Min blogglista

fredag 2 mars 2018

Avstämning februari

#Ekonomi

Månad två år 2018 och med andra ord årets andra avstämning. Summerar jag årets utveckling totalt så har det varit helt ok, men portföljerna skiljer sig rejält åt. Och innehaven i portföljerna har haft tämligen varierad utveckling.

Månaden har varit turbulent och om vi går tillbaka cirka 30 dagar så befann jag mig i Thailand och hade ännu inte upplevt den totala kollapsen i Ratos som eroderade en stor del av årets uppgång i investeringsportföljen. Nedgången i bolaget på cirka 20% under en dag var klart överdriven i förhållande till de nedskrivningar som aviserades. Därav passade jag på att utöka mitt innehav i Ratos något.

Det blev med andra ord en turbulent start på månaden men i slutändan repade sig investeringsportföljen ganska rejält. Faktum är att portföljen, förvisso inklusive insättningar, stigit med ca 10% under månadens två första månader. (Från ca 605 tkr till ca 660 tkr). Även om portföljen boostats av lite större insättningar så är det den portföljen jag ska leva av i framtiden, och räknar jag högt på cirka 6% direktavkastning... så ser det ganska trevligt ut när portföljen närmar sig miljonen, oavsett var tillväxten sker ifrån. 660 tkr ger mig närmare 40 tkr i årlig utdelning. Det är åtminstone en månad per år när jag kan lämna en kråka på chefens skrivbord och känna att jag är fri.

Nåväl, vi börjar med själva sammanställningen denna korta månad. Februari månads avstämning, dvs per 2018-02-28 ser ut enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 105,00 78 750
Fortum* 425 182,87 77 721
MQ 1275 22,35 28 496
Peab 575 76,10 43 758
Ratos 2200 33,40 73 480
Scandi Standard 400 60,40 24 160
SEB 725 97,78 70 891
Statoil* 500 189,74 94 872
Telia 3000 39,25 117 750
Afrikafond 48 775

Summa 658 652 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 1 074
Fingerprint 2000 10,26 20 520
Hennes & Mauritz 10 137,42 1 374
Insr Insurance* 1250 7,58 9 480

Summa 32 448 kr

Cash 23 116 kr

SUMMA 714 216 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Under månaden tog jag in en ny aktie i spekulationsportföljen. Ett bolag som jag egentligen ratat i hela mitt börsliv. Ett bolag som dock hyllats av i princip alla jag känner. Det rör sig om Hennes & Mauritz (HM) vilka har haft en ganska otrolig utveckling under en lång period. Får väl erkänna att de haft en formidabel utveckling även under mina år med misstro till bolaget. Nu har dock vindarna vänt och många ställer sig negativa till bolaget, vilket likaså syns på aktiekursen. Från toppnivåerna strax över 350 kronor handlas nu aktien i dryga 135. Det är här jag själv går in med visst intresse i bolaget. Inte för att jag långsiktigt tror på bolaget, men för att jag tror på en uppstuds mot 200 kronor igen. Jag kommer att fortsätta handla i bolaget, till spekulationsportföljen på dessa nivåer, och hoppas på en rekyl upp under hösten när/om bolaget kan visa att e-satsningarna bär frukt och att de klipper navelsträngen till butiker som inte visar lönsamhet. Framtiden lär visa om min contrario-syn ger resultat!

I investeringsportföljen fyllde jag alltså på med Ratos-aktier, men även några SEB-aktier. När utdelningarna börjar komma under våren är det mycket möjligt att jag kommer att fortsätta fylla på i dessa bolag. Men även Peab ligger bra till för att hamna under min köp-lupp!

Om vi tittar på utvecklingen i portföljerna så fortsätter det obegripliga raset i Fingerprint. Aktien är nu nere på 10-kronorsnivån och snart är vi nere på så låga nivåer att Crowhater själv torde ta ett Freedom Finance-lån för att köpa ut hela bolaget (!). Trots fortsatta insättningar i spekulationsportföljen så tangerar jag nya bottennivåer i portföljen. Jag hoppas innerligt att ingen benchmarkat mina råd när det gäller mina spekulationsköp!

Investeringsportföljen går i alla fall tämligen hyggligt. Om man bortser från Ratos-raset så har portföljen utvecklats riktigt bra. Både Fortum och Statoil visar fina uppgångar på 7-8% under månaden. Och förutom det så har även Afrikafonden fortsatt upp likaså 7-8% i februari. Dessa tre uppgångar kompenserar mer än väl raset i Ratos. Och när vi nu i mars och april närmar oss utdelningsperioder så har jag svårt att se att jag ska kunna backa så otroligt mycket mer i min investeringsportfölj. Det finns alltid ett visst skydd i portföljer som till stor del består av lite tråkiga bolag med hyggliga kassaflöden och en viss återbetalning till sina aktieägare via utdelningen. Låt oss hoppas att det bär frukt under våren, och skulle så inte ske så ger det istället möjligheter till större inköp i trygga utdelningsbolag. Något som jag fortsatt inte har något emot då jag är nettosparare!

Trevlig afton till er alla!

söndag 4 februari 2018

Avstämning Januari

#Ekonomi

Dags för årets första avstämning av portföljutvecklingen. Detta görs som så många andra januarimånader förr från varmare breddgrader. Liksom 2014 och 2015 så har det burit iväg till Thailand och Phuket, vilket gör att uppdateringen blivit något försenad.

Början av året fortsatte såsom slutet av året. Det bar iväg norrut för portföljen och det var klart gladare miner än på länge. Utvecklingen första veckorna var bättre än hela 2017 års börsutveckling i portföljerna. Uppgången kom dock på skam i slutet av månaden och jag får vara nöjd med att jag åtminstone ligger på plus så här långt.

Vi börjar med det konkreta, sammanfattningen av hur portföljen ser ut, och denna gång så är det alltså per 2018-01-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 102,00 76 500
Fortum* 425 170,16 72 319
MQ 1275 23,85 30 409
Peab 575 69,15 39 761
Ratos 2000 37,60 75 200
Scandi Standard 400 62,80 25 120
SEB 675 101,35 68 411
Statoil* 500 177,48 88 740
Telia 3000 39,75 119 250
Afrikafond 44 333

Summa 640 043

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 980
Fingerprint 2000 12,02 24 040
Insr Insurance* 1250 7,46 9 320

Summa 34 340 kr

Cash 26 298 kr

SUMMA 700 681 kr (vid årsskifte 674 893 kr)

Som den observante kan se så har investeringsportföljen makat på tämligen bra. Från 606 tkr till 640 tkr under månaden. Här har dock nettoinsättningen varit 12 tkr. Men en stor del av ökningen är alltså ren börstillväxt. Spekulationsportföljen fortsätter dock att slaktas och har under månaden gått från ca 40 tkr till 34 tkr trots en liten insättning om 1,5 tkr. Ytterligare back närmare 20% på bara en månad! Jag är fortsatt glad att jag har större satsningar på mina investeringar samtidigt som jag börjar vackla (eller borde åtminstone) på min biometrisyn. Eller det är egentligen inte så att den har förändrats, men när min största satsning (Fingerprint) nu gått från över 100-lappen till 10-an på ett par år så är det lite svårt att slå sig om bröstet.

Till det roligare. Utdelningar har redan börjat trilla in på kontot. Till att börja med genom min transaktion ur Afrikafonden. Därefter inkom lite pengar från Alm Equity Pref och senast från MQ. MQ är också det bolag jag ökat upp i under månaden. Från 800 st till numera 1275 st. Sammantagen utdelning för månaden landade på ca 6 tkr. Inte något man kan leva på direkt, men en hygglig start på året. Målet är att nå ca 50 tkr i utdelning under 2018.

I spekulationsportföljen är det nu färdigköpt med Fingerprintaktier och jag lutar nu åt att köpa något som jag aldrig trodde jag skulle ge mig på. Nämligen Hennes och Mauritz. Så länge kursen ligger under 150 kr kan jag tänka mig att låta de små sedlarna som trillar in i spekulationsportföljen gå till detta bolag. Det ger mig inte mer än 10 st HM-aktier i månaden, men kan jag köpa löpande under vinter/våren så har jag med lite tur kommit upp i ca 50 aktier i alla fall. Personligen har jag valt MQ inom retail-branschen men ser HM-köpet som en spekulation om att marknaden nu blivit för negativa till bolaget. Jag siktar på en studs upp mot 200 kr innan en försäljning sker. Inte så mycket till analys, men bolaget har fortsatt kunder runt om i hela världen och har trots allt hyggligt stora möjligheter att fortfarande växa (dvs öppna nya butiker och låta olönsamma stängas ned). På lite längre sikt kanske deras slit-och-släng koncept kan omvandlas till något grönare, och där har de åtminstone storleken till att vara en av de tunga spelarna även i framtiden. 

Då denna uppdatering nu kommer sent så har ännu ett av mina bolag vinstvarnat. Det är tröttkörda #Ratos som återigen aviserat nedskrivningar. Självklart blir man less som investerarare när det ånyo visar sig att bolaget har uppblåst balansräkning och att de inte visat sig vara speciellt skickliga på just det ena av deras stora arbetsuppgifter. Dvs att lokalisera företag, köpa upp dom, implementera Ratos värdegrund och förhoppningsvis skapa mervärde i bolaget. Nu har det ånyo visat sig att bolaget troligen (man kan ju aldrig lämna vetenskapliga prognoser) betalat på tok för mycket för två av sina portföljbolag. Men mer info om detta lär ramla ut under måndagen, samtidigt som kursen troligtvis tappar ca 10%.

Personligen hade jag tänkt öka upp i SEB under måndagen i investeringsportföljen, men utifrån vad vi får för input under morgondagen så kan jag tänka mig att istället köpa upp lite fler #Ratos-aktier. Särskilt om kursen skulle tappa mer än dessa 10% jag själv "prognostiserar" att kursen tappar under måndagen, baserat på den lilla info jag besitter nu.

Hur som helst. Ta väl hand om er, och låt februari bli en riktigt fin börsmånad till slut!

varma hälsningar från Asien

/Lattebubbla

lördag 30 december 2017

Årsavstämning 2017

#Ekonomi

Dags för ny månadsavstämning och med nyår i sikte så blir detta även en årsavstämning. 2017 faller inte under ett av de bättre börsåren för mina portföljer. Spekulationsportföljen har havererat fullkomligt då jag köpt, och återköpt, fingerprint-aktier ända sedan 70-kronorsnivån och följt med hela vägen till nu ca 16 kronor.

Trots månadsvisa insättningar, förvisso bara någon tusenlapp eller två, så har portföljen gått från ca 70 tkr till ca 40 tkr under året. Helt klart en katastrofal utveckling. Dessvärre har jag under året varit så insnöad på Fingerprint att jag sålt av andra spekulationsobjekt för att fylla på med Fingerprint-aktier. Andra spekulationer som i vissa fall gått riktigt bra på börsen. Jag har nu 1900 st Fingerprint-aktier sammantaget och fyller på med ytterligare 100 st i början av nästa år. Hoppas därefter återigen jag kan börja snegla på andra aktier.

Investeringsportföljen, som skall vara min trygga kassako har också haft en ganska dålig utveckling. Inte på lång vägar som spekulationsportföljen, men långt ifrån vad jag förväntat mig. Utvecklingen är ca 2% på helåret, inkluderat utdelningar. Detta är ganska långt ifrån index! I slutet av oktober låg jag åtminstone ca 7% plus och trodde nog jag skulle kunna landa på tvåsiffrigt för året. Istället bar det rejält utför, i princip i alla innehav, under de sista månaderna och jag landar istället på knappt plus!

Så här ser Årsavstämningen ut per 2017-12-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 98,00 73 500
Fortum* 425 162,27 68 964
MQ 800 26,70 21 360
Peab 575 70,60 40 595
Ratos 2000 35,84 71 680
Scandi Standard 400 63,50 25 400
SEB 650 96,30 62 595
Statoil* 500 175,13 87 565
Telia 3000 36,55 109 650
Afrikafond 44 999

Summa 606 308 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,05 1 080
Fingerprint 1900 15,81 30 039
Insr Insurance* 1250 7,09 8 862

Summa 39 981 kr

Cash 28 604 kr

SUMMA 674 893 kr (vid årsskifte 575 877 kr)

Portföljen landar alltså på ca 675 tkr vid årsskiftet 2017/2018. Jag hade en overkligt optimistisk syn på att jag skulle nå miljonen redan i år, men att jag åtminstone skulle närma mig ca 800 tkr trodde jag inte skulle bli något problem. Tyvärr blev slutresultatet något helt annat.

December månad backar portföljerna ca 2%, justerat för insättningar, vilket gör att jag till och med hade en större portföljförmögenhet vid förra månadsskiftet. Dvs trots månadens insättningar. Nyårsfirandet får en bitter eftersmak när det gäller sparandet med andra ord. Men jag får verkligen ta nya tag till nästkommande år!

En förändring som kommer att ske redan den 1a januari är strategin kopplad till mitt sparande i Afrikafonden. Fonden delar inte ut några pengar "automatiskt" och den ligger i min investeringsportfölj. En av förutsättningarna för mina innehav i investeringsportföljen är att jag skall få direktavkastning från dessa. Ett kriterium som alltså Afrikafonden, rent tekniskt, inte uppfyller. Jag kommer därför att se över värdet av innehavet per den sista december varje år och sälja av 5% av innehavet. Dvs försöka återspegla en 5%-ig direktavkastning från fonden. Inför år 2018 betyder det att jag kommer att plocka ut 2 250 kr från Afrikafonden (dess totalvärde är 44 999 kr vid årsskiftet). Självklart kommer jag att använda dessa pengar till att investera i nya aktier i investeringsportföljen.

Utdelningsmässigt för år 2017 landar jag på ca 29 tkr i utdelning. Det motsvarar egentligen inte ens en månadslön, så det är fortsatt långt kvar innan jag äger min egen tid. Men det är en betydligt bättre nivå än tidigare år och någon gång i framtiden ska jag ha lycktas tiodubbla denna summa (!). För år 2018 siktar jag på att nå 50 tkr i utdelning, inkluderat det jag erhåller från Afrikafonden. Det återstår att se hur det går med den målsättningen under året.

Någon längre summering än så blir det dock inte denna gång. Inte mer än att jag verkligen skall lägga i en högre växel för att nå det nesliga miljonmålet. Att inte vara miljonär innan 30 (aktiemiljonär) förstod jag tidigt, men att inte ens ha klarat det vid 40 känns sorgligt. Så även om det inte kommer att bli något storsnålande under 2018 hoppas jag kunna hålla hyggligt hög nivå på sparandet ändå.

Gott nytt år 2018 och passa på att ta lite ledigt! 

söndag 3 december 2017

Avstämning November

#Ekonomi

Det blev en mycket märklig månad november. Denna tredje månad av föräldraledigheten, halva perioden passerad, och fokuset har inte direkt varit på aktiemarknaden. I början av månaden försvann min far från jordelivet, vilket var mycket hastigt och väldigt överraskande. Under hela hösten har vi arbetat på hans flytt från Värmland ned till Göteborgstrakten och när allt var klart så bestämde sig pappa alltså för att det var nog. Även om han inte varit den piggaste gubben de sista åren så hade jag sett fram emot många år här med honom i närheten, att han skulle få komma hem igen till västkusten och få träffa sina barnbarn lite oftare.

Men saker och ting blir sällan såsom man tänkt sig. Men fokuset har främst varit där under månaden och ibland kan jag känna att det egna barnet fått komma i andra hand vilket inte är helt lyckat. Inte så konstigt då att jag inte följt aktiemarknaden mer än sporadiskt under månaden.

Hur som helst, när jag nu summerar månaden så kan man konstatera att det återigen inte varit någon höjdare. I Investeringsportföljen utökade jag aktierna med preffen ALM Equity. Bostadsbolagen har hamnat i fokus under hösten, men jag tillhör en av de som inte tror det är någon extrem fara på taket. Självklart kommer flertal projekt att få prisjuteras nedåt, men någon massflykt tror jag inte kommer att ske. Svensk ekonomi är ok, bostadsbristen på attraktivare områden är, förvisso inte lika stor som tidigare, men ändå ett faktum. Fortsatt nettoinvandring där människor behöver boende kommer att medföra press på fler byggen åtminstone nästkommande år.

I spekulationsportföljen blev det ytterligare några inhandlade Fingerprint Cards. Detta genom att jag både sålde av innehavet i Tobii och använde månadens insättningar till köp. Jag är nu uppe i 1800 st och målet är alltså att nå 2000 i början av nästa år. Sen får det definitivt vara nog (vilket jag förvisso sagt förr).

Portföljerna per 2017-11-30 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 750 99,50 74 625
Fortum* 425 176,32 74 934
MQ 500 28,00 14 000
Peab 575 75,25 43 269
Ratos 2000 36,86 73 720
Scandi Standard 400 62,75 25 100
SEB 650 99,40 64 610
Statoil* 500 167,88 83 942
Telia 3000 36,73 110 190
Afrikafond 40 477

Summa 604 867 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 20000 0,09 1 846
Fingerprint 1800 17,13 30 834
Insr Insurance* 1100 7,14 7 852

Summa 40 532 kr

Cash 29 523 kr

SUMMA 674 922 kr (vid årsskifte 575 877 kr)

Som synes så backar portföljen med närmare 15 tkr under månaden, trots insättningar om ca 10 tkr. Dvs back 25 tkr(!). Det kan inte annat än sammanfattas med en av de sämre månaderna någonsin. Det är förvisso ungefär i linje med index för perioden. Dvs att portföljen backat 3-4%. Någon jättefara är det kanske inte och framförallt investeringsportföljen kommer troligen att ligga kvar hela min livstid, och där blir inköpen fler (eller billigare) i dessa tider. Än så länge skjuter jag till ganska mycket likvider till portföljen och kan jag fortsätta köpa både Telia, Ratos för under 40 kr; SEB under 100-lappen och Peab neråt 70 kr igen så tackar jag och tar emot!

Portföljerna har totalt växt med ca 100 tkr under året. Förvisso motsvarar det helt och hållet mina nettoinsättningar och utdelningar under året. Men om jag inte sparat så hade jag förmodligen konsumerat något tämligen onödigt under året, och pengarna hade varit helt borta. Nu bygger jag åtminstone fortsatt en framtid där jag förhoppningsvis kan börja äga min egen tid redan de närmsta åren.

Trevlig första advent!

fredag 3 november 2017

Avstämning oktober - Deja vu

#Ekonomi

Oktober månad passerades i rasande fart likaså. Andramånaden av föräldraledigheten avklarad och jag har överlevt med Lilleman en månad till. Det är härligt att vara hemma och se hur lillen utvecklar sig och klarar av allt mer. Fascinerande hur snabbt det går vid den åldern, och man önskar man själv kunde applicera den snabba utvecklingen när det gäller förståelsen för börsen. Men något sådant tycks jag inte kunna åstadkomma.

Hur som helst, denna månad blev en lite sämre månad igen. Ånyo var Fingerprint en stor förlorare, även om raset denna månad "bara" stannade vid ca 10%. En annan stor förlorare var Eniro som under samma period rasade med närmare 40%. Dock skall man komma ihåg att teckningsrätten lindrade fallet, men där valde jag att direkt sälja av hela innehavet.

Blir en tämligen kort avstämning idag, då jag berikats med en monsterfökylning så här lagom till allhelgona-helgen.

Summering av mina portföljinnehav per 2017-10-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 98,00 68 600
Fortum* 425 177,89 75 603
MQ 500 31,90 15 950
Peab 575 81,25 46 719
Ratos 2000 40,19 80 380
Scandi Standard 400 59,25 23 700
SEB 650 103,20 67 080
Statoil* 500 169,65 84 825
Telia 3000 38,75 116 250
Afrikafond 37 324

Summa 616 431 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,14 1 407
Fingerprint 1325 20,69 27 414
Insr Insurance* 1100 7,21 7 936
Tobii 200 43,00 8 600

Summa 45 357 kr

Cash 28 236 kr

SUMMA 690 024 kr

Nettoökningen under månaden blev 3 600 kr, inkluderat insättningar om 10 000 kr. Det vill säga en ny svag månad där jag inte lyckades prestera ett positivt resultat. Så sakteliga närmar jag mig ändå det stora målet om att passera miljongränsen. Då blir det rejält firande! Ikväll nöjer jag mig med lite mintte och ett gäng näsdukar!

Trevlig kväll och ha en underbar #movember-månad!

måndag 2 oktober 2017

Avstämning september

#Ekonomi

- Bra månad trots haveriet i Fingerprint!

Första föräldraledighetsmånaden har passerat och den första höstmånaden har börjat helt ok. Flera av mina trygga innehav har rört sig uppåt; där Fortum har varit det stora utropstecknet. Många har troligen varit försiktiga till bolaget då det inte direkt visat offensiv förmåga till vad de tänkt använda den stora kassan till. Men när nu köpet av Uniper offentliggjordes finns åtminstone möjligheter till fortsatt positivt kassaflöde kommande år. Att elpriserna väntas sätta fart norrut under hösten/vintern är ej heller någon nackdel för bolaget.

Ratos som är ett tämligen stort innehav för mig har gått hyggligt bra under månaden. Att aktien fortfarande ligger under 40 kr är för mig tämligen förvånande. Nu när oljepriset äntligen vänt upp igen kanske till och med den miserabla investeringen i Aibel kan ge valuta för pengarna!

Mitt sparande under månaden summeras till 10 000 kr, dvs enligt plan. Utdelning som trillade in under månaden kom ifrån Statoil. Netto rörde det sig om ca 623 kronor! September är dock heller inte någon större utdelningsmånad för min del.

Summering av mina innehav per 2017-09-30 enligt följande:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 109,75 76 825
Fortum* 425 162,58 69 096
MQ 500 32,20 16 100
Peab 575 89,90 51 693
Ratos 2000 39,86 79 720
Scandi Standard 400 59,75 23 900
SEB 650 107,30 69 745
Statoil* 500 162,88 81 442
Telia 2800 38,36 107 408
Afrikafond 35 985

Summa 611 914 kr

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,23 2 310
Fingerprint 1275 22,81 29 083
Insr Insurance* 1100 7,42 8 158
Tobii 200 49,00 9 800

Summa 49 351 kr

Cash 25 161 kr

SUMMA 686 425 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

Totalt värde i portföljerna är alltså upp ca 18 tkr, varav alltså insättningar gjorts om 10 tkr. Värdet i Fingerprint har dock havererat med ca 15 tkr vilket gjort att stora delar av den potentiella uppgången för månaden eliminerats. Eller åtminstone reducerats. Med en sån kraftig slakt i ett enskilt bolag är det ändå skönt att ha gått hyggligt plus för månaden!

Tilltron till Fingerprint är fortsatt, oavsett hur konstigt det kan låta, positiv. I flera inlägg har jag tidigare resonerat hur jag tänker i bolaget så jag skall inte fördjupa mig något i det här!

Under månaden har jag i investeringsportföljen köpt på mig ytterligare 200 aktier i Telia. Jag laddar med aktier i bolaget inför höstens utdelning! Mitt mål är att nå upp till 3000 aktier totalt i bolaget. Om det inte går till utdelningsdatumet så strax därefter. Efter det så får jag hålla mig borta från bolaget och hitta andra alternativ!

Jag närmar mig ett totalt sparande om 700 tkr vilket är klart under årets mål! Samtidigt har jag inte kunnat skjuta till riktigt så mycket pengar som jag tänkt och värdeutvecklingen har varit tämligen medioker. Det är ändock en fröjd att se det totala sparandet öka och veta att jag köper mig lite mer fri tid i framtiden. Med en direktavkastning om ca 5% skulle 700 tkr ge mig ca 35 tkr om året i utdelning. Det motsvarar inte ens möjligheten att gå ner i tjänst 1 dag per vecka, men samtidigt så skulle jag kunna skära ned på mitt eget SPARANDE när jag väl en dag väljer att gå ned i tid. Det skulle möjliggöra en rejäl nedsättning av arbetstiden och ge mig möjligheter att syssla med egna projekt.

Möjligheterna blir åtminstone större för var månad som går. Oavsett om Ulla Andersson eller någon annan galenpanna försöker sätta stopp för detta!

Trevlig månad med hopp om många ostbågspåsar för konsumtion!

lördag 2 september 2017

Avstämning Augusti

#Ekonomi

Det sammanlagda värdet i portföljerna steg under månaden med 13 250 kronor. Samtidigt nettosparades 10 500 kronor. Den verkliga ökningen är alltså 2 750 kronor vilket motsvarar en ökning om ca 0,4% för augusti månad.. Siffran motsvarar en årssiffra om ca 4,8% vilket ligger klart under målsättningen om att portföljvärdet årligen ska stiga minst 10%, exklusive insättningar.

Augusti månad är en utdelningsfri månad i mina portföljer så inget nettotillskott i kassan skedde. Utav de 10 500 kr som sparades, fördelades inköpen på: 1500 kr till räntespar, 1000 kr till Afrikafonden, 25 nya Fingerprint-aktier till priset 39,37 kronor, dvs ca 1 000 kr. Till detta inhandlades 25 st Statoil-aktier till kurs 149 NOK samt 100 Telia-aktier för 38,43 kr. De både inköpen kostade sammantaget ca 7 500 kr. Sammantaget "inköp" om ca 11 000 kr. En liten del av tidigare sparad kassa användes alltså under månaden.

Det kan låta fjuttigt med de här mindre inköpen som görs, och på marginalen gör det inte så stor skillnad i den förväntade utdelningen, men när jag ser på det sammantagna sparandet om nu ca 670 tkr så är det trots allt inte småpengar längre. Sparandet genererar åtminstone 1 månads lön i direktavkastning, vilket betyder att jag nu köpt mig fri från arbetsgivarens bojor 1 av 12 månader! Det är inte fy skam trots allt, även om jag fortsatt har lång väg att vandra tills jag kan såga itu min chefs skrivbord med ett leende på läpparna.

Sammanställningen av månadssparandet enligt följande, per 2017-08-31:

Investeringsportfölj:

ALM Equity Pref 700 110,25 77 175
Fortum* 425 142,77 60 676
MQ 500 32,00 16 000
Peab 575 91,25 52 469
Ratos 2000 37,19 74 380
Scandi Standard 400 58,75 23 500
SEB 650 103,40 67 210
Statoil* 500 150,53 75 264
Telia 2600 37,90 98 540
Afrikafond 35 771

Summa 580 985 kr 

Spekulationsportfölj:

Eniro 10000 0,30 2 950
Fingerprint 1225 36,33 44 504
Insr Insurance*  1100 7,45 8 199
Tobii 200 38,10 7 620

Summa 63 273 kr

Cash 24 446 kr

SUMMA 668 704 kr (vid årsskifte 575 887 kr)

Utvecklingen i portföljen har alltså under månaden sammantaget varit tämligen lugn. I investeringsportföljen har Peab och Ratos fortsatt ned medan Fortum äntligen lämnat botten-nivåer och nu handlats till nivåer om strax över 15 euro.

Fingerprint har backat något i spekulationsportföljen medan Tobii lyft något. Den stora vinnaren är mitt lilla innehav i Eniro som är upp ca 50% för månaden. Det gör dock minimal effekt då detta är mitt klart minsta innehav i portföljerna, med en andel om ca 0,4%. En flerdubbling behövs här för att det ska lämna några avtryck i portföljerna.

Jag går nu strax på föräldraledighet vilket kommer att betyda betydligt mindre inkomster. Jag kommer dock att sätta in ungefär samma summa varje månad, och detta görs genom att jag tidigare bunkrat upp lite pengar just för att kunna fortsätta sätta av ca 10 tkr varje månad. Detta "buffert"-innehav har jag dock inte lagt till i mina portföljer då det i första hand avser just en kompensation för bortfall av lön!

En rejält optimistisk förväntan var att kunna nå miljonmålet redan under år 2017. Det kommer jag tveklöst att misslyckas med. Jag har dock inte helt övergivit det mer realistiska målet att nå 800 tkr även om det också är mer eller mindre ouppnåeligt med den sparkvot som är inplanerad. Att gå från ca 670 tkr till 800 tkr innebär en värdetillväxt om närmare 20%. Borträknar jag insättningar så behöver jag fortfarande få till en värdetillväxt om ca 13%. Det är mycket som ska klaffa för att jag ska nå dit!

En förhoppning jag har är att utvecklingen i Fingerprint skall vända. I min kalkyl/analys så är ett fair value på fingerprint i trakterna 80-90 kr. Eller rättare sagt 88 kr om man kikar på min förra genomgång av bolaget:
Skulle vi få ett lyft till dessa nivåer så är målet för mig att nå en förmögenhet om 800 tkr vid årsskiftet helt plötsligt väldigt görbart. Och efter q3-rapporten i höst är det faktiskt inte omöjligt att vi äntligen kan få se något hända av värderingen i bolaget.

Utöver det har jag många innehav som jag likt Christer Gardell sökt fram. Bolag som andra ratar men där jag själv ser potential. Personligen kan jag inte hjälpa bolaget att lyfta fram denna potential men om andra krafter bistår mig kanske heller inte miljonmålet är så himla långsökt!

Ta hand om er och ha en trevlig septemberkväll!