Min blogglista

måndag 6 januari 2014

Tillgångar vid årets början 2014

#Ekonomi
 
Inför år 2014 så var det dags att öka intresset för bloggen genom att redovisa tillgångarna i verkliga värden. Kanske kan det även sporra mig till att fullfölja mina mål.
 
Strax före finanskrisen toppade min portfölj på nivåer klart överstigande det nuvarande. Ett antal mindre lyckade affärer, lägenhetsköp och lite för hög konsumtion under ett par år eroderade portföljvärdet. Vilket det nu är dags att råda bot på genom att så sakterliga (eller helst i rask takt) bygga upp en ny förmögenhet..
 
Initialt nu kommer jag att redovisa både mina kapitalinnehav samt övriga tillgångar. Fokuset kommer sedan alltså att vara på mitt aktieinnehav. Vissa kommentarer presenteras samtidigt.
 
Investeringsportfölj (84 256 kr)
I investeringsportföljen är tanken att bygga upp en trygg portfölj med aktier som håller en hög direktavkastning. Innehaven skall has på främst lång sikt. Investeringsportföljen innehar jag i en vanlig aktiedepå. Dvs med 30% skatt på kapitalinkomster. För närvarande sker en viss omflyttning mellan investerings- och spekulationsportföljen, då vissa innehav i denna portfölj ej kan betraktas som investeringsobjekt. Jag kommer att gå igenom de exakta innehaven inom kort.
 
Spekulationsportfölj (47 026 kr)
Spekulationsportföljen innehas i syfte att helt enkelt göra spekulativa affärer. Portföljen innehar jag i en kapitalförsäkring. Anledningen är givetvis att jag skall försöka hålla nere på skattekostnaderna. Något som förutsätter att jag gör snabba stora vinster. Kanske är det mer en förhoppning än ett troligt scenario, men därav anledningen till att det kallas just... en spekulationsportfölj!
 
Cash (12 121 kr)
En liten del av tillgångarna sparas i likvida medel. Cash. På dagens räntenivåer ger det inte så mycket återbäring måhända, men med den låga inflationen så är det en tämligen riskfri investering.
 
IPS, Pension (99 721 kr)
Varje år sparar jag 12 000 kr i denna form. Lustigt nog har detta innehav seglat upp till ett av de större innehaven. Ibland kan man förstås känna att det hade varit trevligt att haft dessa pengar i vanligt fondsparande, olåsta från en osäker framtid. Men för min del handlar det om att åtminstone kunna möjligöra en tjänstebefrielse vid 55 års ålder. För mig blir det faktiskt en viss trygghet i själva låsningen då det finns en risk att pengarna använts till vanlig konsumtion annars. Som jag nämnt tidigare finns det all anledning att återkomma med blogginlägg just om IPS'n, vilket jag ämnar göra, även om det gått något trögt.
 
Bostadsrätt, kontantinsats/amortering/värdestegring (sum 400 000 kr)
Detta är en del av en individs förmögenhet som har en tämligen svag koppling till en verklig förmögenhet i kapital. Man måste bo någonstans! Det debatteras av många hur denna del skall betraktas i förmögenhetsresonemang. Självklart om man i spekulationssyfte köper och säljer lägenheter så är kopplingen starkare. I mitt fall så har jag tagit en större del av mina aktietillgångar för att kunna utföra köpet av bostadsrätt och då känns det naturligt att plocka in det på denna överskådliga nivå. Jag kommer dock inte att följa denna utveckling mer än på årsbasis. Även om det inte är troligt så finns det även möjligheter att växla från bostadsrätt till hyresrätt och därmed frigöra kapital, en intressant tanke. Hur som helst, det är självfallet aktiesparandet som fokus/mål/etc ligger på!
 
Summa tillgångar (643 124 kr)
Summa tillgångar är alltså 643 124 kr, med brasklappen att jag endast kan likvidera dem fullt ut och om jag fyllt 55 år och flyttar ut till en hyresrätt i måhända Frölunda. Där är jag inte riktigt än, vilket jag är tacksam över. Fokuset kommer dock att ligga på nedanstående innehav.
 
Varav aktier och likvida medel (143 403 kr)
Detta ovanstående är summan av investeringsportföljen, spekulationsportföljen och mina kontanta räntespar. Återkommer inom kort med detaljer på dessa innehav och mina målsättningar för året, även dessa i detalj. Ett övergripande mål är dock att vid årsskiftet 2014-12-31 nå nivån 250 000 kr i "aktie-sparandet". Procentuellt sett en ganska våldsam satsning men med tämligen höga kontantinsättningar så torde det inte vara en omöjlighet.
 
Nu dags för sömn och en ny härlig arbetsvecka! Som förvisso började redan idag...
 

6 kommentarer:

 1. Trevligt med lite siffror att gå på! Jag kommer eventuellt köpa en bostadsrätt snart också så vi får se om det stuvar om lite mina tillgångar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det får onekligen en ganska stor impact på aktietillgångarna när man köper en bostad. ;) men lycka till med letandet och akta dig för bubblan.. ;)

   Radera
 2. Vad är anledningen till att du delat upp och har spekulationsportföljen i en sparform och investeringsportföljen i en annan? Vad ser du som för- resp. nackdelar i den uppdelningen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Huvudanledningen till denna uppdelning bygger faktiskt på Benjamin Grahams teorier. Att man skall ha klart för sig och vara tydlig mot sig själv vilka placeringar man gör som är investeringar och vilka placeringar man gör som är spekulationer. Det enklaste sättet för mig att fullfölja denna teori är helt enkelt att separera de båda innehaven.

   Men en större anledning är att jag vill betala mindre i skatt på mina aktieinnehav. När det gäller min investeringsportfölj betalar jag ingen schablonskatt på hela mitt innehav. Istället betalar jag 30% i skatt på utdelningen som jag erhåller. Tanken är att innehaven ska vara långsiktiga och inte mer än i enstaka fall behöva säljas. Skillnaden då mellan att betala skatt på utdelningen och att betala en schablonskatt på hela innehavet är inte så extremt stort. Även om schablonskatten just nu är väldigt låg på en kapitalförsäkring!

   När det gäller mina spekulationer är mtt mål att göra mellan 50-100% i vinst på mina spekulationer. Då blir det en väsentlig skillnad att betala 30% i skatt på den vinsten kontra att betala en mindre schablonskatt på hela innehavet.

   Strategin förutsätter förstås att jag gör bra aktieaffärer, vilket jag tror (hoppas?) kunna göra. Går det åt andra hållet så förlorar jag givetvis på att ha innehaven i en kapitalförsäkring då jag inte kan utnyttja förlustavdraget.

   Återstår att se om strategin lönar sig... :o

   Radera
  2. Blir spännande att följa då hur de olika portföljerna utvecklar sig mot varandra.

   Kommer du göra någon uppföljning och utvärdering jämfört hur med det skulle gått om du så att säga hade bytt sparformerna och portföljerna?

   Radera
  3. Hej,

   det är förstås en intressant tanke. Att ha "skugg"-portföljer som är så att säga omvända. Jag tror inte jag kommer att genomföra detta dock. Inte så mycket för att det är sån hög komplexitet i det, men för att det troligen kräver en del manuellt arbete att stämma av effekten. Mitt fokus kommer troligen då att vara på annat.

   Men är utvecklingen usel i mina portföljer får jag börja fundera på om jag kanske torde göra helt tvärtom.. ;)

   Radera