Min blogglista

lördag 5 juli 2014

Utdelningsportfölj krossar index

#Ekonomi
 
Återigen dags för uppföljning av den s.k. utdelningsportföljen. Nu har snart ett år passerat och jag tänkte jämföra utvecklingen i denna portfölj med stockholmsindex. Jämförelse sker även från detta årets start.

Utvecklingen har varit synnerligen bra och det kan konstateras att denna utdelningsportfölj, med hög utdelning och hyfsat låg risk, vida överstiger jämnförbart index. Självklart har de kraftiga uppgångarna i både MQ och Astra haft stor betydelse för utvecklingen. Samtidigt har dock Oriflame varit ett rejält sänke. Det viktigaste i mina ögon var att få ihop en hyggligt väldiversifierad portfölj med hög förväntad direktavkastning. Strategin har so far fungerat riktigt bra, men det betyder självklart inte att så kommer att vara fallet i framtiden. 

Stockholmsindex har sedan starten gått upp 9,71%. Samtidigt så har utdelningsportföljen stigit med 27,12%. En hyggligt bättre avkastning med andra ord, och jag kan inte påstå att det är en speciellt "aktiv" förvaltning i utdelningsportföljen. Det är snarare "lagt kort ligger" som har gällt här. Direktavkastningen sjunker självfallet, i och med den kraftiga uppvärderingen av aktierna i portföljen, och jag skulle troligen inte sätta samman en ny portfölj med exakt dessa 8 aktier om jag startade en utdelningsportfölj idag.

Utvecklingen sedan start fram till årsskiftet 131231 och halvårsskiftet 2014:

130816 131231 140630
OMX 30 1255,00 1332,95 6,21% 1376,81 9,71%
Astra 325,00 383,00 17,85% 496,90 52,89%
Orifl 200,00 197,50 -1,25% 155,70 -22,15%
Telia 47,12 53,55 13,65% 48,81 3,59%
Havs 16,70 17,70 5,99% 19,20 14,97%
Peab 37,70 39,35 4,38% 52,25 38,59%
Fortum 15,20 16,63 9,41% 19,61 29,01%
Ratos 59,35 58,15 -2,02% 61,80 4,13%
MQ 17,20 23,00 33,72% 33,70 95,93%


Viktad portföljutveckling: 27,12%

Tittar vi på portföljutvecklingen enbart under årets första månader, 140101-140630 :

131231 140630
OMX 30 1332,95 1376,81 3,29%
Astra 383,00 496,90 29,74%
Orifl 197,50 155,70 -21,16%
Telia 53,55 48,81 -8,85%
Havs 17,70 19,20 8,47%
Peab 39,35 52,25 32,78%
Fortum 16,63 19,61 17,92%
Ratos 58,15 61,80 6,28%
MQ 23,00 33,70 46,52%

Viktat portföljutveckling: 13,96%

Det är främst under detta halvår som portföljen utvecklats bättre än index, främst stärkta av trion Astra, Peab och MQ. Uppgången i MQ verkar även fortsätta under juli månad, och liksom alltför ofta är välbetalda analysfirmor för sent ute och rekommenderar köp i aktien först idag!

Självklart skulle en omviktning ha skett i nuläget om detta vore en "aktivt" förvaltad portfölj. Men tanken är att följa hur en "enkelt" uppsatt portfölj av X antal aktier kan stå sig mot index för en aktiesparare som vill vara passiv.

Det lär bli tufft för topp-trion här att fortsätta tuffa på, men visst utrymme ser jag fortsatt i MQ, när både analysfirmor och marknad börjat få upp ögonen för bolaget. De underliggande vinsterna i bolaget är bra, och jag har haft väldigt svårt att förstå varför marknaden inte tagit fasta på det. Även Peab, som lär gynnas kraftigt både av bostadsbyggandet och infrastrukturprojekt kommande år i Sverige, torde se en uppvärdering. Men jag hoppas mest självklart att vi ser en vändning i mitt enskilt sämsta val, Oriflame, under hösten 2014.

Bäst lycka till er alla!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar