. Det ser faktiskt ut som att de nya samarbetena med de tyska teleoperatörerna bär frukt. Orderingången på rekordnivå. Och bolaget verkar storsatsa på att lansera sina produkter på nya marknader i rekordfart. VD verkar övertygad att detta kvartal inte representerar en engångsföreteelse och jag är beredd att skriva under. Vi kan nog se vinster uppåt 5 kronor kommande år och då är nivåer på aktiekursen mellan 35-40 kronor ganska blygsamt för bolaget. Tillväxtbolag torde värderas med P/E-tal uppåt 20 snarare, och som det sett ut senaste kvartalen är det just detta vad Doro är! Mycket positiv rapport!

Ratos

En mer omfattande analys torde onekligen göras i detta bolag. Men några kommentarer i korthet i alla fall: Självklart så har exitvinsten i Inwido gjort mycket för resultatet dessa månader. Resultatet från portföljbolagen har dock förbättrats avsevärt sista månaderna och utvecklingen torde fortsätta under q4 som normalt sett är det bästa kvartalet för ett flertal av portföljbolagen. För niomånaders-perioden bidrar bolagen med ett resultat om ca 320 msek för perioden, vilket är klart upp från föregående år, även om det är otillräckligt på lång sikt. Just avyttrade Inwido ser ut att gå mot klara resultatförbättringar och här har troligen Ratos gjort ett korrekt val när man behöll en tredjedel av innehavet. Aibel går tyvärr fortsatt mycket tungt och jag har redan från start varit något tveksam till det stora inköpet. Men på sikt ska förhoppningsvis även detta servicebolag kunna plocka nya ordrar från de norska oljebolagen. Ett stabilare oljepris torde onekligen vara positivt för Aibel. Min syn på Ratos är dock fortfarande att de skall göra någon, eller ett par, exits varje år, som en del av sin verksamhet. Det betyder att man måste titta på helheten när man värderar Ratos och jag tycker fortsatt att de straffats onödigt hårt sista året. Med en stor kassa, en vinst för helåret på ca 4,50 kronor, så ser jag ingen anledning till att Ratos inte höjer utdelningen med 50-öringen. 3,50 kr för 2014.

Nästa vecka väntar nya rapporter från mina bolag. Först ut är Opcon på tisdag, därefter kommer Africa Oil på onsdagen. På torsdagen följer tungviktaren Peab. Här ser jag mest fram emot miljöteknikbolaget Opcons rapport. Ett bolag med fantastisk potential och där Kina-samarbetet snart kommer att visa sig vara mycket lukrativt. Peab är jag å andra sidan något oroad över. Inte så mycket för nästa veckas rapport, men däremot bekymrar det mig att miljöpartiet sett till att stoppa projektet förbifart Stockholm. Här har både Peab och andra byggbolag betydande engagemang och det är självklart inte bra om det blir stiltje här.

Nåväl, en vilodag till innan novembers andra börsvecka öppnar!

Trevlig afton!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar