Min blogglista

lördag 5 april 2014

Kvartalsuppföljning utdelningsportfölj

#Ekonomi
 
Jag fortsätter att följa utvecklingen för min "utdelningsportfölj". Utvecklingen i portföljen jämnförs med stockholmsbörsens index (OMX30). Jämförelsedatum är sedan min start av denna utdelningsportfölj (vilket var 2013-08-16). Men jag kommer även att göra en jämnförelse med årets början, dvs från 2014-01-01.
 
För närvarande är det utdelningssäsong, vilket gör att vissa innehav enskilda dagar kan rasa 5-6% vid avskiljningstillfället. Inga återföringar görs i dessa beräkningar, men liksom i OMX 30 så är ev utdelningar inte medräknade. Det man kan jämnföra i ett sådant läge är OMX 30's direktavkastning, med direktavkastningen i portföljen. Utan att ha räknat på vad OMX-30 bolagen utdelar så förmodar jag att "min portfölj" håller en högre direktavkastning (åtminstone på inköpskursnivå), i och med att syftet med denna portfölj är att generera just höga utdelningar.
 
Samtidigt är det väldigt intressant att se hur en sådan portfölj står sig mot index.
 
Här nedan följer totalutvecklingen: 
 
130816 131231 140331
OMX 30 1255,00 1332,95 6,21% 1364,97 8,76%
Astra 325,00 383,00 17,85% 420,20 29,29%
Orifl 200,00 197,50 -1,25% 157,00 -21,50%
Telia 47,12 53,55 13,65% 48,80 3,57%
Havs 16,70 17,70 5,99% 20,90 25,15%
Peab 37,70 39,35 4,38% 45,74 21,33%
Fortum 15,20 16,63 9,41% 16,50 8,55%
Ratos 59,35 58,15 -2,02% 60,00 1,10%
MQ 17,20 23,00 33,72% 26,40 53,49%
 
Viktad portföljutveckling: 15,12%
 
 
Här är jämnförelsetabell för period 140101-140331, dvs enbart första kvartalet:
 
131231 140331
OMX 30 1332,95 1364,97 2,40%
Astra 383,00 420,20 9,71%
Orifl 197,50 157,00 -20,51%
Telia 53,55 48,80 -8,87%
Havs 17,70 20,90 18,08%
Peab 39,35 45,74 16,24%
Fortum 16,63 16,50 -0,78%
Ratos 58,15 60,00 3,18%
MQ 23,00 26,40 14,78%
 
Viktad portföljutveckling: 3,98% 
 
Utdelningsportföljen fortsätter att stå sig bra mot index. Under årets första kvartal har portföljen utvecklats med ca 4%, jämnfört med index om 2,4%. Marginell skillnad, men positivt att portföljen fortsatt står sig bra.
 
Sedan start ser det än bättre ut. Portföljen är upp 15,12% medan jämnförelseindex ligger plus 8,76%. Således en skillnad på över 6%, vilket får ses som mer än godkänt. Självklart är det viktigare att portföljen står sig långsiktigt, så det blir viktigare att följa en dylika portfölj på 1 år, 3 år och 5 år ! (vilket jag får återkomma till..)
 
När det gäller de enskilda innehaven så är Oriflame fortsatt en stor besvikelse och samtidigt det enda bolaget som haft en negativ utveckling sedan portföljens uppkomst 130816. Nedgången är hela 21,5% och framtiden ser fortsatt osäker ut. Utdelningen är sänkt från ca 15 kr till strax under 9 kr för resultatet 2013. En sänkning som om det visar sig riktigt illa fortsätter ner även för 2014. I dagsläget är direktavkastningen ca 5,7%, baserat på dagens kurs och nuvarande utdelning. Trenden för bolaget med sänkt vinst, sänkt utdelning leder förstås till sänkt värdering. Jag håller tummarna för att oron i Ukraina och Ryssland strax skingras så detta östfolk börjat tänka på vettigare saker såsom hälsa och skönhet kommande månader.
 
På plussidan finns det flera bolag att välja mellan. MQ (över 50%) har haft en sanslös uppvärdering och plötsligt så har även Astra Zeneca (närmare 30%) vaknat till liv. Även Havsfrun och Peab visar på värdeuppgångar över 20%. Jag tror det finns fortsatt utrymme i MQ, men i övrigt bör ev. uppgångar bli betydligt måttligare.
 
Frågan är om portföljen klarar av att stå emot index även kommande månader!
 
Ha en fortsatt trevlig kväll!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar