Min blogglista

onsdag 13 augusti 2014

Nervös rapportdag

#Ekonomi

I morgon är det dags för två tungviktare att rapportera i min portfölj. På morgonen släpper både Oriflame och Ratos sina Q2-or.

I bägge fallen tror jag, eller hoppas, att vi får en antydan till att fler positiva tecken börjar skönjas i bolagen. Det är inte alltför mycket att hoppas på när det gäller själva resultatdelen av q2an, främst för Oriflames del. Jag hoppas istället främst att fokus under rapportdagen ligger på tankar om framtiden, men även att marknaden tar fasta på just vad som sägs om framtiden.

Oriflame visade vikande tillväxt senast och det krävs ett mirakel att något annat skall redovisas i morgon. Den viktiga östeuropa-marknaden har om möjligt hamnat i en än djupare kris och försäljningstillväxten i rapportvaluta (euro) lär i mina ögon tyvärr uppkomma till närmare minus 20%. "Marknaden" räknar med ett rörelseresultat på ca 200 msek, vilket jag tror är väl positivt. Kommer vi upp till den nivån skulle jag sannerligen vara nöjd. Jag tror vi får se lägre siffror än så. Aktiemarknaden, till skillnad från den officiella "marknaden" förväntar sig troligen ett lägre resultat. Men min förhoppning är att det ska skönjas vissa framsteg. Att vi ska se att detta är botten. Att övriga marknader lyckas hålla emot. Om knappt 10 timmar kvar så vet vi mer...

För Ratos del har det även sett lite hängigt ut. Marknaden uppskattade inte värdet av försäljningen på SB Seating som presenterades under sommaren. Personligen tycker jag det var ett "ok" pris för innehavet och jag räknar med att Ratos säljer ca 2 bolag per år. Det är en del av deras koncept. Inte alls att bara generera underliggande vinster i portföljbolagen, utan även att skapa värde genom att klä upp innehaven och sälja dem vid lämpliga tillfällen.

I morgon skulle jag vara nöjd om jag fick se ett nollresultat i kvartalet. Exitvinsten i SB Seating inkommer troligen i kvartal 3! Däremot vill jag se fortsatt stabil utveckling i deras innehav. Jag tyckte det fanns små positiva tendenser i flertal bolag senast och jag hoppas den utvecklingen fortsätter. Vill även ha upp omsättningen i innehaven rensat för köpet av Aibel. (Ett köp som jag var måttligt road av när det genomfördes). Det skulle bädda för ett kommande hyggligt halvår där även portföljbolagen bidrar med vinster samtidigt som Ratos förhoppningsvis genomdriver ytterligare en försäljning. Om dryga 10 timmar har vi även svaret på detta.

Kommer att återkomma med mer tankar om bolagen när jag läst q2-rapporten och tagit del av vad bolagens företrädare sagt!

Trevlig afton!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar