Min blogglista

fredag 1 mars 2019

Avstämning Februari

#Ekonomi

Februari månad till ända och ytterligare en månads sparande och gnetande till ända. Denna månad en ganska resultatlös månad. Jag fick även ett tämligen kraftigt fall under torsdagen, den sista i månaden, då jag nästan satte hjärtat i halsgropen. Detta då jag kaxigt gått ut på Twitter och sagt att jag för första gången hållit mig över miljonsträcket två månader på raken (!).

Nu var det förvisso ingen större fara, men man får vara försiktig med att Jinxa sparandet. Man vet aldrig när en liten kommunistvarg hoppar upp och bitar dig i ändan och drar ner dig i träsket igen. Torsdagens fall reducerade portföljvärdet med cirka 10 000 kronor, men jag landar ändå en bit över miljonsträcket. Dock utan att ha genererat någon organisk tillväxt i portföljen (Dvs det är nettoinsättningar som gjort att jag gått på plus för månaden).

Det sammanlagda portföljvärdet landar på 1 019 724 kronor. Bara knappa tusenlappen över avstämningen förra månaden. I februari har insättningar gjorts på sammantaget 14 250 kronor så det rör sig alltså om en värdeminskning för månaden. Börsen är upp runt 12% i år och jag själv har bara lyckats kravla mig uppåt ett par procentenheter. Jag hoppas synnerligen mycket på att portföljen står emot eventuellt mörkare tider senare i år.

Sammanställningen per 2019-02-28 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1400 97,00 135 800
Fortum* 500 205,03 102 515
ICA 100 355,00 35 500
MQ 2500 8,46 21 150
Peab 1000 80,60 80 600
Ratos 4150 20,20 83 830
Scandi Standard 500 65,40 32 700
SEB 1500 94,02 141 030
Telia 5000 40,09 200 450
Afrikafond 27 406

Summa 860 981 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,34 8 340
Eniro 2000 1,82 3 639
Fingerprint 2000 19,60 39 200
Hennes & Maurtiz 200 139,78 27 956
Homemaid 2000 7,00 14 000
Insr Insurance* 1250 8,67 10 841
Swedbank 100 169,70 16 970
Soltech 1000 9,12 9 120

Summa 130 066 kr

Cash 28 677 kr

SUMMA 1 019 724 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Investeringsportföljen har mer eller mindre stått stilla under månaden, trots insättningar om sammantaget 12 750 kronor. Den stora besvikelsen här är givetvis störtdykningen i Ratos. Under månaden är aktien ned strax över 20%. Därtill har MQ backat cirka 15%. I det första fallet var det nedskrivningen i Plantagen som tog luften ur aktien, och givetvis därtill att utdelningen erroderades med 75%. Jag hade själv trott på en halverad utdelning, men det blev betydligt mer än så. Ratos fortsätter därmed sin resa söderut och jag står snart ensam kvar och tror på en vändning i bolaget.

MQ fortsätter alltså ned 15% trots den aviserade kostnadsbesparingen i bolaget och att det åtminstone här och var kommer tecken på att klädbranschen inte är helt utbombad. Liksom i Ratos förefaller jag att vara en av de enda som håller mig fast vid bolaget. Kanske kan utdelningen komma i form av presentkort på MQ kommande år? Det skulle åtminstone ge en liten effekt på omsättningen... :o

Det som åtminstone var positivt i investeringsportföljen var att ICA lämnade en hygglig rapport och har knallat på strax över 10%. Mitt innehav är dock inte speciellt stort härom och direktavkastningen nu såpass låg att jag faktiskt går i tankarna att sälja.

Insättningarna som gjordes i Investeringsportföljen gick till köp av 100 st nya SEB-aktier samt en liten utökning av aktier i Ratos, 150 st. Det senare till en på tok för hög kurs då jag inte trodde kursen skulle dala ned till närmare 18 kr efter rapporten.

I spekulationsportföljen så har det sett något bättre ut för månaden. Och hade avstämningen skett en dag tidigare så hade det sett riktigt riktigt bra ut. Under torsdagen föll både Fingerprint och Homemaid vilket gjorde att cirka 6 tkr försvann ur spekulationsportföljen. Det har förvisso inte avgörande betydelse om det sker första eller sista dagen i månaden, men det är alltid något trevligare att kunna rapportera fina månadsavslut.

Spekulationsportföljen slutade åtminstone ca 4 tkr högre än månaden före och med insättningar om 1,5 tkr så gick jag åtminstone på plus här. Insättningen tillsammans med lite sparat kapital gick till inköp av 300 st Homemaid så att jag sammantaget nu äger 2 000 st aktier härom.

En annan transaktion som jag utförde var att jag skalade av mitt innehav i Fingerprint med 1 000 aktier för att istället köpa 100 Swedbank-aktier. FPC såldes på kurs 22,56 kr medan Swedbank-aktierna köptes för 167,20 kr. Målsättningen, och min tilltro, är att FPC tillfälligt skall backa efter den kraftiga uppgången, medan Swedbank-aktien borde studsa upp efter dyningarna av den senaste pengatvätt-skandalen. Hittills så har det blivit precis så, även om jag vill kräma ut lite till innan jag reverserar denna placering. Och även om båda aktierna självklart gärna får stiga till skyarna gör det mig inte så mycket om FPC tillfälligt sjunker tillbaka så jag kan återköpa mina 1000 aktier några kronor billigare.

Inga jätteförändringar i spekulationsportföljen, förutom att Fingerprint då fortsatte upp totalt för månaden. Det norska försäkringsbolaget Insr Insurance har också haft en hygglig månad. Däremot så har Homemaid backat närmare 20%, där det största fallet alltså utlöstes under torsdagen i samband med rapportsläpp. Omsättningsmässigt levde inte bolaget upp till förväntningarna i Q4 och resultatet minskade något. Detta ledde även till att utdelningen reducerades, vilket inte låg marknaden till lags. Jag tror fortfarande att diverse hemmatjänster, städuppdrag, kommer att vara en marknad som ökar. Möjligt att marknaden för specifika flyttstädtjänster stagnerar något, men vi går knappast mot en tid då vi svenskar i större utsträckning, rent generellt, vill lägga tid på att städa själva.

I mars månad väntar troligen nya inköp av Ratos-aktier samtidigt som vi närmar oss utdelningsperioden April. Det ska bli fantastiskt att kunna finansiera kommande inköp även med tämligen stora utdelningar från mina portföljbolag. I april räknar jag med att få nettoutdelningar om åtminstone 20 tkr (!).

Det kommer att räcka till en hel del nya inköp av aktier utan att en endaste krona behöver insättas. Det är det som jag verkligen ser fram emot på lång sikt. Att ha en portfölj som försörjer sig själv genom att ge mig utdelningar om kanske 5-6-7 tkr per månad i snitt. Det blir ju den första inbesparingen och möjligheten till att gå ned i tjänst, när jag kan reducera mina egna insättningar i portföljen till noll. Nästa steg blir självklart uttag ur portföljen men det dröjer ytterligare ett antal år.

Må fint och ha en trevlig mars månad!

hälsar,

Lattebubbla

fredag 1 februari 2019

Avstämning januari 2019

#Ekonomi

Äntligen stod prästen vid predikstolen och kunde stolt basunera ut att målet inte bara är nått utan har hållits under dryga veckan. Kan det månne betyda att jag aldrig mer behöver krypa ner i källaren utan alltid kommer att kunna titulera mig miljonär? Tiden och kommande eventuella börsfall får utvisa detta.

Månad januari går, till skillnad från så många månader under 2018, till historien som en av de bästa månaderna någonsin. Portföljvärdet sammantaget steg med hela 63 tkr. Detta är inklusive insättningar om 8 tkr. Rensar vi detta så är ändå uppgången 55 tkr. Det motsvarar en uppgång om ca 5,8%, vilket i princip är vad man (förvisso mycket försiktigt) kan förvänta sig av ett helt års avkastning. 

Nåväl, förmildrande för portföljen är att OMX 30 faktiskt genererat en avkastning om ca 7,5%, så i det perspektivet är uppgången inte speciellt fantastisk. Min portfölj går sällan upp lika mycket som index, men faller heller ej ned så mycket i tider av börsoro.

Så hur ser det då ut i portföljerna årets första månad. Vi börjar med sammanställningen och går därefter igenom de olika händelserna.

Portföljvärde Lattebubbla per 2019-01-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1400 97,00 135 800
Fortum* 500 205,47 102 737
ICA 100 318,00 31 800
MQ 2500 10,06 25 150
Peab 1000 75,30 75 300
Ratos 4000 25,96 103 840
Scandi Standard 500 62,40 31 200
SEB 1400 94,80 132 720
Telia 5000 39,38 196 900
Afrikafond 25 574

Summa: 861 021 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,33 8 330
Eniro 2000 1,84 3 680
Fingerprint 3000 17,63 52 890
Hennes & Maurtiz 200 140,60 28 120
Homemaid 1700 8,40 14 280
Insr Insurance* 1250 7,92 9 897
Soltech 1000 9,11 9 110

Summa: 126 307 kr

Cash: 31 091 kr

SUMMA: 1 018 419 kr (vid årsskifte 955 524 kr)

Investeringsportföljen har stigit från 827 tkr till 861 tkr. Då har jag gjort insättningar på 5 tkr + 7,5 tkr. De 7,5 tkr avser omföring av pengar från kontantsparandet via Marginalen Bank. Under perioden januari-mars, dvs 3 månader, så kommer jag att föra över 7,5 tkr från kontanter till aktieportföljen varje månad. En strategi som troligen är helt tvärtemot vad många nu rekommenderar. De flesta analytiker förespråkar snarare en omviktning från aktier till kontanter, men detta går jag alltså återigen emot! Ränte-avkastningen, dvs utdelningen, tror jag fortsatt kommer att ligga långt över den lilla inlåningsräntan som erhålls via kontantspar. Risken för urholkning av marknadsvärdet kan jag ta då min plan egentligen aldrig är att sälja av något innehav så länge inte något drastiskt inträffar.

Transaktionerna har varit flera. Dels så sålde jag av hela innehavet i min Carnegie Afrikafond. Detta i och med att fonden kommer att "avslutas" och sammanslås med Carnegie Globalfond. Exponeringen mot Afrika blir då i princip obefintlig. När detta såldes av, för ca 48 tkr, ville jag återinvestera beloppet i ny afrikafond. Jag fann då DWS Africa LC, som är en afrikafond med hyggligt likartad placeringsinriktning och placeringsfilosofi, möjligen med något högre risk. Med anledning av det så begränsade jag köpet till ca 24 tkr.

Återstående belopp, efter afrikainköpet, användes till utökning av aktier i SEB och ALM Equity Pref. Insättningarna om 12,5 tkr sammantaget gick också till inköp av SEB-aktier samt ytterligare påfyllning av Ratos.

Under Januari månad erhölls årets första utdelning, i form av ALM Equity Pref, till ett belopp om 2 678 kr. Dessutom gjorde jag min årliga 5%-iga försäljning i afrikafonden. Dvs före växlingen mellan Carnegie till DWS. Den gav mig 2 382 kr.

På tillväxtsidan så är det SEB som stått för den största uppgången under månaden. Från 86 kr till närmare 95 kr. Ratos och Peab har rört på sig en del likaså, medan istället Telia backat ca 6-7%. I övrigt har det varit tämligen lugnt.

När det gäller Spekulationsportföljen så har utvecklingen varit fantastisk under januari månad. Från ett värde om ca 94 tkr så står den nu i ca 126 tkr. Det är främst Fingerprint Card som stått för uppgången i och med att den rört sig från ca 10 kr till ca 17,50 kr. En uppgång om ca 75%(!). Uppgången har faktiskt varit likartad i problembarnet Eniro, men där är mitt innehav så litet att det knappt har någon betydelse. Därutöver har både Soltech och Homemaid, som är två av mina nya förhoppningsbolag, rört sig bra under månaden med uppgångar om hela 20-30%.

Under månaden har inga inköp gjorts. Insättningen om 1500 kr får vänta på att ytterligare pengar kommer in. Tanken är att i februari månad köpa in 300 st Homemaid så att mitt sammanlagda innehav är 2000 st.

Januari månad innebär att de första rapporterna trillat in. Och det har sett hyggligt ut så här långt. SEB, Fortum och HM har inkommit med rapporter där utdelningen antingen bibehållits eller utökats. När det gäller Fortum och HM så finns det vissa brasklappar med utdelningsnivån, medan jag räknar med att SEB inte kommer att ha några problem att visa utdelningstillväxt kommande år. HM delar ut mer än vinsten, återigen, och här finns vissa rykten om en påtvingad återinvesterings-historia. När det gäller Fortum är utdelningen likaså något över resultatet per aktie. På lång sikt är detta självklart inte hållbart oavsett om kassaflödet per aktie må överstiga vinsten. I Fortums fall tror jag på vinsttillväxt medan jag är betydligt försiktigare när det gäller HM.

Med detta hoppas jag på fortsatt fina månader och att jag får positiva besked om årets utdelningar. Målet om 65 tkr i utdelning hoppas jag kunna nå, och därefter är det inte långt kvar innan jag faktiskt erhåller fantastiska 100 tkr i årlig utdelning utan att egentligen behöva lyfta ett finger.

Trevlig helg till er alla!

lördag 5 januari 2019

Årsbokslut 2018

#Ekonomi

Ett år till ända och redan innan nyårsskumpan sattes i halsen låg tankarna på 2019 års höjdpunkter. Nya aktieköp, utdelningar, undvikande av börsfall och vilka uttalande från Trump som man kan agera på om man haft orken att vara en riktig "trader". Ja och så allt annat (egentligen viktigare) som händer i livet. ;)

Men fokus här och på denna blogg är främst aktierelaterat. Så här kan man inte riktigt läsa om allt annat spännande som händer i livet. Även om det nu framförallt bara rör sig om månadsuppdateringar numera...

Så hur har året varit och gått? Ja jag hade en stark tilltro till att jag skulle passera miljongränsen och stanna kvar över den. Det första "målet" klarade jag men det gick raskt utför. Redan i september månad passerade jag miljonmålet, men därefter har jag inte mer än ett par korta dagar varit över nivån igen. Detta trots månadsvisa kapitaltillskott till portföljerna. Givetvis en besvikelse att inte klara miljonmålet över årsskiftet, men jag misstänker att det inte är så långt kvar innan jag kan stanna där för gott. Och skulle jag de facto räkna in övriga tillgångar (som många gör) så skulle jag med råge ha passerat gränsen.

Min lilla spekulationsportfölj, där jag vid årsskiftet hade ca 95 tkr, skulle förmodligen skrämma slag på VIX-indexet. Den har stormat både upp och ned under året, främst ned med tanke på den totala utvecklingen. Jag började året med ca 40 tkr (detta efter ett väldigt magert 2017) och slutar alltså på ca 95 tkr. Det kan låta fint, men i ärlighetens namn så har jag haft insättningar på totalt 72,5 tkr. Resultatet i portföljen har alltså i stället varit katastrofalt. Man kan säga att alla innehav har gått tämligen uselt utan att överdriva, men självklart är det främst framgångssagan Fingerprint som gäckat mig under 2018. Positivt där är att raset varit något mildare än under 2017, om man nu kan vara positiv till det. Förändringar i portföljen under året har egentligen bara varit nytillskott och utökning i befintliga innehav. Om dessa har ni kunnat läsa under året, och främst var det i maj månad som jag utökade antalet i innehav då jag satte in en klumpsumma i portföljen.

Min viktigare investeringsportfölj, vilket är min utdelningsportfölj, har gått bättre. Där har jag förvisso en betydligt mindre aggressiv placeringsstrategi; samtidigt som utdelningarna i sig ger ett visst skydd då det årligen ger nya resurser till portföljen. I början av 2018 så var värdet på investeringsportföljen 606 tkr och nu summeras den till 827 tkr. Insättningarna har varit hela 215 tkr så i stort sett motsvarar "uppgången" egna insättningar. Rensat för dessa så är uppgången ca 1,4%, vilket åtminstone är klart bättre än index för året. Det svenska indexet, inklusive utdelningar, torde ha landat på ca minus 6-7% i slutändan så i den jämförelsen har jag klarat mig bra. Men inte i närheten av många twitterföljare som årligen verkar prestera 20-25%-iga snitt vilket utan att överdriva är helt outstanding.

Men mycket i min investeringsstrategi handlar om buy-and-hold i bolag jag långsiktigt tror på. Gärna inköp i lägen där jag ser att värderingen har kommit ned en bit. Att hålla på med dags- eller veckotrading lockar självklart, men i nuläget finns inte det tidsutrymmet. Och jag har inte modet att satsa helhjärtat på det heller.. ;)

Tittar man på sammanställningen, årsbokslut per 2018-12-31 så blir det:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1275 96,00 122 400
Fortum* 500 196,00 98 000
ICA 100 316,80 31 680
MQ 2500 10,10 25 250
Peab 1000 72,40 72 400
Ratos 3650 23,28 84 972
Scandi Standard 500 61,90 30 950
SEB 1200 86,10 103 320
Telia 5000 41,98 209 900
Afrikafond 48 222

Summa 827 094 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 6,92 6 915
Eniro 2000 1,09 2 180
Fingerprint 3000 10,13 30 378
Hennes & Maurtiz 200 126,02 25 204
Homemaid 1700 7,00 11 900
Insr Insurance* 1250 8,75 10 936
Soltech 1000 6,89 6 890

Summa 94 403 kr

Cash 34 027 kr

SUMMA 955 524 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Värdeförändringen totalt om ca 280 tkr kan i enkla ordalag förklaras av nettoinsättningar. Dvs portföljerna har egentligen inte genererat någon ny avkastning över huvudtaget under året. En smått deprimerande känsla måhända, men jag ser det ändock som så att jag än så länge inte kommer att ta ut något från portföljerna. Kan jag då peta in mer pengar i portföljerna så har det förhoppningsvis gett mig hyggligt bra inköpskurser i bolag jag gillar och jag riskerar inte att spendera pengarna på någon "onödig" konsumtion i övrigt. 

Jag räknar på ca 6% direktavkastning i investeringsportföljen. Det skulle nu ge mig ca 50 tkr i utdelning under 2019. Utöver det får jag viss utdelning i spekulationsportföljen och räntesparet adderar ytterligare några kronor. Det är en ganska "trygg" känsla att veta att jag faktiskt kan lägga av med allt nytt aktiespar och ändå förse mig med ca 52 tkr i utdelning varje år, resten av livet. Det är ändå en form av trygghet som inte många kan "ta ifrån en".

Utdelningsmålet för 2019 är något högre än det ovan, detta i och med att jag förhoppningsvis kan fortsätta peta in en del pengar under året. Målet är att nå 65 tkr i utdelning. Då räknar jag in att jag "ger mig själv" 5% utdelning ifrån Afrikafonden. Fonden har inga direkta utdelningar så vid årsskiftet så säljer jag helt enkelt av 5% av innehavet.

65 tkr brutto är nästan två månadslöner, så jag är därmed till ca 17% fri från att bekymra mig om att finna arbete. Också det är en ganska rogivande känsla. Jag behöver mer än femdubbla den summan för att bli helt fri, men jag tror att det faktiskt kommer att gå fortare nu. Ju mer eget kapital man har desto högre tillväxt i kronor och ören. Ränta på ränta-effekten är sannerligen ett underverk!

Ett annat mål är att göra nettoinsättningar på ca 100 tkr under året. Dessa 100 tkr plus årets utdelningar skall bli nya, eller utökade, investeringar som ger mig ytterligare kassaflöde till nästkommande år och åren därpå. 65 tkr i utdelning 2019 kan kanske bli 100 tkr i utdelning 2020 och då börjar jag närma mig lägen när jag kanske inte behöver ta "så mycket" av min disponibla inkomst till nytt sparande. Istället kanske man redan då kan börja fundera på om man skulle jobba någon dag, varje eller varannan vecka, mindre för att lägga tid på annat.

Ha nu ett underbart 2019 och på återhörande!

söndag 2 december 2018

Avstämning November

#Ekonomi

November månad till ända och en viss ljusning på aktiemarknaden kunde skådas. Eller i mina portföljspar åtminstone. Portföljen ligger fortsatt en bit under miljongränsen. Vid två tillfällen har jag tillfälligt passerat gränsen för att dippa ner tämligen rejält strax efter. I september månad kunde jag till och med stoltsera med en månadsavstämning där jag passerat gränsen.

För en månad sedan hade jag ca 972 tkr i mina portföljer. Denna månad landar jag på ca 985 tkr. Nettoinsättningarna var 11 tkr i november och jag förärades alltså med positiv avkastning om netto ca 2 tkr. Det räcker åtminstone till en fin middag och kanske ett biobesök för familjen, vilket inte kan förkastas.

Det har dock återigen varit en del djupa dalar under månaden, innan det till slut reparerades under sista veckan. Nu håller jag tummarna för att jag får nyårsfira med minst en miljon i portföljspar. För det krävs utöver nettoinsättningar bara en uppgång på 0,5%. Det måste väl ändå ett tomtenisserally kunna ge mig?

Sammanställningen per 2018-11-30:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1200 97,00 116 400
Fortum* 500 189,74 94 869
ICA 100 330,20 33 020
MQ 2500 12,10 30 250
Peab 1000 73,70 73 700
Ratos 3500 24,78 86 730
Scandi Standard 500 58,40 29 200
SEB 1200 94,80 113 760
Telia 5000 41,99 209 950
Afrikafond 49 616

Summa: 837 495 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,02 8 015
Eniro 2000 1,38 2 760
Fingerprint 3000 11,97 35 910
Hennes & Maurtiz 200 167,64 33 528
Homemaid 1350 7,10 9 585
Insr Insurance* 1250 9,15 11 437
Soltech 1000 8,57 8 570

Summa: 109 805 kr

Cash: 37 680 kr

SUMMA: 984 980 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Investeringsportföljen backade något, ca 1 500 kr under månaden, rensat för insättningar. Peab var det bolag som tappade mark rejält. Här förlorade jag ca 7 000 kr eller ca 8% i aktien. I övrigt var det inga stora rörelser i bolagen. Men att Telia gick upp närmare en krona ger ju stort utfall för mig i portföljen då det är fortsatt mitt största innehav.

Förändringar i investeringsportföljen var att jag "tvingades" sälja av mitt innehav i SAS Pref. Detta var precis vad styrelsen i SAS gått ut med, men jag hade ändå en tro/förhoppning om att något återköp aldrig skulle ske. Där fick jag fel, vilket kostade mig några tusenlappar. Förvisso har jag totalt gått plus i preffen, inkluderat utdelningar, men mitt mål var snarare att utöka antalet Preffar i bolaget. Man får väl hålla utkik på om bolaget bestämmer sig för att ge ut nya preffar i framtiden. Denna försäljning inklusive mina insättningar gav mig dock möjlighet att fylla på i andra innehav; 150 nya ALM Equity och 500 nya Ratos-aktier.

Spekulationsportfölj steg ca 4 500 kr, eller 2 500 kr efter insättningar. Dvs ca 2% för månaden vilket är bra för att vara den här portföljen som varit tämligen volatil under året (främst åt det negativa hållet dessutom). Här var det främst Fingerprint som gjorde att nettovärdet i portföljen steg några tusenlappar.

Under månaden inhandlades 350 st Homemaid-aktier, så jag sammantaget äger 1350 st. Tanken här är att komma upp i ca 2 000 st på lite sikt, vilket kan ge mig åtminstone någon tusenlapp i utdelning.

Några större kommentarer än så blir det inte denna gång. Men jag önskar er alla en trevlig advent och håller som sagt tummarna för ett riktigt tomtenisserally för oss alla!

På återhörande!

fredag 2 november 2018

Avstämning Oktober

#Ekonomi

Månad oktober går till historien som den sämsta, rent nettomässigt, sedan jag påbörjade mitt sparande. Som mest låg jag back 70 tkr, vilket motsvarar ca 7% av mitt totala portföljvärde. September månad blev första månaden då jag klev över miljonstrecket, men oktober bjöd på en rejäl rutschbana utför och jag hamnade återigen klart under denna magiska gräns.

De sista dagarna i månaden repade sig portföljen något och inklusive månadens nettoinsättningar landade jag på en tillbakagång om "bara" ca 40 tkr. 4% inklusive insättningar, men för att vara ärlig rör det sig om en nedgång om snarare 5% exklusive de ca 10 tkr som jag matade in i portföljen under månaden.

Det var många aktier som backade under månaden och framförallt var det i min trygga investeringsportfölj som rasen skedde. (Spekulationsportföljen landade i själva verket på plus/minus 0 under månaden). Ratos backade rejält, med en nedgång om närmare 25% raderades ca 15 tkr bort från min portfölj. Fortum backade närmare 15% och i och med det försvann ca 9 tkr. ALM Equity, MQ och SEB's, förvisso mindre, eroderade ytterligare ca 20 tkr i portföljen. Man kan sammanfatta det hela med en mindre slakt i alla fall. Telia klarade sig hyggligt i raset och stod faktiskt för en mindre uppgång samtidigt som jag erhöll ca 6 tkr i bruttoutdelning från bolaget. Det kändes förstås bättre än raset i de tidigare nämnda aktierna.

Under månaden köptes 25 aktier i Fortum in till kursen 18,19 euro. Det gör att jag sammantaget äger 475 aktier i bolaget och ytterligare 25 aktier står på inköpslistan under nästkommande vecka. I spekulationsportföljen köptes ytterligare 1 000 st Eniro-aktier till svindlande ca 2 kr. Så sakteliga bygger jag upp ett litet innehav i detta bolag som torde ha någon form av substans bakom alla skuldberg.

Så här sammanfattas portföljerna per 2018-10-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 1050 95,00 99 750
Fortum* 475 192,78 91 570
Ica 100 323,90 32 390
MQ 2500 12,36 30 900
Peab 1000 80,60 80 600
Ratos 3000 24,72 74 160
SAS Pref 50 551,00 27 550
Scandi Standard 500 56,00 28 000
SEB 1200 94,76 113 712
Telia 5000 41,26 206 300
Afrikafond 46 660

Summa: 831 592 kr

Spekulationsportfölj:

Africa Oil 1000 8,60 8 600
Eniro 2000 1,98 3 960
Fingerprint 3000 11,32 33 954
Hennes & Maurtiz 200 161,74 32 348
Homemaid 1000 7,36 7 360
Insr Insurance* 1250 8,52 10 655
Soltech 1000 8,58 8 580

Summa: 105 457 kr

Cash: 34 533 kr

SUMMA: 971 582 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Vid förra månadens slut låg portföljvärdet på 1 009 tkr och nu har jag alltså fallit tillbaka till 972 tkr. Och det är väl helt enkelt så här det kommer att bli även i framtiden. Man får stålsätta sig för att man vissa månader kommer att tappa ett par hundra tkr i värde och det gäller att inte få panik när så sker. Det tillhör ju i själva verket det naturliga.

Det positiva är att jag under månaden erhållit ca 8 tkr i utdelning, vilket summerar årets utdelningar till ca 45 tkr. En utdelning ifrån SAS Pref-aktierna återstår innan jag kan summera utdelningsåret helt. Det är denna utdelning som jag i framtiden skall "livnära" mig på och som kommer att göra att jag "äger min egen tid". 45 tkr betyder att jag äger ungefär 15% av min tid. Under nästkommande år räknar jag med att den siffran kryper över 20%-nivån, och förhoppningsvis tom närmar sig 25%. Inte så pjåkigt att veta att jag "bara" är bunden av ekorrhjulet (arbetet) 3/4-delar av min "arbetstid" under 2019. Det 100%-iga ägandemålet närmar sig när man kan kyssa arbetsgivar-shreket i ändan och lämna skeppet för gott!

Önskar er alla en trevlig alla-helgon-helg och på återhörande!