Min blogglista

söndag 26 oktober 2014

Lovande Fingerprint

#Ekonomi

Under fredagen levererade Fingerprint Cards en, såsom åtminstone många uppfattar det,  vinstvarning. Denna avsåg egentligen det andra halvåret 2014. Omsättningen som tidigare bedömdes nå drygt en halv miljard för helåret, sänks nu kraftigt till kanske 230-330 msek för helåret. Självklart en besvikelse, men även denna gång handlar det egentligen inte om någon minskning av efterfrågan på deras produkter. Det är i stället en förskjutning av försäljningen en bit in på 2015 istället för senhösten 2014.

Marknaden verkade ta fasta på detta och efter en initial nedgång handlades aktien upp igen under fredagen. För egen del blir jag inte direkt förvånade över dessa förskjutningar, det är absolut inget som skrämmer mig så pass mycket att jag vill dra mig ur denna placering. Jag tar hellre fasta på att nu äntligen stiger omsättningen kraftigt för bolaget och den skyhöga värdering som bolaget framhåller ter sig inte längre så missvisande.

Försäljningen q3 landar enligt ledningen på ca 65 msek och ett rörelseresultat om ca - 20 msek väntas. Därmed en något mindre förlust än under q2 men långt ifrån tillräckligt för att på helår generera ett positivt resultat.

Med en årsomsättning på ca 250 msek totalt för år 2014 torde vi se ett helårsresultat på ca - 100 till -110 msek. Ett resultat per aktie då om ca -1,90 kronor. Inte mycket att skryta om självklart.

Men blickar vi framåt och år 2015 och tror på att en helårsomsättning om 1 miljard kronor ligger inom räckhåll ser siffrorna betydligt ljusare ut. De bör klara en bruttomarginal på 25%, vilket ger 250 msek att finansiera övriga kostnader. Försäljnings- och administationskostnader går säkerligen upp under en sådan fas (totalt till ca 100 msek) medan utvecklingskostnaderna torde stabilisera sig runt just 100 msek per år och fortsätta även kommande år på denna nivå.

Ovanstående inte helt omöjliga scenario torde göra att Fingerprint når break-even under 2015 och når ett resultat om ca 50 msek för helåret. Med de skattemässiga underskott som bolaget har och om jag tolkar redovisningsreglerna rätt, bör det inte bli tal om någon vinstskatt ännu för Fingerprint. Det skulle alltså ge en vinst om ca 1 kr per aktie 2015.

Fortsätter den utvecklingen för Fingerprint och de åtminstone når en tillväxt på 20-30% årligen så kanske vi till och med inom en femårsperiod ha ett nytt svenskt tillväxtbolag som blir ett stabilt industriföretag med hyggliga utdelningar till sina aktieägare!

Nu är det viktigaste redan avslöjat i q3an förvisso men jag ser fram emot rapporten och kommande halvårsutveckling för bolaget. Det har varit många år av kaptialförslitning inom biometribranschen men nu är vi nära en tidpunkt när vi får lite valuta för pengarna!

Med hopp om fortsatt sådan positiv utveckling önskar jag er en god kväll!
   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar