Min blogglista

måndag 25 augusti 2014

Slopat ränteavdrag och bostadsbubblor!

#Ekonomi

Någon som ser några tecken på att den omtalade bostadsbubblan skall spricka? En av dagens rubriker på dagens industri lyder "Bomarknaden brinner", så vi får förmodligen vänta ytterligare några månader, eller kanske år, innan Cornucopia får rätt. Personligen tror jag fortsatt att det krävs rejäl fart på bostadsbyggandet innan något sådant ens skulle kunna vara möjligt, om än fortsatt osannolikt...

Hur som helst, en av de åtgärder som diskuteras och som möjligen kan få prisuppgången på bostadsmarknaden att åtminstone svalna, är diskussioner om att begränsa möjligheten för det s.k. ränteavdraget.

För närvarande kan man som privatperson ha räntekostnader på 100 000 kronor per år och dra av denna "kostnad" mot inkomst av tjänst (med en nivå om 30%). Man återfår helt enkelt ca 30 000 kronor av "staten". På räntekostnader över 100 000 kronor tillåts avdrag med 21%. Med totala räntekostnader om 200 000 kronor för en privatperson så skulle man alltså "återfå" 51 000 kronor av "staten".

Man kan ju undra vilka som överhuvudtaget kan ha så höga räntekostnader, men låt oss leka med tanken att en person sitter med ett bolån om 3 msek som är bundet till ca 4% ränta. Det är kanske inte en majoritet av svenskar som sitter i en sådan position, men detta skulle föranleda räntekostnader årligen om 120 000 kronor. Denna person skulle i ett sådant läge återfå 34 200 kronor av "staten", vilket skulle reducera den faktiska räntekostnaden från 120 000 kronor till 85 800 kronor.

En av de stora frågorna är om staten verkligen skall subventionera människor som väljer att ta på sig så stora lån.

I min omgivning finns det nog flera som tycker att denna möjlighet borde slopas helt, även om det inte råder några tvivel om att det vore omöjligt att utföra en sådan förändring i ett svep. Någon motsvarande morot för den som väljer att spara finns naturligtvis inte. Det har väl under lång tid handlat om en syn att gynna den som väljer att konsumera och inte den som vill hushålla med sina resurser.

Min personliga åsikt är dock att jag absolut inte tycker att vi ska slopa ränteavdraget. Inte bara för att det skulle bli en fullkomlig kollaps om man började göra för stora justeringar utav det, utan även med tanke på att det fungerar som ett utmärkt styrmedel för att tidigarelägga människors konsumtionsvanor och investeringar. Kanske inte konsumtion av just "bostäder" i första hand, men väl konsumtion av varor och tjänster, vilket är tämligen essentiellt för att hålla ett land på fötter.

Däremot tycker jag i högsta grad det vore önskvärt att man i högre utsträckning begränsade denna möjlighet. En begränsning av denna möjlighet skulle troligen få människor att tänka till ett par gånger extra vid både bostadsköp och större lånefinansierade köp. Jag tror att det skulle få en avkylande effekt på bostadsmarknaden, även om jag inte tror det skulle medföra att någon bostadsbubbla skulle spricka. Så länge man i god tid annonserar en sådan förändring och låter förändringen vara inom "rimliga" nivåer.

Jag har inte stenkoll på hur många svenskar som har större räntekostnader än 100 000 kronor per år, men en tänkbar lösning vore att helt enkelt begränsa ränteavdraget till ett takbelopp om just dessa 100 000 kronor årligen. Det skulle betyda att man får stå för hela räntekostnaden själv på belopp som översteg denna nivån istället för att få en subvention om 21%.

Kanske kunde till och med begränsningen sättas på nivåer nedåt 50 000 kronor. Dvs att ränteavdraget subventioneras på nivåer upp till 50 000 kronor och på räntekostnader som överstiger detta ges inte någon sådan möjlighet.

Jag vet som sagt inte exakt var den optimala nivån på detta torde vara, men jag förespråkar inte att rätten till ränteavdrag slopas helt. Jag tycker inte att staten skall subventionera alltför onödigt dyra bostadslån/konsumtionslån, men jag ser logiken i att en viss möjlighet kvarstår!

Någon omedelbar förändring av detta är dock inte trolig efter valet men jag tror möjligheterna till samma generösa ränteavdrag kommer att luckras upp kommande år. Och jag tycker som sagt det är bra när vi går mot detta och kanske kan det öppna för möjligheten att istället att gynna de människor som väljer att spara istället för att konsumera. Den som lever får se!

Och vad har ni kära läsare för åsikter i detta ämne?

2 kommentarer:

 1. Tycker det kan avvecklas med 3-5% per år under några år. Att ändra styrräntan för att stävja hushållsbelåningen är ett trubbigt medel jämfört med att minska avdraget. Jag föredrar enkla skatteregler, och således anser jag inte att tak-idén är bättre.

  /RR

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du menar en succesiv avveckling om dessa 3-5% per år tills ränteavdraget är nere på... ja sissodär 0% ? Om man plockar bort ca 4%-enheter årligen så skulle det ta cirka 7-8 år så är vi nere på ett ränteavdrag om 0%.

   En sådan förändring skulle jag inte ställa mig bakom. Det är, om inte andra förändringar sker samtidigt, en alldeles för kraftfull förändring i mina ögon, vilket skulle stjälpa många familjers ekonomier.

   En ändring av styrräntan hänger jag nog inte med på vad du menar dock. Det är ju riksbanken som bestämmer över styrräntan så den kan inte regleras utifrån lagstiftning.

   Det jag dock ställer mig bakom är ett tak för hur höga räntekostnader man får ta upp och yrka avdrag för i sin skattedeklaration, dvs mot inkomstslaget tjänst.

   Radera