Min blogglista

måndag 24 februari 2014

Borg slaktar IPS !

#Ekonomi
 
I förra veckan lanserade Anders Borg förslag på skattehöjningar för att minska risken för alltför stora underskott i de statliga finanserna. Självklart väckte förslagen uppmärksamhet och många var snabba att peka på den snabba omväxlingen från skattereduktioner till plötsliga skattehöjningar. Personligen fokuserar jag på Borgens initiativ till att skrota IPS-sparandet.
 
Det kanske har varit på känn, och vindarna har blåst i denna rikning, men jag har ändå inte varit med på noterna att så skulle bli verklighet. Av vad jag kunnat läsa verkar de flesta dock inte alltför upprörda över detta förslag. Och även om jag inte upplever det som någon katastrof så är jag ändock tämligen besviken på just detta förslag om det kommer att få genomslag. Kanske får jag inte med mig någon på den linjen men jag ska åtminstone kort försöka resonera om det.
 
Förslaget i korthet går ut på att möjligheterna till 12 000 kronors avdrag per år skall reduceras till 2 400 kr under år 2015, för att helt upphöra 2016. Vad som kommer att hända när man väl tar ut pengarna framgår kanske inte så tydligt, men jag förmodar att det rör sig om uttag som beskattas till fullo i inkomstslaget tjänst när den dagen kommer. Precis som tidigare!
 
Personligen har jag nu under drygt 6-7 år sparat 12 000 kr om året till min IPS. Huvudsyftet, som jag troligen nämnt tidigare, är att försäkra mig om att jag åtminstone vid 55 års ålder ska kunna gå ned i tjänst, helt eller delvis. Inlåsningseffekten är helt enkelt främst av godo för mig personligen.
 
Om man sätter lite siffror på det hela så skulle man kunna ta exemplet vad som hänt de sista fem åren. Då har jag sparat totalt 60 000 kr. (12 tkr * 5 år). Detta har kostat skattebetalarna ca 18 000 kr. 30 år senare har dessa 60 000 kr förhoppningsvis växt rejält. Troligen tiodubblats, men man kan ändå räkna lite lägre så låt oss säga femdubblats. Värdet skulle då, långt många år senare, vara 300 000 kr. Dessa 300 000 kr skulle, med en genomsnittlig inkomstskattenivå på 30%, generera 90 000 kr. Ett väldigt enkelt räkneexempel, till exempel helt utan hänsyn till ev inflation, men på samma sätt som att jag som privatperson genererar en förskjutning av min skatt så skulle staten göra likaså. En inte helt pjåkig intäktskälla för staten i framtiden.
 
När nu avdragsrätten slopas så reduceras tyvärr incitamentet för mig att genomföra årliga avsättningar till IPS. Visst, med en kraftig värdeökning på kapitalet så kanske det inte blir alltför kännbart när väl pensionen betalas ut och jag betalar inkomstskatt på uttaget. Men om värdeökningen av någon anledning blir minimal, eller som ett skräckexempel obefintlig, så kommer jag att få betala kanske 30% skatt på min ursprunliga insättning.
 
Så långt som i det sista exemplet ska det nog inte behöva gå, men för att motivera ett långsiktigt sparande behöver faktiskt staten addera något form av incitament till sparandet. Och det handlar inte om en subvention, som många verkar tro, utan det är helt enkelt en uppskjutning av skatt. De flesta partier och för övrigt arbetstagarorganisationer är nog överens om att det är viktigt att man som enskild individ ser till att utöka sin pension på ett eller annat sätt. Detta med anledning av att den allmäna pensionen och tjänstepensionen i många fall bara kommer att täcka 50-60% av slutlönen.
 
I och med detta förslag försvinner det styrmedel som staten hade på oss svenskar att utöka vår pension och alltså kompensera det "bortfall" som skett genom reduktioner i den allmäna pensionen. Detta tycker jag är tämligen trist och jag tror bortfallet i IPS-sparande nu kommer att bli enormt. Jag vet att det finns alternativ som staten istället vill leda in oss till. Flera som i många fall har fördelar gentemot en vanlig IPS. Men jag anser att det är bättre att staten lämnar långsiktiga förutsättningar för individen och låta denne själv välja vilken sparform som passar honom bäst.
 
I detta fall hade jag en långsiktig plan för mitt IPS-sparande. Något som jag, om detta förslag går igenom, definitivt får revidera. Det finns, åtminstone just nu, inte en levande chans att jag pytsar in 12 000 kr om året utan omedelbar skattereduktion om jag samtidigt skall beskattas i inkomstslaget tjänst när jag senare plockar ut pengarna.
 
Nåväl, man kan aldrig vara nöjd med varje väg en demokrati tar. Det handlar om att acceptera vissa förändringar och försöka anpassa sig. Så jag får helt enkelt göra likaså!

torsdag 20 februari 2014

Ratos ratas! (av marknaden)

#Ekonomi
 
Marknaden tog inte helt positivt emot rapporten från Ratos med öppna armar. Som många gånger tidigare tycker jag att Nyhetsbyrån direkt levererar en något otydlig rubrik vid presentationen av deras resultat. Med stora rubriker, "Ratos snålar med utdelning". Och fortsätter att presentera att bolaget föreslår en lägre utdelning än analytikerna väntat. Det sammanvägda utdelningssnittet låg på 3,07 kr kontra 3 kr som blev resultatet. Vilket i själva verket alltså tyder på att en av 6-7 analytiker förväntade sig en höjning medan övriga trodde på oförändrad utdelning.
 
Personligen var mina förväntningar att just 3 kr skulle delas ut. Snarare var jag mer orolig för att de skulle fortsätta sänka utdelningen vilket skulle skicka ut en mycket svag signal till marknaden. Att under ett tämligen turbunent bibehålla utdelningen tycker jag snarare visar på styrka!
 
Resultatet blev ca 1,1 miljard kronor, varav ca 900 msek avser exitvinst i den danska bredbandsoperatören STOFA. Självklart kan man då tänka att, aha bolagets hela vinst beror på den extraordinära försäljningen. Medan det löpande resultatet för deras innehav istället bidrog med betydligt mindre. Men det är just vad Ratos sysslar med. Köper, förvaltar och säljer bolag. Transaktionsmarknaden har snarare varit svag så jag räknar snarare med fler försäljningar kommande år.
 
Det underliggande resultatet på övriga innehav, inräknat förvaltningskostnader, var därmed ca 200 msek. Då ska man ha i åtanke att nedskrivningar gjordes i både DIAB och Jötul. Sammantaget belopp ca 300 msek. Rensat för diverse nedskrivningar(vilket förvisso säkerligen kommer att återkomma) var i själva verket 600 msek. År 2012 var motsvarande siffra istället negativt. En kraftig resultatbättring har därmed skett i Ratos innehav och jag tror skapandet av Nordic Cinema Group kommer att visa sig bli en riktig guldklimp, eller kassako för Ratos.
 
Den svagaste resultatutvecklingen (eller resultatbidraget) står "medelstora" Euromaint för där resultatet faller från ca -50 till -75 msek. I övrigt tycker jag Susanne Campbells kostnadsåtgärder börjat få genomslag. Tillväxten lär komma åter i flera av portföljbolagen och med hyggliga rörelsemarginaler lär det bli trevliga tillskott till Ratos kommande år.
 
Ja sannerligen en överreaktion dagens kursfall och har man möjlighet bör man passa på att fylla på även här. Det finns inte speciellt många billiga bolag på börsen i nuläget, men här är ett!

onsdag 19 februari 2014

Havsfrun levererar

#Ekonomi
 
Idag kom Investmentbolaget Havsfrun med sin årsrapport. Och det var resultatet i sig som var det mest imponerande. 25,8 msek totalt och en vinst om 2,13 kr per aktie. Substansvärdet per aktie uppgick till 25,12 kr (upp från 24,49 kr från året innan).
 
Havsfrun förvaltar drygt 300 msek med en förvaltningskostnad om ca 10 msek. Vilket skulle betyda en avgift motsvarande 3,3% om bolaget istället bedrevs som en fond. Detta kan man förmodligen inte riktigt likställa det med, men det är intressant att jämnföra en vanlig fondavgift med detta bolags motsvarande "administrativa/förvaltningskostnader".
 
Med årets vinst, och föreslagna utdelning om 1,50 kronor, så finns det för första gången på många år ett överskott som inte delas ut till aktieägarna.
 
Min förhoppning är självklart att substansvärdet skall växa med mer än de 1,50 kr årligen, och därutöver en bibehållen utdelning om detta nämnda belopp.
 
Förvaltarna har väl inte riktigt visat prov på att det är möjligt historiskt, och resultatet har svängt kraftigt, men jag behåller Havsfrun som en högutdelare och som en viss motvikt/hedge till övriga innehav.
 
Strax står total utdelning klar för år 2014 och jag kan göra en uppdatering på hur "min" trygga investeringsportfölj står sig mot index.
 
I morgon väntar onekligen en spännande rapport från Ratos !

måndag 17 februari 2014

Klotterns terror

Klotter är något som hör till vardagen, men ju närmare inpå än det hamnar desto trökigare upplever man det. Det är ju inte direkt så jag tycker klotter är likartat med terrorism. Ganska långt ifrån. Men jag blir tämligen trött på att våra kåkar inte kan lämnas ofredade.
 
Min tur till jobbet tar i runda slängor 20 minuter och jag passerar en hel del härliga byggnader som återfinns här i Göteborg. Ett antal av dem har nyligen piffats upp genom att fasaden "målats" om. Faktum är att byggnaderna i mitt eget bostadsområde också nyligen fått sig ett ansiktslyft.
 
Det är helt enkelt ganska trevligt när byggnader hålls i skick både på in och utsidan. Man kan ha synpunkter på färgval och annat, men slutresultatet blir oftast en hel del bättre än innan. Oftast behövs en sådan handpåläggning kanske var 10:e eller 15:e år. När man då ser att kommuner, bostadsrättföreningar och andra ombesörjer det här så blir jag rätt less när man ser vad som händer med det utförda arbetet efter en tid.
 
Nedanstående bilder visar exempel på vilka trevligheter man kan stöta på. Det tog inte många dagar innan någon gav sig på den här väggen och nu känns turen till jobbet lite tråkigare helt enkelt.
 
 

 
Jag vet inte riktigt vad man ska göra åt det hela men det är bra tråkigt att springa på. Troligen kostar det en hel del att få bort det. Det blir väl blästring och någon form av skrapning... men det brukar oftast ändå bli ngn liten rest kvar som inte går att få bort.
 
Vad vinner man på det hela och hur får man bort det helt? Och trots att jag nu närmar mig en ganska hög medelålder har jag nog aldrig sett någon genomföra själva klottrandet.
 
Jag kan acceptera när det klottras på lite halvt undanskymda platser. Insidan på någon gångtunnel eller någon mur vid järnvägskanten. Men mitt i city på fasader så här känns det bara helt pointless.
 
Detta var inte direkt ett inlägg om ekonomi, men samtidigt vet nog alla att det kommer att behövas även ett ekonomiskt ingrepp för att rätta till det hela. Och det lär väl inte vara sista gången den här väggen blir nedklottrad...
 
Känner nu att jag låter lite som min gamle fader. Så det kanske är bättre att hålla sig till aktieinlägg istället.. :o
 
Ha en trevlig vecka!
 
 
 

fredag 14 februari 2014

Ytterligare rapporter

#Ekonomi
 
Under gårdagen och dagen släppte ytterligare ett par bolag, av intresse för mig, sina rapporter. Först ut var Peab, som rapporterade en vinst per aktie om 1,01 kr. Kursen står för närvarande i ca 40 (vilket skulle ge ett p/e-tal på hiskeliga 40). Vilket just för närvarande kanske inte är helt relevant!
 
Årets rörelseresultat var ca 600 msek men man ska ha i åtanke att engånskostnader belastade resultatet med närmare 1 miljard (!). Projektnedskrivningar och dylika av engångskaraktär kanske vi får räkna med även kommande år, men jag har svårt att tro att de ska vara så omfattande även 2014.
 
Styrelsen verkar vara av liknande uppfattning då de vågar sig på en höjd utdelning. 1,80 kr för år 2013 (jmf 1,60 kr  för 2012). Minskad orderingång med över 4 msek kan ju se otäckt ut (ned till ca 34 msek från 38 msek), men då ska vi komma ihåg att Mall of Scandinavia fanns med i jämförelseposten med närmare hela den summan. Jag förmodar att bolaget redovisar med s.k. succesiv vinstavräkning och därmed torde bygget av just detta generera vinster även för år 2014.
 
Jag bedömer trots allt att Peab är på banan med normalare vinster kommande år efter senaste årens kraftiga projektnedskrivningar. Det är samtidigt knappast en nackdel att det är valår 2014. Valår och stora brister på järnvägsspåren runt om i landet. Här lär det utlovas stora infrastrukturpaket kommande år där Peab blir en stor spelare!
 
På dagens kurs, ca 4% direktavkastning, känns det fortfarande klart tryggt. Vändingen i utdelningstillväxten är äntligen här i Peab!
 
Mindre positivt var det att följa rapporten från Oriflame. Rapporten kom in underkant på flera punkter, främst påverkade av försvagade valutor i de s.k. tillväxtregionerna som Oriflame har sin främsta försäljning i.
 
Antalet aktiva konsulter ökade under året och sista kvartalet, vilket egentligen var det mest positiva i rapporten. Viktigt att valutaoron inte fortgår och att Oriflame får kontroll på kostnadsbasen!
 
Här var det dock omvända miner när det gäller utdelningen. En kraftigt sänkt utdelning för helåret, även ganska långt under årets resultat. Man vågar alltså inte dela ut mer på grund av...  ja här kan man spekulera mer åt det negativa hållet. Samtidigt väljer man att fördela årets utdelning kvartalsvis istället för vid årsstämman. Lägre och försenad utdelning. Inga överdrivet positiva signaler men jag väljer att tro att det beror på den osäkerhet som råder på valutaområdet och den osäkra försäljningstillväxten på oriflames "gamla" marknader.
 
Direktavkastning på 5,3% på dagens kurs ser trots allt hyggligt ut och vi är nere på i princip 10-årslägstanivåer på kursen. Signalerna är som sagt inte helt positiva men har man en hygglig tro på Oriflames produktsortiment och försäljningskoncept så kan man knappast komma in billigare än nu. Jag behåller och förlitar mig på Magnus Brännströms nya produktlanseringsplan och att tillväxtregionerna fortsätter att växa (trots valutaoro) med 20% kommande år!
 
I nästa vecka väntar rapporter från bland annat Havsfrun och Ratos, där jag främst hoppas på viktiga positiva signaler från Ratos om deras satsningar i Aibel och SF !
 
Trevlig kväll!
 

onsdag 12 februari 2014

Rapportsäsongen så här långt

#Ekonomi
 
Rapporteringssäsongen pågår för fullt och det har varit både ris och ros så här långt. Bland de egna bolagen som har rapporterat tycker jag det har varit ungefär som förväntat. Inga stora överraskningar. Skall lite kort gå igenom dem här nedan.
 
Betsson
Ogynnsamma valutaförhållanden drog ned omsättningstillväxten, men förvärvet av holländska Oranje lär råda bot på det under 2014. Ett oförändrat resultat mot 2012 och en knapp utdelningshöjning. 9,71 kr i utdelning för helåret vilket motsvarar 75% utav årets resultat. Utdelning i sig motsvarar ca 5% direktavkastning för egen del vilket är godkänt, men jag förväntar mig rejäl utdelningstillväxt kommande år.
 
Fortum
Fortsatt stabil vinst för det finska storbolaget om än med krympande omsättning. Aktiekursen har under en lång tid legat på låg nivå och det känns som att det bara är att fortsätta att fiska hela vägen upp till kursen 20 euro. Höjd utdelning med 10% trots minskad vinst signalerar att styrelsen tror på goda kommande år. Direktavkastning närmare 7% och jag förväntar mig fortsatt hygglig utdelningstillväxt.
 
Precise Biometrics
Förlustrapporterna avlöser varandra. Det som är något oroande här är att de lyckas omsätta så magert. Trots att de upprättat en säljorganisation i "staterna" och fått deras biometriska skydd (Tactivo) ut på marknaden så är omsättningen på tunna nivåer. Viss negativ påverkan under Q4 via nedjusteringen av tidigare affär. Men tyvärr luktar det nyemission igen under hösten 2014, om inte något akut händer. För helåret steg omsättningen över 20% men föll alltså kraftigt under Q4. 2014 skall vara året då biometriska lösningar exploderar så jag kan inte annat än behålla mitt innehav i Precise i spekulationsportföljen.
 
SSAB
Rosade inte marknaden direkt, men här vet vi om att bolaget varit krisstämplat. Omsättningen sjönk ca 10% för helåret men ökade under q4an. Positivt med köpet av Rautaruukki och förhoppningsvis innebär det möjligheter till samordningsvinster. 2013 var ett förlorat år och jag tror att SSAB kört en Swedbank och sopat in så mycket negativt som möjligt i Q4-an för att skapa bättre förutsättningar inför 2014. En klassiker och vi vår se om så blir fallet. Ingen utdelning, vilket inte gör mig så mycket som äger ett certifikat till aktien.
 
I morgon rapporterar Peab och det ska bli väldigt intressant vilken nivå styrelsen föreslår på utdelningen. Efter flera år av minskad utdelning är det dags för en vändning. Marknaden har förväntningar på ökad utdelning och likaså har jag. "Bygg"-bolagen vädrar morgonluft och flera andra bolag har signalerat förbättrade framtidsutsikter och höjda utdelningar. Det torde bli likaså även för Peab imorgon!
 


söndag 9 februari 2014

Hemkomst och reflektioner

Hemma och åter i kära och härligt regniga Göteborg. 35 graders värme raskt utbytt mot några plusgrader, blås och alltså det omtalade regnet. Det krävs nästan att man kommer hem för att inse hur bra man haft det på sin semester.
 
Kommande inlägg bör handla mer om aktiemarknaden igen. Detta inlägg blir ett avslutande summeringsinlägg om de två härliga veckornas semester i Thailand.
 
Vissa familjemedlemmar har hört av sig och undrat över de politiska oroligheterna i Thailand. Oron kanske hade varit befogad i Bangkok, men i både Phuket och Phi Phi-öarna har man inte sett en susning av oroligheterna. Inte ens, som jag tidigare nämnt, fick alkoholförbudet någon inverkan på turiststråken. Turistnäringen står för de största exportintäkterna så det går inte att försumma den intäktskällan!
 
Grekland har länge varit mitt absoluta favoritresmål och det kanske till och med nu blir svårt att rucka på det. Men Thailand är sannerligen en god utmanare. Om man hade kunnat kombinera Thailands vänliga befolkning, den absurda prisbilden och alla paradisstränder med Greklands kultur och pittoreskhet och faktiskt likaså några oslagbara stränder så skulle man förmodligen få det optimala resmålet. Alternativet vore kanske att spendera några vintermånader i Thailand och sedan ta flyget Bangkok till Aten och ge sig ut på småöarna för ytterligare ett par månaders lugn!
 
Prisbilden i Thailand är som sagt oslagbar. Förvisso kan det kosta på att ta sig dit, men i princip skulle man kunna klara sig på några selmor om dagen i Thailand utan att känna sig fattig. (Ja boende skulle såklart tillkomma). I morse tog jag mig till livsmedelsbutiken för att handla lite frukost. Smör, bröd, mjölk, lite frukt och några kanske onödiga prylar damp ned i korgen. Total kostnad var ca 1 000 Baht, vilket är runt 220 kronor. Det jag fick med mig hem var alltså mestadels lite frukost. För samma summa hade jag utan problem kunnat äta fem rejäla middagar på restaurang i Thailand. Det säger något om prisbilden!
 
Stränderna är verkligen fantastiska. Vi bodde vid Bang Tao Beach i nordvästra Phuket. Här var det något mindre turister än de kanske mer kända sydliga grannarna på Phukets västkust. Detta passade oss utmärkt. Förutom hyggligt många skandinaver så var det rejält med ryssar på plats. Det var inga problem att få plats på stranden och utbudet av både restauranger och strandfynd var lagom. Försäljarna som trevade fram och tillbaka på stranden var heller inte speciellt påfrestande utan kunde lämna oss i fred. Det gick även att strosa en bit norrut på vår hemmastrand för att få lite mer avskilt strandliv.
 
Longtail-båtar fanns även nära att tillgå om man behövde ta sig iväg till någon annan strand. Också detta till ett lågt pris! Utbudet av paradisöar utanför Bang Tao var var dock inte så stort, vilket väl var den enda nackdelen med att hamna där vi var.
 
Om man vidare undvek resebolagens utflykter och istället hittade de lokala förmågorna kom man betydligt billigare undan. Fritidsresor ville t.ex ha närmare 800 kr för en heldagstur till Phi Phi-öarna. Den största delen av dagen hade vi då fått tillbringa i båten. Detta med tanke på att hemfärden skulle ske ganska tidig eftermiddag, dvs när man knappt hunnit komma fram. Vi valde istället en lokal förmåga och betalade ca 200 kr för turen fram och tillbaka, taxi till Phuket Town och båtresan t/r alltså inkluderat. Då fick vi istället utrymme att lägga ca 300 kr för att bo på ett hyggligt hotell och stanna över natten på ön. Total kostnad alltså fortfarande betydligt mindre än att välja resebolagets altenativ.

I matväg hittade vi faktiskt redan första kvällen  det som kom att bli vår favoritrestaurang. En småmysig taverna på stranden alldeles i närheten av hotellet som serverade en delikat kyckling cashew med en ostronsås som inte var av den här världen. Det blev några besök till där. Det är möjligt att det ger ett visst smakintryck där man av slumpen går redan första kvällen, och så sitter det i rent psykologiskt under kommande veckor. Jag vill dock tro att det var en lyckoträff på det bästa utbudet.

I morgon är det dags för jobb igen efter två sköna viloveckor. Förhoppningsvis har inte högarna på kontoret växt under frånvaron, men säker kan man aldrig vara.

Ha en skön vecka och tänk på att kroppen behöver lite sol, värme och vila ibland !

Här bjuds på ngra bilder som kanske kan väcka lite inspiration... 

 

 

 

 

torsdag 6 februari 2014

Hemresa inom kort

Sista dagen av semester inleds inom kort. Det har varit två både händelsrika och händelsefattiga veckor. Händelserika sett till att det varit så många nya bestående intryck av detta för mig nya land. Allt från miljöer, mat och människor som man träffat på under vistelsen.
 
Händelsefattigt sett till att det mest handlat om att sträcka ut benen, vila ut, fånga sol, läsa och äta gott. Inga mängder i aktivitetsväg med andra ord. En miniweekend till Phiphi-öarna blev det åtminstone, men i övrigt inga större utflykter.
 
Tiden har sannerligen rasat på. Av två veckor, som kändes som en ganska lång tid där den 24:e januari när man strax skulle äntra Boeingen för 12-timmarsturen, har hastigt och lustigt reducerats till ett 12-timmarspass. Ungefär samma antal timmar som ett långt jobb-pass som man förmodligen har att se fram emot kommande veckor.
 
Nog talat om det. Dags att slumra och njuta av sista dagarna. Väl hemma blir det till att se över både portfölj och jobb-situation. Livet känns så mycket enklare 6 timmar bort på en paradisstrand. Snart väntar snö och slask igen...
 
Och som en sista notis. Jag har märkt av en trend på börsen under mina semesterperioder. Den tenderar att falla ganska skarpt, och något som alltså sammanfaller med mina semesteruttag. Så har skett under mina senaste tre semestrar! Måhända oxå en varningssignal om att jag inte borde ta semester?
 
Med hopp om vår, både i skog och på börs inom kort!

måndag 3 februari 2014

Medelmåttlig inledning på det nya året

#Ekonomi
 
Årets första månadsrapport blir kanske ingen jättemunter läsning. Året inleddes hyggligt och flera innehav tuggade på uppåt. Till och med så mycket att det blev förändringar (sälj) i investeringsportföljen. Något som skall vara tämligen sällsynt i denna portfölj. Försäljningen är den tidigare rapporterade i Astra Zeneca. Istället fylldes övriga investeringsinnehav på och nyinköp skedde i spelbolaget Betsson och Fortum. Så här i efterhand så kan man inte påstå att timingen var klockren. Astra har nämligen tuggat på några procent upp ytterligare medan Betsson handlats ned kraftigt. Likaså har Fortum behagat falla några procent efter köp.
 
Att alltid lyckas tajma in toppar och bottnar är något man får räkna med att man aldrig kommer att lyckas med. (Även om varenda kotte på Avanzas och DI's forum verkar lyckas med denna bedrift dagligen). Jag känner mig inte speciellt oroad då detta är long-term investments. I båda fallen Betsson och Fortum ämnar jag ligga kvar lång, med den höga direktavkastningen, och säljer möjligen av på helt andra nivåer.
 
Det har dock inte bara varit gråa dagar. Spekulationsportföljen har klarat sig hyggligt där SSAB och Götenehus tillhört vinnarna. I SSAB's fall hör det mycket ihop med samgående med det finska stålbolaget. (Eller uppköpet). I GHUS finns det inga bolagsspecifika anledningar, men rapporter om bättre klimat för småhus/nybyggen gynnar dem självklart.
 
Endast en mindre insättning om 2 000 kr har skett under månaden i investeringsportföljen. Främst kopplat till mina lata dagar här i Thailand och att jag därmed valt att lägga lite pengar på annan konsumtion denna månad.
 
Sammanfattningsvis, 2014-01-31:
 
Investeringsportfölj
 
Betsson 100 185,00 18 500
Fortum* 40 140,98 5 639
Havsfrun 1000 19,00 19 000
Oriflame 100 180,80 18 080
Ratos 250 60,45 15 113
Precise 3000 1,69 5 070
Afrikafond 3 312
 
Summa 84 713
 
Spekulationsportfölj
 
GHUS 3000 1,68 5 040
MQ 500 23,10 11 550
Opcon 10000 0,46 4 600
Peab 200 40,69 8 138
Precise 5000 1,69 8 450
Bull SSAB 500 22,47 11 235
 
Summa 49 013
 
Cash: 13 674
 
SUMMA 147 401 kr  (Vid årsstart 143 403 kr)