Min blogglista

tisdag 1 maj 2018

Avstämning April

#Ekonomi

Avstämning för april månad blir en munter läsning. Efter ett par tämligen besvikna månader satte portfölj(erna) rejäl fart under april månad. Månaden började med fina utdelningar från ALM Equity, Fortum och SEB. I och med att avskiljningen skedde i mars månad blev det ren bonus för portföljutvecklingen i april månad. Denna "bonus" summerades till ca 7 500 kronor netto. Därutöver satte jag in ca 11 500 kronor under april månad, så man kan förstå att en hel del av värdeförändringen i portföljerna är tack vare detta.

Mars månad slut visade portföljvärden på sammanlagt 698 000 kronor. När jag nu summerar april månad hamnar jag på 763 000 kronor. En uppgång på 65 000 kronor eller 9,3%. Rensar jag för nettoinsättningarna (dock ej utdelningen) så är uppgången 7,7%, vilket får ses som en av de bästa månaderna någonsin för min del.

Summering av portföljvärdet per 2018-04-30 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1000 104,00 104 000
Fortum* 425 202,20 85 933
MQ 2500 15,20 38 000
Peab 900 77,90 70 110
Ratos 2400 34,78 83 472
Scandi Standard 400 60,10 24 040
SEB 1000 82,50 82 500
Telia 4000 43,18 172 720
Afrikafond 50 682

Summa 711 457 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 1 020
Fingerprint 2000 7,59 15 170
Hennes & Mauritz 35 149,82 5 244
Insr Insurance* 1250 7,40 9 246

Summa 30 680 kr

Cash 20 767 kr

SUMMA 762 904 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Utdelningarna totalt under april månad summeras till ca 15 000 kr brutto (eller 10 500 kr netto) och förutom de tidigare nämnda så erhölls även utdelning från Telia under månaden. Och månaden präglades av tämligen hög aktivitet för egen del, vilka jag skall gå igenom här.

Ett av mina större innehav såldes under månaden. Det var mina Statoil-aktier som såldes, 500 st a 198,40 Norska kronor. Det gav mig ca 107 000 kronor att placera om i andra innehav. Tillsammans med utdelningen och insättningarna under månaden räckte det till en hel del köp. Det blev 1 000 nya Teliaaktier. 1 225 nya MQ-aktier. 325 nya Peab-aktier. 150 nya SEB-aktier. 250 nya ALM Eq Pref-aktier samt 200 nya Ratos-aktier. Både Ratos och Peab ger mig "utdelnings-boost" då deras utdelningar ännu inte varit för året.

Statoil-affären blev en fin affär för mig. Min snittkurs låg på cirka 135 norska kronor och jag sålde av aktierna för närmare 200 norska kronor. Min målkurs var egentligen 205 norska kronor, men valutaeffekten har gett mig nästan 10% bonus så jag tyckte det ändå var läge att ta hem vinsten. Statoil kommer troligen att mjölka hem pengar och bli ett fint utdelningscase, men på denna nivå tycker jag inte det var fel strategi att gå ur.

Tittar jag på spekulationsportföljen så gjordes ytterligare köp i HM under månaden. Min spekulation på HM är att kunna köpa aktien under 140 kr för att se en uppgång mot 200 kr. Än så länge ser den taktiken inte helt fel ut, det enda är att jag inte hunnit köpa på mig den mängd aktier jag hade tänkt, ännu ! Under april månad blev det 15 st nya HM-aktier till spekulationsportföljen.

Värdemässigt är det ett innehav som sticker ut under april månad. Det är Telia som gått från ca 39 till 43 kronor. En uppgång på ca 10%. Främst är det mängden Telia-aktier som gör att ett lyft får stor inverkan på hela mitt sparande. Mina 4 000 Telia-aktier har gett mig ett lyft på ca 16 000 kronor (!) under månaden. Jag hoppas att detta inte är en tillfällig uppgång vi ser i aktien utan att det är starten på en framgångsrik, om än långsam, positiv kursutveckling.

Ett annat innehav som rört sig riktigt bra under månaden är Fortum. Här summeras uppgången till ca 12%, inklusive valutaeffekten. Målsättningen där, den något offensiva, är att försäljning ska ske vid ca 25 euro per aktie. Jag kan tänka mig att skruva ned den målkursen något om Euron står i gynnsam position mot kronan. En kurs på 21-22 euro när valutan står i ca 11 kr är en nivå som jag kan leva med. 

Observera att strategin inte är att sälja aktier i investeringsportföljen, dvs i normalfallet. Så länge jag kan se en direktavkastning på ca 5-7% så kommer jag att behålla aktierna. Men kryper den under 5% så kommer jag att bevaka bolaget och se över om det inte finns bättre alternativ.

En aktie som däremot varit väldigt seg under månaden är SEB. Valborgsafton bjöd på en något butter rapport och vi ser nu kurser strax över 80 kronor på SEB. Min övertygelse är att de kommer att göra 7-8 kr i vinst för 2018 och kommer att fortsätta höja utdelningen, till 6,00 kr för året, och då blir direktavkastningen väldigt intressant. Just nu ligger den över 7% för SEB och får jag chansen senare i år så kommer jag troligen att öka på mitt innehav i denna bankaktie ytterligare.

Med detta får jag önska trevlig kväll. Njut av sommaren även om den just idag tycks vara långt borta!

/Lattebubbla

måndag 2 april 2018

Avstämning Mars

#Ekonomi

Vi är daterade den andra april och jag är, tillsammans med min mini-familj, hemkommen från en tur till Värmland där påskhelgen firats. Några små förhoppningsfulla glimtar av vårsolen gör att jag tror att vändningen är nära. Snart kommer värmen även till Göteborg och västkusten och man behöver inte längre längta, åtminstone inte lika mycket, efter de soldränkta stränderna utanför Chania som jag hoppas få återse igen i år.

Ungefär lika hoppfull är jag över min portfölj. I dryga två år har det gått ganska knackigt totalt sett. Framförallt i min spekulativa portfölj. Totalt ligger jag måhända i fas med index, men hade jag förvaltat högriskdelen av mitt "sparande" lite bättre hade miljonmålet nåtts långt tidigare. Men nu känner jag ändå att en vändning ligger nära till hands. Snart skall även surdegarna i portföljerna vädra vårsolen!

Summerar jag månadens sparande så kan man vid en första anblick se att jag backat strax över 2%. Detta inklusive insättningar. Men just denna månad finns det, som tur var, några brasklappar inkilade mellan obligationerna... Det handlar om att inte mindre än tre bolag haft X-dag för sin utdelning nu i slutet av mars, utan att likviderna landar på kontot. Det är i tur och ordning, SEB, Fortum och ALM Equity Pref. Sammantaget rör det sig om närmare 12 tkr (brutto) som reducerat portföljvärdet i mars månad. Den omvända effekten väntar i april månad, och därav är jag tämligen förhoppningsfull inför den stundande månaden.

Som vanligt så är det Ett innehav som utmärker sig rejält i portföljen. Alltid ett innehav som lyckas erodera ett par % av min portfölj bara genom sin egen kursrörelse. Denna månad var det MQ som panikföll under ett antal dagar. För min del rör det sig om ett portföljtapp om ca 9 500 kronor till följd av detta. Dvs den klart största anledningen till månadens tapp! Jag är måhända tveögd till denna bransch, men jag häpnar något över marknadens mottagande över q2-rapporten. De har ett kvartal som utmärker sig negativt och kursen i princip halveras. Detta har jag lite svårt att begripa då det finns så många faktorer som kan påverka ett enskilt kvartal, utöver de rent redovisningstekniska.

För just MQ's del handlar det primärt om att vårkollektionen inte lockat så många kunder (ännu) på grund av den bistra vintern. Många drar sig för att köpa vårkläder när man fortsatt behöver isbroddar för att ta sig fram på stadens gator. Därutöver så har ännu inte Joy lyckats vända till vinst. Det förefaller som att de ännu har lite svårt att finna de unga vuxna damerna som de behöver locka till köp. En till stor faktor är övergången till E-handel där MQ ännu inte lyckas visa på ett välfungerande, tillförlitligt, koncept. Men i ärlighetens namn tror jag inte butiksdöden stundar för Retail-branschen. Oavsett hur många nya digitaliserings-inriktningar vi må se på Universiteten kommande år så kommer fortfarande människor att vilja krypa ut ur sina E-kokonger och ta sig in i riktiga butiker.

Jag tror inte att detta enda kvartal avgör hela MQ's framtid och kommer troligen att utöka mitt innehav i bolaget under året!

Men så till sammanställningen per 2018-03-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 103,00 77 250
Fortum* 425 179,37 76 234
MQ 1275 14,94 19 049
Peab 575 75,10 43 183
Ratos 2200 32,54 71 588
Scandi Standard 400 57,40 22 960
SEB 850 87,44 74 324
Statoil* 500 196,45 98 225
Telia 3000 39,21 117 630
Afrikafond 48 775

Summa 649 217 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,06 1 170
Fingerprint 2000 8,05 16 100
Hennes & Mauritz 20 125,18 2 504
Insr Insurance* 1250 7,44 9 301

Summa 29 075 kr

Cash 20 015 kr

SUMMA 698 307 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Spekulationsportföljen fortsätter ned, om än inte i samma takt som förr. Det är fortsatt Fingerprint som backar, denna månad strax över 20%. Jag har nämnt Fingerprint så många gånger genom åren att det inte är lönt att längre vädra några kommentarer om bolaget. Jag hoppas där att vi både får se en rimlig återhämtning i bolaget och en mer sansad värdering av bolaget i framtiden.

Investeringsportföljen som sagt ned ca 9 500 kr vilket är precis den summa MQ backat under månaden. Förvisso har jag skjutit till 12 750 kr under månaden, men med hänsyn till X-dagen så är det ändå MQ som är den stora boven för månaden.

Transaktionsmässigt så har jag bara ökat i SEB under månaden i investeringsportföljen. Från 725 st till 850 st. Mitt mål var att nå upp till 1000 SEB inför utdelningssäsongen 2018, men jag landade strax under. Dessa 850 SEB-aktier ger mig ändock ca 5 000 kr i utdelning i år och (förhoppningsvis) för all framtid!

I spekulationsportföljen blev det ytterligare inköp i HM. Jag har nu 20 st sammantaget och räknar med att fortsätta öka kommande månader. Målet är att köpa på kurser under ca 140 kr och därefter ligga lågt och se om vi återigen kan nå ca 200-kronorsnivån. I rent spekulativt syfte!

Nu ser jag fram emot utdelningssäsongen som precis börjat. I april månad får jag utdelningen från trion SEB, Fortum och ALM Equity, men betydligt fler komma skall.

Ha en trevlig annandag och njut av lite sol och vårvärme, om ni kan!

/Lattebubbla

fredag 2 mars 2018

Avstämning februari

#Ekonomi

Månad två år 2018 och med andra ord årets andra avstämning. Summerar jag årets utveckling totalt så har det varit helt ok, men portföljerna skiljer sig rejält åt. Och innehaven i portföljerna har haft tämligen varierad utveckling.

Månaden har varit turbulent och om vi går tillbaka cirka 30 dagar så befann jag mig i Thailand och hade ännu inte upplevt den totala kollapsen i Ratos som eroderade en stor del av årets uppgång i investeringsportföljen. Nedgången i bolaget på cirka 20% under en dag var klart överdriven i förhållande till de nedskrivningar som aviserades. Därav passade jag på att utöka mitt innehav i Ratos något.

Det blev med andra ord en turbulent start på månaden men i slutändan repade sig investeringsportföljen ganska rejält. Faktum är att portföljen, förvisso inklusive insättningar, stigit med ca 10% under månadens två första månader. (Från ca 605 tkr till ca 660 tkr). Även om portföljen boostats av lite större insättningar så är det den portföljen jag ska leva av i framtiden, och räknar jag högt på cirka 6% direktavkastning... så ser det ganska trevligt ut när portföljen närmar sig miljonen, oavsett var tillväxten sker ifrån. 660 tkr ger mig närmare 40 tkr i årlig utdelning. Det är åtminstone en månad per år när jag kan lämna en kråka på chefens skrivbord och känna att jag är fri.

Nåväl, vi börjar med själva sammanställningen denna korta månad. Februari månads avstämning, dvs per 2018-02-28 ser ut enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 105,00 78 750
Fortum* 425 182,87 77 721
MQ 1275 22,35 28 496
Peab 575 76,10 43 758
Ratos 2200 33,40 73 480
Scandi Standard 400 60,40 24 160
SEB 725 97,78 70 891
Statoil* 500 189,74 94 872
Telia 3000 39,25 117 750
Afrikafond 48 775

Summa 658 652 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 1 074
Fingerprint 2000 10,26 20 520
Hennes & Mauritz 10 137,42 1 374
Insr Insurance* 1250 7,58 9 480

Summa 32 448 kr

Cash 23 116 kr

SUMMA 714 216 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Under månaden tog jag in en ny aktie i spekulationsportföljen. Ett bolag som jag egentligen ratat i hela mitt börsliv. Ett bolag som dock hyllats av i princip alla jag känner. Det rör sig om Hennes & Mauritz (HM) vilka har haft en ganska otrolig utveckling under en lång period. Får väl erkänna att de haft en formidabel utveckling även under mina år med misstro till bolaget. Nu har dock vindarna vänt och många ställer sig negativa till bolaget, vilket likaså syns på aktiekursen. Från toppnivåerna strax över 350 kronor handlas nu aktien i dryga 135. Det är här jag själv går in med visst intresse i bolaget. Inte för att jag långsiktigt tror på bolaget, men för att jag tror på en uppstuds mot 200 kronor igen. Jag kommer att fortsätta handla i bolaget, till spekulationsportföljen på dessa nivåer, och hoppas på en rekyl upp under hösten när/om bolaget kan visa att e-satsningarna bär frukt och att de klipper navelsträngen till butiker som inte visar lönsamhet. Framtiden lär visa om min contrario-syn ger resultat!

I investeringsportföljen fyllde jag alltså på med Ratos-aktier, men även några SEB-aktier. När utdelningarna börjar komma under våren är det mycket möjligt att jag kommer att fortsätta fylla på i dessa bolag. Men även Peab ligger bra till för att hamna under min köp-lupp!

Om vi tittar på utvecklingen i portföljerna så fortsätter det obegripliga raset i Fingerprint. Aktien är nu nere på 10-kronorsnivån och snart är vi nere på så låga nivåer att Crowhater själv torde ta ett Freedom Finance-lån för att köpa ut hela bolaget (!). Trots fortsatta insättningar i spekulationsportföljen så tangerar jag nya bottennivåer i portföljen. Jag hoppas innerligt att ingen benchmarkat mina råd när det gäller mina spekulationsköp!

Investeringsportföljen går i alla fall tämligen hyggligt. Om man bortser från Ratos-raset så har portföljen utvecklats riktigt bra. Både Fortum och Statoil visar fina uppgångar på 7-8% under månaden. Och förutom det så har även Afrikafonden fortsatt upp likaså 7-8% i februari. Dessa tre uppgångar kompenserar mer än väl raset i Ratos. Och när vi nu i mars och april närmar oss utdelningsperioder så har jag svårt att se att jag ska kunna backa så otroligt mycket mer i min investeringsportfölj. Det finns alltid ett visst skydd i portföljer som till stor del består av lite tråkiga bolag med hyggliga kassaflöden och en viss återbetalning till sina aktieägare via utdelningen. Låt oss hoppas att det bär frukt under våren, och skulle så inte ske så ger det istället möjligheter till större inköp i trygga utdelningsbolag. Något som jag fortsatt inte har något emot då jag är nettosparare!

Trevlig afton till er alla!

söndag 4 februari 2018

Avstämning Januari

#Ekonomi

Dags för årets första avstämning av portföljutvecklingen. Detta görs som så många andra januarimånader förr från varmare breddgrader. Liksom 2014 och 2015 så har det burit iväg till Thailand och Phuket, vilket gör att uppdateringen blivit något försenad.

Början av året fortsatte såsom slutet av året. Det bar iväg norrut för portföljen och det var klart gladare miner än på länge. Utvecklingen första veckorna var bättre än hela 2017 års börsutveckling i portföljerna. Uppgången kom dock på skam i slutet av månaden och jag får vara nöjd med att jag åtminstone ligger på plus så här långt.

Vi börjar med det konkreta, sammanfattningen av hur portföljen ser ut, och denna gång så är det alltså per 2018-01-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 102,00 76 500
Fortum* 425 170,16 72 319
MQ 1275 23,85 30 409
Peab 575 69,15 39 761
Ratos 2000 37,60 75 200
Scandi Standard 400 62,80 25 120
SEB 675 101,35 68 411
Statoil* 500 177,48 88 740
Telia 3000 39,75 119 250
Afrikafond 44 333

Summa 640 043

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 980
Fingerprint 2000 12,02 24 040
Insr Insurance* 1250 7,46 9 320

Summa 34 340 kr

Cash 26 298 kr

SUMMA 700 681 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Som den observante kan se så har investeringsportföljen makat på tämligen bra. Från 606 tkr till 640 tkr under månaden. Här har dock nettoinsättningen varit 12 tkr. Men en stor del av ökningen är alltså ren börstillväxt. Spekulationsportföljen fortsätter dock att slaktas och har under månaden gått från ca 40 tkr till 34 tkr trots en liten insättning om 1,5 tkr. Ytterligare back närmare 20% på bara en månad! Jag är fortsatt glad att jag har större satsningar på mina investeringar samtidigt som jag börjar vackla (eller borde åtminstone) på min biometrisyn. Eller det är egentligen inte så att den har förändrats, men när min största satsning (Fingerprint) nu gått från över 100-lappen till 10-an på ett par år så är det lite svårt att slå sig om bröstet.

Till det roligare. Utdelningar har redan börjat trilla in på kontot. Till att börja med genom min transaktion ur Afrikafonden. Därefter inkom lite pengar från Alm Equity Pref och senast från MQ. MQ är också det bolag jag ökat upp i under månaden. Från 800 st till numera 1275 st. Sammantagen utdelning för månaden landade på ca 6 tkr. Inte något man kan leva på direkt, men en hygglig start på året. Målet är att nå ca 50 tkr i utdelning under 2018.

I spekulationsportföljen är det nu färdigköpt med Fingerprintaktier och jag lutar nu åt att köpa något som jag aldrig trodde jag skulle ge mig på. Nämligen Hennes och Mauritz. Så länge kursen ligger under 150 kr kan jag tänka mig att låta de små sedlarna som trillar in i spekulationsportföljen gå till detta bolag. Det ger mig inte mer än 10 st HM-aktier i månaden, men kan jag köpa löpande under vinter/våren så har jag med lite tur kommit upp i ca 50 aktier i alla fall. Personligen har jag valt MQ inom retail-branschen men ser HM-köpet som en spekulation om att marknaden nu blivit för negativa till bolaget. Jag siktar på en studs upp mot 200 kr innan en försäljning sker. Inte så mycket till analys, men bolaget har fortsatt kunder runt om i hela världen och har trots allt hyggligt stora möjligheter att fortfarande växa (dvs öppna nya butiker och låta olönsamma stängas ned). På lite längre sikt kanske deras slit-och-släng koncept kan omvandlas till något grönare, och där har de åtminstone storleken till att vara en av de tunga spelarna även i framtiden. 

Då denna uppdatering nu kommer sent så har ännu ett av mina bolag vinstvarnat. Det är tröttkörda #Ratos som återigen aviserat nedskrivningar. Självklart blir man less som investerarare när det ånyo visar sig att bolaget har uppblåst balansräkning och att de inte visat sig vara speciellt skickliga på just det ena av deras stora arbetsuppgifter. Dvs att lokalisera företag, köpa upp dom, implementera Ratos värdegrund och förhoppningsvis skapa mervärde i bolaget. Nu har det ånyo visat sig att bolaget troligen (man kan ju aldrig lämna vetenskapliga prognoser) betalat på tok för mycket för två av sina portföljbolag. Men mer info om detta lär ramla ut under måndagen, samtidigt som kursen troligtvis tappar ca 10%.

Personligen hade jag tänkt öka upp i SEB under måndagen i investeringsportföljen, men utifrån vad vi får för input under morgondagen så kan jag tänka mig att istället köpa upp lite fler #Ratos-aktier. Särskilt om kursen skulle tappa mer än dessa 10% jag själv "prognostiserar" att kursen tappar under måndagen, baserat på den lilla info jag besitter nu.

Hur som helst. Ta väl hand om er, och låt februari bli en riktigt fin börsmånad till slut!

varma hälsningar från Asien

/Lattebubbla

lördag 30 december 2017

Årsavstämning 2017

#Ekonomi

Dags för ny månadsavstämning och med nyår i sikte så blir detta även en årsavstämning. 2017 faller inte under ett av de bättre börsåren för mina portföljer. Spekulationsportföljen har havererat fullkomligt då jag köpt, och återköpt, fingerprint-aktier ända sedan 70-kronorsnivån och följt med hela vägen till nu ca 16 kronor.

Trots månadsvisa insättningar, förvisso bara någon tusenlapp eller två, så har portföljen gått från ca 70 tkr till ca 40 tkr under året. Helt klart en katastrofal utveckling. Dessvärre har jag under året varit så insnöad på Fingerprint att jag sålt av andra spekulationsobjekt för att fylla på med Fingerprint-aktier. Andra spekulationer som i vissa fall gått riktigt bra på börsen. Jag har nu 1900 st Fingerprint-aktier sammantaget och fyller på med ytterligare 100 st i början av nästa år. Hoppas därefter återigen jag kan börja snegla på andra aktier.

Investeringsportföljen, som skall vara min trygga kassako har också haft en ganska dålig utveckling. Inte på lång vägar som spekulationsportföljen, men långt ifrån vad jag förväntat mig. Utvecklingen är ca 2% på helåret, inkluderat utdelningar. Detta är ganska långt ifrån index! I slutet av oktober låg jag åtminstone ca 7% plus och trodde nog jag skulle kunna landa på tvåsiffrigt för året. Istället bar det rejält utför, i princip i alla innehav, under de sista månaderna och jag landar istället på knappt plus!

Så här ser Årsavstämningen ut per 2017-12-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 98,00 73 500
Fortum* 425 162,27 68 964
MQ 800 26,70 21 360
Peab 575 70,60 40 595
Ratos 2000 35,84 71 680
Scandi Standard 400 63,50 25 400
SEB 650 96,30 62 595
Statoil* 500 175,13 87 565
Telia 3000 36,55 109 650
Afrikafond 44 999

Summa 606 308 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 1 080
Fingerprint 1900 15,81 30 039
Insr Insurance* 1250 7,09 8 862

Summa 39 981 kr

Cash 28 604 kr

SUMMA 674 893 kr (vid årsskifte 575 877 kr)

Portföljen landar alltså på ca 675 tkr vid årsskiftet 2017/2018. Jag hade en overkligt optimistisk syn på att jag skulle nå miljonen redan i år, men att jag åtminstone skulle närma mig ca 800 tkr trodde jag inte skulle bli något problem. Tyvärr blev slutresultatet något helt annat.

December månad backar portföljerna ca 2%, justerat för insättningar, vilket gör att jag till och med hade en större portföljförmögenhet vid förra månadsskiftet. Dvs trots månadens insättningar. Nyårsfirandet får en bitter eftersmak när det gäller sparandet med andra ord. Men jag får verkligen ta nya tag till nästkommande år!

En förändring som kommer att ske redan den 1a januari är strategin kopplad till mitt sparande i Afrikafonden. Fonden delar inte ut några pengar "automatiskt" och den ligger i min investeringsportfölj. En av förutsättningarna för mina innehav i investeringsportföljen är att jag skall få direktavkastning från dessa. Ett kriterium som alltså Afrikafonden, rent tekniskt, inte uppfyller. Jag kommer därför att se över värdet av innehavet per den sista december varje år och sälja av 5% av innehavet. Dvs försöka återspegla en 5%-ig direktavkastning från fonden. Inför år 2018 betyder det att jag kommer att plocka ut 2 250 kr från Afrikafonden (dess totalvärde är 44 999 kr vid årsskiftet). Självklart kommer jag att använda dessa pengar till att investera i nya aktier i investeringsportföljen.

Utdelningsmässigt för år 2017 landar jag på ca 29 tkr i utdelning. Det motsvarar egentligen inte ens en månadslön, så det är fortsatt långt kvar innan jag äger min egen tid. Men det är en betydligt bättre nivå än tidigare år och någon gång i framtiden ska jag ha lycktas tiodubbla denna summa (!). För år 2018 siktar jag på att nå 50 tkr i utdelning, inkluderat det jag erhåller från Afrikafonden. Det återstår att se hur det går med den målsättningen under året.

Någon längre summering än så blir det dock inte denna gång. Inte mer än att jag verkligen skall lägga i en högre växel för att nå det nesliga miljonmålet. Att inte vara miljonär innan 30 (aktiemiljonär) förstod jag tidigt, men att inte ens ha klarat det vid 40 känns sorgligt. Så även om det inte kommer att bli något storsnålande under 2018 hoppas jag kunna hålla hyggligt hög nivå på sparandet ändå.

Gott nytt år 2018 och passa på att ta lite ledigt! 

söndag 3 december 2017

Avstämning November

#Ekonomi

Det blev en mycket märklig månad november. Denna tredje månad av föräldraledigheten, halva perioden passerad, och fokuset har inte direkt varit på aktiemarknaden. I början av månaden försvann min far från jordelivet, vilket var mycket hastigt och väldigt överraskande. Under hela hösten har vi arbetat på hans flytt från Värmland ned till Göteborgstrakten och när allt var klart så bestämde sig pappa alltså för att det var nog. Även om han inte varit den piggaste gubben de sista åren så hade jag sett fram emot många år här med honom i närheten, att han skulle få komma hem igen till västkusten och få träffa sina barnbarn lite oftare.

Men saker och ting blir sällan såsom man tänkt sig. Men fokuset har främst varit där under månaden och ibland kan jag känna att det egna barnet fått komma i andra hand vilket inte är helt lyckat. Inte så konstigt då att jag inte följt aktiemarknaden mer än sporadiskt under månaden.

Hur som helst, när jag nu summerar månaden så kan man konstatera att det återigen inte varit någon höjdare. I Investeringsportföljen utökade jag aktierna med preffen ALM Equity. Bostadsbolagen har hamnat i fokus under hösten, men jag tillhör en av de som inte tror det är någon extrem fara på taket. Självklart kommer flertal projekt att få prisjuteras nedåt, men någon massflykt tror jag inte kommer att ske. Svensk ekonomi är ok, bostadsbristen på attraktivare områden är, förvisso inte lika stor som tidigare, men ändå ett faktum. Fortsatt nettoinvandring där människor behöver boende kommer att medföra press på fler byggen åtminstone nästkommande år.

I spekulationsportföljen blev det ytterligare några inhandlade Fingerprint Cards. Detta genom att jag både sålde av innehavet i Tobii och använde månadens insättningar till köp. Jag är nu uppe i 1800 st och målet är alltså att nå 2000 i början av nästa år. Sen får det definitivt vara nog (vilket jag förvisso sagt förr).

Portföljerna per 2017-11-30 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 99,50 74 625
Fortum* 425 176,32 74 934
MQ 500 28,00 14 000
Peab 575 75,25 43 269
Ratos 2000 36,86 73 720
Scandi Standard 400 62,75 25 100
SEB 650 99,40 64 610
Statoil* 500 167,88 83 942
Telia 3000 36,73 110 190
Afrikafond 40 477

Summa 604 867 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,09 1 846
Fingerprint 1800 17,13 30 834
Insr Insurance* 1100 7,14 7 852

Summa 40 532 kr

Cash 29 523 kr

SUMMA 674 922 kr (vid årsskifte 575 877 kr)

Som synes så backar portföljen med närmare 15 tkr under månaden, trots insättningar om ca 10 tkr. Dvs back 25 tkr(!). Det kan inte annat än sammanfattas med en av de sämre månaderna någonsin. Det är förvisso ungefär i linje med index för perioden. Dvs att portföljen backat 3-4%. Någon jättefara är det kanske inte och framförallt investeringsportföljen kommer troligen att ligga kvar hela min livstid, och där blir inköpen fler (eller billigare) i dessa tider. Än så länge skjuter jag till ganska mycket likvider till portföljen och kan jag fortsätta köpa både Telia, Ratos för under 40 kr; SEB under 100-lappen och Peab neråt 70 kr igen så tackar jag och tar emot!

Portföljerna har totalt växt med ca 100 tkr under året. Förvisso motsvarar det helt och hållet mina nettoinsättningar och utdelningar under året. Men om jag inte sparat så hade jag förmodligen konsumerat något tämligen onödigt under året, och pengarna hade varit helt borta. Nu bygger jag åtminstone fortsatt en framtid där jag förhoppningsvis kan börja äga min egen tid redan de närmsta åren.

Trevlig första advent!

fredag 3 november 2017

Avstämning oktober - Deja vu

#Ekonomi

Oktober månad passerades i rasande fart likaså. Andramånaden av föräldraledigheten avklarad och jag har överlevt med Lilleman en månad till. Det är härligt att vara hemma och se hur lillen utvecklar sig och klarar av allt mer. Fascinerande hur snabbt det går vid den åldern, och man önskar man själv kunde applicera den snabba utvecklingen när det gäller förståelsen för börsen. Men något sådant tycks jag inte kunna åstadkomma.

Hur som helst, denna månad blev en lite sämre månad igen. Ånyo var Fingerprint en stor förlorare, även om raset denna månad "bara" stannade vid ca 10%. En annan stor förlorare var Eniro som under samma period rasade med närmare 40%. Dock skall man komma ihåg att teckningsrätten lindrade fallet, men där valde jag att direkt sälja av hela innehavet.

Blir en tämligen kort avstämning idag, då jag berikats med en monsterfökylning så här lagom till allhelgona-helgen.

Summering av mina portföljinnehav per 2017-10-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 98,00 68 600
Fortum* 425 177,89 75 603
MQ 500 31,90 15 950
Peab 575 81,25 46 719
Ratos 2000 40,19 80 380
Scandi Standard 400 59,25 23 700
SEB 650 103,20 67 080
Statoil* 500 169,65 84 825
Telia 3000 38,75 116 250
Afrikafond 37 324

Summa 616 431 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,14 1 407
Fingerprint 1325 20,69 27 414
Insr Insurance* 1100 7,21 7 936
Tobii 200 43,00 8 600

Summa 45 357 kr

Cash 28 236 kr

SUMMA 690 024 kr

Nettoökningen under månaden blev 3 600 kr, inkluderat insättningar om 10 000 kr. Det vill säga en ny svag månad där jag inte lyckades prestera ett positivt resultat. Så sakteliga närmar jag mig ändå det stora målet om att passera miljongränsen. Då blir det rejält firande! Ikväll nöjer jag mig med lite mintte och ett gäng näsdukar!

Trevlig kväll och ha en underbar #movember-månad!