Min blogglista

söndag 8 september 2013

Sätt upp mål för dina individuella aktieinnehav

#Ekonomi
 
Handen på hjärtat, eller kanske snarare handen på huvudet.. hur många gånger har man inte köpt aktier i ett bolag man trott på och sedan följts dess färd i ur och skur utan att genomföra någon försäljning? 
 
Ni hoppas på bolaget, men har vare sig tankar på när bolaget är "fullvärderat" i era ögon eller när något hänt med dess värdering så att ni inte längre finner det värt att behålla bolaget. Det sistnämnda handlar ju om att ha en säkerhetsnivå när man hellre säljer av än fortsätter ner i träsket med innehavet.
 
Personligen har jag många gånger haft, och säkerligen ni med, aktier som gått upp långt mer än vad som torde anses normalt men inte gjort någon transaktion. Istället har någon sorts illusion byggts upp inom mig om att det här kan nog fortsätta och fortsätta i all evennerlig tid. På forum inom aktievärlden hyllas troligen bolaget av likasinnade och skillnaden mellan det fundamentala och det högst psykologiska växer sig allt större och större. Här någonstans borde man känna att en bubbelvarning infinner sig, men för alltför många blinkar inga varningssignaler. Resultatet i portföljen riskerar då istället att bli en rejäl besvikelse när verkligheten växer i kapp illusionen.
 
Med detta menar jag inte att det finns branscher som visar tydliga tecken på diverse bubbelvarningar men som senare visar sig infria den mest entusiastiske aktieägarens största förväntningar. Helt klart sker det med jämna mellanrum att nya bolag spränger sig fram, främst inom nya teknikområden.
 
Ej heller menar jag att man inte kan tjäna pengar på dessa upphausade trender som har växt upp och som kommer att blomma upp även i framtiden. Det gäller bara att ha en bra strategi för att bibehålla möjligheten att just tjäna pengar på dessa företeelser oavsett om det är bubblor eller något som är kvar för att stanna!
 
Detta kan man göra enligt mig genom att sätta upp tydliga mål för varje individuellt innehav. Redan vid inköpet ska du alltså bestämma dig för olika nivåer när du säljer av hela eller delar av ditt innehav.
 
Självfallet kan det inträffa händelser som tvingar dig att justera dina målkurser, men dessa torde begränsas till sådana händsler som ligger utanför dina egna övertygelser om bolagets resultat och strategier. Det kan röra sig om enorma optionsprogram för ledningspersonalen, nyemissioner eller givetvis "splitar" som påverkar aktiekursen. Det förstnämnda kan få effekt på utspädningen i bolaget, och därmed effekt på dess totala värdering.
 
På mina innehav har jag individuella målkurser uppsatta på varje innehav. Vissa innehav betraktar jag dock som mer eller mindre eviga. (Främst mina trygga basinnehav). För dessa har jag dock fortfarande en strategi att sälja av innehaven om direktavkastningen faller under ett visst mått. I övrigt har jag individuella målkurser / strategier på samtliga innehav.
 
Jag kan ge ett eget exempel på detta. Här rör det sig om mitt ägande i bolaget Precise Biometrics. I grunden ett bolag som verkar inom ett område som jag tror står inför en exceptionell tillväxt kommande år. Dock är jag långt ifrån säker på att det är just Precise produkter som kommer att bli DET världsledande företaget.
 
Efter deras senaste nyemission bestämde jag mig för att sälja av ca 5% av mitt totala innehav för 3 kr. Därefter var mitt mål att sälja av ytterligare 20% av grundinnehavet på nivån 5 kr. (vilket uppnåddes för någon vecka sedan). Nästa mål är att sälja av ytterligare 20% av grundinnehavet på nivån 10 kr.
 
Självklart är detta mer eller mindre utopiska målnivåer, men det ger mig en tydlighet i mitt sparande, och en möjlighet att vara med på eventuella bubbelvärderingar utan att gå miste om all förtjänst. På samma sätt kan man tycka att jag borde ha en nedre gräns när jag så att säga tar "smällen" och säljer av mitt innehav i aktien. I detta fall har jag dock inte någon sådan nivå för just Precise då jag ser även detta som ett evighetsbolag som kommer att lyckas eller så får jag låta det gå i graven... Jag kan dock inte vara missnöjd, för på vägen har jag åtminstone redan idag tagit ut mer pengar än vad jag satt in i bolaget. 
 
På samma sätt har jag målnivåer på mina övriga innehav (även om de självklart inte är lika extrema). Precise är det enda bolaget som jag idag äger som befinner sig på en sådan ny marknad, där värderingsmodeller helt enkelt inte går att använda. Ingen kan idag med minsta säkerhet sia något om hur stor marknaden för biometri kommer att bli. Och det är just det som är så spännande!
 
Så ligg inte sömnlös om nätterna och undra över hur du ska göra med dina innehav. Sätt upp tydliga mål för dina aktier redan vid inköpet. Denna femte gyllene regel följer, och förföljer, åtminstone mig i mitt sparande!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar