Min blogglista

onsdag 27 augusti 2014

Spretig spekulationsportfölj

#Ekonomi

Kan inte annat än konstatera än att min spekulationsportfölj börjar bli lite spretig. Mängden innehav är nu uppe i 11 stycken och jag känner att det börjar bli kanske en eller två innehav för mycket. Jag kommer åtminstone inte utöka antalet innehav förrän jag sålt av något annat innehav. Det betyder att nästa köp blir en påfyllning i ett av de tidigare innehaven.

Det senaste inköpet i spekulationsportföljen gjordes för någon vecka sen i e-handelsbolaget CDON. Inköp av 150 aktier till kursen 24,30 kr. Lustigt nog till samma kurs som dagens avslutskurs.

De övriga innehaven (i alfabetisk ordning) är Africa Oil, Doro, Fingerprint Cards, Götenehus, Metallvärden, Mr Green, Opcon, Precise Biometrics, Trigon, Bear OMX*15. Och alltså nyinköpta CDON.

Dvs totalt 11 olika innehav och utöver detta har jag under året gjort mig av med Peab, Bull SSAB, Acap Invest, Bear OMX*10 och en andel av Bear OMX*15. Alla försäljningar gjorda med goda vinster, förutom Bear OMX*10.

Ett tiotal investeringar i investeringsportföljen och ett tiotal investeringar i spekulationsportföljen känns som ett tak för hur många innehav jag kan ha hygglig koll på. Där är jag alltså nu knappt över gränsen när det gäller spekulationsportföljen.

Jag är inte helt säker på vilket bolag jag kommer att fylla på i, men det blir inga fler köp denna månad såvida jag inte skulle nå målkurser i något av de enskilda bolagen. Men i slutet på september kan det bli aktuellt igen.

I helgen blir det en liten spa-kryssning österut. Kanske kan lite avkoppling skingra tankarna och ge en energikick inför nästa köp!

Trevlig helg!

måndag 25 augusti 2014

Slopat ränteavdrag och bostadsbubblor!

#Ekonomi

Någon som ser några tecken på att den omtalade bostadsbubblan skall spricka? En av dagens rubriker på dagens industri lyder "Bomarknaden brinner", så vi får förmodligen vänta ytterligare några månader, eller kanske år, innan Cornucopia får rätt. Personligen tror jag fortsatt att det krävs rejäl fart på bostadsbyggandet innan något sådant ens skulle kunna vara möjligt, om än fortsatt osannolikt...

Hur som helst, en av de åtgärder som diskuteras och som möjligen kan få prisuppgången på bostadsmarknaden att åtminstone svalna, är diskussioner om att begränsa möjligheten för det s.k. ränteavdraget.

För närvarande kan man som privatperson ha räntekostnader på 100 000 kronor per år och dra av denna "kostnad" mot inkomst av tjänst (med en nivå om 30%). Man återfår helt enkelt ca 30 000 kronor av "staten". På räntekostnader över 100 000 kronor tillåts avdrag med 21%. Med totala räntekostnader om 200 000 kronor för en privatperson så skulle man alltså "återfå" 51 000 kronor av "staten".

Man kan ju undra vilka som överhuvudtaget kan ha så höga räntekostnader, men låt oss leka med tanken att en person sitter med ett bolån om 3 msek som är bundet till ca 4% ränta. Det är kanske inte en majoritet av svenskar som sitter i en sådan position, men detta skulle föranleda räntekostnader årligen om 120 000 kronor. Denna person skulle i ett sådant läge återfå 34 200 kronor av "staten", vilket skulle reducera den faktiska räntekostnaden från 120 000 kronor till 85 800 kronor.

En av de stora frågorna är om staten verkligen skall subventionera människor som väljer att ta på sig så stora lån.

I min omgivning finns det nog flera som tycker att denna möjlighet borde slopas helt, även om det inte råder några tvivel om att det vore omöjligt att utföra en sådan förändring i ett svep. Någon motsvarande morot för den som väljer att spara finns naturligtvis inte. Det har väl under lång tid handlat om en syn att gynna den som väljer att konsumera och inte den som vill hushålla med sina resurser.

Min personliga åsikt är dock att jag absolut inte tycker att vi ska slopa ränteavdraget. Inte bara för att det skulle bli en fullkomlig kollaps om man började göra för stora justeringar utav det, utan även med tanke på att det fungerar som ett utmärkt styrmedel för att tidigarelägga människors konsumtionsvanor och investeringar. Kanske inte konsumtion av just "bostäder" i första hand, men väl konsumtion av varor och tjänster, vilket är tämligen essentiellt för att hålla ett land på fötter.

Däremot tycker jag i högsta grad det vore önskvärt att man i högre utsträckning begränsade denna möjlighet. En begränsning av denna möjlighet skulle troligen få människor att tänka till ett par gånger extra vid både bostadsköp och större lånefinansierade köp. Jag tror att det skulle få en avkylande effekt på bostadsmarknaden, även om jag inte tror det skulle medföra att någon bostadsbubbla skulle spricka. Så länge man i god tid annonserar en sådan förändring och låter förändringen vara inom "rimliga" nivåer.

Jag har inte stenkoll på hur många svenskar som har större räntekostnader än 100 000 kronor per år, men en tänkbar lösning vore att helt enkelt begränsa ränteavdraget till ett takbelopp om just dessa 100 000 kronor årligen. Det skulle betyda att man får stå för hela räntekostnaden själv på belopp som översteg denna nivån istället för att få en subvention om 21%.

Kanske kunde till och med begränsningen sättas på nivåer nedåt 50 000 kronor. Dvs att ränteavdraget subventioneras på nivåer upp till 50 000 kronor och på räntekostnader som överstiger detta ges inte någon sådan möjlighet.

Jag vet som sagt inte exakt var den optimala nivån på detta torde vara, men jag förespråkar inte att rätten till ränteavdrag slopas helt. Jag tycker inte att staten skall subventionera alltför onödigt dyra bostadslån/konsumtionslån, men jag ser logiken i att en viss möjlighet kvarstår!

Någon omedelbar förändring av detta är dock inte trolig efter valet men jag tror möjligheterna till samma generösa ränteavdrag kommer att luckras upp kommande år. Och jag tycker som sagt det är bra när vi går mot detta och kanske kan det öppna för möjligheten att istället att gynna de människor som väljer att spara istället för att konsumera. Den som lever får se!

Och vad har ni kära läsare för åsikter i detta ämne?

torsdag 21 augusti 2014

Rapportering Oriflame

#Ekonomi

För dryga veckan sedan kom Oriflame med sin rapport. En rapport som jag hade tänkt kommentera något tidigare än ikväll, men av oklar anledning så har det helt enkelt dragit ut på tiden.

Precis som jag nämnde i mitt förra inlägg, i samband med både Ratos och Oriflames rapport, så var min initiala syn att rapporten såg klart bättre ut än väntat. Marknaden verkar inte riktigt hålla med om det (trots aktiens uppgång på rapportdagen), men efter att jag själv tittat lite ordentligare på rapporten kan jag inte säga annat än att jag behåller min positiva syn på bolaget.

Jag skulle kunna sammanfatta mitt resonemang om det andra kvartalet med följande: Under ett kvartal där bolagets huvudmarknad tappar närmare 25% av omsättningen. Där de mogna marknaderna står inför en stor förändring av hela det koncept som Oriflame byggt sin affärsidé och vision på. Där andra tillväxtmarknader fortsatt står och stampar och avvaktar på att släppa fram den stora medelklassen som jag bedömer som den främsta kundgruppen för Oriflame. Där organisatoriska och produktionsmässiga omstruktureringar pågår för fullt och belastar resultatet med tillfälliga kostnader...

...under dessa förutsättningar gör Oriflame trots allt fortsatt vinst. Detta i sig är något som trots allt visar på den styrka som Oriflames försäljningskoncept innebär för bolaget.

Några intressanta siffror från det senaste kvartalet:
(jämförelser med samma kvartal 2013)
  • Omsättningen minskar från 360 miljoner Euro (meur) till 310 meur. En minskning med ca 14%.
  • Bruttomarginalen kvarstår på ca 70%. 
  • Rörelseresultatet minskar från 34 till 24 meur och resultat efter skatt minskar från 20 meur till 11 meur.
  • Resultatet per aktie minskar från 0,36 euro per aktie till 0,19 euro per aktie.
  • På den viktiga östeuropamarknaden (CIS) minskar omsättningen från 205 meur till 133 meur.
Tittar man på dessa siffror så finns det kanske inte så mycket positivt att utläsa. Men det finns heller inte så våldsamt mycket mer negativt utrymme i kommande rapporter. Att omsättningen ska fortsätta ned i Östeuropa, samtidigt som de inhemska valutorna försvagas, bedömer jag som rimligt. Men jag bedömer inte att vi kommer att få se den fullkomliga kollaps, eller slakt, som skett senaste halvåret. Det troliga är at omsättningen i problemområdena når (om de inte redan nått) en lägsta-nivå för att sakta börja återhämta sig. Att omsättningen i tillväxtländer kommande kvartal fortsätter visa tvåsiffriga siffror i lokal valuta, samtidigt som dess inhemska valutor klarar sig bättre i jämförelse med främst rapporterad valuta.

Vinsten per aktie, räknat i kronor, stannar troligen på 4-6 kronor för år 2014. Men redan nästkommande år kan vi få se klart bättre siffror. Och tittar vi något längre fram i tiden, framåt 2016-2017 kan vi troligen återigen nå omsättningsnivåer runt 1,3-1,4 miljarder euro per år igen, samtidigt som omstruktureringskostnader minimeras. Vi borde kunna uppnå ett finansnetto som stannar på kanske 10-15 miljoner euro med tanke på fortsatt låga räntenivåer och en uppbyggnad av det egna kapitalet under år med slopade utdelningar. En fortsatt trimning av organisationen torde betyda lägre administrativa och försäljningskostander kommande år, vilket vi redan ser resultat av.

För år 2016-2017 bedömer jag alltså att vi kan nå en omsättning om 1,3-1,4 miljarder euro. Med en rörelsemarginal om 70%, trimmade försäljnings- och administrationskostnader samt klart kontrollerade omstruktureringskostnader, kan ett rörelseresultat om ca 170 miljoner euro nås på årsbasis.

Med min bedömning om ett bättre finansnetto (ca minus 10-15 miljoner euro) så landar jag på ett resultat efter skatt på strax över 100 miljoner euro. Per aktie innebär det ett resultat om ca 1,80 euro per aktie. I kronor räknat en vinst om minst 15 kronor.

Även om de mognare marknaderna inte kommer att visa stark tillväxt tror jag att vi får se rejäla avtryck främst av en växande medelklass på den afrikanska kontinenten. Det bör leda till att Oriflame värderas som ett tillväxt-bolag igen, och ett P/E-tal på 15 är då att räkna försiktigt/klokt.

Det skulle ge en värdering på 225 kronor per aktie igen, vilket jag bedömer som klart i underkant mot vad vi kommer att få se! För egen del gjordes första inköpen runt 200 kronor med målnivåer 50% högre. Självklart gjordes denna bedömning innan Putin bestämde sig för att annektera krim-halvön och skapa kaos på Oriflames största marknad.

Det är dock min tilltro att relationerna i Östeuropa trots allt stabiliseras samtidigt som blickarna går till Afrika när det gäller att finna kraftig tillväxt kommande år. En låg bedömning är att vi ser Oriflame på nivåer runt 225 kronor om 2-3 år, medan en hoppfullare bedömning ligger klart högre.

Oriflame rekommenderas till starkt köp (för den magstarke!) och ett bolag att placera i byrålådan. Målkurs 250 kr för år 2016, men klart möjligt att nivåer uppåt 300 kr nås. Utdelning återigen i nivåer runt 10 kr, ger direktavkastning om 7% på dagens kurs och 4% på uppnåd målkurs. Marknaden värderar idag Oriflame till 140 kr per aktie, vilket jag alltså tycker är på tok för lågt för ett bolag som till och med under dessa orostider visat klar styrka (vinst) och tillväxt på framtida viktiga marknader!

Even in the darkest hour, when all hope seems lost.. there is light!

torsdag 14 augusti 2014

Rapportering Ratos och Oriflame

#Ekonomi


Idag så inkom rapporterna för Ratos och Oriflame, och min tanke var att under dagen titta närmare på rapporterna. Min första reaktion var att jag tyckte rapporterna var okej för Ratos del, och klart bättre än väntat för Oriflames del. Jag hade även tänkt mig att sätta in mig något djupare i rapporterna och se om jag kan finna något intressant!

Det första som slår mig är vilken mängd av olika resultattyper bolag använder sig av för att presentera sina resultat, och jag tycker själv det hela kan vara högst förvirrande. Det kan tilläggas att jag har hyggligt bra koll på redovisningstermerna, men det finns även tillfällen då det kan trassla till sig för mig. Som exempel kan företagen redovisa sina resultat som rörelseresultat eller resultat före skatt eller resultat efter skatt eller nettoresultat eller resultat före finansiella poster eller resultat före extraordinära poster eller resultat per aktie eller.. ja ni förstår vad jag menar.

Därutöver kan resultaten presenteras på ett annat språk för att göra det hela mer spännande. Vad sägs om EBITDA eller EBITA eller EBIT eller EBT eller helt enkelt operativ EBITA.

Allt detta förenklar självklart inte tillvaron för oss som följer aktiemarknaden och jag förmodar att företagen till mångt och mycket väljer det resultatmått som passar dom bäst. Det är förstås analyserbart så länge man har koll på det hela!

Hur som helst, åter till rapporten för Ratos.

Ratos visar ett resultat efter skatt om (-65) msek. Vilket kan jämnföras med motsvarande resultat förra året om 749 msek. Då skall man komma ihåg att exiten i Stofa gav ett resultattillskott om närmare 900 msek föregående period.

Min tilltro är självklart att de underliggande bolagen skall generera vinster, exklusive ev. exitvinster, samtidigt som resultattillskottet årligen bör bli åtminstone 500 msek på exitvinster för att resultatet skall kunna hållas uppe och en fortsatt utdelning skall kunna bibehållas.

Vid en snabb kontroll kan det se ut som att omsättningen stigit kraftigt i Ratos koncern, från ca 11,1 miljard till 14,3 miljarder! Detta rejäla lyft beror självklart på att nettot av innehaven idag är betydligt större än för ett år sedan, så jämförelsens är inte helt relevant. Men heller inte helt irrelevant. Det är självklart av betydelse att Ratos portföljbolag växer både organiskt och via inköp. I dessa fall så får man dock sätta det hela i relation till hur man finansierat köpen av de nya bolagen. Bland annat har nya stora lån tagit senaste 12-månadersperioden och en emission har skett som tillfört bolaget närmare 1,5 miljarder kronor!

Omsättningen har i själva verket minskat med 2% enligt Ratos själva, vilket avser omsättningen i de underliggande bolagen proforma-rensat!

Det som jag tycker är intressant är att just titta på hur de underliggande bolagen mår. Går de bra så bidrar de positivt till totalresultatet för Ratos. Går de förträffligt så finns fina möjligheter att göra exists i bolagen. Omvända förhållanden råder självklart om det är det omvända resultatmässigt.

Hur som helst, det är när jag börjar titta mer i detalj på de enskilda bolagen som problemen uppstår. Problemen med att tolka Ratos finansiella information! Tittar man nämligen på resultatet i Ratos halvårsrapport och jämför detta med de enskilda bolagens rapporter som går att återfinna på Ratos hemsida så finner man vissa differenser som inte på stående fot går att förklara. Exempelvis redovisar Ratos ett resultat från Bisnode om (-88 msek) i deras halvårsrapport. Ratos äger 70% av bolaget och det borde innebära att det som redovisas är just Ratos andel av Bisnodes resultat. Dvs i själva verket är Bisnodes totala resultat efter skatt något sämre!

Men tittar man istället på Bisnodes redovisade egna redovisade resultat för perioden så finner man resultatet efter skatt om (-33 msek) för perioden. Det är i ett sådant läge svårt att förstå hur Ratos resultatandel kan vara så pass mycket mer negativ än Bisnodes totalresultat.

Skulle det röra sig om någon ytterligare nedskrivning i bolaget som Ratos valt att göra torde det framgå någonstans i rapporten. Något som jag inte kan finna!

Liknande problem får jag när jag tittar på Ratos andra portföljbolag. Differenser i redovisningen som jag inte kan hitta naturliga förklaringar till. Oklarheter som troligen berör bolagets ägarandel, ev. nedskrivningar, etc. Det hela gör det helt enkelt svårt för mig att till 100% förstå rapporten och kunna analysera bolaget på ett tillfredsställande sätt.

Jag hoppas detta beror på mina egna kunskapsbrister. Till exempel så har jag inte full kunskap om de konkreta redovisnings-reglerna som gäller för ett investmentbolag som Ratos. Men kontakt har i alla fall tagits med Ratos IR-avdelning med förhoppningar om att få lite klarare besked härom!

Om jag hur som helst litar på Ratos redovisade siffror i halvårsrapporten så vill jag lämna några kommentarer om portföljbolagen:

Aibel som är ett av Ratos sorgebarn går inte fullt så illa som jag befarat. Halvårsrapporten visar ett resultat före skatt om (-43) msek, men det senaste kvartalet var förlusten "bara" 9 msek. Fortsatt kostnadsmedvetenhet ger förhoppningar om att en vändning är i sikte.

Arcus-gruppen går rejält starkt. Ett resultat före skatt om 30 msek där det senaste kvartalet varit starkt bidragande. Här pågår ett omstruktureringsarbete som förmodligen kan ge rejält förbättrat resultat kommande kvartal.

Bisnode redovisar ett resultat om (-88) msek. Ett svagt andra resultat som jag dock ställer mig något frågande till. Troligen har bolaget genomfört nedskrivningar alternativt gjort egna försäljnings-exists i dotterbolag med negativa resultatpåföljder där redovisningen inte riktigt "hänger med" till den samlade rapporteringen i Ratos. Trist när detta inte framkommer tydligare!

GS-hydro går hyggligt bra och visar ett resultat om 40 msek för perioden. En vinstmarginal över 10% för bolaget och här finns fortsatt klara förbättringsmöjligheter!

Norska Hent går fortsatt riktigt bra och har en stark orderbok. Fortsatt hygglig marknad för fastighetsbyggen i grannlandet torde ge fortsatt hyggliga resultat-tillskott för Ratos. 82 msek för perioden vilket torde kunna växa rejält andra halvåret!

Inwido gjorde ett klart godkänt resultat under q2 om 51 msek och här ryktas om intresse från Ratos att avyttra bolaget. Omsättningen har stigit kraftigt och kan denna positiva utveckling fortsätta så finns möjligheter till en rejäl prislapp för bolaget.

Braskaminbolaget Jötul är ett annat av Ratos sorgebarn och med årets svala vinter undrar man om det överhuvudtaget ska kunna vända. Bolaget redovisar ett resultat om (-76) msek. Med en omsättning på strax över 300 msek så är det naturligtvis inte acceptabelt!

Nordic Cinema Group är ett av bolagen jag gillar skarpt, men resultatet för q2 var ingen höjdare. Ett negativt resultat men som tack vare ett mycket positivt första-kvartal gav ett resultattillskott om 58 msek för halvåret. Bolaget har naturligtvis mindre besökare under sommarmånaderna, vilket gör att jag räknar med ett svagt q3 och en kraftig resultatförbättring sedan sista kvartalet!

SB Seating går också riktigt bra, men är alltså bolaget som avyttras under det tredje kvartalet. Bolaget som tillhör toppen av de bolag som ger störst resultatbidrag för Ratos kommer alltså att försvinna från och med nästa rapport!

Trots allt, sammantaget, tycker jag det finns övervägande positiva signaler i de underliggande bolagen. Allt är naturligtvis inte bra, men jag tror det blir en resultatförbättring under q3, plus en hygglig exit-vinst i SB Seating som tillfaller kvartalet.

Jag tror att vi får se en flirt med marknaden och eventull ytterligare försäljning under q4, då transaktionsmarknaden ser riktigt fin ut.

Jag behåller Ratos tillsvidare då jag tror både på förbättrat resultat i de underligande bolagen samt en större aktivitet på transaktionsmarknaden kommande tre till fyra kvartal. Jag tror även att Ratos kommer att få bättre pris på kommande försäljningar än vad marknaden uppfattar i nuläget.

Återkom gärna med era egna tankar om Ratos!

onsdag 13 augusti 2014

Nervös rapportdag

#Ekonomi

I morgon är det dags för två tungviktare att rapportera i min portfölj. På morgonen släpper både Oriflame och Ratos sina Q2-or.

I bägge fallen tror jag, eller hoppas, att vi får en antydan till att fler positiva tecken börjar skönjas i bolagen. Det är inte alltför mycket att hoppas på när det gäller själva resultatdelen av q2an, främst för Oriflames del. Jag hoppas istället främst att fokus under rapportdagen ligger på tankar om framtiden, men även att marknaden tar fasta på just vad som sägs om framtiden.

Oriflame visade vikande tillväxt senast och det krävs ett mirakel att något annat skall redovisas i morgon. Den viktiga östeuropa-marknaden har om möjligt hamnat i en än djupare kris och försäljningstillväxten i rapportvaluta (euro) lär i mina ögon tyvärr uppkomma till närmare minus 20%. "Marknaden" räknar med ett rörelseresultat på ca 200 msek, vilket jag tror är väl positivt. Kommer vi upp till den nivån skulle jag sannerligen vara nöjd. Jag tror vi får se lägre siffror än så. Aktiemarknaden, till skillnad från den officiella "marknaden" förväntar sig troligen ett lägre resultat. Men min förhoppning är att det ska skönjas vissa framsteg. Att vi ska se att detta är botten. Att övriga marknader lyckas hålla emot. Om knappt 10 timmar kvar så vet vi mer...

För Ratos del har det även sett lite hängigt ut. Marknaden uppskattade inte värdet av försäljningen på SB Seating som presenterades under sommaren. Personligen tycker jag det var ett "ok" pris för innehavet och jag räknar med att Ratos säljer ca 2 bolag per år. Det är en del av deras koncept. Inte alls att bara generera underliggande vinster i portföljbolagen, utan även att skapa värde genom att klä upp innehaven och sälja dem vid lämpliga tillfällen.

I morgon skulle jag vara nöjd om jag fick se ett nollresultat i kvartalet. Exitvinsten i SB Seating inkommer troligen i kvartal 3! Däremot vill jag se fortsatt stabil utveckling i deras innehav. Jag tyckte det fanns små positiva tendenser i flertal bolag senast och jag hoppas den utvecklingen fortsätter. Vill även ha upp omsättningen i innehaven rensat för köpet av Aibel. (Ett köp som jag var måttligt road av när det genomfördes). Det skulle bädda för ett kommande hyggligt halvår där även portföljbolagen bidrar med vinster samtidigt som Ratos förhoppningsvis genomdriver ytterligare en försäljning. Om dryga 10 timmar har vi även svaret på detta.

Kommer att återkomma med mer tankar om bolagen när jag läst q2-rapporten och tagit del av vad bolagens företrädare sagt!

Trevlig afton!

fredag 8 augusti 2014

Björntider

#Ekonomi

Är det kanske dags för björntider nu en tid? Ja mycket tyder på det. Aldrig någonsin under mitt liv har jag nog upplevt så många olika kriser runt om i världen samtidigt och aldrig har jag väl sett börsen vara värderad så högt. Måhända är det denna gång främst av s.k. geopolitisk karaktär, men det smittar onekligen av sig på den finansiella sektorn.

Och även om vi inte befinner oss i en period av massiva finansiella kriser så finns det onekligen några orosmoment även där. Detta är väl något som funnits under hela våren, även om det eskalerat nu sista månaderna. Börsen har trots det hela stått emot bra, och man undrar om det kommer att klara det även denna gång.

Ja jag har ju varit beredd på ngn form av sättning under året. Men min lite långsiktigare syn är ändå att börsen fortsatt har kanske 20% upp. En sättning blir i mina ögon mer av det kortare slaget. Jag kanske är optimist, men jag tror ändå att det finns en vilja att lösa de flesta av de geopolitiska kriserna i omvärlden, åtminstone kortsiktigt. Inte ens Putin vill väl verkligen gå till historien som den som pressade fram en ny era av kalla kriget, eller än värre än så? Muslimska länder måste väl ändå gemensamt fördöma ISIS framfart och medverka i ett återställande av ordningen i Irak.(Om man nu kan kalla det för ordning över huvud taget i det landet...)

Jag själv har en positiv inställning i mitt totala sparande i och med att jag fortsatt har en klar övervikt av aktier. Men samtidigt har jag mitt certifikat i Bear OMX*15 i min spekulationsportfölj. Ett sammantaget innehav om 1500 poster. Vilket förstås kanske inte låter så mäktigt. Under fredagen minskade jag dessutom detta innehav med en tredjedel. 500 poster såldes för ca 5 kronor. Vinsten blev på 80% och anledningen till det hela var att jag helt enkelt tyckte mig vara lite för tjock i detta innehav. En annan anledning är att jag många gånger behåller denna typ av innehav i kraftiga upp- och nedgångar utan att någonsin göra någon trade. Det ville jag undvika denna gång!

Om jag ska behålla mina likviditeter eller göra något nytt inköp vet jag inte. Eventuellt så står jag även redo att föra över lite mer pengar till investeringsportföljen. Där börjar det finnas en del fina investeringsmöjligheter igen.

I investeringsportföljen har jag nu även återköpt mina första Peab-aktier. Frestelsen blev för stor när kursen dalade ned under 50 kronor. Inköpet gjordes strax under 48 kr, och sedan dess har bolaget tappat ytterligare ett par kronor. Ett mycket bra tillfälle att återköpa Peab-aktier anser jag, så kursen får gärna hålla sig på dessa nivåer ett par månader till. Jag tackar och tar emot!

Om någon skulle fråga mig hur jag tror börsen går kommande 2-3 månader... så skulle jag sannerligen inte ha någon aning. Nästan inga negativa nyheter har sista halvåret bitit på börsen, frågan är om de senaste händelserna kan skrämma köparna. I så fall får vi troligen den där sättningen på ytterligare 5-10%.

Utvecklingen denna månads första 8 dagar för egen del? Definitivt inte något att skriva hem om. Nu återstår 3 börsveckor då jag hoppas att portföljen håller emot. Flera av investeringsinnehaven har tappat lite väl mycket mark sista tiden.

I övrigt att rapportera denna fredagskväll? Jag lyssnade tidigare under dagen på veckans börspodd. Intressant att John Skogman där talade om en företeelse som jag själv varit inne på under många år. Ett självscanningssystem där man inte behöver göra något annat än att packa sina varor i en kassa och låta kassen bli scannad. I min tankegång så handlar det om att man hamnar i en litet scanningsrum, kanske liknande det naken-scanningssystem som finns på amerikanska flygplatser. Man ställer sig alltså i ett mindre slutet rum, varorna scannas automatiskt och man blir "utsläppt" i samband med att man utfört sin betalning. Givetvis via kort. Bort med all kassapersonal med andra ord!

Kanske är han inte helt tokig den där John trots allt..  ;)

Nåväl, ha en härlig augustihelg!

tisdag 5 augusti 2014

Metallvärden rusar och rasar. Vad händer härnäst?

#Ekonomi

Under måndagen pågick en hysterisk rusning i bolaget Metallvärden i Sverige AB, som jag för ett par veckor sedan köpte in i min spekulationsportfölj. Inköpet skedde på 2 öre (100 000 st) och det är såklart en liten post. Detta är ett bolag som jag absolut inte rekommenderar till någon att köpa såvida det inte är i extremt spekulativt syfte.

Hur som helst, i måndags kröp kursen upp till 5 öre, en uppgång med 150%, och jag lade då in en säljorder på finfina 10 öre. Under hög omsättning (för att vara detta bolag) så fortsatte aktien upp till 8 öre. Dvs totalt sett för hela dagen en uppgång om 400%. Otroligt nog också ganska nära min högst spekulativa säljorder.

Man kan undra vad denna uppgång egentligen berodde på. I och med att aktien handlas på öresnivå så torde i princip en mindre aktör kunna "få något att hända" med aktiekursen. Dvs det är ganska enkelt att skapa viss kursmanipulation i bolaget. Men av vad jag läst så har jag inte sett några kommentarer som påvisar något sådant. Lite märkligt att sådan kursrörelse i ett bolag kan gå obemärkt förbi bland samtliga journalister(?). En uppgång om 400% tycker jag ändå borde föranlett något form av avtryck i t.ex dagens industri.

Kursen vandrade under måndagen så sakteliga sedan nedåt och stängde dagen på måttliga 100% upp (!). Och idag föll den ned ytterligare ett öre och befinner sig på i princip nivåer före "utbrottet".

Det fanns säkerligen någon lycklig sate som lyckades köpa en pott aktier på 1-öresnivån och sen sälja några dagar senare med en finfin vinst om 6-700%. Grattis till denne säger jag!

Min egen strategi är att antingen vara med på ett dylika tillfälligt galet race eller helt enkelt se om bolaget lyckas genomgå ett stålbad med fjädern i hatten. För oss aktieägare gäller det att hoppas att en överenskommelse (i samband med företagsrekonstruktionen) nås så att inte hela vårt kapital går förlorat. Den som lever får se!

lördag 2 augusti 2014

Månadsuppdatering i moll

#Ekonomi


Juli månads portföljuppdatering går inte till historien som någon större läsning. Det har varit en tämligen svag månad och utan insättningar hade det sett riktigt tråkigt ut. Indexet har rört sig hyggligt volatilt under månaden men stängde i princip på oförändrat. Riktigt så bra lyckades jag inte nå i portföljen.


Främst är det spekulationsaktierna som gått måttligt under andra halvan av månaden. Första halvan av månaden rök både SSAB-certifikatet och Acap Invest ut ur portföljen med uppgångar på 250% och ca 35% för det "påbudade" bolaget Acap Invest. Ersättarna har dock (ännu) inte rosat marknaden. Men jag ser ingen fara på taket än.


Ytterligare 5 000 kr fördes över till investeringsportföljen och den är nu sammantaget uppe i ca 120 000 kr. När investeringsportföljen når 1 msek så torde jag ha en evig och passiv inkomst på åtminstone 50 000 kr per år från den. Låter kanske ganska avlägset men med lite bättre fart på löneutvecklingen, minskade studielån/privatlån så kanske dosen sparande kan öka och målet krypa närmare.


Årets mål om ett totalt sparande om 250 000 kr ter sig dock allt mer främmande. Portföljen steg förvisso, men blott med ca 2 000 kr, under månaden. Under månaden tillsköts ca 4 000 kr och då är det såklart inte en godkänd nivå på stigningen! Många rapporter kommer att inkomma under månaden på spekulationsbolagen, vilket förhoppningsvis ger en skjuts där. Kanske får vi även en månad där krisen i Ukraina närmar sig en lösning, när Gaza och Israel kan sluta en långvarig vapenvila, och där de ekonomiska kriserna i Argentina åtminstone når en lösning som är av "det minst dåliga slaget". Man kan alltid hoppas!


Portföljerna enligt nedan, per 2014-07-31:


Investeringsportfölj:


Betsson 100 240,00 24 000
Fortum* 100 176,94 17 694
Havsfrun 1000 19,90 19 900
Oriflame 100 149,60 14 960
Ratos 300 56,45 16 935
Skistar 100 79,50 7 950
Telia 200 51,80 10 360
Afrikafond 7 337


Summa 119 136 kr


Spekulationsportfölj:


Africa Oil 100 43,27 4 327
Doro 200 29,90 5 980
Fingerprint 100 49,20 4 920
GHUS 3000 2,07 6 210
Metallvärden i Sve 100000 0,02 2 000
Mr Green 100 38,90 3 890
Opcon 10000 0,41 4 100
Precise 8000 0,96 7 680
Trigon Agri 3000 1,77 5 310
Bear Omx*15 1500 2,73 4 095


Summa 48 512 kr


Cash 21 809 kr


SUMMA 188 737 kr (vid årsskiftet 143 403 kr)


I investeringsportföljen utökades innehaven i Ratos och Skistar, med 50 st aktier vardera. Ratos har tyvärr fortsatt nedåt och marknaden verkar inte ha samma muntra syn på bolaget som jag själv. De två kommande rapporterna för bolaget blir högst intressanta. Min syn är att jag ser tydliga, om än små, vändningar i portföljbolagen vilket så sakteliga kommer att leda till betydande vinster igen för Ratos. Marknaden har en helt annan uppfattning och jag hoppas givetvis att de får fel och inte jag!


Noterbart i övrigt under månaden är att MQ och Peab kommit ned till hyggliga nivåer. Peab skulle jag återigen kunna tänka mig att köpa in när kursen gått under 50-lappen. Klockrent köp! MQ vill jag se några kronor ned igen innan jag tar in det i min investeringsportfölj. Jag ägde bolagen tidigare i spekulationsportföljen och möjligheten att flytta över aktierna såg ut att vara förlorade när kurserna fortsatte obehindrat upp. Nu verkar det finnas klara möjligheter att ta in bolagen igen.


MQ inhandlade jag förvisso för något år sedan in på nivåer runt 15-16 kronor, men där har marknaden verkligen totalt missat den underliggande strategin och dess fundamentala styrka. Nu när nivåerna på aktien är dubblade är bolaget kanske inte lika attraktivt att köpa in, men på nivåer nedåt 27 kr igen så tänker jag passa på igen om likviditeten finns!


Peab är i mitt tycke ett solklart köp under 50 kr. Köp bolaget på dessa nivåer, erhåll en ränta på 5% och sälj på 2-3 års sikt för 75 kr!


Om dryga veckan trillar lite skattepengar in på kontot, och då kan jag förhoppningsvis peta in någon tusenlapp extra för att boosta nästkommande månadsuppdatering.


Njut av sommarens sista dagar nu!