Min blogglista

söndag 19 januari 2020

secret portfolio

#Ekonomi

Utlovade i sammanställningen för helåret att presentera en liten hemliget. Hemligheten är kanske inte något som ger mycket mer än en lätt gäspning, men jag tänkte ändå presentera den. Under 2019 är det nämligen så att jag byggt upp ytterligare en portfölj i form av en kapitalförsäkring i Nordnet.

Medlen till denna kommer främst från ärvda tillgångar och jag har nu under ca 1,5 år placerat in det i den nya kapitalförsäkringen. Parallellt med att jag portionerat in dessa ärvda medel har jag satt in egna medel, även om det varit små summor. Nu när den ärvda delen i princip helt är insatt kommer jag att fortsätta spara egna pengar här. Även om jag har en kapitalförsäkring i Avanza så ville jag ha ytterligare en som mer följer min investeringsfilosofi med något så när trygga, högavkastande bolag. Med avkastande menar jag här som delar ut medel till sina aktieägare. Det kan diskuteras hur trygga de här bolagen egentligen är då volatiliteten varit tämligen hög i flera av bolagen.

Syftet med denna portfölj är kanske inte glasklart. Tanken är att jag på sikt skall använda utdelningen i denna portfölj till något som jag tror skulle uppskattats av även den person som medlen har sitt ursprung från. En tanke är att när möjlighet finns låta avkastningningen även från denna portfölj bli en del i att förmå mig att kunna vara tjänstledig och arbeta med egna projekt. Dessa egna projekt måste då ha koppling till ett ändamål som skulle ha uppskattats, eller som blir en förlängning av vad hen arbetade för. Men jag lär kunna återkomma till det kommande år.

Här presenteras kort hur denna portföljdel såg ut per 2019-12-31:

Betsson 1000 43,20 43 200
JM 300 280,60 84 180
Kindred 700 57,00 39 900
Peab 1000 94,05 94 050
Ratos 2500 33,22 83 050
SEB 700 90,40 63 280
Swedbank 750 140,00 105 000

Summa: 512 660 kr

Jag får återkomma med vilket namn jag valt på denna portfölj, och även med eventuella kommetarer om innehållet. Som synes så har jag redan 3 av dessa 7 aktier i mina tidigare portföljer så det är kanske inga stora överraskningar.

Och med dessa korta kommentarer önskas en trevlig kväll och med hopp om en fin nästkommande vecka.

/Lattebubbla

söndag 5 januari 2020

Avstämning december (helår) 2019

#Ekonomi


Årets sista avstämning av portföljerna och ytterligare ett år med rejäla svängningar av börshumöret. Efter det första kvartalet såg det ut som det skulle bli ett tämligen mediokert år men de tre efterföljande kvartalen bjöd på betydligt trevligare läsning. Portföljvärdet inklusive insättningar, steg från 955 tkr till 1 282 tkr. dvs en uppgång om 327 tkr.

Det låter såklart smått fantastiskt, men det är fortsatt så att en på tok för stor andel avser nya insättningar. Sammanlagt sattes under året in hela 129 tkr så uppgången var därmed bara cirka 200 tkr. Eller en uppgång om ca 20% (beroende på hur man räknar med insättningarna under året). Jämför jag detta med stockholmsindex om ca 23% eller twitter-snittet på ca 50-60% så ligger man såklart långt efter. Men det är för mig fortsatt viktigt med absolut avkastning och att det är något jag kan prestera alla år oavsett den generella utvecklingen. Samtidigt som sparandet, eller den uppskjutna konsumtionen, i sig är en viktig del i att närma sig ekonomisk frihet en dag.

Tittar jag enbart på min spekulationsportfölj så är den upp över 60% under 2019, vilket så klart är positivt, men det betyder att min tryggare portfölj istället är upp en bit under de ovannämnda 20%.

Summerar jag mina portföljer per 2019-12-31 ser de ut enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1650 107,00 176 550
Fortum* 500 230,09 115 047
Peab 1100 93,75 103 125
Ratos 6100 33,42 203 862
Scandi Standard 750 74,40 55 800
Scandic Hotels 100 104,40 10 440
SEB 1500 88,08 132 120
Telia 6000 40,25 241 500
Afrikafond 37 506

Summa 1 075 950 kt

Spekulationsportfölj:

Absolicon 100 125,50 12 550
Africa Oil 1000 8,44 8 435
Avensia 575 14,55 8 366
Fingerprint 3000 18,88 56 640
Homemaid 3500 5,88 20 580
Insr Insurance* 1500 7,19 10 788
MQ 15000 1,85 27 780
Soltech 1500 18,92 28 380

Summa 173 519 kr

Cash 32 114 kr

SUMMA 1 281 583 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Utdelningarna, inklusive inlösen, ränteintäkter summeras till: 56 562 kr (Jmfr 2018 då utdelningen var 46 173 kr)

Min förhoppning under 2019 var att nå betydligt högre än så och jag vill gärna spränga 100 tkr-vallen snart, då det är en summa som verkligen skulle kunna ställas i relation till mina tjänsteinkomster. Kapitalinkomsterna skulle då närma sig 25% av tjänsteinkomsterna och vetskapen om att kunna trappa ned rejält och ändå "klara" sig på samma nivå är tämligen tilltalande.

Vilka transaktioner skedde då sista månaden. Ja som vanligt inte så mycket i spekulationsportföljen (vilket kanske egentligen är lite märkligt då det är den där mängdtransaktioner borde ske). Jag sålde av de 100 extra Fingerprint jag tidigare köpt inför rapporten och fyllde på med Avensia-aktier. Avensia har förvisso gått ok under månaden men min Fingerprint-spekulation blev allt annat än bra. Kursen dalade efter mitt köp och steg rejält efter mitt sälj. Faktum är att aktien nu närmat sig 20 kr vilket var mitt ursprunliga take på att genomföra rapportspeken. (någon kanske kan använda mina manövrar som kontrainput i framtiden).

I Investeringsportföljen köptes ytterligare några Scandic Hotel-aktier (samt mitt vanliga afrika-köp). Kursen är nu upp på kort sikt i scandic närmare 20% vilket gör att köpsuget känns något mer begränsat. När jag väl hittar ett intressant case så går jag oftast in på tok försiktigt och köper in mig månadsvis istället för att ta en tung post per omgående. Det brukar löna sig att låta köpen ske försiktigt men ibland blir det precis tvärtom och man går miste om ett initialt rally. (å andra sidan vet man inte om vi halkar ner till 90-kronorsnivån igen).

December blev en ganska hygglig månad trots allt då portföljvärdet steg ca 50 tkr. Klart över mina snittmånader. Överlag rörde sig de flesta aktier uppåt med bank i täten. Därutöver verkar fler ha fått upp ögonen för Alm Equitys preferensaktie som under lång tid handlats runt 100-lappen. Nu är kursen uppe i 107 kr vilket egentligen är lite märkligt när riksbanken faktiskt höjt räntan. Dock tror jag snarare det beror på att många ser "obligationen" som förhållandevis riskfri med väldigt små räntehöjningar kommande åren. Det går fortsatt att mjölka ut 7,5-8% ränta från bolaget vilket är betydligt högre än många likvärdiga fastighetsprojekt.

Utöver det rörde sig alltså Fingerprint rejält uppåt under månaden. Uppgången blev närmare 25% och torde höra samman med den negativa överreaktion som skedde i samband med q3-rapporten. Dock räknar jag fortsatt med rejäla svängningar i aktien med en förhoppning om att kunna sälja av ca 1/3-del igen på 25-kronorsnivån. 

Kvarstår nu är att blicka framåt samt att redovisa en liten hemlighet som jag burit på under 2019. Men det kommer i kommande inlägg. Jag hoppas som vanligt att kunna prestera lite mer än 1 inlägg i månaden och ju närmare den ekonomiska friheten jag kommer desto närmare möjligheten att kunna blogga lite mer, torde jag komma. Likaså kan det vara en mycket stor anledning till att en dag bli ekonomisk fri...

God fortsättning på 2020 !

söndag 8 december 2019

Avstämning November

#Ekonomi

November månads avstämning inkommer något sent. Jag förstår att ni är många som oroat er och undrat när ni får svar på novembergåtan. Men äntligen är den här! (Ironi ofcourse).

Vad det var som hände under november månad kan man undra. Jag hade en fantastisk första halva av månaden där utvecklingen i främst Ratos gjorde att portföljen exploderade uppåt. Jag låg kanske 8% upp och det var på väg att bli min bästa månad, ever. Någonstans mitt i hybrisen kom dock nya bank-skandaler och lade lock på lådan. SEB backade rejält, samtidigt som Ratos föll ett par kronor och den fina inledningen var snart som bortblåst. I ärlighetens namn backade en del andra innehav vilket bidrog till att månaden inte blev så fantastisk som den kunde blivit.

En stor anledning var att spekulationsportföljen backade över 20 000 kr, vilket gjorde att den totala utvecklingen stannade vid måttliga +15 000 kr. Rensat för de egna insättningarna handlade det bara om ca +7 000 kr. Dvs en ganska medioker månad ånyo, samtidigt som jag självklart är nöjd över utvecklingen i främst Ratos.

Avstämningen per 2019-11-30 ser ut enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1650 101,50 167 475
Fortum* 500 225,62 112 812
Peab 1100 82,05 90 255
Ratos 6100 33,68 205 448
Scandi Standard 750 73,20 54 900
Scandic Hotels 50 87,90 4 395
SEB 1500 82,12 123 180
Telia 6000 41,45 248 700
Afrikafond 36 715

Summa 1 043 880 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon 100 132,50 13 250
Africa Oil 1000 8,81 8 975
Avensia 375 13,00 4 875
Fingerprint 3100 15,13 46 903
Homemaid 3500 5,70 19 950
Insr Insurance* 1500 7,29 10 934
MQ 15000 2,01 30 075
Soltech 1500 17,02 25 530

Summa 160 492 kr

Cash 30 198 kr

SUMMA 1 234 570 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Som synes så föll Spekulationsportföljen strax över 20 tkr, medan investeringsportföljen, stärkta av uppgången i Ratos, ökade ca 45 tkr. Uppgången i Ratos var hela 35%, eller i kronor räknat en uppgång för mig om hela 55 tkr. Jag har nog aldrig varit med om en sån uppgång i ett enskilt innehav. Hoppas jag får vara med om fler sådana. Samtidigt var nedgången i SEB ca 12% eller 15 tkr för mig vilket var lite smolk i bägaren.

I spekulationsportföljen tappade både Fingerprint och Soltech tämligen rejält och svarade tillsammans för tapp om ca 15 tkr för min del. Det är klart att om firma SEB, FPC och Soltech skött sig så hade jag kunnat redovisa en av mina bästa månader istället.

Förändringar i portföljen då? Well, jag gjorde en rapportspek (i Spekulationsportföljen) i Fingerprint där jag ökade med hela 100 aktier inför rapporten. Tanken var att tjäna några kronor då jag trodde på en hygglig rapport med vissa klargöranden om framtiden. Själva rapporten kom in ungefär som väntat men tyvärr fanns det inte några viktiga uppdateringar om betalkorten som var kursdrivande. Tvärtom störtdök kursen och det är klart att man funderar lite på strategin från alla insiders tidigare i höst...

I Investeringsportföljen återfinns nu ett nytt bolag. Det är Scandic Hotels som jag har köpt in och jag börjar med ett köp om 50 st aktier. Jag har länge velat hitta bolag inom turism/service-sektorn för att trygga upp portföljen, dvs diversifiera innehaven något mer. Turismbranschen är en bransch som faktiskt är tämligen oberoende av den allmäna konjunkturen. Eller den är tämligen oberäknelig. Går den svenska ekonomin svajigt med nedtryckt krona kan vi exportera turism i större volymer. Går det väldigt bra för den svenska ekonomin tenderar svenskar att unna sig både utlandsresor och flertal inhemska resor. Även om turismintäkterna genom export minskas.

Hotellbranschens har även konferenser som stor inkomstkälla och här förefaller det inte att gå någon nöd för den svenska industrin. Konferenser, julbord, utbildningar verkar inte vara det första som bolagen skär ned på.

Jag känner mig därmed tämligen trygg i intåget i Scandic och räknar med att fylla på runt den här nivån (ca 90 kr) kommande månader.

Nu är det bara en månad kvar innan året skall summeras och planerna för 2020 skall tänkas ut. Jag bör närma mig tidpunkten då jag faktiskt gör något åt min dröm att gå ned i tid och börjar "leva" på utdelningen. Eller i ett första steg handlar det snarare om att inte skjuta till mer pengar till portföljerna och använda de pengarna istället till den förlust av inkomst det innebär att gå ned i tjänst.

Detta har jag förvisso pratat om de senaste 10 åren, så man kanske sitter där om 10 år och säger samma sak igen. Det vore mer än tragiskt...

Önskar er istället glädjefull december månad och en underbar julafton. Hoppas ni har trevligare tankar än min här ovan och verkligen vågar ta er ur ekorrhjulet.

På återhörande inom en månad med årsavstämningen.

/Lattebubbla


söndag 3 november 2019

Avstämning oktober

#Ekonomi

Höstmånaderna innebär främst fokus på jobb, då det både är bokslut, budget och nytt bokslut som gäller. Det är en period som jag normalt sett trivs med, men den situation jag har för nävarande på arbetsplatsen gör att jag alltmer längtar efter att portföljerna skall bli både självförsörjande och bli en försörjare för min egen del. Dvs det samlade kapitalet i portföljerna skall på egen hand generera så pass mycket avkastning att jag inte behöver tillföra några mer insättningar. Och därutöver att jag själv kan börja plocka ut pengar utan att det rör den s.k. grundplåten.

Oktober månad var inte en sådan månad som tog mig närmare detta mål.

Det samlade portföljvärdet sjönk med ca 4 000 kronor. Inkluderat insättningar om ca 10 000 kronor. Totalt backade jag alltså 14 000 kronor, eller nästan 1%, samtidigt som börsen är upp över 5% för månaden. Katastrofal utveckling i en portfölj där jag hoppas ligga några %-enheter över index. Samtidigt har jag haft ett halvår med fantastisk utveckling så det gäller att ha lite perspektiv.

Sammanställningen per 2019-10-31 av portföljerna:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1650 101,50 167 475
Fortum* 500 235,32 117 660
Peab 1100 81,30 89 430
Ratos 6100 24,88 151 768
Scandi Standard 750 71,00 53 250
SEB 1500 92,52 138 780
Telia 6000 42,45 254 700
Afrikafond 36 085

Summa 1 009 148 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon 100 143,00 14 300
Africa Oil 1000 8,85 8 475
Avensia 375 13,80 5 175
Fingerprint 3000 17,94 53 805
Homemaid 3500 5,94 20 790
Insr Insurance* 1500 8,51 12 770
MQ 15000 2,12 31 800
Soltech 1500 22,65 33 975

Summa 181 090 kr

Cash 29 141 kr 

SUMMA 1 219 379 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Oktober månad inleddes med att HM nådde målnivån 200 kr. För lite mer än ett år sedan ansåg jag aktien vara något sönderskjuten och klev in i bolaget runt 130-140 kr med mål om att nå 200 kr. Vinst/Utdelning kändes som en krockkudde på den rådande nivån. I oktober nåddes målkursen och det var dags att kliva av. Främst för att jag inte tror att tillväxtpotentialen är enorm i bolaget, även om den fortfarande finns i mindre utsträckning. Det finns ett flertal outforskade marknader fortfarande men när målet nås ska man inte vara missnöjd om man kliver av. Dessa transaktioner skedde alltså helt i spekulationsportföljen.

Pengarna användes till att utöka antalet Homemaid-aktier samt att köpa in en hygglig post i MQ, som tidigare legat i investeringsportföljen. Nu är MQ-innehavet både flyttat och utökat och ligger i spekulationsportföljen, vilket är en betydligt mer passande portfölj att närvara i för bolaget. Det lär dröja ett par år innan de är på banan och kan börja dela ut pengar till aktieägarna igen.

En annan transaktion som skett i oktober månad är att jag övergav det sjunkande skeppet Eniro. Jag har varit tydlig med att jag egentligen inte tror på dess verksamhet, men på de nivåer bolaget handlats i har jag trott att det åtminstone går att klämma ur lite vinst och en uppvärdering. Så har inte varit fallet och tillslut får även jag se mig besegrad. Istället inhandlades mina första aktier i Avensia, som sysslar med E-handelslösningar. Detta bör vara en bransch med betydligt bättre tillväxtmöjligheter. Bolaget visar redan idag viss vinst. Och med tanke på hur bedrövliga vissa e-handels-plattformer är, torde det finnas ett behov av expertis på området.

I investeringsportföljen såldes alltså mina MQ-aktier. Här vill jag ha bolag som visar resultat och som kan generera kassaflöde direkt till mig i form av utdelning. Jag erhöll ca 22 000 kr vid försäljningen av MQ och en rejäl förlust (ca 35-40%). Tillsammans med insättningar och utdelningar i ALM Equity Pref och Telia blev det en hel del inköp i investeringsportföljen. Jag utökade mina innehav Ratos, Alm Equity Pref samt Scandi Standard. Därmed bör min portfölj inför 2020 kunna dela ut åtminstone 60 000 kronor med den sammansättning den har.

Sammantaget har det varit tämligen små förändringar i värdet på de olika aktiebolagen under månaden. Inget bolag har egentligen rört sig mer än ett par %-enheter upp eller ned. Dvs de har inte alls hängt med i den fortsatta euforin som varit på börsen.

I och med att de sista utdelningarna nu landat på kontot så kan jag sammanställa 2019 års utdelningar (Exklusive räntekontot). I investeringsportföljen landar de på 53 000 kronor (inklusive afrikafonden). I spekulationsportföljen landar de på ca 2 000 kronor. Därutöver tillkkommer några hundralappar i ränteintäkter från mitt likvidspar. Totala utdelningar är alltså cirka 55 000 kronor för 2019. Det är med andra ord inte någon jätteökning från 2018, så liten besvikelse finns där. Jag hade en förhoppning att inom kort nå delmålet 100 000 kronor i totala utdelningar senast 2020, men det kan nog bli lite svårt...

Med det hoppas jag på två hyggliga månader. Ett tomtenisserally känns inte så troligt med tanke på hur mycket börsen gått upp i år, men min förhoppning är att jag ska ligga klart över index de sista månaderna. I så fall kommer jag trots allt att kunna summea ett mycket gott år.

Trevlig söndag!

måndag 30 september 2019

Avstämning september

#Ekonomi

Det har varit en synnerligen turbulent sommar som avslutades i september månad. Turbulent sätt till de olika rörelserna i portföljen sedan sommaren började. Juni blev en riktigt bra månad, med nettoökning om ca 57 tkr. (värden inklusive insättningar) I juli månad steg portföljvärdet med 40 tkr. Därefter kom ett mindre ras i augusti månad när portföljvärdet sjönk med 17 tkr. Och avslutningsvis fick jag en riktig rekordmånad i september när portföljvärdet steg med hela 69 tkr.

Totalt steg alltså portföljvärdet med ca 150 tkr under de fyra sommarmånaderna. Och visst, en del av detta är egna insättningar. Sammantaget har jag satt in ca 45 tkr under dessa månader, men skalar jag bort det så är ändå utvecklingen över (!) 100 tkr. För mig är det ett klart godkänt resultat och jag hoppas att utvecklingen fortsätter i samma takt så att jag en dag kan ta det där viktiga klivet ur ekorrhjulet.

Börjar med sammanställningen per 2019-09-30:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1500 101,50 152 250
Fortum* 500 232,68 116 340
MQ 11000 2,38 26 180
Peab 1100 87,45 96 195
Ratos 6000 25,04 150 240
Scandi Standard 600 68,90 41 340
SEB 1500 90,48 135 720
Telia 5875 44,07 258 911
Afrikafond 34 920

Summa 1 012  096 kr

Spekulationsportfölj:

Absolicon 85 151,00 12 835
Africa Oil 1000 8,62 8 615
Eniro 2000 1,54 3 080
Fingerprint 3000 19,96 59 880
Hennes & Mauritz 200 190,84 38 168
Homemaid 2500 5,68 14 200
Insr Insurance* 1500 8,98 13 467
Soltech 1500 21,70 32 550

Summa 182 795 kr

Cash 28 371 kr

SUMMA 1 223 262 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Portföljvärdet steg alltså med ca 69 tkr. Insättningarna landade på 8 tkr, och värdestegringen alltså 61 tkr, eller strax över 5%. Det är en ornormalt hög tillväxt för en enskild månad, och det är knappast troligt att man skulle ha den månadsutvecklingen vid så många tillfällen per år. Men likväl extremt efterlängtat att nå dit.

Samlat portföljvärde på ca 1,2 msek, och ca 74 tkr i "evig" årlig utdelning.

I spekulationsportföljen var Fingerprint, och Soltech de stora vinnarna, med uppgångar om 16% samt 38%. Eftersom fingerprint är ett relativt stort innehav i mina portföljer totalt gav det en tämligen stor skjuts. I kronor blev den värdestegringen ca 8,5 tkr bara i Fingerprint.

I investeringsportföljen var det flertal bolag som genererade fin avkastning. Fortum, Peab och SEB värderades upp med ca 8 tkr vardera. Telia gav en skjuts på 10 tkr. Men störst skillnad blev det genom Ratos som på 30 dagar ökade portföljvärdet med över 20 tkr. Man kan väl säga att stjärnorna stod rätt den här månaden.

Det tredje kvartalet ändar idag och det är sannerligen upp till bevis för flera av mina bolag. Ratos är ett av de bolag jag håller varmt om hjärtat trots flertal år av misslyckanden. Q3-rapporten kommer att vara fantastisk på sista-raden. Det är inte så svårt att lista ut med fastighetsförsäljningen. Men det är viktigt att den positiva trenden som åtminstone delvis kunde skönjas i portföljbolagen under q2 håller i sig.

Ett annat bolag som kommer med en mycket intressant rapport är Fingerprint. Vad beror de enorma insiderköpen på. Det såg onekligen lite märkligt ut i förra veckan när plötsligt alla insiders passade på att handla i aktien.

Önskar er en god kväll med hopp om en okej oktober månad. Med Brexit, handelskrig och klimatångest i fokus så är det sannerligen inte guld och gröna skogar som väntar. Men stor lycka till!

onsdag 11 september 2019

Avstämning Augusti

#Ekonomi


Uppdatering från semesterparadiset Agioi Apostoli. Vårt drömresmål som dessutom detta år förde våra familjer än mer samman då ett giftermål hägrade. Vilket också medfört en sen uppdatering av portföljsammanställningen för månaden.


Augusti månad kunde ha blivit en riktig katastrofmånad, men sista veckan repade sig portföljen något. Men ett tag kändes det som att vi stod inför ett rejält börsfall, där filosofin fullinvesterad inte kändes helt lämplig.


Tappet i portföljen blev "bara" 17 000 kr i slutändan. Inräknat insättningar blev fallet "hela" 28 000 kr eller ca 2,5%. Vilket i slutändan inte kändes så farligt när portföljen ett par dagar var ned 7-8%.


Portföljsammanställningen per 2019-08-31 enligt:


Investeringsportfölj:


ALM Equity Pref 1500 104,00 156 000
Fortum* 500 216,03 108 015
MQ 11000 2,36 25 905
Peab 1100 80,40 88 440
Ratos 6000 21,66 129 960
Scandi Standard 600 73,90 44 340
SEB 1500 84,36 126 540
Telia 5800 42,96 249 168
Afrikafond 34 046


Summa 962 414 kr


Spekulationsportfölj:


Absolicon 85 151,00 12 835
Africa Oil 1000 8,42 8 420
Eniro 2000 1,54 3 080
Fingerprint 3000 17,17 51 495
Hennes & Mauritz 200 187,98 37 596
Homemaid 2500 6,60 16 500
Insr Insurance* 1500 9,25 13 874
Soltech 1500 15,74 23 610


Summa 167 410 kr


Cash 24 590 kr


SUMMA 1 154 414 kr (vid årsskifte 955 524 kr)


I investeringsportföljen inhandlades slutligen mina "sista" Ratos så totalt innehav nu landat på 6 000 st. Förhoppningsvis håller jag mig från att öka ytterligare, alternativt att vi snarast får se kurser över 30 kr igen. Då är innehavet såpass stort att det inte lockar lika mycket med ytterligare påfyllning.


I spekulationsportföljen inhandlades ytterligare 10 st Absolicon. 85 totalt i detta "energi"-bolag med målet 100 st totalt.


Det var överlag breda nedgångar i investeringsportföljen, om än inte så illa som index. Sänket för perioden var Ratos som gick från närmare 25 kr till 21,66 kr, och bolaget var återigen nere runt 18-kronorsnivån. Eftersom jag själv har ett tämligen stort innehav är det svårt att öka på ytterligare, men återigen fanns ett sällsynt bra läge att bottenfiska aktien under 20 kr. Jag hoppas det var många som tog chansen!


Absolicon och Soltech hörde till förlorarna i spekulationsportföljen, medan HM klättrade på fint under månaden. Det norska försäkringsbolaget Insr Insurance hade likaså en bra månad.


Njuter nu av de sista dagarna på semestern och kan parallellt glädja mig åt att denna semesterresa varit bra för portföljen. Om det fortsätter i samma slag så kommer septemberrapporteringen att bli en av de bättre. Men det finns många orosmoment, och det är nog inte så troligt att vi sett det sista av björnarna ännu.... 


Kalinichta!