Min blogglista

söndag 1 december 2013

Balans 2013-11-30

#Ekonomi

Så har ytterligare en månad passerat och det är dags för en kort sammanställning av innehaven. Det är tydligt att marknaden har satt fokus på tryggare aktier och så kallade utdelningscase. Vilket återspeglas främst i den kraftiga uppgången i tråkaktier såsom Telia, AstraZeneca och Fortum. Det är troligt att flera högriskaktier ligger i farozonen och en sättning på marknaden är inte helt osannolik. Skulle en sådan komma, och jag inte har hunnit ta mig ur, så kommer jag att sitta lugnt i båten för jag tror att vi 6-12 månader senare är tillbaka på samma nivåer.
 
I min portfölj är det främst Astra Zeneca som alltså rört på sig. Jag är inte helt bekväm med denna uppgång. Detta är ett av mina långsiktiga innehav som jag vill inneha främst för att erhålla en trygg och hög ränta från företaget. (Dvs utdelning). Ju högre nivåer vi når i aktien kommer det att bli frestande att sälja av för att byta till någon annan hög direktavkastare. Faller direktavkastningen en bit under 5% så står jag redo att sälja av hela innehavet i Astra. Där är vi om vi bryter 400-kronorsvallen.
 
I inköps och försäljningsväg så har jag minskat innehavet i Ratos. Inte för att jag tror mindre på bolaget, utan för att det är en del i min strategi att tydligare skapa en investerings- och en spekulationsportfölj. Mina investeringsaktier vill jag ha separerade från mina spekulationsinnehav. Investeringsportföljen innehar jag dessutom i en vanlig värdedepå (med 30% skatt). Min spekulationsportfölj innehar jag via en kapitalförsäkring. Detta för att (om möjligt) göra spekulationsaffärer med vinster utan att betala den kära 30%-iga skatten på vinst (kapitalvinst). Förhoppningen är att spekulationsaffärerna ska generera såpass stora vinster att det lönar sig att betala schablonskatten som man inte undviker oavsett resultaten i portföljen. På mina vanliga investerings-innehav betalar jag 30% i utdelningsskatt som vanligt. Fördelarna att ha även detta i en kapitalförsäkring är inte så extremt stora när man har innehav tilltänkta att äga på lång sikt.
 
Detta blir den näst sista redovisningen av portföljen i procentsats. I januari är det dags för lite intressantare metoder. Ha en skön kväll!
 
 
Avser 2013-11-30 (Föregående månads andel inom parentes):
 • Astra 29% (27%)
 • Havsfrun 9% (10%)
 • Oriflame 11% (10%)
 • Peab 6% (6%)
 • Ratos 7% (11%)
 • MQ 7% (7%)
 • Precise Biometrics 10% (12%)
 • Götenehus 4% (4%)
 • Opcon 4% (3%)
 • SSAB 7% (5%)
 • Afrikafond 2% (2%)
 • Cash 6% (3%)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar