Min blogglista

lördag 2 september 2017

Avstämning Augusti

#Ekonomi

Det sammanlagda värdet i portföljerna steg under månaden med 13 250 kronor. Samtidigt nettosparades 10 500 kronor. Den verkliga ökningen är alltså 2 750 kronor vilket motsvarar en ökning om ca 0,4% för augusti månad.. Siffran motsvarar en årssiffra om ca 4,8% vilket ligger klart under målsättningen om att portföljvärdet årligen ska stiga minst 10%, exklusive insättningar.

Augusti månad är en utdelningsfri månad i mina portföljer så inget nettotillskott i kassan skedde. Utav de 10 500 kr som sparades, fördelades inköpen på: 1500 kr till räntespar, 1000 kr till Afrikafonden, 25 nya Fingerprint-aktier till priset 39,37 kronor, dvs ca 1 000 kr. Till detta inhandlades 25 st Statoil-aktier till kurs 149 NOK samt 100 Telia-aktier för 38,43 kr. De både inköpen kostade sammantaget ca 7 500 kr. Sammantaget "inköp" om ca 11 000 kr. En liten del av tidigare sparad kassa användes alltså under månaden.

Det kan låta fjuttigt med de här mindre inköpen som görs, och på marginalen gör det inte så stor skillnad i den förväntade utdelningen, men när jag ser på det sammantagna sparandet om nu ca 670 tkr så är det trots allt inte småpengar längre. Sparandet genererar åtminstone 1 månads lön i direktavkastning, vilket betyder att jag nu köpt mig fri från arbetsgivarens bojor 1 av 12 månader! Det är inte fy skam trots allt, även om jag fortsatt har lång väg att vandra tills jag kan såga itu min chefs skrivbord med ett leende på läpparna.

Sammanställningen av månadssparandet enligt följande, per 2017-08-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 110,25 77 175
Fortum* 425 142,77 60 676
MQ 500 32,00 16 000
Peab 575 91,25 52 469
Ratos 2000 37,19 74 380
Scandi Standard 400 58,75 23 500
SEB 650 103,40 67 210
Statoil* 500 150,53 75 264
Telia 2600 37,90 98 540
Afrikafond 35 771

Summa 580 985 kr 

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,30 2 950
Fingerprint 1225 36,33 44 504
Insr Insurance*  1100 7,45 8 199
Tobii 200 38,10 7 620

Summa 63 273 kr

Cash 24 446 kr

SUMMA 668 704 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

Utvecklingen i portföljen har alltså under månaden sammantaget varit tämligen lugn. I investeringsportföljen har Peab och Ratos fortsatt ned medan Fortum äntligen lämnat botten-nivåer och nu handlats till nivåer om strax över 15 euro.

Fingerprint har backat något i spekulationsportföljen medan Tobii lyft något. Den stora vinnaren är mitt lilla innehav i Eniro som är upp ca 50% för månaden. Det gör dock minimal effekt då detta är mitt klart minsta innehav i portföljerna, med en andel om ca 0,4%. En flerdubbling behövs här för att det ska lämna några avtryck i portföljerna.

Jag går nu strax på föräldraledighet vilket kommer att betyda betydligt mindre inkomster. Jag kommer dock att sätta in ungefär samma summa varje månad, och detta görs genom att jag tidigare bunkrat upp lite pengar just för att kunna fortsätta sätta av ca 10 tkr varje månad. Detta "buffert"-innehav har jag dock inte lagt till i mina portföljer då det i första hand avser just en kompensation för bortfall av lön!

En rejält optimistisk förväntan var att kunna nå miljonmålet redan under år 2017. Det kommer jag tveklöst att misslyckas med. Jag har dock inte helt övergivit det mer realistiska målet att nå 800 tkr även om det också är mer eller mindre ouppnåeligt med den sparkvot som är inplanerad. Att gå från ca 670 tkr till 800 tkr innebär en värdetillväxt om närmare 20%. Borträknar jag insättningar så behöver jag fortfarande få till en värdetillväxt om ca 13%. Det är mycket som ska klaffa för att jag ska nå dit!

En förhoppning jag har är att utvecklingen i Fingerprint skall vända. I min kalkyl/analys så är ett fair value på fingerprint i trakterna 80-90 kr. Eller rättare sagt 88 kr om man kikar på min förra genomgång av bolaget:
Skulle vi få ett lyft till dessa nivåer så är målet för mig att nå en förmögenhet om 800 tkr vid årsskiftet helt plötsligt väldigt görbart. Och efter q3-rapporten i höst är det faktiskt inte omöjligt att vi äntligen kan få se något hända av värderingen i bolaget.

Utöver det har jag många innehav som jag likt Christer Gardell sökt fram. Bolag som andra ratar men där jag själv ser potential. Personligen kan jag inte hjälpa bolaget att lyfta fram denna potential men om andra krafter bistår mig kanske heller inte miljonmålet är så himla långsökt!

Ta hand om er och ha en trevlig septemberkväll!

torsdag 3 augusti 2017

Avstämning Juli månad

#Ekonomi

Årets sjunde månad har passerat och med den ett par veckors semester. Semesterveckorna har spenderats med fortsatt underhållning av lillkrabaten med tämligen sömnlösa nätter och glädjefulla dagar. Aktiefokuset har inte direkt legat på högvarv men jag försöker hänga med i de viktigaste makrorapporterna som presenteras och på mikronivå följer jag åtminstone mina egna portföljinnehav.

Efter en knackig juni månad visade åtminstone juli månad prov på ett plusresultat. Rensat för insättningar steg portföljen med ca 3 500 kronor, vilket motsvarar ungefär 0,5% uppgång. Med tanke på att börsen har backat 2-3% så är det för ovanlighetens skull ett riktigt fint resultat att presentera. Det rör sig både om att mina innehav har en tendens att motstå nedgångarna i viss mån, samtidigt som jag inte riktigt följer med upp i samma hastighet som index. Just denna månad, skall tilläggas, har dock Fingerprint Cards varit en stark bidragande faktor till det positiva resultatet. (Till skillnad från flertal tidigare månader).

Portföljsammanställningen per den 2017-07-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 110,00 77 000
Fortum* 425 132,05 56 121
MQ 500 31,60 15 800
Peab 575 94,80 54 510
Ratos 2000 38,60 77 200
Scandi Standard 400 57,75 23 100
SEB 650 102,30 66 495
Statoil* 475 147,40 70 015
Telia 2500 37,95 94 875
Afrikafond 34 397

Summa 569 513 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,20 1 998
Fingerprint 1200 37,80 45 360
Insr Insurance  1100 6,97 7 672
Tobii 200 36,20 7 240

Summa 62 270 kr

Cash 23 649 kr

SUMMA 655 432 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

Som synes så har innehaven i investeringsportföljen rört sig tämligen mediokert under månaden. Inklusive insättningar en marginell nedgång. Under månaden inhandlades ytterligare Statoil-aktier och jag närmar mig delmålet att äga 500 stycken av det norska gamla bolaget.

I spekulationsportföljen har det varit små rörelser förutom innehavet i Fingerprint som är upp ca 20% under månaden. Här har jag ökat på med ytterligare 50 st aktier och kommer att fortsätta göra så, så länge aktien ligger under 40-kronorsnivån. Även om det bara rör sig om inköp av 25-50 st.

Min enda fond, afrikafonden, har trots allt rört sig hyggligt och jag siktar på att ha ca 40 tkr vid årsskiftet. Efter årsskiftet kommer jag att avkräva 5% utdelning från dessa fonder, vilket kommer att ske genom att jag helt enkelt säljer av 5% av innehavet. Detta skall hjälpa mig att närma mig 2018 års mål om ca 50 tkr i utdelning.

Ha en fortsatt trevlig sommar, vädret till trots!

fredag 7 juli 2017

Halvårsavstämning

#Ekonomi

Äntligen dags för den efterlängtade(?) månads- och halvårsavstämningen. Den är något försenad denna gång, vilket som de senaste månaderna, framförallt är av familjära skäl. Att ha en liten valp i familjen och en gammal hund på distans är något som tagit den mesta av den lediga tiden i anspråk.

Denna månad slogs ett nytt negativt rekord då portföljvärdet backade med någon % samtidigt som både utdelningar trillade in och jag förde in hyggligt mycket nya pengar. Totalt värde är nu ca 641 tkr att jämföra med 644 tkr månaden innan. Med samma utvecklingskurva är jag pank om sissodär 6 år. Fast så illa ska det väl inte gå.

Summeringen enligt följande per 2017-06-30:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 108,00 75 600
Fortum* 425 132,28 56 217
MQ 500 32,90 16 450
Peab 575 102,20 58 765
Ratos 2000 40,20 80 400
Scandi Standard 400 61,00 24 400
SEB 650 101,90 66 235
Statoil* 400 139,62 55 847
Telia 2500 38,79 96 975
Afrikafond 32 489

Summa: 563 378 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,21 2 082
Fingerprint 1150 30,77 35 386
Insr Insurance  1100 6,86 7 541
Tobii 200 39,30 7 860

Summa: 52 869 kr

Cash: 25 050 kr

SUMMA 641 297 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

I investeringsportföljen så har ett par större förändringar skett, vilket beror på att Ratos prefen "tvångsinlöstes" under månaden. Det gav mig oväntade extra ca 55 tkr att handla för. Jag bestämde mig då för att plocka in ett bolag jag haft i min ägo tidigare. Nämligen MQ. Sammantaget köptes 500 aktier in för ca 33 kronor. Jag finner MQ betydligt attraktivare än mer kända HM och väljer MQ i alla lägen. Både som investeringsobjekt och vid klädesshopping!

Utöver intåget i MQ så har jag fyllt på med fler Telia-aktier, Fortum-aktier och ALM Equity preffar. Dvs samma tråkiga innehav jag har sedan tidigare, men där jag finner både uppsida och hygglig direktavkastning från start.

I spekulationsportföljen inhandlades som vanligt bara några Fingerprint-aktier. Denna månad kunde inköpet göras runt 30 kr, vilket är osannolikt fina nivåer att komma in på. Det ska bli oerhört intressant att läsa q2-rapporten och se vad som sägs om andra halvåret. Det har lanserats en hel del nya telefoner med FPC's biometriska lösningar och det bör ge avtryck i orderingången nu under hösten.

Portföljerna backar alltså sammantaget under månaden, vilket inte sker ofta då  insättningarna fortsatt är hyggligt stora. Under juni månad fördes 11 tkr friska pengar in, men detta kunde ändå inte lyfta portföljen till plus.

Juli månad har dessvärre inte börjat speciellt bra, men det är fortfarande tre veckor kvar. Och jag hoppas innerligt att jag får presentera en riktigt fin månad vid nästa tillfälle.

Önskar en mycket trevlig sommar och på återhörande!

/Lattebubbla

lördag 3 juni 2017

Månadsuppdatering Maj

#Ekonomi

Ny månad och dags för ny uppdatering. Äntligen satte portföljen lite fart och total utveckling i sparandet/portföljutvecklingen blev 4,4%. Rensar jag bort insättningar så är tillväxten "bara" ca 2,5% under månaden. Men positivt att jag fick en månad när det hela utvecklades klart positivt! Då skall tilläggas att spekulationsportföljen under månaden har tappat nästan 10% (förvisso är den betydligt mindre än investeringsportföljen).

Under maj månad trillade även ytterligare lite utdelning in på kontot, vilket användes till nya köp. Scandi Standard, Peab och Ratos-prefen delade sammantaget ut ca 3 500 kr brutto. Under månaden blev det bara inköp i ytterligare Peab-aktier i investeringsportföljen. Detta gjordes innan utdelningen avskiljdes och totalt fyllde jag på med 75 aktier. Totalt lyckades jag skrapa ihop 575 aktier i Peab innan utdelningstidpunkten. Betydligt färre än jag tänkt mig tidigare, men då har kursen i bolaget i rask takt gått från 70-kronorsnivån till dagens ca 100 kr. På den här nivån känns det inte lika intressant att köpa in bolaget. Åtminstone är jag inte lika haussande av bolaget som jag varit tidigare under året.

I spekulationsportföljen sker fortsatta inköp av #FingerprintCards. Nedsnittningen fortsätter, i rak motsats mot vad alla rekommenderar. Men jag har fortsatt svårt att inte anse att risk/rewarden på den här nivån är så pass tilltalande att jag använder alla nya medel som går in i spekulationsportföljen till just detta. Trots allt rör det sig bara om inköp av ca 50 aktier i månaden, så det får knappast styrelsen i Sunfloro att rynka på näsan.

Summering per datum 2017-05-31 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 500 107,75 53 875
Fortum* 350 138,35 48 421
Peab 575 103,10 59 283
Ratos 2000 42,70 85 400
Ratos Pref 30 1 834,00 55 020
Scandi Standard 400 55,00 22 000
SEB 650 104,80 68 120
Statoil* 400 151,12 60 446
Telia 2200 39,78 87 516
Afrikafond 32 474

Summa: 572 555 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,22 2 241
Fingerprint 1100 28,40 31 240
Insr Insurance  1100 7,12 7 837
Tobii 200 50,75 10 150

Summa: 51 468 kr

Cash: 20 393 kr

SUMMA: 644 416 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

Utvecklingen i Investeringsportföljen har alltså varit klart positiv. Främst är det tack vare framfarten i Telia. Äntligen börjar kursen närma sig 40-kronorsnivån igen. Samtidigt har Ratos fortsatt upp något under månaden och även Fortum har avancerat något. Dvs det är mina tråkinnehav som rört på sig hyggligt. Sammantaget rör det sig om att portföljvärdet ökat med ca 30 tkr under månaden.

Utvecklingen i spekulationsportföljen är klart negativ dock. Fingerprint har tappat ytterligare nästan 10% av sitt värde under månaden och ligger nu klart under 30 kr. En nivå som vi inte sett på närmare två år! Det blir dock fortsatta inköp i bolaget så länge kursen ligger runt 30-40 kr. Och när jag nu är inne i min andra fingerprint-vända så ser jag spekulationen som tämligen långsiktig.

Under juni månad så sker en tvångsinlösen av Ratos-preffarna. Själva tvångsinlösen kan tolkas både negativt och positivt från Ratos sida och jag får fundera på vad jag ska göra av de likvider som trillar in i slutet på månaden. Det är inte helt lätt att hitta 6-7% direktavkastning just nu på marknaden, vilket motsvarar vad Ratospreffen delar ut. Men det lutar åt att jag ökar i något av mina tidigare innehav.

Ha nu en trevlig helg och njut av all eventuell sol som kan tänkas komma!

/Lattebubbla

torsdag 4 maj 2017

Månadsuppdatering April

#Ekonomi

April månads portföljuppdatering dimper ned några dagar in i maj. Detta beror delvis på de dubbla pappadagarna som ätit upp en del tid sista dagarna. Med dubbla pappadagar menar jag för övrigt att det numera både finns barn och föräldrar att sköta om numera, vilket gör att tiden till att utföra dessa summeringar sällan finns över. Men ingalunda skall det betyda att ni kära läsare slutligen skulle gå miste om april månads uppföljning!

Det har varit en tämligen medioker månad ånyo. Portföljen har förvisso växt, exklusive insättningar, men det är på extremt marginell nivå. Istället så får jag glädja mig åt att April månad är, och kommer att vara, en härlig månad sett till utdelningsnivåer. Det är under denna månad en större del av utdelningarna trillar in på kontot, vilket leder till nya köp. Jag har även passat på att använda utdelningen till köp i företag som har stundande utdelning kvar att leverera; dvs möjliggjort att jag har kunnat maximera utdelningen för året. Självklart ett nollsummespel i slutändan, men den psykologiska effekten av att se dessa "gratis-pengar" trilla in på kontot går inte att försumma helt!

Sammanställningsmässigt så ser det ut så här per 2017-04-30:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 500 103,75 51 875
Fortum* 350 128,65 45 029
Peab 500 96,80 48 400
Ratos 2000 41,54 83 080
Ratos Pref 30 1 880,00 56 400
Scandi Standard 400 53,25 21 300
SEB 650 102,00 66 300
Statoil* 400 145,91 58 363
Telia 2200 36,10 79 420
Afrikafond 31 510

Summa 541 677 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,23 2 319
Fingerprint 1050 35,27 37 034
Insr Insurance  1000 7,73 7 731
Tobii 200 48,70 9 740

Summa 56 284 kr

Cash 18 814 kr

SUMMA 617 315 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

Utökningar i investeringsportföljen har skett i Fortum och Peab. I den senare var planerna att hinna köpa in ytterligare åtminstone 100 aktier innan avskiljningsdatum för utdelning i bolaget. "Tyvärr" har kursen i Peab fullkomligt exploderat sista veckorna, så jag får helt enkelt vara nöjd om jag har råd med ca 50-75 st nya aktier här i början av maj. Peab spinner vidare på det fina helårsresultatet och har intecknat en hel del nya ordrar under det första kvartalet. Med olönsamma prestigeprojekt borta ur portföljen kan bolaget börja tjäna lite pengar igen!

Den magra spekulationsportföljen, som fortsätter att krympa trots insättningar, domineras fullkomligt av Fingerprint Cards. Man kan väl minst sagt säga att det var ett misslyckat antagande att tro att kursen bottnat vid 50-lappen. Istället är vi nere på 30-kronorsnivå och det tycks inte finnas någon botten här. Jag fortsätter dock att öka på i aktien med de insättningar jag gör. 50 nya aktier per månad blir det nu under en tid. Min målkurs är fortfarande uppåt 90 kr, och självklart hoppas jag få återse kurser över 100-lappen igen när marknadssvängningarna för biometribolaget blir något lugnare!

Det blir en kort månadsuppdatering denna gång. Jag hoppas kunna återkomma och återkoppla något beträffande dagens Fingerprint-rapport. Jag väljer dock för stunden att avvakta, då jag skulle behöva läsa igenom rapporten lite noggrannare.

Ha en underbar helg! För egen del väntar lite avkoppling på kryssning mot främmande land...!

söndag 9 april 2017

Fingerprint Cards Framtid

#Ekonomi

Det har nog inte undgått någon att Fingerprint Cards får ett något besvärligare 2017 än vad de själva trott under det fantastiska föregående året. 2016 blev ett makalöst år med en omsättning på ofattbara 6,6 miljarder kronor. Därutöver skyhög tillväxt och ett resultat på 2 miljarder kronor. En framgångssaga utan dess like, men samtidigt också ett bolag som omgärdats av ofattbart medialt intresse. Där det mediala intresset sällan har handlat om det positiva som bolaget gjort.

Personligen blev jag varse biometribranschen för över 10 år sedan och fastnade direkt. Utan att jag förstod mig på själva tekniken, eller hur man skulle kunna tjäna pengar på det, ansåg jag att det måste vara något som kommer att bli större och kommer att användas i framtiden. Snabba, smarta och enkla lösningar där man genom sina fingrar snabbt kan identifiera sig! Det blev några enstaka inköpta Precise Biometrics för 10 år sedan, och därefter har det rullat på. Med nya köp, nyemissioner, försäljningar, under både hopp och förtvivlan!

Idag vet vi att det är Fingerprint Cards som är bolaget som lyckats, och även om Precise har en fin produkt, så har de i viss mån åkt snålskjuts på Fingerprint Cards. Dvs när det gäller aktieutvecklingen!

Efter att ha köpt en mindre post Fingerprint Cards för runt 6-7 kronor, så har jag succesivt sålt av aktierna. På tok för tidigt kan man säga i efterhand, då jag gick miste om den slutgiltiga uppgången. Redan efter 100% i vinst sålde jag för första gången, och därefter sålde jag i mindre omgångar med uppgångar på flera tusen %. Tyvärr på tok för små poster mot vad det alltså kunde varit.

Men i år (och slutet på 2016) så har kursen i Fingerprint Cards dalat rejält. Vid kursen ca 80 kronor bestämde jag mig för att återigen gå in i bolaget med en mindre post. När kursen sedan dalade till 50 kronor bestämde jag mig för att utöka posten rejält! Därefter vet vi nog alla att kursen varit under 30 kronor!

Nu äger jag 1050 st aktier i Fingerprint Cards, vilket inte är en större förmögenhet, men jag har tänkt att ligga lång nu i bolaget med förhoppningen att de ska visa marknaden att de fortsatt kan göra hyggliga vinster och kan växa inom nya vertikaler.

Precis som företaget meddelat (tyvärr sent upptäckt) så kommer omsättningen att dala rejält under vintern/våren 2017. Först till q3an kan vi vänta oss en vändning. Och en sådan vändning är förstås något osäker med tanke på att vi ännu inte till fullo vet hur stor penetrationen blir av biometriska lösningar inom mobilbranschen. Vi vet heller inte hur stor del Fingerprint kommer att ta, och vi vet ännu inte exakt när den tidigare uppbyggda lagernivån når så pass låga nivåer att kunderna behöver fylla på med Fingerprints produkter.

Min tilltro för 2017 ser dock ut enligt följande.

jan-mar apr-jun jul-sep okt-dec Helår
 
Intäkter 725,0 1 000,0 1 500,0 1 750,0 4 975,0
Kostn sålda varor -435,0 -620,0 -960,0 -1 155,0 -3 170,0
Brutto 290,0 380,0 540,0 595,0 1 805,0
Förs -45,0 -50,0 -55,0 -60,0 -210,0
Admin -40,0 -45,0 -50,0 -55,0 -190,0
Utvkostn -100,0 -110,0 -115,0 -120,0 -445,0
Övr rörint 10,0 5,0 0,0 -5,0 10,0
Rörelseresultat 115,0 180,0 320,0 355,0 970,0
Finansiella int 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0
Res före skatt 116,0 181,0 321,0 356,0 974,0
Period skattekostn -26,2 -40,9 -72,5 -80,5 -220,1
Periodens resultat 89,8 140,1 248,5 275,5 753,9
Res / aktie 0,29 0,45 0,79 0,87 2,4


Dvs ett mer än halverat försäljningstapp under första kvartalet och en bruttomarginal som så sakteliga kryper ned under 40%. För det andra kvartalet kommer vi även att se en slakt av omsättningen mot föregående år. Under det andra halvåret tar det fart igen när lager behöver fyllas på och när vi börjar få viss försäljningsintäkter från andra områden.

Varje kvartal estimerar jag kommer att ge ett mindre resultat och i slutändan landar vi på ca 750 msek i vinst för 2017 (eller 2,40 kr per aktie).

Försäljningskostnader, administrativa kostnader, liksom utvecklingskostnader fortsätter att stiga under kvartalen men jag tror att vi på sikt når en nivå där både administration och utvecklingssidan peakar. Dvs där vi får en balans på stödnivån inom organisationen och där vi ser att avsättningen till FOU är fullt tillräcklig för att generera nya produkter och nya patent.

Mina estimat för Fingerprint Cards kommande år synes nedanför:


2017 2018 2019 2020
 
 
Intäkter 4 975,0 6 500,0 8 000,0 9 500,0
Kostn sålda varor -3 170,0 -4 290,0 -5 280,0 -6 270,0
Brutto 1 805,0 2 210,0 2 720,0 3 230,0
Förs -210,0 -225,0 -250,0 -250,0
Admin -190,0 -200,0 -200,0 -200,0
Utvkostn -445,0 -450,0 -425,0 -400,0
Övr rörint 10,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat 970,0 1 335,0 1 845,0 2 380,0
Finansiella int 4,0 10,0 15,0 20,0
Res före skatt 974,0 1 345,0 1 860,0 2 400,0
Period skattekostn -220,1 -304,0 -420,4 -542,4
Periodens resultat 753,9 1 041,0 1 439,6 1 857,6
Res / aktie 2,4 3,30 4,57 5,90
 
Antal aktier (milj) 315 315 315 315
 
Utdelning 1 kr 2 kr 3 kr 4 kr

Omsättningen tar alltså fart igen år 2018, men accelererar inte i den takt som vi har sett tidigare år. Bruttomarginalen landar på cirka 34%. Att bruttomarginalen går ned ser jag som ganska naturligt då konkurrensen ökar. Nya vertikaler kan ge högre marginaler, men bidraget blir inte tillräckligt stort för att lyfta bruttomarginalen. Självklart kommer man i framtiden att titta mer på kostnadssidan och därigenom försöka hålla uppe marginaler, men det kan inte ge samma effekt som den kraftiga försäljningstillväxten tidigare år.

Mina estimat är stigande vinster under åren 2017-2020, och att utdelningen återigen blir aktuell för 2017. Resultatet 2020 landar på närmare 6 kr och med ett p/e-tal på 15 (vilket inte är orimligt) så får vi kursen 88 kronor. Min, något försiktiga, målnivå på Fingerprint Cards är därmed 88 kronor.

Estimaten är varken alltför negativa eller positiva och det finns här utrymme för avvikelser. Men det är med dessa siffror i huvudet som jag alltså återigen utökar mitt innehav i Fingerprint Cards under början av 2017. För att återigen alltså ligga lång!

Ta hand om er och varandra!