Min blogglista

torsdag 31 oktober 2013

Dubbelbeskattning eller mer?

#Ekonomi
 
Det brukar talas om den svenska dubbelbeskattningen. Beskattning av samma pengar i två steg. I aktievärlden brukar man tala om dubbelbeskattning i form av att skatt tas ut på vinsten hos ett företag och därefter beskattas utdelningen på individnivå.
 
Personligen anser jag att denna dubbelbeskattning snarare borde benämnas som fyrdubbel beskattning. Att din framtida utdelning alltså totalt sett träffas av fyra olika skatteuttag innan du får möjlighet att använda pengarna för tillexempel konsumtion.
 
Låt mig utveckla mina tankar.
 
Det företag eller den organsiation du själv jobbar för betalar skatter på olika sätt. I mitt fall betalar vi inga vinstskatter på grund av att det är en "byråkratisk" organisation. (Ej heller betalas någon moms). Men vi betalar sociala avgifter (vilket oxå får anses vara en form av skatt). Men många privata företag betalar dessutom vinstskatt. Även om kopplingen till ditt individuella sparande kanske inte är så stark här, så handlar det ändå om att företaget behöver generera vinster för att säkra sin långsiktiga överlevnad. Den långsiktiga överlevnaden behövs för din fortsatta anställning. Här återfinns alltså den första nivån på skatteuttaget.
 
Lönen du därefter erhåller, oavsett vilken typ av organisation du arbetar för, betalar du självklart skatt på. D v s skatt på inkomst av tjänst. Skatten består både av den kommunala delen och landstingsdelen och om du tillhör den glada skara som tjänar lite mer får du även "the pleasure" att betala statlig skatt redan på din tjänsteinkomst. Här sker skatteuttag på den andra nivån.
 
När du sedan investerar dina pengar, dina nettomedel, i aktier eller fonder och tar del av ett ägande i ett företag så har du alltså placerat dina pengar i det kära dubbelbeskattningsspelet. Dvs företaget som du väljer att investera i (som oxå de betalar sociala avgifter, men det väljer jag att bortse ifrån här) får betala en tämligen hög skatt på sin totala vinst. Detta benämns den s.k bolagsskatten. För år 2013 har denna skatt sänkts till 22% från 26,3% vilket självklart är bra för oss aktieägare. En större andel av företagets totala vinst blir nettovinst och kan användas till utdelning åt aktieägare. Detta är en faktor som faktiskt återspeglar sig i resultaten som rapporteras in för år 2013. Något som sällan omnämns. En orsak till detta kan förvisso vara att våra bolag använder andra metoder för att hålla nere skatteuttaget. Hur som helst, detta benämner jag skatteuttag på den tredje nivån.
 
Slutligen har vi skatten som betalas på våra utdelningar. Utdelning beskattas i inkomst av kapital och är som alla känner till 30%. Här finns det förvisso möjligheter att undvika kapitalskatten genom att ha sina innehav i kapitalförsäkringar eller i ett investeringssparkonto. Här betalas istället en schablonskatt så nivån överrensstämmer måhända inte riktigt med dessa 30%. Men för principens skull, och jag tror ni hänger med på vad jag menar. Skatt betalas även i kapitalförsäkringar och i ett investeringssparkonto. Med detta menar jag den fjärde nivån på skatteuttaget.
 
Är allt sedan frid och fröjd? Ja om du väljer att återinvestera dina pengar i nytt företag så kommer de självklart att träffas av samma skatteprinciper som de två ovan, återigen. Eller om du väljer att konsumera så får du förmodligen betala någon form av skatt, då är det istället mervärdesskatten (momsen). 
 
Nu är inte detta menat som något hopplöst inlägg med syfte att du ska sluta spara pengar. Verkligen inte! Jag menar absolut att du ska spara och njuta av att se dina tillgångar växa, och en och annan gång faktiskt unna dig något! Det är mer helt enkelt ett konstaterande!
 
Mitt i allt detta finns det spelare inom den politiska skaran som tycker att vi människor som faktiskt väljer att spara lite pengar i aktier skall beskattas än mer. De vill nämligen att om vi lyckats spara undan pengar, som lyckats genomlida ovanstående minst fyra olika skattesmällar, men lyckats lite för bra. Ja då ska vi beskattas igen. Det jag tänker på är den berycktade förmögenhetsskatten. Det vill säga om vi lyckas spara undan pengar, som vi ju gör genom att främst minska vår konsumtion, så skall vi bestraffas med ytterligare en skatt.
 
Detta är den största anledningen till att jag aldrig aldrig skulle kunna lägga min röst på vänstersidan, oavsett hur fina deras ideoliger må vara i teorin. Nej tack!
 
Godnatt och på återhörande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar