Min blogglista

torsdag 21 augusti 2014

Rapportering Oriflame

#Ekonomi

För dryga veckan sedan kom Oriflame med sin rapport. En rapport som jag hade tänkt kommentera något tidigare än ikväll, men av oklar anledning så har det helt enkelt dragit ut på tiden.

Precis som jag nämnde i mitt förra inlägg, i samband med både Ratos och Oriflames rapport, så var min initiala syn att rapporten såg klart bättre ut än väntat. Marknaden verkar inte riktigt hålla med om det (trots aktiens uppgång på rapportdagen), men efter att jag själv tittat lite ordentligare på rapporten kan jag inte säga annat än att jag behåller min positiva syn på bolaget.

Jag skulle kunna sammanfatta mitt resonemang om det andra kvartalet med följande: Under ett kvartal där bolagets huvudmarknad tappar närmare 25% av omsättningen. Där de mogna marknaderna står inför en stor förändring av hela det koncept som Oriflame byggt sin affärsidé och vision på. Där andra tillväxtmarknader fortsatt står och stampar och avvaktar på att släppa fram den stora medelklassen som jag bedömer som den främsta kundgruppen för Oriflame. Där organisatoriska och produktionsmässiga omstruktureringar pågår för fullt och belastar resultatet med tillfälliga kostnader...

...under dessa förutsättningar gör Oriflame trots allt fortsatt vinst. Detta i sig är något som trots allt visar på den styrka som Oriflames försäljningskoncept innebär för bolaget.

Några intressanta siffror från det senaste kvartalet:
(jämförelser med samma kvartal 2013)
 • Omsättningen minskar från 360 miljoner Euro (meur) till 310 meur. En minskning med ca 14%.
 • Bruttomarginalen kvarstår på ca 70%. 
 • Rörelseresultatet minskar från 34 till 24 meur och resultat efter skatt minskar från 20 meur till 11 meur.
 • Resultatet per aktie minskar från 0,36 euro per aktie till 0,19 euro per aktie.
 • På den viktiga östeuropamarknaden (CIS) minskar omsättningen från 205 meur till 133 meur.
Tittar man på dessa siffror så finns det kanske inte så mycket positivt att utläsa. Men det finns heller inte så våldsamt mycket mer negativt utrymme i kommande rapporter. Att omsättningen ska fortsätta ned i Östeuropa, samtidigt som de inhemska valutorna försvagas, bedömer jag som rimligt. Men jag bedömer inte att vi kommer att få se den fullkomliga kollaps, eller slakt, som skett senaste halvåret. Det troliga är at omsättningen i problemområdena når (om de inte redan nått) en lägsta-nivå för att sakta börja återhämta sig. Att omsättningen i tillväxtländer kommande kvartal fortsätter visa tvåsiffriga siffror i lokal valuta, samtidigt som dess inhemska valutor klarar sig bättre i jämförelse med främst rapporterad valuta.

Vinsten per aktie, räknat i kronor, stannar troligen på 4-6 kronor för år 2014. Men redan nästkommande år kan vi få se klart bättre siffror. Och tittar vi något längre fram i tiden, framåt 2016-2017 kan vi troligen återigen nå omsättningsnivåer runt 1,3-1,4 miljarder euro per år igen, samtidigt som omstruktureringskostnader minimeras. Vi borde kunna uppnå ett finansnetto som stannar på kanske 10-15 miljoner euro med tanke på fortsatt låga räntenivåer och en uppbyggnad av det egna kapitalet under år med slopade utdelningar. En fortsatt trimning av organisationen torde betyda lägre administrativa och försäljningskostander kommande år, vilket vi redan ser resultat av.

För år 2016-2017 bedömer jag alltså att vi kan nå en omsättning om 1,3-1,4 miljarder euro. Med en rörelsemarginal om 70%, trimmade försäljnings- och administrationskostnader samt klart kontrollerade omstruktureringskostnader, kan ett rörelseresultat om ca 170 miljoner euro nås på årsbasis.

Med min bedömning om ett bättre finansnetto (ca minus 10-15 miljoner euro) så landar jag på ett resultat efter skatt på strax över 100 miljoner euro. Per aktie innebär det ett resultat om ca 1,80 euro per aktie. I kronor räknat en vinst om minst 15 kronor.

Även om de mognare marknaderna inte kommer att visa stark tillväxt tror jag att vi får se rejäla avtryck främst av en växande medelklass på den afrikanska kontinenten. Det bör leda till att Oriflame värderas som ett tillväxt-bolag igen, och ett P/E-tal på 15 är då att räkna försiktigt/klokt.

Det skulle ge en värdering på 225 kronor per aktie igen, vilket jag bedömer som klart i underkant mot vad vi kommer att få se! För egen del gjordes första inköpen runt 200 kronor med målnivåer 50% högre. Självklart gjordes denna bedömning innan Putin bestämde sig för att annektera krim-halvön och skapa kaos på Oriflames största marknad.

Det är dock min tilltro att relationerna i Östeuropa trots allt stabiliseras samtidigt som blickarna går till Afrika när det gäller att finna kraftig tillväxt kommande år. En låg bedömning är att vi ser Oriflame på nivåer runt 225 kronor om 2-3 år, medan en hoppfullare bedömning ligger klart högre.

Oriflame rekommenderas till starkt köp (för den magstarke!) och ett bolag att placera i byrålådan. Målkurs 250 kr för år 2016, men klart möjligt att nivåer uppåt 300 kr nås. Utdelning återigen i nivåer runt 10 kr, ger direktavkastning om 7% på dagens kurs och 4% på uppnåd målkurs. Marknaden värderar idag Oriflame till 140 kr per aktie, vilket jag alltså tycker är på tok för lågt för ett bolag som till och med under dessa orostider visat klar styrka (vinst) och tillväxt på framtida viktiga marknader!

Even in the darkest hour, when all hope seems lost.. there is light!

4 kommentarer:

 1. Har precis plockat upp Havsfrun på radarn som en hyfsat bra utdelningsaktie i portföljen. Du har ju Havsfrun i din investeringsportfölj, kan du berätta lite om denna aktie och hur du ser på den?

  SvaraRadera
 2. Havsfrun är ett intressant bolag, med fokus på aktivt "hedgande" förvaltning. Substansrabatten har dock reducerats senaste året i takt med att både aktiekursen stigit och att företagets resultat inte riktigt nått upp till önskvärda nivåer.

  Företagets "förvaltningskostnad" är ca 10 msek per år, så det gäller att värdepappersförvaltningen genererar ett resultat betydligt över detta. I skrivande stund måste avkastningen på Havsfruns förvaltade kapital vara ca 10% för att generera tillräckliga resultat för att garantera en fortsatt utdelning om 1,50 kr per aktie.

  De senaste fem åren har bolaget haft svårt att uppvisa resultat på dessa nivåer, vilket torde vara något oroande. Men jag tycker ändå att de har lyckats något bättre de sista två åren och jag hoppas sannerligen att dessa positiva tendenser fortsätter.

  Styckvärdet i bolaget är så pass mycket över marknadsvärdet att jag inte kan låta bli att behålla mitt innehav i bolaget, men jag skulle vara tämligen försiktig med att göra nya inköp på dessa nivåer! Att uppnå 10% absolut avkastning varje år är få förunnat men jag väljer, med dagens värdering och risk/reward att fortsätta tro på att bolaget klarar detta!

  SvaraRadera
 3. Då avvaktar vi torsdagens rapport då och ser vad siffrorna där avslöjar. Kan man förvänta sig en rapportanalys här på bloggen på fredag kanske ;)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr blir det inga stora överraskningar i Havsfruns rapport. De rapporterar månadsvisa substansvärdesrapporter, så allt är i princip känt innan rapporten kommer... :o

   Radera